MCSE sertifikat, Enterprise Devices and Apps, OBUKA broj 696 (20696 C) za ispit broj 696 (70 - 696)

Očekuje se da svaki kandidat koji želi da pohađa specijalizovani kurs i obuku broj 696 (20696 C), te se tako pripremi za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) na prvom mestu poseduje visok nivo znanja engleskog jezika. Osnovni razlog za to jeste što se i ispit, ali i ovaj kurs sprovode baš na ovom jeziku, pa je i neophodno da kandidat pokaže njegovo odlično znanje kako bi razumeo materiju u potpunosti.

Isto tako se očekuje i da je kandidat već imao prilike da stekne MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa Windows 10 operativnim sistemom, to jest podrazumeva da je položio ispite 697 (70 - 697) i 698 (70 - 698).

Svi zainteresovani kandidati moraju da znaju i to da nemaju obavezu da pohađaju ovu obuku da bi im bilo omogućeno polaganje navedenog ispita, ali kompanija Microsoft svima koji žele zaista i da ga polože svakako preporučuje da se upravo na ovaj način pripreme za to. Ipak, moraju imati na umu i da to ni u kom slučaju ne mora da znači da će samo pohađanjem ove obuke ispit odmah i položiti, jer je najvažnije da na njemu pokažu zahtevani nivo znanja.


Predavači koji sprovode ovu obuku u okviru Akademije Oxford ne samo da imaju visok nivo iskustva i profesionalnih znanja, odnosno sve potrebne diplome da bi se smatrali kvalifikovanim za obavljanje tog posla, već su i sami vlasnici nekog sertifikata koje izdaje ova kompanija, što ih čini zapravo idealnim za prenošenje znanja polaznicima ovog kursa.

Akademija Oxford koja je zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft u našoj zemlji, sprovodi kurs i obuku broj 696 (20696 C) za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) prema svim smernicama ove kompanije, stim što kandidatima nudi ne samo grupnu, već i individualnu i poluindividualnu obuku, odnosno online nastavu. Moramo da naglasimo i to da samo oni kandidati koji pohađaju nastavu u grupi rade prema zvaničnom programu kompanije Majkrosoft, a u smislu trajanja, koje je precizno određeno, kao i termina i dinamike. A za sve ostale vrste nastave kandidat ima slobodu da se direktno sa profesorom dogovori oko svega i to ne samo kada će ona biti održavana, već i koliko će trajati, te kojom dinamikom će da se odvija. Naglašavamo i to da grupna nastava isključivo podrazumeva manje grupe polaznika, koje broje od najmanje njih četvoro, a najviše ih može biti prisutno osmoro. Oni kandidati koje zanima ovakva vrsta obuke moraju da znaju da termini nisu podložni promeni, te da su precizno određeni, a dozvoljeno je menjati ih samo ako to odgovara svim polaznicima u jednoj grupi, to jest ako oni iznesu ovaj zahtev koordinatoru za nastavu i ukoliko za to postoje optimalni uslovi u konkretnoj poslovnici Majkrosoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford. Za pohađanje nastave onlajn se jedino očekuje da računar koji kandidat poseduje ima stabilnu internet konekciju. A i za nju, kao i za poluindividualnu i individualnu obuku, kandidati se direktno sa profesorom, to jest koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice dogovaraju najpre o terminima, a zatim i o svim ostalim detaljima.

U toku cele godine kandidati imaju mogućnost da se prijave za pohađanje obuke i kursa broj 696 (20696 C) za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) i to na nekoliko načina. A uz mogućnost da lično dođu u prostorije one poslovnice Akademije Oxford u kojoj žele da pohađaju kurs, mogu to da učine i preko telefona, odnosno da pošalju prijavu na mejl, koji postoji na zvaničnom sajtu test centra.

TESTOVI


Administering System Center Configuration Manager and Intune je tema kursa i obuke broj 696 (20696 C), a zvaničan nastavni plan i program podrazumeva ukupno 12 modula sa kojima se upoznaju kandidati.

Kandidati će prvenstveno da nauče kako se koristi Microsoft System Center v1511 Configuration Manager, odnosno Microsoft Intune i ostali njima pridruženi sistemi. Očekuje se da polaznici ove obuke nauče i kako se vrši upravljanje softverom i to dan - po - dan, ali i kako funkcionišu ostali upravljački poslovi, te kako se vrši popis za hardver i softver, kao i na koji način funkcioniše uređivanje aplikacija i kako se sprovodi njihova integracija sa Microsoft Intune.

Uz to će polaznici kursa da savladaju i sva znanja koja su im potrebna za optimizovanje System Center Endpoint Protection, a zatim će da nauče i kako treba izraditi zahtevane izveštaje i upravljati različitim upitima.Pošto budu završili pohađanje ove obuke, očekuje se da kandidati potpuno ovladaju korišćenjem Configuration Manager i Microsoft Intune, te da su spremni da objasne kako se koriste njihove funkcije za uređivanje računara i mobilnih uređaja, a u okviru nekog preduzeća. Uz to će da nauče i kako treba pripremiti upravljačku strukturu, te kako treba odrediti granice, ali i granične grupe i na koji način treba da bude izvršena pravilna integracija Mobile device Management - a sa Microsoft Exchange Server - om.

Savladaće i znanja u oblasti realizovanja i upravljanja Configuration Manager - om i to u skladu sa potrebama klijenata, a očekuje se i da nauče kako se vrši najpre konfigurisanje, a zatim i uređivanje i praćenje popisa hardvera i softvera i to uz adekvatnu primenu Asset Inteligence, kao i kako funkcioniše merenje za softvere na osnovu zadatih parametara. Polaznici će znati i kako se vrši identifikacija i konfigurisanje odgovarajućeg načina za distribuciju, odnosno upravljanje sadržajem, kako bi se izvršio željeni raspored. Takođe će da nauče i kako se upravlja aplikacijama, odnosno na koji način funkcioniše njihovo uređivanje, a sa stanovišta korisnika i sistema. Očekuje se i da su sposobni da urede sve opcije za ažuriranje softvera za računare kojima upravlja Configuration Manager, te da upravo njega i koriste za implementaciju Endpoint Protection. Pored svih stavki, polaznici kursa i obuke broj 696 (20696 C) će po završetku znati i kako se upravlja opcijama konfigurisanja Operating - System Deployment Strategy i to uz korišćenje Configuration Manager - a, ali i na koji način se upravo uz njegovu primenu i uz Intune može izvršiti uređivanje mobilnih uređaja. A trebalo bi i da savladaju znanja vezana za upravljanje i održavanje Configuration Manager Site.

Upoznavanje sa upravljanjem računarima i mobilnim uređajima u preduzeću je osnovna tema prve oblasti koju predviđa kurs i obuka broj 696 (20696 C) i u kojoj se polaznici upoznaju sa svim upravljačkim funkcijama, uključujući i one vezane za Intune, a naučiće, između ostalog i kako se koristi Windows Powershell sa Configuration Manager - om, odnosno kako se kreiraju upiti za podatke, te kako se vrši konfigurisanje Reporting Service Point - a, ali i na koji način se kreira izveštaj i to uz pravilnu pripremu Report Builder - a.

U drugom modulu se polaznici kursa i obuke broj 696 (20696 C) upoznaju sa pravilnim načinom pripreme upravljačke infrastrukture (Management Infrastructure), a sa ciljem podrške za računare i mobilne uređaje, dok je osnovna tema trećeg modula Deploying and Managing Clients. Uređivanje inventara računara i konkretnih aplikacija, te proces podešavanja, upravljanja i praćenja popisa softvera i hardvera i to uz pravilnu pripremu Asset Intelligence i funkcija merenja softvera se izučava tokom četvrte oblasti ove obuke. Tema petog modula je Distributing and Managing Content used for Deployments, gde kandidati uče na koji način se vrši najpre identifikacija, a zatim i podešavanja najboljeg načina za distribuciju ove vrste sadržaja.

Deploying and Managing Applications je osnov sledećeg modula, a polaznici će, pored ostalog da nauče kako treba kreirati, primeniti i upravljati aplikacijama uz pomoć Configuration Manager - a, odnosno na koji način treba da koriste Application Catalog i Software Center da bi mogli da instaliraju dostupne aplikacije i upravljaju na pravi način onim, takozvanim nekonvencionalnim aplikacijama.

Sedmi modul je usmeren na upoznavanje polaznika sa osnovom održavanja opcija za ažuriranje softvera za upravljanje računarima, a u narednoj oblasti uče kako se vrši implementacija Endpoint Protection za računare i to opet uz primenu Configuration Manager - a.

Managing compliance and Secure Data Access se izučava u toku devete oblasti kursa i obuke broj 696 (20696 C), gde će svi polaznici da nauče kako se vrši pravilno uređivanje osnovnih postavki i profila sa ciljem pristupa i konfigurisanja Compliance Settings - a i pristupa podacima za uređaje i korisnike. A u desetom modulu je osnovna tema usmerena na Managing Operating System Deployments, dok je pretposlednji modul vezan za savladavanje znanja potrebnih za upravljanje mobilnim uređajima i to uz primenu kako Configuration Manager - a, tako i Microsoft Intune.

Na kraju se svi polaznici ovog kursa upoznaju i sa procesom upravljanja, odnosno održavanja Configuration Manager sajta, gde se najpre upoznaju sa osnovama administracije, odnosno sa različitim alatima za daljinski pristup, a uče i na koji način treba da izvrše oporavak, odnosno kako da naprave rezervnu kopiju za sajtove izrađene uz pomoć Configuration Manager - a.

Ko treba da pohađa kurs broj 696 (20696 C)?

Kao što je već navedeno, primaran uslov za pohađanje kursa i obuke broj 696 (20696 C) za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) koji se stavlja pred zainteresovane kandidate jeste viši nivo znanja engleskog jezika.

Odmah zatim je neophodno i da kandidat ima već položene ispite koji su mu omogućili da postane vlasnik MCSA sertifikata u oblasti rada sa operativnim sistemom Windows 10. U principu se pohađanje ovo kursa preporučuje svim kandidatima koji žele da polože ispit broj 696 (70 - 696) I na taj način steknu I drugi uslov koji im omogućuje da postanu vlasnici MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert).

Da bi zainteresovanima bilo omogućeno najpre pohađanje ove obuke, a zatim i polaganje pomenutog ispita, oni bi trebalo da poseduju određeno radno iskustvo. Najpre se pretpostavlja da ovu obuku treba da pohađaju osobe koje su bile zaposlene na poziciji System Administrator - a. Trebalo bi da imaju prvenstveno znanja u oblasti umrežavanja, te da poznaju uobičajene mrežne protokole, hardver, ali i da su upoznati sa funkcionisanjem opcija Routing, Addressing and Switching. Naravno,trebalo bi i da poznaju AD DS (Active Directory Domain Services) i to kako osnovne principe njegovog funkcionisanja, tako i opcije uređivanja AD DS - a. Uz to, kandidati treba da imaju i znanje u oblasti rada sa instalacijom, konfiguracijom i rešavanjem potencijalnih problema na računarima koji funkcionišu na Windows operativnim sistemima, te da poznaju osnovne smernica PKI obezbeđenja (Public Key Infrastructure Security). A uz sve što smo pomenuli, kandidati koje zanima kurs i obuka broj 696 (20696 C) za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) treba da imaju i osnovna znanja o ulozi Windows servera i usluga, te se očekuje da razumeju kako funkcionišu opcije konfigurisanja mobilnih uređaja na Android, iOS i Windows platformi.

A uz sve pomenuto, u obavezi smo da naglasimo da je pohađanje ovog kursa namenjeno i IT stručnjacima koji su imali prilike da budu zaposleni na poziciji EDAs (Enterprise Desktop Administrators, odnosno koji imaju relevantno radno iskustvo u konfigurisanju, upravljanju i održavanju računara, uređaja i aplikacija u okviru preduzeća različite veličine.

Koliko traje kurs i obuka za polaganje 696 (70 - 696) ispita?

Trajanje obuke i kursa broj 696 (20696 C) za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) je precizno određeno od strane kompanije Microsoft, ali moramo da naglasimo da Akademija Oxford održava ovaj kurs u tom trajanju samo kao grupnu nastavu. Inače, prema pravilima ove kompanije, obuka i kurs broj 696 (20696 C) u tom slučaju traje 5 dana.

A ovo smo posebno napomenuli zato što zainteresovanim kandidatima omogućujemo da pohađaju i nastavu online, odnosno poluindividualni, kao i individualni kurs, gde kandidati mogu sami u dogovoru sa profesorom da odaberu najpre koliko će trajati ova vrsta obuke, ali i kada će se održavati časovi, te kojom dinamikom.

Kada i gde se održava obuka i kurs za polaganje ispita broj 696 (70 - 696)?

Mesto i vreme održavanja kursa i obuke broj 696 (20696 C) za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) najpre zavisi od toga za koji tip nastave se kandidat odlučio. Radi se o tome da poluindividualna i individualna nastava mogu da se organizuju zapravo vrlo brzo pošto kandidat izvrši prijavu i dogovori kako sa profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu o svim detaljima.

Sa druge strane, onlajn nastava samo zahteva da kandidat izvrši prijavu, te da poseduje računar koji je povezan stabilnom konekcijom na internet i opet u skladu sa dogovorom koji postigne sa predavačem može da je pohađa kad god to njemu odgovara.

Jedino za grupnu nastavu kandidati moraju da sačekaju da se u odabranoj poslovnici prijavi najmanje četvoro zainteresovanih polaznika za njeno pohađanje. A tek onog trenutka kada bude ispunjen ovaj uslov, ostali prijavljeni bivaju obavešteni o terminima kada će nastava biti održana. Moramo da naglasimo i to da ovaj tip nastave podrazumeva tačno određeno trajanje, dinamiku i termine, ali da se oni mogu promeniti jedino onda kada to budu zahtev svih polaznika u okviru jedne grupe i u slučaju da upravo u toj poslovnici Akademije Oxford postoje uslovi da se ta promena bez ikakvih poteškoća i ometanja ostalih kurseva i obuka koji se u njoj odvijaju i izvrši.

Dodatne napomene :

  • plaćanje se može izvrši u onoj poslovnici u kojoj se I vrši prijava
  • kandidati koje zanima obuka i kurs broj 696 (20696 C) za polaganje ispita broj 696 (70 - 696) moraju poznavati engleski jezik na višem nivou i MCSA sertifikat u oblsti rada sa Windows 10
  • osim ličnog prijavljivanja, zainteresovani kandidati mogu i da se prijave pute mejla Akademije Oxford koji je naveden na zvaničnom sajtu, ali i preko broja telefona jedne od poslovnica

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje