MCSE sertifikat, Server Infrastructure, OBUKA broj 413 (20413 C) za ispit broj 413 (70 - 413)

Od svih kandidata koji žele da pohađaju kurs i obuku broj 413 (20413 C) za polaganje ispita 413 (70 - 413) se očekuje određeni nivo profesionalnih znanja, odnosno na prvom mestu posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa Windows serverom 2012, te bi trebalo da su oni sa uspehom položili ispite 410 (70 - 410), 411 (70 - 411) i 412 (70 - 412), to jest pretpostavlja se da su imali prilike da pohađaju specijalizovane kurseve i obuke za polaganje pomenutih ispita. A pored profesionalnih znanja, kandidat je u obavezi i da za kurs i obuku broj 413 (20413 C), ali i za polaganje ispita broj 413 (70 - 413) ima i viši nivo znanja engleskog jezika, jer je to primaran uslov da prati nastavu, odnosno da razume zahteve koji se pojavljuju na ovom ispitu.

Svi predavači u okviru ovog kursa u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford imaju visoke profesionalne kvalifikacije i zavidan nivo iskustva, a pored toga su i sami nosioci Microsoft sertifikata, što podrazumeva da su u potpunosti kvalifikovani za prenošenje znanja iz oblasti koje se izučavaju tokom kursa i provravaju na pomenutom ispitu svim zainteresovanim kandidatima.

Nastava u okviru kursa i obuke broj 413 (20413 C) se može odvijati kao grupna, odnosno individualna, ali i kao online i poluindividualna nastava, to jest nastava u paru. Jedino kod grupne nastave su precizno definisani termini i trajanje kursa, odnosno dinamika održavanja nastave, a reč je o manjim grupama polaznika koje broje najviše njih osmoro, a najmanje četvoro. Kod onlajn nastave je neophodno da kandidat poseduje ne samo računar, nego i da je on na internet povezan isključivo stabilnom konekcijom, kako bi mogla da se odvija obuka bez ikakvih poteškoća.


U toku čitave godine kandidati imaju mogućnost da se direktno u odabranoj poslovnici Microsoft test centra Akademije Oxford prijave za pohađanje ove obuke, odnosno imaju mogućnost da se prijave putem broja telefona bilo koje od poslovnica, a mogu i da pošalju mejl koji će naći na zvaničnom sajtu ovog test centra.

Dizajniranje i implementacija infrastrukture servera 2012 R2 je osnovna tema kursa i obuke broj 413 (20413 C), a koja je primarno namenjena svim IT stručnjacima koji poseduju već pomenuti sertifikat, te imaju želju da polože ispit broj 413 (70 - 413), kako bi došli do MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert).

Obuka i kurs broj 413 (20413 C) je namenjen najpre sticanju znanja koja su neophodna da bi se izvršio proces dizajniranja i primene pomenutog servera u okviru jednog preduzeća i sa narednim kursem, koji nosi oznakuj 414 (20414 C) čini celinu. Oba ova kursa omogućuju zainteresovanim polaznicima da se upoznaju kako sa procesom projektovanja, tako i planiranja i primene, ali i obezbeđivanja, odnosno praćenja, kao i automatizovanja i virtualizacije navedenog servera. Svi polaznici će, pored ostalog da nauče i na koji način se svi ovi postupci mogu primeniti u konkretnom preduzeću, pod uslovom da postoji mogućnost bilo ručne, bilo automatske instalacije servera. Naučiće i kako se vrše različite vrste umrežavanja, te kako funkcionišu VPN (Virtual Private Network), ali i direktan pristup (DirectAccess), odnosno DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), kao i kako funkcioniše IPAM (Internet Protocol Address Management). Takođe će da savladaju i sve što je potrebno da bi se osmislila infrastruktura koja podrazumeva primenu Multi Domain, Forest and Branch Office.

TESTOVI


Svi zainteresovani kandidati moraju da znaju da se kurs i obuka broj 413 (20413 C) za polaganje ispita 413 (70 - 413) vrši na serveru Windows 2012 R2 i System Center 2012 R2.

Kada završe ovu obuku, polaznici bi trebalo da su u potpunosti ovladali umećem nadogradnje servera, a očekuje se i da znaju da naprave plan za Server Deployment Strategy i da znaju da taj plan primene na pravi način. Naučiće i da primenjuju System Center 2012 R2 VMM (Virtual Machine Manager) u cilju planiranja i formiranja servera. Tu su zatim znanja vezana za sam proces dizajniranja i održavanja IP konfiguracije, kao i pravilno pronalaženje Address Management Solution. Naravno, savladaće i znanja koja se tiču dizajniranja i implementacije Name Resolution, odnosno sve vezano za AD DS (Active Directory Domain Services) i njegovo pravilno formiranje u skladu sa potrebama. GPO Strategy (Group Policy Object Strategy) je isto segment koji će savladati svi polaznici kursa i obuke broj 413 (20413 C) koja je namenjena pripremi za polaganje ispita broj 413 (70 - 413), a svakako treba pomenuti i rad sa opcijama za skladištenje fajlova, odnosno zaštite mreže, odnosno tokom ove obuke će da nauče i koje se sve opcije koriste za daljinski pristup i na koji način ih treba pravilno primeniti u praksi.

Od ukupno 12 modula, to jest oblasti je sačinjena obuka i kurs 413 (20413 C), a tema prvog modula je vezana za planiranje nadogradnje servera i formiranje Migration Strategy. Tu se polaznici upoznaju i sa postupkom planiranja virtualizacije servera. Tokom naredne oblasti, čija tema je Planning and Implementing a Server Deployment Strategy, se polaznici ovog kursa najpre upoznaju sa načinom dizajniranja automatske instalacije servera, te uče kako se vrši planiranje i primena raspoređivanja infrastrukture konkretnog servera. Sem što će da nauče na koji način se bira odgovarajuća strategija za automatsko raspoređivanje, oni će da nauče i na koji način se vrši njena adekvatna implementacija na konkretan server.Planning and Deploying Servers using VMM (Virtual Machine Manager) je tema sledećeg modula koji predviđa kurs i obuka broj 413 (20413 C), a u okviru koga se polaznici upoznaju najpre sa karaktaeristikama System Center 2012 R2 VMM, te uče na koji način se on implementira u okviru profila i biblioteke (Profiles and Library), odnosno kako se planiraju, raspoređuju i primenjuju VMM usluge.

Tokom četvrte oblasti će polaznici da nauče sve što je potrebno da bi izvršili najpre projektovanje IP konfiguracije i njeno održavanje, a upoznaće se i sa Address Man Solution. Tu će najpre da nauče kako se vrši dizajniranje i održavanje IPAM - a (IP Address Management) i DHCP rešenja (Dynamic Host Configuration Protocol Solution). Najpre uče kako se dizajnira i primenjuje DHCP server, te kako funkcioniše DHCP Scope Configuration, a zatim i kako se uređuju serveri i adrese uz korišćenje IPAM - a.

Sve vezano za Name Resolution se izučava tokom pete oblasti kursa i obuke broj 413 (20413 C) za polaganje ispita 413 (70 - 413), a u okviru sledećeg modula će polaznici, pored ostalog da nauče i na koji način treba upravljati AD DS - om, a njegova primarna tema je vezana za Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure.

Potom sledi modul koji je, takođe vezan za AD DS, to jest za AD DS Organizational Unit Infrastructure.

Sa GPO strategijom (Group Policy Object Strategy) će se upoznati polaznici kursa tokom osme oblasti, gde će naučiti na koji način se ona priprema i kako se implementira, odnosno savladaće sve što je potrebno za njenu pravilnu primenu u praksi.

U devetoj oblasti se polazanici upoznaju sa AD DS Physical Topology, a u smislu da uče najpre kako funkcionišu Active Deirectory sajtovi, odnosno kako se dizajnira Active Directory Replication i Placement of Domain Controllers. Takođe će, između ostalog i da nauče kako se vrši dizajniranje visoko dostupnih kontrolora domena, ali i kako se vrši njihova virtuelizacija.

Sa procesom planiranja i implementacije opcija skladištenja i različitih usluga koje se odnose na fajlove se upoznaju polaznici obuke i kursa broj 413 (20413 C) tokom desetog modula, a tema pretposlednje oblasti je vezana za dizajniranje i primenu zaštite mreže (Designing and Implementing Network Protection). U završnom segmentu ovog kursa se izučavaju opcije usluga za daljinski pristup (Remote Access Services).

Kome je namenjena obuka i kurs broj 413 (20413 C)?

Primarno, kurs i obuka broj 413 (20413 C) je namenjena svim onim kandidatima koji žele da polože ispit 413 (70 - 413) i time budu korak bliže sticanju MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) i to u oblasti Server Infrastructure.

Podrazumeva se da kandidati koji žele da pohađaju ovaj kurs moraju da ispune sve pomenute zahteve, koji uključuju najpre poznavanje engleskog jezika na višem nivou, ali isto tako i posedovanje MCSA sertifikata u oblasti rada sa Windows serverom 2012.

Kurs i obuka broj 413 (20413 C) je namenjena, takođe svim IT profesionalcima koji imaju iskustva u planiranju, projektovanju i primeni Windows Server 2012 AD DS - a (Active Directory Domain Services) u jednom preduzeću, te se očekuje da su adekvatno upoznati sa različitim mrežnim uslugama.

Koliko traje kurs i obuka broj 413 (20413 C) za polaganje ispita 413 (70 - 413)?

Kada se kandidat odluči da pohađa obuku i kurs broj 413 (20413 C) u grupi koja broji najmanje četvoro, a najviše osmoro kandidata, onda se tačno zna koliko ona traje, ali i kada se časovi odvijaju, odnosno kojom dinamikom. Tako, ovaj vid kursa traje ukupno 5 dana, a termini su precizno određeni i uglavnom nisu podložni izmenama, osim onda kada to apsolutno svi polaznici konkretne grupe zahtevaju i ukoliko postoji mogućnost da se ova izmena izvrši bez ikakvih prepreka u toj poslovnici Akademije Oxford.

Sa druge strane, sve ostale vrste nastave, odnosno kako individualna, to jest poluindividualna, tako i nastava online, mogu da se odvijaju onom dinamikom koju dogovore direktno predavač i kandidat, a prema smernicama koje dobiju od koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici. Inače, to isto se odnosi i na termine, pa čak i na ukupno trajanje, jer ova vrsta nastave može da traje bukvalno onoliko koliko odgovara toma kandidatu, a na osnovu dogovora koji postigne sa predavačem.

Kada i gde se održava obuka i kurs 413 (20413 C)?

U skladu sa zahtevom klijenta za tipom obuke koji želi da pohađa zavisiće i gde i kada se ona održava. Tako, na primer nastava u grupi može da se održi u onoj poslovnici Akademija Oxford u kojoj se prijavi minimalno četvoro zainteresovanih polaznika za njeno pohađanje. A kada bude bio ispunjen taj uslov, svi ostali koji su već imali prilike da izvrše prijavljivanje će biti na propisan način obavešteni o terminima i o dinamici održavanja ove vrste obuke. U obavezi smo da naglasimo i to da termini u okviru grupne nastave ne mogu da se menjaju, sem onda kada to izričito zahtevaju svi polaznici u okviru jedne grupe i ukoliko u konkretnoj poslovnici test centra postoji mogućnost da se ta promena izvrši, ali bez ometanja ostalih kurseva i obuka.

Poluindividualna, individualna i online nastava daju znatno veću slobodu kandidatu da odluči ne samo o terminima, već i o njenom trajanju i dinamici, budući da se on direktno sa predavačem i koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice dogovara o svemu. Ove vrste obuke mogu da počnu gotovo odmah posle prijavljivanja zainteresovanih kandidata.

Dodatne napomene :

  • prijavljivanje se može izvršiti direktno u odabranoj poslovnici Majkrosoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford, odnosno putem telefona odabrane poslovnice test centra ili preko mejla koji je naveden na zvaničnom sajtu
  • plaćanje se vrši direktno u onoj u poslovnici u kojoj kandidat I vrši prijavljivanje
  • osim navedenih profesionalnih znanja, od prijavljenih kandidata se očekuje i znanje engleskog jezika na višem nivou

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje