MCSE sertifikat, Data Platform, ISPIT broj 465 (70 - 465)

Ukoliko je kandidat već imao prilike da stekne MCSA sertifikat (Microsft Certified Solutions Associate) i to isključivo u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014, onda je i ispunio jedan uslov koji mu i omogućuje da polaže ispit broj 465 (70 - 465).

A to naglašavamo zato što se od svakog kandidata koji želi da polaže ovaj ispit i na taj način stekne MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert) zahteva da ispuni još jedan vrlo važan uslov. Reč je o zahtevu da poznaje engleski jezik na višem nivou, uzevši u obzir da su ispitni zahtevi baš izneti na tom jeziku.

Budući da je zvanično ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft u našoj zemlji urpavo Akademija Oxford, to se u njenim psolovnicama tokom cele kalendarske godine i organizuje polaganje ispita broj 465 (70 - 465) i to u skladu sa globalnim planom pomenute kompanije.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru 465 (70 - 465) ispita?

Kandidati koje zanima polaganje ispita broj 465 (70 - 465), uz uslov da su položili već prethodni ispit iz ove grupe koji nosi oznaku 464 (70 - 464), bi trebalo i da su upoznati sa načinom projektovanja, odnosno izgradnje rešenja baza podataka u okviru preduzeća različite veličine. Takođe se očekuje i da su zaposleni ili bili zaposleni na radnom mestu koje podrazumeva konkretnu odgovornost, kako za izradu planova, tako i za dizajniranje strukture baza podataka, odnosno za opcije skladištenja objekata u konkretnom serveru.

Obično se podrazumeva da prijavljeni kandidati imaju iskustva i u kreiranju plana u okviru konkretnog preduzeća vezano za način funkcionisanja baza podataka.

Ispit broj 465 (70 - 465) čija tema se odnosi na proveru znanja vezanih za dizajniranje rešenja baza podataka i to u sklopu Microsoft SQL servera 2014 se sastoji od ukupno četiri oblasti, a svaka od njih je podeljena na nekoliko segmenata.Prva među njima, koja podrazumeva proveru znanja vezanih za dizajniranje struktura baza podataka je u celokupnom ispitu zastupljena sa 25 do 30%. Inače, ovu oblast ispitivanja čini ukupno šest različitih segmenata, a pred kandidate se prvo stavljaju zahtevi koji su vezani za dizajniranje strukture baze podataka u okviru konkretnog poslovnog okruženja. Ovde se očekuje da kandidat može potpuno samostalno da to izvrši prema zahtevima koji su navedeni u ovom delu ispita i to uz primenu SQL servera i njegovih funkcija, a trebalo bi da tom prilikom pokaže da poznaje i pravilan način primene opcija za indeksiranje, odnosno filtriranje, ali i mnoge druge. Tokom drugog segmenta ove oblasti kandidat treba da odgovori na pitanja koja su vezana za dizajniranje Physical Database and Object Placement, a zatim su tu zahtevi vezani za dizajniranje tabela, kao i za izradu strategije indeksiranja konkretnih particija. Već tokom sledeće podoblasti provere kandidat treba da izvrši dizajniranje Migration, Consolidation and Upgrade Strategy. Pretposlednji segment se odnosi na proveru znanja vezanih za dizajniranje SQL server Instances, a zatim se proveravaju znanja vezana za korišćenje opcija pravljenja rezervne kopije i oporavka podataka, te izrade konkretne strategije u ovoj oblasti. Tu se očekuje da kandidat odgovori na sve zahteve koji podrazumevaju upoznavanje pravila za izradu strategije prilikom izrade strategije za pravljenje rezervne kopije podataka, a očekuje se i da može da, prema zahtevima koji su navedeni na 465 (70 - 465) ispitu dizajnira odgovarajuće modele za oporavak podataka.

Sa 30 do 35 procenata u pomenutom ispitu je zastupljena druga oblast provere, a njena tema je vezana za dizajniranje i to kako baza podataka, tako i objekata baza podataka i čini je ukupno šest podoblasti. Prva među njima pred kandidate stavlja zahteve vezane za dizajniranje modela konkretne baze podataka, te oni treba da pruže odgovore na pitanja koja su vezana najpre za izradu logične šeme, kao i za dizajniranje pristupa podacima i slojeva konkretnih podataka u okviru određene infrastrukture. Pored toga su prisutni i zahtevi vezani za dizajniranje šeme konkretne baze podataka, kao i za formiranje bezbednosne arhitekture, a kandidati bi trebalo da mogu da primene različite funkcije u ovoj oblasti. Zatim sledi podoblast koja od kandidata zahteva da pokažu znanja vezana za dizajniranje tabela, a već tokom sledećeg segmenta se očekuje da kandidat može da odgovori na pitanja vezana za Design for Concurrency. Sledeći segment je usmeren na dizajniranje T - SQL procedura za skladištenje podataka, gde kandidati treba da odgovore na pitanja vezana za poznavanje različitih procedura koje se primenjuju kod skladištenja, odnosno da mogu da dizajniraju strategiju pristupa podacima i to uz primenu odgovarajućih procedura za skladištenje. Takođe, u ovom delu ispita broj 465 (70 - 465) kandidati odgovaraju na pitanja u kojima se zahteva da pokažu znanja vezana za dizajniranje odgovarajućih parametara za konkretnu proceduru skladištenja, a tokom pretposlednje oblasti u ovom delu ispitivanja kandidat treba da pokaže znanja koja se odnose na dizajniranje upravljanja strategijama za automatizaciju. Poslednji segment je usmeren na proveru znanja u oblasti dizajniranja transakcija, gde su pitanja vezana za najpre upravljanje transakcijama, uključujući i dizajniranje za implicitne, odnosno eksplicitne transakcije, kao i ona koja se odnose na dizajniranje upravljanja greškama za konkretne transakcije.

Najmanje zastupljena oblast provere na ovom ispitu je sačinjena od svega tri podoblasti i odnosi se na poznavanje opcija dizajniranja Database Security. Ona obuhvata svega 10 do 15 procenata svih zahteva na 465 (70 - 465) ispitu, a prvo se pred kandidate stavljaju pitanja vezana za izradu Application Strategy i to sa ciljem podrške obezbeđenja u okviru određene baze podataka. Odmah nakon toga je i segment u kome kandidat treba da pokaže znanje u oblasti izrade bezbednosnih dozvola za konkretne baze podataka, te bi trebalo da zna i da izradi šemu i ubaci neophodne objekte, kako bi nivo bezbednosti bio odgovarajući. A u završnom segmentu ovog dela provere, kandidat treba da odgovori na pitanja koja su vezana za dizajniranje Instance - level security Configurations.

Od ukupno pet segmenata je sačinjena i poslednja oblasna ispitu broj 465 (70 - 465), a kandidat bi tu trebalo da pokaže poznavanje izrade opcija i to kako za optimizaciju, tako i za rešavanje različitih problema. Ova oblast je u celokupnom ispitu zastupljena sa 25 do 30% zahteva, a na samom početku ispitivanja kandidat treba da odgovori na pitanja koja su vezana za izradu i primenu strategije za održavanje za servere baza podataka. U sledećem segmentu su prisutna pitanja koja se odnose na Troubleshoot and Resolve Concurrency Issues. Posle toga se očekuje da kandidat pruži odgovore na ona pitanja koja se odnose na poznavanje izrade, ali i primene rešenja za visoku dostupnost. Pretposlednji segment završnog dela ovog ispita će pred kandidate da stavi ona pitanja koja su vezana za dizajniranje različitih rešenja, a sa ciljem praćenja performansi, gde se očekuje da oni mogu da identifikuju i prate rad performansi brojača, te da znaju da izrade upit za praćenje, kao i da prikažu konkretnu strategiju. Uz to bi trebalo da pokažu i znanja vezana za praćenje Missing Statistics, a završni segment ovog ispita od kandidata zahteva da odgovore na pitanja koja se odnose na poznavanje izrade rešenja za praćenje i to na Instance Level - u.

Kako izgleda 465 (70 - 465) ispit?

Ono što na prvom mestu moraju da znaju svi kandidati koji žele da polaganjem ispita broj 465 (70 - 465) steknu MCSE sertifikat jeste činjenica da kompanija Microsoft ne navodi baš puno podataka o konceptu samog ispita. Zapravo postoje neke uopštene informacije, ali ova kompanija je zadržala pravo da u svakom ispitnom roku izvrši promene koje smatra potrebnim i to kako sa stanovišta broja ispitnih pitanja, tako isto i sa stanovišta njihove forme.

Između 40 i 60 ispitnih zahteva je najčešće prisutno na ovom ispitu, ali sasvim jasno taj broj može da varira u zavisnosti od ispitnog roka u kome će kandidat da ga polaže. A to isto se odnosi i na formu ispitnih zahteva, zato što ova kompanija neprekidno ima za cilj da usavršava princip ispitivanja, pa iz tog razloga često i menja formu ispitnih pitanja. Ipak, uobičajeno je da se javljaju ona, da tako kažemo klasična pitanja u kojima se od kandidata zahteva najpre da dopišu tačan odgovor u određenom polju, a reč je vrlo često o kraćem odgovoru, mada ne mora da bude slučaj u svakom ispitnom roku. Isto tako su prisutna i ona pitanja koja od kandidata zahtevaju da označi tačan odgovor među nekoliko ponuđenih, a njih može biti ili više ili samo jedan, što je svakako navedeno u konkretnom pitanju.

Ono po čemu je ispit broj 465 (70 - 465) specifičan su i takozvane studije slučaja koje mogu da se u njemu jave, stim da će kandidati na početku polaganja biti informisani da li u tom ispitnom roku postoje studije slučaja i koliko ih ima, budući da je njihovo rešavanje uračunato u celokupno vreme koje imaju na raspolaganju za rešavanje ispitnih zahteva, pa je i opšta preporuka da se odlično organizuju kako bi sa uspehom rešili i sva ispitna pitanja i odgovori li na sve studije slučaja koje se, eventualno u tom ispiti nalaze. Kada je reč o studijama slučaja, kandidati moraju znati da se radi o zadacima u kojima se praktično simuliraju određene situacije u kojima kandidat može da se zadesi u konkretnom radnom okruženju. Zadatak kandidata u ovom slučaju jeste da pažljivo pročita zadatak, a zatim i da proceni koji su to najvažniji podaci koji će mu biti od pomoći za njegovo rešavanje, te da ih izdvoji, analizira i na kraju pruži tačan odgovor na pomenutu studiju slučaja. A nakon što navede odgovor za koji misli da je tačan, kandidat može da ga izmeni sve dok ne bude prešao na sledeću grupu pitanja, te je potrebno je da naročito obrati pažnju na ovaj detalj.

Od ukupno 180 minuta koliko kandidati imaju na raspolaganju za polaganje ispita broj 465 (70 - 465), 150 minuta je određeno za rešavanje pitanja od ukupno 180 minuta koliko kandidati imaju na raspolaganju za polaganje ovog ispita, dok je preostalih pola sata kandidati treba da čitaju navedena pitanja i da se posvete njihovom razumevanju, uzevši u obzir da su ona izneta na engleskom jeziku.

Bodovanje u okviru ispita broj 465 (70 - 465)

U segmentu koji se odnosi na bodovanje tokom ispita broj 465 (70 - 465), kompanija Majkrosoft takođe ne pruža baš mnogo informacija kandidatima. Zapravo, najčešće se navodi da kandidat treba da sa uspehom odgovori na preko 70 procenata ispitnih zahteva, te da osvoji više od 700 poena, ali i u ovom slučaju kompanija zadržava pravo da sve te brojke izmeni u skladu sa potrebama.

Isto tako i princip bodovanja koji se najčešće primenjuje, a koji je takođe podložan promeni, podrazumeva da jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, ali opet to ne mora biti slučaj, najpre zato što na ispitu broj 465 (70 - 465) postoje različiti tipovi pitanja, počev od onih koji kandidatima ne donose nijedan poen, ako na njih tačno odgovore, pa do onih koji donose nekoliko poena, ako se na njih pruži tačan odgovor. Zapravo se radi o tome da pitanja koja se u ovom slučaju ne boduju postoje na ispitu da bi se unapredilo ispitivanje u budućnosti sa ciljem ispitivanja tržišta i poboljšanja ispitivanja, a o ovim pitanjima kandidat neće dobiti apsolutno nikakvu informaciju, pa se baš zato preporučuje da svakako reši sve ispitne zahteve, a najpre zato što ne postoji negativno ocenjivanje, tako da čak i ako ne bude pružio tačan odgovor na konkretno pitanje, to svakako neće uticati na smanjivanje poena koje kandidat bude osvojio na ovom ispitu. A što se tiče pitanja koja se boduju sa nekoliko poena o tome se kandidati tokom trajanja ispita broj 465 (70 - 465) obaveštavaju i to tako što se na ekranu pre tog pitanja pojavljuju prozorčići sa obaveštenjima.

A taj isti prozor se pojavljuje i kada kandidat završi polaganje ovog ispita, tačnije nekoliko sekundi nakon toga će se u njemu javiti informacija da li je on ovaj ispit položio. Po završetku polaganja, Akademija Oxford šalje rezultate centrali Microsoft kompanije i to u roku od pet dana, a isto tako i kandidatima dostavlja na za to propisan način i u tačno određenom vremenskom roku i štampanu verziju rezultata ispita. Međutim, lako se može desiti da kandidati ne budu baš oduševljeni ovom vrstom rezultata, budući da iz njih neće moći da dobiju puno informacija. A radi se o tome da su štampani rezultati dati u formi grafikona i da je prikazan samo ukupan bodovni rezultat, kako po oblastima, tako i u celokupnom ispitu, što znači da kandidat neće biti u prilici da vidi da li je na neko pitanje dao tačan odgovor, to jest kako je konkretnu oblast taksativno savladao. Baš iz tog razloga svaki kandidat koji želi da dobije ove informacije treba da obavesti ovlašćeno lice u test centru Akademije Oxford o tome, kako bi mi u propisanom roku bilo omogućeno da dobije i ovako odštampane rezultate polaganja ovog ispita.

Svaki kandidat koji 14 dana nakon što je polagao ispit broj 465 (70 - 465) ne bude dobio štampane rezultate ispita treba da obavesti poslovnicu Akademije Oxford u kojoj je ispit polagao o tome, kako bi ovaj propust na najbrži mogući način i bio ispravljen.

Dodatne informacije o ispitu broj 465 (70 - 465)

U slučaju da kandidat izlazi na polaganje ispita broj 465 (70 - 465) prvi put i dogodi se da ga ne položi, on može da se prijavi za novo polaganje već u sledećem ispitnom roku, ali uz uslov da je od prethodnog termina polaganja prošlo minimalno 24 sata. Zatim, ako se dogodi da ni drugi put ne položi ovaj ispit, dužan je da sačeka minimalno dve sedmice da prođe od tog termina, pa da izvrši ponovo prijavu, ako to želi. Svako sledeće prijavljivanje iziskuje od kandidata da sačeka najmanje sedam dana da bi se ponovo prijavio za polaganja, a pravilo koje navodi kompanija Microsoft jeste da nijedan kandidat ne može da ispit broj 465 (70 - 465) polaže više od pet puta u toku jedne kalendarske godine. Ukoliko se dogodi da čak ni iz petog puta za godinu dana ne položi ovaj ispit, taj kandidat će morati da sačeka da prođe cela jedna godina da bi mu bilo dozvoljeno da ga ponovo polaže. Sa druge strane, kandidat koji ima naročitu želju ili potrebu da ovaj ispit polaže i više od pet puta za jednu godinu mora o tome da iznese zahtev u pisanom obliku, koji će dostaviti ovlašćenom test centru Akademije Oxford. Zatim se taj zahtev isporučuje centrali kompanije Majkrosoft koja i donosi zvaničnu odluku da li će mu biti odobreno da polaže ovaj ispit i više puta ili ne.

Svaki kandidat koji je izvršio prijavu za polaganje je u obavezi da bude najmanje 30 minuta pre zakazanog termina prisutan u poslovnici test centra u kojoj treba da se odvija polaganje. Neophodno je, takođe da tada ima i važeći lični dokument, koji obavezno mora da poseduje i fotografiju. Naglašavmo da oni kandidati čiji lični dokument je biometrijski i ima čip, moraju tom prilikom da dostavi na identifikaciju i papir na kome se nalazi očitan lični dokument. Svi oni kandidati koji ipak i pored toga ne budu ispoštovali sve navedene zahteve neće moći da prođu kroz proces identifikacije koji propisuje zakon, a što znači da im neće biti dozvoljeno ni da polažu ovaj ispit.

Pre nego što počne polaganje, ovlašćeno lice u konkretnom test centru će sve prisutne kandidate da obavesti o pravilima koja oni moraju da poštuju. Bilo koji kandidat koji ne ispoštuje ova pravila i pokuša da izvrši ma koju vrstu prevare tokom polaganja 465 (70 - 465) ispita će istog trenutka biti udaljen sa polaganja. Ovlašćeno lice test centra po završetku polaganja ima obavezu da o tom incidentu pisanim putem informiše kompaniju Microsoft koja će dalje da odluči na koji način će taj kandidat biti kažnjen. ovom prilikom napominjemo i da se kazna često sastoji od zabrane polaganja najpre ovog ispita u određenom roku, ali i od zabrane polaganja bilo kog ispita koji sprovodi ova kompanija i to čak i doživotno. Međutim, kandidati moraju da znaju i da kompanija Majkrosoft u ovom slučaju ima pravo da od tog kandidata zahteva da se izvrši ponovno testiranje za neki od prethodno stečenih sertifikata, ukoliko smatra da je i tom prilikom izvršio neku vrstu zloupotrebe, ali da to nije primećeno. Čak može da se dogodi i da kao kaznu odredi opoziv svakog sertifikata ove kompanije koji je kandidat imao prilike da stekne.

Ako kandidat koji je zainteresovan za polaganje ispita broj 465 (70 - 465) ima bilo koju vrstu invaliditeta, može biti siguran da će mu Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft omogućiti da ga polaže bez ikakvih poteškoća. A da bi to zaista bilo i učinjeno, neophodno je da taj kandidat prilikom prijavljivanja priloži i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, kako bi se stekao uvid u njegovo zdravstveno stanje.

Ma koju žalbu da kandidat ima na tok samog ispita, odnosno da želi da razreši neku nejasnoću u vezi sa ispitom broj 465 (70 - 465), može o tome da obavesti ovlašćeno lice test centra kada bude bilo završeno polaganje.

Svaki kandidat koji stekne MCSE sertifikat u oblasti Data Platform je dužan da ispoštuje i proces resertifikacije, koji se u ovom slučaju vrši na svake tri godine. Iako se i taj postupak može promeniti, kandidati treba da znaju da trenutno resertifikacija obuhvata polaganje jednog i to specijalno osmišljenog ispita i da kandidati imaju 170 minuta vremena da reše sve ispitne zahteve. Zapravo, od toga je 140 minuta namenjeno samo za rešavanje pitanja, a pola sata kandidati imaju da pročitaju i razumeju sve ispitne zahteve, jer se i on dovija na engleskom jeziku koji im nije maternji. Na ovom ispitu će se sresti sa svim onim novinama koje su prisutne od trenutka kada je kandidat stekao pomenuti sertifikat u ovoj oblasti. A ako se ne pristupi procesu resertifikacije, sertifikat koji je kandidat posedovao će biti proglašen neaktivnim i kao takav neće uopšte moći da bude korišćen.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje