MCSE sertifikat, Messaging, OBUKA broj 345 - 1 (20345 - 1A) za ispit broj 345 (70 - 345)

Da bi kandidatima koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 345 (70 - 345), odnosno koji žele da steknu MCSE sertifikat (Microsft Certified Solutions Expert) i to u okviru oblasti Messaging, bilo omogućeno da pristupe polaganju, dužni su da ispune sve navedene zahteve.

Prvi među njima se odnosi na posedovanje MCSA sertifikata (Microsft Certified Solutions Associate), a u oblasti poznavanja rada sa Office 365. Pod tim se podrazumeva da su kandidati već imali prilike da polažu ispit broj 347 (70 - 347), a što im je i omogućilo sticanje pomenutog sertifikata.

Inače, obuka broj 345 - 1 (20345 - 1A) je specifična u tom smislu što je prva od ukupno dve obuke koje su namenjene za pripremanje kandidata koji žele da polažu ispit broj 345 (70 - 345). Drugi uslov koji se stavlja pred kandidata zainteresovanog za polaganje pomenutog ispita, odnosno za pohađanje ovog kursa podrazumeva da ima viši nivo znanja engleskog jezika. A osnovni razlog za to jeste činjenica da se i nastavni plan obuke sprovodi na tom jeziku, ali i sam ispit.

Inače, moramo da naglasimo i to da kompanija Microsoft, čiji je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni test centar i po čijim opštim pravilima i sprovodi kako kurs i obuku broj 345 - 1 (20345 - 1A), tako i ispit broj (70 - 345), zapravo ne navodi pohađanje pomenute obuke kao uslov za izlazak na ispit. Ipak, kandidati koji zaista žele da polože ovaj ispit, moraju da znaju da je to opšta preporuka ove kompanije, jer se obuka i kurs 345 - 1 (20345 - 1A) smatraju pripremnom nastavom za polaganje ovog ispita.

Kandidati koji prođu kroz ovaj kurs zapravo ne dobijaju nikakvu garanciju da će ovaj ispit i da polože, što je sasvim logično, jer se od njih zahteva da pokažu određeni nivo znanja prilikom polaganja.


Svi profesori koji su u sklopu Akademije Oxford zaduženi za sprovođenje ove obuke, na prvom mestu poseduju sve validne diplome, a zatim imaju i dovoljno radnog iskustva. Uz to, većina njih su i nosioci nekog od Majkrosoft sertifikata, te slobodno možemo reći da smo odabrali najbolje profesore, jer će oni u sva potrebna znanja koja polaznici obuke treba da savladaju njima preneti na najbolji mogući način, a uz njih će ih upoznati i sa svojim iskustvom u vezi sa polaganjem ispita za sticanje sertifikata ove kompanije.

Oni kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ovog kursa mogu da se prijave na nekoliko načina. Najpre im se pruža mogućnost da to izvrše lično i to u bilo kojoj od poslovnica Akademije Oxford, a zatim mogu i da ostvare kontakt putem telefona jedne od poslovnica ili da jednostavno pošalju mejl sa svim potrebnim podacima. A adresu na koju treba poslati mejl će pronaći na zvaničnom sajtu ovog test centra.

Što se tiče principa održavanja kursa i obuke broj 345 - 1 (20345 - 1A), kandidati biraju da li žele da pohađaju nastavu u grupi, odnosno online ili im više odgovara individualna, to jest poluindividualna obuka. Najpre da počnemo od grupne nastave, te da naglasimo da Akademija Oxford nastoji da održi visok nivo kvaliteta svojih obuka, pa najpre iz tog razloga grupe u ovom slučaju broje manje članova, a najčešće je u pitanju od njih četvoro do najviše osmoro. Kod ove vrste kursa su termini jasno definisani, kao i trajanje obuke, odnosno dinamika održavanja nastave, dok kod svih ostalih vrsta obuka to nije slučaj. Radi se zapravo o tome da kandidati koji žele da pohađaju poluindividualnu, online ili individualnu nastavu, imaju pravo da se o svim detaljima direktno dogovaraju sa predavačima i koordinatorima za nastavu u okviru konkretne poslovnice. A to znači da oni mogu tom prilikom da definišu ne samo termine, već i dinamiku, kao i trajanje ove vrste obuke.

TESTOVI


Takođe, svi oni kandidati koje zanima nastava online, moraju da znaju da je njihova jedina obaveza uz posedovanje računara i posedovanje stabilne internet konekcije, kako ne bi došlo do poteškoća prilikom predavanja.

Upoznavanje polaznika sa postupkom administracije Microsft Exchange Server 2016 je osnov kursa i obuke broj 345 - 1 (20345 - 1A) za polaganje ispita broj 345 (70 - 345).

Polaznici će, pored ostalog da nauče na koji način funkcioniše administracija, odnosno korisnička podrška u okviru ovog servera, ali i na koji način se vrši instaliranje Exchange Server 2016, te na koji način se njim upravlja u Exchange Server okruženju. Savladaće znanja iz oblasti upravljanja porukama korisnika, ali i na koji način se koristi Exchange Management Shell, a u cilju izvršenja Bulk Operations. Kako se upravlja povezivanjem klijenata, odnosno kako funkcioniše Massage Transport and Hygiene, će takođe naučiti tokom ovog kursa, ali i na koji način se implementira i uređuje visoka dostupnost raspoređivanja ovog servera. Sem toga, svi polaznici kursa i obuke broj 345 - 1 (20345 - 1A) će da nauče i da primenjuju opcije oporavka, ali i impelemntaciju Disaster Recovery Solutions. Takođe, uče i kako se vrši održavanje, odnosno praćenje Exchange Server 2016 Deployment, te kako funkcioniše administracija Exchange Online u Office 365 Deployment - u.Polaznici koji budu završili pohađanje kursa i obuke broj 345 - 1 (20345 - 1A) će znati na koji način se upravlja ovim serverom, odnosno naučiče kako treba kreirati i upravljati različitim objektima primalaca u okviru Exchange Server 2016. Konfigurisanje opcija povezivanja klijenata na ovaj server, odnosno upravljanje Client Access Services je isto segment koji će da savladaju polaznici tokom ove obuke. Očekuje se da po njenom završetku mogu i da koriste Exchange Management Shell sa ciljem kreiranja i upravljanja različitim objektima primaoca, odnosno da mogu samostalno da, po potrebi izvrše Exchange Management Procedures.

Sem toga se očekuje i da polaznici nauče kako se primenjuje, odnosno upravlja visokom dostupnošću, te kako se koriste opcije Backup, kao i kako funkcioniše Disaster Recovery for Exchange Server 2016.

Konfigurisanje opcija transporta poruka, kao i Massage Hygiene i sigurnosne opcije će takođe savladati kandidiati koji budu pohađali kurs i obuku broj 345 - 1 (20345 - 1A). A dobiće i sva znanja koja su potrebna za primenu i upravljanje Exchange Online Deployments - om, te će se upoznati sa postupkom praćenja i rešavanja mogućih poteškoća u ovkiru pomenutog servera, a očekuju ih i lekcije koje su vezane za Secure and Maintain Exchange Server 2016.

Prvi od 12 modula, koliko ih ima na ovoj obuci je usmeren na Deploying Microsft Exchange Server 2016, a gde će se polaznici upoznati sa osnovnim karakteristikama ovog servera, te će naučiti na koji način treba izvršiti određena poboljšanja, a u skladu sa zahtevima. Sledeća oblast je vezana za savladavanje znanja iz oblasti upravljanja pomenutim serverom, a polaznici će u tom modulu, pored ostalog da se upoznaju i sa funkcionisanjem Exchange 2016 Mailbox servera.

Managing Recipient Object je tema trećeg modula, u okviru koga će poalznici da nauče i kako se vrši konfigurisanje Adress Lists and Policies, a već tokom sledeće oblasti će da nauče kako se koristi Exchange Management Shell, sa ciljem da se upravlja Microsft Exchange serverom 2016 i objektima primalaca.

Tema petog modula je Implementing Client Connectivity, a posle toga se polaznici obuke i kursa 345 - 1 (20345 - 1A) upoznaju sa Managing High Availability in Exchange Server 2016. Sa opcijama oporavka servera se upoznaju polaznici tokom sedme oblasti (Implementing Disaster Recovery for Microsft Exchange Server 2016), a konfigurisanje i upravljanje Message Transport - om se uči u narednoj oblasti ove obuke. Tu će polaznici, između ostalog da nauče i koja su sve pravila važna u ovoj oblasti, ali i kako se rešavaju problemi koji prilikom njegove konfiguracije mogu da iskrsnu prilikom isporuke.

Configuring Antivirus, Antispam and Malware Protection, te upoznavanje sa brojnim antivirus i antispam rešenjima za ovaj server se izučava tokom devete oblasti kursa. A zatim će polaznici da se upoznaju i sa Microsft Exchange Online Deployments i to kako sa njegovom primenom, tako i upravljanjem njime. Naučiće zatim i kako se u konkretnom serveru rešavaju potencijalni problemi, odnosno kako funkcioniše monitoring (Troubleshooting and Monitoring).

Na koji način funkcioniše obezbeđivanje Exchange Server 2016, odnosno kako ga treba održavati će da nauče svi polaznici u okviru poslednjeg modula kursa i obuke broj 345 - 1 (20345 - 1A).

Ko može da pohađa obuku i kurs broj 345 - 1 (20345 - 1A)?

Prvenstveno je kurs i obuka broj 345 - 1 (20345 - 1A) namenjena onim kandidatima koji su zainteresovani da polaganjem ispita broj 345 (70 - 345) steknu MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert), a u oblasti Messaging.

Od svih prijavljenih kandidata se očekuje prvenstveno poznavanje engleskog jezika na višem nivou, kako bi sa razumevanjem mogli da prate nastavu, odnosno da polažu ispit broj 345 (70 - 345).

Isto tako bi kandidati trebalo da su položili ispit broj 347 (70 - 345), odnosno da su stekli MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) u oblasti rada sa Microsft Office 365.

Kandidati kojima je namenjena obuka i kurs broj 345 - 1 (20345 - 1A) bi trebalo da su zaposleni na poziciji Messaging Administrators for Exchange Server 2016. Pohađanje ove obuke je namenjeno i svima koji žele da stečena znanja u oblasti rada sa pomenutim serverom unaprede, a očekuje se da polaznci imaju najmanje dve godine radnog iskustva u IT oblasti i to na pozicijama Server Administrator, Help Administrator i u oblasti Network Administration. Takođe se ne očekuje da je kandidat upoznat sa prethodnim verzijama ovog servera.

Koliko traje obuka i kurs broj 345 - 1 (20345 - 1A)?

Obuka i kurs broj 345 - 1 (20345 - 1A) za polaganje ispita broj 345 (70 - 345) traje ukupno 5 dana, ali samo onda kada kandidat odluči da je pohađa u grupi.

Naglašavamo da trajanje individualne, odnosno online ili poluindividualne nastave, isključivo zavisi od potreba konkretnog kandidata, budući da se on direktno sa profesorom dogovara i to kako o njenom trajanju, tako i o dinamici i o terminima.

A kada je u pitanju grupna nastava, osim precizno određenog trajanja, kandidat mora da prihvati i tačno definisane termine i njihovu dinamiku. U uobičajenim situacijama termini ne mogu da se menjaju, već samo onda kada to odgovara svim polaznicima i profesoru, te kada to oni iznesu kordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici kao zvaničan zahtev. Uslov da se ova promena izvrši, iako to nije praksa jeste i da se ne ometaju ostali kursevi koji se u konkretnoj poslovnici Microsoft test centra Akademije Oxford odvijaju u tom trenutku.

Mesto i vreme održavanja kursa broj 345 - 1 (20345 - 1A)

U skladu sa odlukom svakog kandidata ponaosob će zavisiti i mesto, odnosno vreme održavanja kursa i obuke broj 345 - 1 (20345 - 1A) za polaganje ispita broj 345 (70 - 345). A zapravo je stvar u tome da kandidati prilikom prijavljivanja treba da iznesu podatak koju vrstu kursa žele da pohađaju, kako bi bili upućeni u ove detalje.

Ukoliko je njihova odluka vezana za nastavu u grupi, moraju da znaju da se ova vrsta obuke održava u svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj postoji najmanje četvoro zainteresovanih kandidata da je pohađaju. Jednostavnije rečeno, tek kada se bude ispunio ovaj uslov, ostali kandidati koji su se prijavili će biti obavešteni o tačnim terminima i njihovoj dinamici.

Sa druge strane, nastava online se održava praktično odmah pošto kandidat izvrši prijavu na propisan način i dogovori termine, trajanje i dinamiku sa profesorom (uz uslov da poseduje računar, odnosno stabilnu vezu sa internetom). Sve to isto važi i za individualnu i poluindividualnu nastavu, budući da se u ovom slučaju kandidatima daje potrebna sloboda u odlučivanju o svim detaljima, naravno u dogovoru sa profesorom, ali i koordinatorom za nastavu u toj poslovnici.

Dodatne napomene:

  • prijava se vrši lično, putem telefona ili mejla
  • plaćanje je moguće izvršiti lično u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidat prijavljuje
  • od prijavljenih kandidata se očekuje viši nivo znanja engleskog jezika i posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Office 365)

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje