Prevajanje iz italijanskega v flamski jezik


Konkretna storitev je na razpolago v obeh različicah, tako da stranke lahko zahtevajo, ne samo tolmačenje iz italijanskega v flamski jezik, ampak tudi obdelavo, tako dokumentov kot tudi knjig, besedil in številnih drugih vsebin v pisani obliki. Za izvedbo omenjenih storitev so zadolženi sodni tolmači in prevajalci, ki so člani ekipe Prevajalski center Akademije Oxford.

Osnovne značilnosti dogodka so izjemno pomembne za izbiro ustrezne storitve, ker prevajalci in sodni tolmači poleg šepetanega in simultanega lahko izvedejo tudi konsekutivno tolmačenje v navedeni različici jezikov. Prav tako je tudi najem opreme za simultano tolmačenje na seznamu storitev, ki so strankam te institucije na razpolago. Posebej je pomembno, da podatke o trajanju samega dogodka oziroma o številu oseb, ki bodo prisotne kot tudi o lastnostih same lokacije stranka dostavi zaposlenim katerekoli poslovalnice, ker bo prav na podlagi tudi opredeljena ponudba ter izbrana najboljša možna vrsta tolmačenja.

Ti strokovnjaki v skladu s pravili prevajajo marketinške materiale katerekoli vrste pa tudi revije, potem časopisne članke in poljudna ter znanstvene besedila, ne glede na to, s katero temo se ti ukvarjajo.


Prevajanje iz italijanskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v italijanski jezik

Poudarjamo, da so specializirani tudi za neposredno prevajanje književnih del iz italijanskega v flamski jezik in da na zahtevo strank seveda prevajajo tudi katerikoli učbenik.

Kar zadeva storitev redakcije, ki je prav tako v ponudbi te institucije, njo na zahtevo strank izvajajo lektorji in korektorji. Če smo natančni, ti strokovnjaki najprej izvedejo analizo vseh dostavljenih materialov, da bi v njih našli napake in jih popravili v skladu s pravili ciljnega jezika in izvirnikov.

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo obdelavo dostavljenih, tako video kot tudi zvočnih materialov, stranke lahko izberejo, ali jim bolj ustreza, da se ti sinhronizirajo ali podnaslovijo, ker sta tudi ti storitvi na razpolago v okviru te institucije. Samo zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave imajo stranke možnost, da v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste.

Pomembno je, da interesenti za obdelavo takšnih vsebin v najkrajšem možnem roku izvedejo njihovo dostavo in ker jih izvirnikov, kot pri obdelavi dokumentov, ni treba dostaviti, pa jim je dovoljeno tudi elektronsko pošiljanje oziroma na elektronski naslov.

Celoten postopek obdelave dokumentov se bistveno razlikuje predvsem zato, ker se izvaja, tako njihovo neposredno prevajanje iz italijanskega v flamski jezik kot tudi overitev, pa je zato pomembno, da se dostavijo izvirniki na vpogled.

Njih stranka ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko katerekoli kurirske službe, ali pa jih osebno prinese v samo poslovalnico omenjene institucije.

Seveda lahko izberejo tudi, ali bodo po koncu obdelave dokumente prevzele na svojem naslovu, pri čemer dostavo izvaja kurirska služba, ki to storitev tudi zaračunava po lastnem ceniku, ali pa se odločijo za različico osebnega prevzemanja v prostorih samega predstavništva te institucije.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci niso uradno pooblaščeni za postavljanje žiga, poznanega kot Haški ali Apostille na katerikoli dokument, kar pomeni, da posameznikom niso dolžni posredovati podatkov o tem. Ker je to izjemno pomembna za tok postopka obdelave kateregakoli dokumenta, se mora stranka o tem pozanimati neposredno v pristojnih institucijah. Pomembno je, da zaposlene v namenskih oddelkih okrožnih sodišč vpraša, ali je navedena overitev obvezna in v katerem trenutku je omenjeni žig na te dokumente treba postaviti.

Glede na to, lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz italijanskega v flamski jezik in da je tedaj zelo pomembno reagirati v čim krajšem roku, se strankam dovoljuje, da vsebine pošljejo na elektronski naslov. Pravzaprav je to edini način, da prevajalci in sodni tolmači v čim krajšem roku pristopijo obdelavi dokumentov in izvedejo njihovo prevajanje in overitev, toda vsekakor stranka mora po tem čim prej dostaviti izvirnike na vpogled.

Omeniti moramo tudi to, da zaposleni v tej instituciji poleg celotne vsebine tehnične, osebne in medicinske dokumentacije, obdelujejo tudi vse dokumente iz sestave razpisne, poslovne in gradbene dokumentacije.

V skladu z zahtevami strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz italijanskega v flamski jezik, toda sodni tolmači in prevajalci prav tako izpolnijo tudi zahteve v zvezi z obdelavo vseh ostalih dokumentov. S tem mislimo predvsem na izjave različnih vrst oziroma potrdila in soglasja, kar so v glavnem dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, pri čemer seveda kompletno obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so na katerikoli način povezane s področji znanosti ali izobraževanja.

Prevajanje serij iz italijanskega v flamski jezik in storitve podnaslavljanja/sinhronizacije

Poleg osnovne storitve, ki se nanaša na prevajanje serij iz italijanskega v flamski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi možnost sinhronizacije oziroma podnaslavljanja in serij in drugih zvočnih in video vsebin. Na ta način interesenti dobijo kompletno obdelane informativne in izobraževalne oziroma otroške in zabavne oddaje pa tudi risane in animirane filme, potem reklamna sporočila in dokumentarne kot tudi igrane filme različnih žanrov ter vse ostale video in zvočne materiale, tako da jih lahko zelo hitro predstavijo poslušalcem ali gledalcem.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko v dani jezični kombinaciji prevajajo tudi književna dela, kar se nanaša in na poezijo in na prozo, pri čemer na zahtevo strank obdelajo tudi časopisne članke, vsebino revij in učbenike.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz italijanskega v flamski jezik in njim je popolnoma vseeno, ali se tema teh vsebin nanaša na neko družboslovno ali na naravoslovno znanstveno disciplino.

Pomembno je, da so interesenti seznanjeni z dejstvom, da ta institucija zaposluje tudi korektorje kot tudi profesionalne lektorje, ko so specializirani za izvedbo storitve redakcije. Navedena storitev se mora uporabiti, če je kakršnakoli vsebina neprofesionalno prevedena oziroma v njej obstajajo določene napake in pomanjkljivosti. V skladu s pravili, ki jih vključujeta in korektura in lektura, ti strokovnjaki popravljajo vse te napake in konkretne materiale uskladijo in s ciljnim, v tem primeru flamskim jezikom pa tudi z izvirniki.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz italijanskega v flamski jezik oziroma programov kot tudi spletnih strani in spletnih katalogov pa tudi vseh vrst aplikacij in na splošno rečeno katerihkoli vsebin, ki so dostopne na spletu, ali pa se na določen način tičejo računalništva. Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo in znanje in izkušnje v implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako da stranka na enem mestu lahko dobi in prevedene spletne materiale in pravilno optimizirane za iskalnike.

Vsebine iz domene marketinga, kot so na primer brošure, vizitke in katalogi oziroma zloženke in PR članki pa tudi plakati in drugi ti strokovnjaki na podlagi zahtev strank naši strokovnjaki profesionalno prevedejo. Seveda pazijo predvsem na pravila flamskega jezika, implementirajo pa tudi marketinška pravila, da bi konkretno sporočilo pravilno oblikovali in ga približali potencialnim strankam, ki jim je prav flamski materni jezik, ali pa ga uporabljajo.

Če so na nekem dogodku prisotni govorci obeh jezikov, prevajalci in sodni tolmači lahko zagotavljajo storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Toda zahteva se, da jih stranka najprej seznani z vsemi podrobnostmi, ki se tičejo organizacije te manifestacije, ker so specializirani, tako za simultano in konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje iz italijanskega v flamski jezik. In glede na to, da se vsaka od omenjenih storitev mora uporabiti za točno opredeljeno vrsto dogodka, ti strokovnjaki morajo dobiti informacije, tako o trajanju oziroma o mestu prirejanja kot tudi o številu udeležencev ter nasploh o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na njegovo organizacijo. Glede na to, da je v uradni ponudbi navedene institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, je predvideno, da bo ta storitev vnesena v uradno ponudbo, če je za konkretno manifestacijo predvidena uporaba prav simultanega tolmačenja.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz italijanskega v flamski jezik

Poleg navedenega potrdila stranke pričakujejo tudi neposredno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz italijanskega v flamski jezik oziroma potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi vseh ostalih vrst potrdil.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov kompletno obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem soglasje za zastopanje kot tudi vsak drugi dokument, ki ga je kasneje treba predložiti določeni državni instituciji.

Ko rečemo kompletna obdelava, to vključuje, tako prevajanje kateregakoli dokumenta v konkretni jezični kombinaciji kot tudi storitev overitve pooblaščene osebe. Gre za to, da se uporabljajo z zakonom opredeljena pravila, tako da stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford v relativno kratkem času dobijo dokumente, ki jih lahko v praksi uporabljajo brez kakršnihkoli ovir.

Vsakdo od njih mora na vpogled sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike, vsekakor pa stranka mora na okrožnem sodišču, ki je edino pristojno za to vrsto overitve, pridobiti informacije o overitvi z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji kompletno obdelajo absolutno vsak osebni dokument, od potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu preko dovoljenja za prebivanje, prometnega in delovnega ter vozniškega pa do izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, seveda pa prevedejo in overijo tudi vsak drugi pravilno dostavljen osebni dokument.

Ponudba obsega tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz italijanskega v flamski jezik oziroma deklaracij izdelkov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo, seveda pa zaposleni v tej instituciji kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so uvrščeni, tako v gradbeno kot tudi v razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav ter diplome in dodatka k diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo diplomskih ter seminarskih nalog in znanstvenih del, na zahtevo strank pa izvajajo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih v dani različici jezikov oziroma obdelajo predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen ter vse ostale materiale, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo.

Predvideno je, da lahko izvedemo tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz italijanskega v flamski jezik oziroma kateregakoli drugega dokumenta, ki je povezan s pravom ali sodstvom (pritožbe, certifikati, sodne odločbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, licence, tožbe, sklepe o razvezi zakonske zveze in ostali pravni akti).

Prav tako poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelavo izvedejo tudi za vsak dokument, ki šteje kot del medicinske dokumentacije. Mislimo predvsem na zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, toda na zahtevo se izvaja tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz italijanskega v flamski jezik oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in drugih dokumentov iz te skupine.

Vse tiste dokumente, ki so primarno povezani s poslovanjem, tako nekega podjetja kot tudi zasebnih podjetnikov člani ekipe katerekoli te institucije najprej prevedejo v dani različici jezikov in takoj potem tudi pristopijo postopku overitve, za katero izvedbo so pooblaščeni. Na ta način strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelane vse vrste poslovnih poročil, kot so letna, finančna in revizijska pa tudi statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitveni akt podjetja oziroma fakture in poslovne odločitve ter vse ostale dokumente iz te skupine.

Cena prevajanja iz italijanskega v flamski jezik

  • Iz italijanskega v flamski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz italijanskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz italijanskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz italijanskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!