Prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker se pogosto dogaja, da se številni prebivalci Slovenije odločajo, da delo poiščejo področju Italije pa tudi, da študirajo na eni od tamkajšnjih fakultet, se javlja tudi potreba za prevajanjem različnih osebnih dokumentov pa tudi dokumentov s področja izobraževanja iz slovenskega v italijanski jezik. To so seveda samo nekateri od razlogov, zaradi katerih se zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji.


Prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik

In kje lahko dobite boljše storitve kot v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford? Razlog naše samozavesti je treba iskati v dejstvu, da smo ena od redkih institucij v celi državi, ki poleg storitve prevajanja dokumentacije in vseh vrst dokumentov ponuja tudi storitve, ki jih zagotavljajo osebe, pooblaščene za njihovo overitev. V primeru, da niste v celoti seznanjeni s to problematiko, navajamo podatek, da mora vsak dokument, ki se prevaja iz slovenskega v italijanski jezik, biti tudi overjen in to z žigom sodnega tolmača, ki je uradno pooblaščen s strani pristojnih institucij. Pravzaprav to predstavlja edini pravilni način obdelave dokumentov, ki se prevajajo, saj se tako le-ti uvrščajo med uradne in se lahko uporabljajo, kjerkoli ima stranka potrebo za tem. Dodatna prednost pa je tudi v tem, da stranke ne bodo po nepotrebnem izgubljale časa, saj v naši poslovalnici dobijo kompletne storitve obdelave dokumentov.

Da bi stranka dobila kompletno obdelavo dokumentov, mora na vpogled dostaviti tudi izvirnike, ker po končanem delu prevajalca, sledi primerjanje prevoda in izvirnika, za kar je zadolžen sodni tolmač, da bi na ta način ugotovil, da med njima ni razlike. Šele potem, ko ugotovi, da je prevod enak izvirniki, on postavlja svoj žig na prevod ter potrjuje, da je le-ta enak izvirniku, oziroma da se lahko uporablja enako kot izvirni dokument.

Poleg prevajanja vseh osebnih in poslovnih dokumentov iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo tudi razpisno ter gradbeno, tehnično in medicinsko dokumentacijo oziroma: zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi vse ostale materiale, ki so povezani z omenjenimi vrstami dokumentacije. Prav tako prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in dela pa tudi dokumente s področja znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet in drugi).

Iz slovenskega v italijanski jezik pa prevajamo tudi igrane, animirane, risane in dokumentarne filme pa tudi serije, informativne, otroške, izobraževalne in zabavne oddaje ter reklamna sporočila. Na zahtevo strank opravljamo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo, po čemer smo edinstveni v državi. Prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo (aplikacije in programe), vsebine spletnih prodajaln in katalogov pa tudi vse vrste besedil, katerih tema je povezana s številnimi področji (znanost, informacijske tehnologije, izobraževanje, medicina, psihologija, marketing, komunikologija, filozofija, politika, turizem, ekologija in varstvo okolja, sociologija in številna druga področja).

Na zahtevo strank iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo tudi reklamne materiale, od vizitk preko letakov, zloženk in katalogov do PR člankov in brošur. Obdelujemo pa tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za prozo in poeziji ali pa za romane in beletrijo. V primeru potrebe prevajamo tudi ilustrirane, otroške in strokovne revije pa tudi časopisne članke. Opravljamo pa tudi redakcijo materialov, ki jih je prevedel nekdo drug, ki pa ni zadovoljil meril kakovosti.

In poleg vseh omenjenih storitev vas pri nas pričakujejo tudi prevajalci in sodni tolmači, ki bodo na vašo zahtevo opravili storitve tolmačenja iz slovenskega v italijanski jezik, ne glede na to, ali potrebujete simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. Če je za določen dogodek treba opraviti izključno tako imenovano simultano tolmačenje, smo v priložnosti, da vam pod najugodnejšimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je vrhunske kakovosti.

Kar zadeva dostavo vsebin, za katere želite prevajanje, lahko sami izberete, kateri od ponujenih načinov vam najbolj ustreza oziroma ali jih želite prinesti osebno v našo poslovalnico ali pa jih boste poslali preko “Pošte Slovenije”, pod pogojem, da je to priporočena pošiljka, lahko pa angažirate tudi katerokoli kurirsko službo, da opravi dostavo na naslov naše poslovalnice. Vse tiste vsebine, za katere ni treba opraviti overitve sodnega tolmača, imate možnost pošiljanja na elektronski naslov.

Ne pozabite, da pri nas lahko dobite tudi storitve nujnega prevajanja absolutno vseh vsebin. Toda, če imate potrebo za nujnim prevajanjem dokumentov, glede na to, da morate pri tem dostaviti na vpogled tudi izvirnike, kar lahko podaljša čas njihove obdelave, vam ponujamo možnost, da jih najprej pošljete skenirane na elektronski naslov in šele potem prinesete tudi izvirnike na vpogled. Ta postopek je uveden zaradi pospešitve samega procesa, toda uradni postopek se mora spoštovati, pa je zato nujno potrebno dostaviti izvirnike na vpogled. Vse navedeno velja samo za tiste materiale, za katere je nujno opraviti overitev sodnega tolmača.

Pri dogovoru o prevajanju morate poudariti, ali želite obdelane materiale prevzeti osebno, ali pa želite, da vam jih pošljemo na določen naslov. Za materiale, za katere ni nujno potrebno opraviti overitve sodnega tolmača, vsekakor imate možnost pošiljanja na elektronski naslov. Kadar gre za pošiljanje na naslov, morate imeti na umu, da gre za storitev, ki ni vračunana v osnovno ceno prevajanja oziroma overitve in se zaračunava v skladu z veljavno ceno kurirske službe, ki je zadolžena za njeno izvajanje.

Prevajanje serij iz slovenskega v italijanski jezik

V primeru prevajanja serij iz slovenskega v italijanski jezik, lahko trdimo, da boste pri nas dobili njihovo kompletno obdelavo. Toda to pravzaprav pomeni, da poleg prevajanja dobite tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, če to želite. Na ta način boste v relativno kratkem roku imeli materiale, ki jih lahko praktično takoj plasirate, kjer želite.

Poleg prevajanja serija na vašo zahtevo prevajamo tudi zabavne, izobraževalne in informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila ter risane, dokumentarne, animirane in igrane filme vseh žanrov.

Poleg tega iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo tudi tiste materiale, ki sodijo na področje marketinga, kot so na primer PR besedila, zloženke, reklamni letaki, brošure, katalogi, plakati in celo vizitke pa tudi številne druge vsebine, ki so povezani s tem področjem. Glede na podatek, da vsak prevajalec in sodni tolmač, ki opravlja te storitve, poleg visoke ravni profesionalnih sposobnosti in znanja poseduje tudi večletne izkušnje pri delu s tovrstnim materialom, ste lahko prepričani, da bodo tudi vaše materiale obdelali na najkakovostnejši način in vam jih dostavili relativno hitro in po ceni, ki velja za najugodnejšo na tržišču. V praksi to pomeni, da bodo reklamno sporočilo iz materialov, napisanih v slovenskem jeziku, na ustrezen način prevedli v italijanski jezik, da bi jim uspelo potencialnim kupcem, ki govorijo ta jezik, približati vse, kar se na ta način reklamira.

Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in patente ter diplomske in seminarske naloge, ne glede na kompleksnost in dolžino teh vsebin. V primeru potrebe obdelujemo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Na zahtevo stranko iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine, ki so namenjene predstavitvi tako strokovnim krogom kot tudi širši javnosti. Teme takšnih besedil so lahko različne, toda področja, za katera so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači so številna, tako da med drugim prevajamo besedila z naslednjih področij: farmacija, sociologija, marketing, ekonomija, filozofija, komunikologija, pravo, menedžment, politika, informacijske tehnologije, turizem, finance, medicina, ekologija in varstvo okolja, psihologija, izobraževanje, bančništvo, gradbena industrija, znanost pa tudi številne druge veje naravoslovnih in družbenih ved.

Konsekutivno tolmačenje iz slovenskega v italijanski jezik

Če organizirate sestanek s poslovnimi partnerji iz Italije ali mednarodno konferenco, na kateri bodo sodelovali tudi ljudje, ki jim je to materni jezik ali pa ga uporabljajo, nimate nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford. Poleg klasičnega prevajanja v pisani obliki naši prevajalci in sodni tolmači opravljajo tudi storitve konsekutivnega pa tudi simultanega in celo šepetanega tolmačenja za to jezično kombinacijo. Ker so usmerjeni na vse omenjene vrste tolmačenja, vam zagotavljamo, da bodo izpolnili zahteve kateregakoli dogodka.

Zelo pomembno je, da nam dostavite vse pomembne informacije o samem dogodku oziroma o številu udeležencev, značilnostih prostora v katerem poteka, trajanju in osnovnem konceptu organizacije, na temelju katerih bomo lahko pripravili ponudbo, ki bo po eni strani izpolnila vaša pričakovanja, po drugi strani pa bo maksimalno kakovostno odgovorila na zahteve samega dogodka.

Poleg storitve prevajanja vam nudimo tudi najem opreme za simultano prevajanje in to pod najboljšimi pogoji.

Iz slovenskega v italijanski jezik pa prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela vseh žanrov, naši prevajalci in sodni tolmači pa bodo v najkrajšem roku obdelali tudi romane kot tudi prozna in poetska dela ter beletrijo. Prav tako na vašo zahtevo prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vse vrste revij, tako otroške kot tudi strokovne in ilustrirane.

Za vse tiste dokumente in ostale vsebine, ki jih je nekdo že prevedel iz slovenskega v italijanski jezik, toda tega ni storil profesionalno, je treba opraviti vse potrebne popravke v skladu s pravili prevajalske stroke. Toda za izvajanje storitve materiala so zadolženi profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako del naše ekipe, in ki vam bodo v relativno kratkem roku na dogovorjen način dostavili obdelane materiale.

Prevajanje dokumentov vseh vrst iz slovenskega v italijanski jezik

Prevajanje dokumentov iz slovenskega v italijanski jezik vključuje tudi storitev overitve, ki jo prav tako lahko dobite v poslovalnici Akademije Oxford. Gre za to, da prevajanje samo po sebi ni dovolj, da bi ta dokument lahko uporabljali, saj ta praktično nima nikakršne vrednosti s pravnega in zakonskega vidika. Samo žig sodnega tolmača lahko zagotovi to vrednost določenemu prevedenemu dokumentu, tako da je prav iz tega razloga ta storitev tako pomembna.

Ker pa je postopek prevajanja oziroma overitev jasno določen z zakonom, je nujno potrebno, da se najprej opravi primerjanje prevoda in izvirnika in šele potem se opravi tudi overitev. Zato posebej poudarjamo, da imajo stranke dolžnost, da na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente pa tudi, da se morajo najprej pozanimati pri pristojnem sodišču, ali je se za njihov dokument zahteva overitev s haškim Apostille žigom. Tukaj gre za tako imenovano »nadoveritev«, ki poleg prevajanja vključuje tudi overitev sodnega tolmača, izključno za točno določene dokumente pa tudi postavljanje haškega žiga. Toda, pogosto prihaja do nejasnosti, saj je po eni strani overitev z Apostille žigom potrebna samo za nekatere dokumente, po drugi strani pa se razlikuje od primera do primera v odvisnosti od tega, kateri dokument se prevaja in overja. Tako se včasih zahteva, da se najprej opravi prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem se tak dokument overi tudi s haškim Apostille žigom, medtem ko se za nekatere zahteva, da se najprej opravi overitev s tem žigom pri pristojnem sodišču in šele potem se takšni dokumenti dostavijo našim strokovnjakom, da takšen dokument prevedejo in overijo, glede na to, da je poleg dokumenta treba prevesti in overiti tudi sam haški žig. Čeprav naši sodni tolmači in prevajalci niso zadolženi za takšno vrsto overitve in niso dolžni posedovati informacije o njej, vam zagotavljamo, da bodo na najboljši možni način pomagali vsaki stranki, da čim hitreje in čim lažje pride do potrebnih informacij.

Pri nas lahko dobite tudi obdelavo vseh vrst dokumentov, poleg osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdila o državljanstvu iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo tudi: prometno dovoljenje, potrdilo o prebivališču, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potrdilo o prebivališču, delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste sodnih sklepov in odločitev, pravni red Evropske Unije pa tudi licence, pooblastila, certifikate, različne vrste pogodb in druge pravne akte. Iz slovenskega v italijanski jezik pa prevajamo tudi vse dokumente, ki se po potrebi predajajo pristojnim službam in poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o nekaznovanosti prevajamo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi druge vrste potrdil, soglasij in izjav.

Poleg vseh dokumentov, ki smo jih omenili, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi absolutno vse dokumente, ki sodijo na poslovno področje, kot so: ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja in uspeha, statut podjetja, letna in poslovna poročila ter poslovne odločitve, fakture in ostale poslovne dokumente.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v italijanski jezik

Zelo pogosto se dogaja, da nekdo, ki želi določeno spletno stran prevesti v italijanski jezik, to delo prepusti svojemu prijatelju, sorodniku ali znancu, ki ima določeno znanje tega jezika, saj misli, da ni treba poiskati strokovnih prevajalcev, ki bodo opravili to storitev. Prav tako se pogosto dogaja, da tako prevedene spletne strani niso niti na prvi strani iskalnika, čeprav so pred tem imele dober položaj v spletnih iskalnikih, in da se ta položaj v relativno kratkem roku hitro poslabša. Sedaj se samo postavlja vprašanje, zakaj je to tako, ko je vsebina spletnih strani prevedena iz slovenskega v italijanski jezik? Odgovor je zelo enostaven: prevajanje običajnih besedilnih vsebin in tistih, ki se objavljajo na spletu se bistveno razlikuje in prav zato se mora angažirati prevajalec in sodni tolmač, ki ima izkušnje pri prevajanju takšnih vsebin.

Morda še vedno ne verjamete, da imamo prav, pa bomo rekli, da je edina pravilno prevedena spletna stran tista, v kateri se uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in prva na to pazijo naši strokovnjaki. S samim tim, da se v prevode spletnih strani, vsebine spletnih katalogov in prodajaln implementirajo pravila dobre optimizacije, se doseže osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin oziroma jim se zagotovi boljše pozicioniranje v polju iskanja. Poleg omenjenih vsebin iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo tudi programsko opremo oziroma vsako aplikacijo in program, ki ga zahtevate.

Poleg tega pri nas lahko dobite tudi prevajanje medicinske, razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije, ki jo bomo potem tudi overili. Iz slovenskega v italijanski jezik pa prevajamo tudi gradbene projekte in navodila za uporabo pa tudi: dokumente o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi zdravniške izvide in vse ostale dokumente in druge vsebine, ki so povezane s področjem farmacije in medicine oziroma gradbene industrije.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo tudi: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, predmetnike in programe fakultet pa tudi potrdila o rednem šolanju kot tudi vse ostale dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službama, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Cena prevajanja iz slovenskega v italijanski jezik

  • Iz slovenskega v italijanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!