Prevajanja iz italijanskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Druga zelo pogosto iskana storitev, ki je povezana z italijanskim jezikom, je povezana s prevajanjem iz italijanskega v slovenski jezik, ki jo ponuja strokovna ekipa Akademije Oxford. Posebej smo ponosni na dejstvo, da našo ekipo sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, s čimer vsem zainteresiranim strankam ponujamo možnost finalne obdelave vseh dokumentov oziroma poleg prevajanja ponujam tudi njegovo overitev, kadar obstaja potreba za tem.

Vsak prevajalec in sodni tolmač bo na vašo zahtevo obdelal vse vrste osebnih dokumentov, od rojstnega lista oziroma izpiska iz matičnega registra o rojstvu, potrdil o državljanstvu in osebne izkaznice, preko potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja do izpiska iz matičnega registra o smrti oziroma o sklenjeni zakonski zvezi, potrdila o stalnem prebivališču, delovnega in bivalnega dovoljenja kot tudi številne druge osebne dokumente. Na vašo zahtevo prevajamo tudi tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem, kot so: bilance stanja in uspeha, poslovna letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, vse vrste pogodb, poslovnih odločitev in drugih dokumentov s poslovnega področja. Prav tako prevajamo tudi tiste dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so izjave, soglasja in potrdila.

Iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi navodila za uporabo, laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide ter vso ostalo medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo. Obdelujemo tudi rezultate znanstvenih raziskav in patente pa tudi znanstvene, diplomske in seminarske naloge oziroma vse dokumenta s področja znanosti in izobraževanja, kot so predmetniki in programi fakulteta, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevalaosnovne in srednje šole in številna druga.


Prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik

Poleg tega iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi knjige vseh vrst, od romanov in beletrije, preko poezije in proze do učbenikov pa tudi časopisne članke in vsebine ilustriranih, otroških in strokovnih revij. Prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije), spletne kataloge, spletne prodajalne in spletne strani kot tudi ostale vsebine, ki so povezane se področjem informacijskih tehnologij.

Kompletna obdelava vseh video in zvočnih materialov, od animiranih, risanih, igranih in dokumentarnih filmov preko serija in reklamnih sporočil pa do izobraževalnih, otroških, zabavnih in informativnih oddaj je prav tako ena od storitev, za katero smo specializirani. Poleg prevajanja omenjenih vsebin opravljamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo in v relativno kratkem roku stranki omogočamo, da dobi material, ki ga lahko takoj plasira v kinematografe, na televizijske in radijske postaje, na spletu ali kateremkoli drugem mestu.

Prevajamo tudi besedilne vsebine različne dolžine in tematike, tako tiste, ki so namenjene strokovni kot tudi tiste, ki so namenjen širši javnosti. Njihova tematika je lahko povezana z absolutno katerimkoli področjem, saj so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford poznani po izjemno široki splošni izobrazbi in bogatih izkušnjah, tako da jim niti ene tema ni neznana.

Na zahtevo strank opravljamo tudi simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz italijanskega v slovenski jezik, in če vam je to potrebno, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji. Prav tako lahko opravimo tudi storitev redakcije vseh materialov, ki so prevedeni, toda to je bilo opravljeno nestrokovno in ni izpolnilo zahtev prevajalske stroke.

Ker prevajanje dokumentov in številnih vrst dokumentacije iz italijanskega v slovenski jezik predstavlja enega od najpogostejših razlogov, zaradi katerih se na nas obračajo številne stranke, mu namenjamo posebno pozornost. Namreč, v poslovalnici Akademije Oxford boste dobili njihovo kompletno obdelavo, saj poleg storitve prevajanja opravljamo tudi overitev prevedenih materialov. V praktičnem smislu to pomeni, da potem ko naši strokovnjaki končajo s svojim delom, dobite dokumente, ki jih lahko uporabljate absolutno enako, kot da gre za izvirne dokumente, saj žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu pomeni, da je le-ta enak izvirniku. Ker pa je zelo pomembno, da sodni tolmač primerja prevedene dokumente z izvirnimi, saj se je dolžan prepričati o tem, da so enaki, tako da je stranka dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente.

Prav iz tega razloga se princip pošiljanja oziroma dostavitve materialov razlikuje v odvisnosti od tega, ali je treba opraviti overitev ali ne. Pa imate tako za vse tiste vsebine, ki ne zahtevajo overitve, možnost pošiljanja na elektronski naslov, s čimer v veliki meri varčujete čas, medtem ko morate ostale materiale oziroma dokumente poslati priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma s kurirsko službo na na naslov, lahko pa jih tudi osebno prinesete v poslovalnico.

Toda, v tistih primerih, ko je strankam potrebno nujno prevajanje dokumentov iz italijanskega v slovenski jezik, imajo le-te možnost, da dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov, potem pa dostavijo tudi izvirnike na vpogled, in to na kateregakoli od navedenih načinov. Ta postopek je uveden, da bi se strankam omogočilo, da prevedene dokumente zares dobijo v tako kratkem roku.

Pri samem dogovoru morate poudariti, ali želite prevedene materiale prevzeti osebno, ali pa želite, da vam jih pošljemo na določen naslov oziroma na elektronski naslov. S tem, da morate imeti na umu, da je pošiljanje na elektronski naslov dovoljeno samo za tiste vsebine, za katere ni potrebna overitev. Storitev pošiljanja na določen naslov je zaupano kurirski službi, pa se iz tega razloga tudi dodatno zaračunava, v skladu s cenikom službe, zadolžene za dostavo in to pri prevzemanju pošiljke.

Posebej navajamo tudi zelo pomemben podatek, ki je povezan s prevajanjem in overitvijo dokumentov, nanaša pa se na overitev s haškim Apostille žigom. Ta vrsta overitve ni povezana s storitvijo, ki jo zagotavljajo naši prevajalci in sodni tolmači, glede na to, da je ta v pristojnosti okrožnih sodišča in Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. To, kar pogosto zmede stranke, je to, da se overitev z Apostille žigom razlikuje od dokumenta do dokumenta, poleg tega pa se ne zahteva za vse dokumente. Ko rečemo, da se razlikuje, pod tem mislimo na to, da se v nekaterih primerih najprej opravi overitev z Apostille žigom, potem pa se poleg takšen dokument pa tudi sam žig prevajata, pa vse skupaj potem overja zapriseženi sodni tolmač, a za nekatere druga dokumenta je potrebni najprej opraviti prevajanja in overitev z žigom sodnega tolmača in šele potem tudi overitev s haškim žigom. Prav zato je priporočljivo, da stranke najprej poiščejo te informacije, da bi se izognili izgubi časa in tudi denarja.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz italijanskega v slovenski jezik

Vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford bo na zahtevo stranke poleg potrdila o opravljenih izpitih iz italijanskega v slovenski jezik, prevedel tudi zaključno spričevalo osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi pa tudi prepise ocena, predmetnike in programe oziroma vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem. Glede na to, da gre za uradne dokumente, morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled pa tudi, da se pravočasno pozanimate o tem, ali je za vaš dokument potrebno opraviti tudi overitev s haškim Apostille žigom, in če je, v kakšni obliki, kar so vse informacije, ki jih lahko dobite pri pristojnem sodišču v vašem mestu. Imejte na umu, da za to vrsto overitve ni zadolžen noben prevajalec in sodni tolmač, ki je član naše ekipe, toda od njih boste zagotovo dobili informacije, ki vam bodo vsekakor koristile, prav tako pa vas bodo obvestili o tem, kje lahko dobite vse potrebne podatke o tej vrsti overitve.

Poleg dokumentov s področja izobraževanja iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse osebne dokumente, kot so: delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje ter vse vrste izjav, potrdil in soglasij oziroma dokumentov, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam, kot so na primer: potrdilo o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in številni drugi dokumenti te vrste.

Iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi tiste dokumente, ki sodijo na področje poslovnih: bilance stanja, poslovna letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, bilance uspeha, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila kot tudi vse vrste pogodb in poslovnih odločitev ter certifikate, fakture, licence in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem.

Prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste sodnih odločitev in sklepov ter ostale pravne akte.

Prevajanje gradbenih projektov iz italijanskega v slovenski jezik

Na zahtevo strank prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo. Iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi: laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma ostale materiale, ki so povezani z medicino, farmacijo in gradbeno industrijo.

V skladu s potrebami strank prevajamo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo oziroma katerikoli program in aplikacijo ter vsebine spletnih katalogov in prodajaln, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost. S samim tem, da ima vsak prevajalec in sodni tolmač dovolj izkušenj pri delu z materiali z IT področja, lahko z gotovostjo trdimo, da bodo vse prevedene vsebine zelo hitro spoznane s strani spletnih iskalnikov kot izvirne, in da se bodo v optimalnem roku našle v samem vrhu spletnega iskanja. Vse to trdimo zato, ker se v toku procesa prevajanja teh vsebin posebna pozornost posveča uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation).

Poleg tega iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi romane, poezijo, prozo in beletrijo pa tudi ilustrirane, strokovne in otroške revije ter časopisne članke. Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, dokumente s področja znanosti in znanstvene patente.

Iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane z reklamiranjem, od letakov, zloženk in plakatov preko brošur in katalogov pa vse do PR člankov in vizitk. S samim tem, da so prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani na obdelavi teh vsebin že vrsto let usmerjeni na prevajanje takšnih vsebin in imajo za seboj več zavidljivo količino obdelanih reklamnih materialov, ste lahko prepričani, da bodo na ustrezen način prenesli reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitev, ki jim je slovenski jezik materni in jim tako približali to, kar se na ta način reklamira.

Prevajanje besedilnih vsebin iz italijanskega v slovenski jezik

Ne glede na to, ali gre za besedila, ki bodo predstavljena samo ekipi strokovnjakov z določenega področja ali pa gre za vsebine, namenjene širši javnosti, vam Prevajalski center Akademije Oxford ponuja storitev prevajanja iz italijanskega v slovenski jezik za absolutno vse vrste besedila, na glede na to katero temo in na kakšen način jo obravnavajo in ne glede na to, ali gre za bolj ali manj kompleksno vsebino. Razume se tudi to, da naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo besedilne vsebine vseh dolžin.

Glede na to, da imajo naši strokovnjaki za seboj izjemno bogate izkušnje, je jasno, da moramo omeniti vse teme, ki jih obdelujejo, saj jim povsem zagotovo niti ene tema ni neznana. Zato navajamo samo določena področja, za katera so specializirani, kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin iz italijanskega v slovenski jezik: medicina, pravo, informacijske tehnologije, turizem, politika, marketing, gradbena industrija, ekonomija, znanost, komunikologija, finance, menedžment, bančništvo, družbene vede, filozofija, izobraževanje, naravoslovne vede, sociologija, farmacija, ekologija in varstvo okolja, psihologija kot tudi številna druga področja, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Imejte na umu tudi to, da se za prevajanje besedil iz italijanskega v slovenski jezik ne zahteva overitev, pa je tudi sam proces v veliki meri olajšan, saj komunikacija med vami in nami lahko poteka po elektronski poti, kar pomeni, da nam materiale lahko pošljete na elektronski naslov, tudi mi pa vam obdelane vsebine pošljemo na enak način. Seveda, če vam tako bolj ustreza, lahko zahtevate, da vam jih preko kurirske službe pošljemo na določen naslov, kar predstavlja dodatno storitev in kot takšna se zaračunava neposredno od strank pri prevzemanju pošiljke in to po ceni službe, ki je zadolžena za dostavo. Lahko jih seveda prevzamete tudi osebno v poslovalnici, če vam je tako lažje.

Tolmačenje iz italijanskega v slovenski jezik

Želite organizirati sestanek s poslovnimi partnerji iz Italije, potrebne pa so vam storitve tolmačenja iz italijanskega v slovenski jezik? Brez skrbi! Samo kontaktirajte s poslovalnico Akademije Oxford in predstavite vse detajle o dogodku, za katerega vam je potrebna ta storitev in v zelo kratkem roku, lahko pričakujete najboljšo možno ponudbo.

Ker so naši prevajalci in sodni tolmači usmerjeni tako na konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, je zelo pomembno, da nas seznanite z osnovnimi informacijami o dogodku, ki ga organizirate in za katerega so vam tudi potrebne naše storitve, ker vam bomo edino tako lahko priporočili najboljšo vrsto tolmačenja, glede na to, da je vsako od njih namenjeno določeni vrsti dogodka. Zato nas morate obvestiti o številu udeležencev, osnovnih značilnostih prostora, v katerem bo dogodek potekal pa tudi o tem, kako dolgo bo trajal, in da nas seznanite s splošnim konceptom organizacije. Na podlagi teh detajlov bodo naši predstavniki pripravili ponudbo, ki bo v celoti ustrezala zahtevam dogodka.

Če je za določen dogodek izključno potrebna storitev simultanega tolmačenja iz italijanskega v slovenski jezik, pri nas lahko pod najugodnejšimi pogoji na tržišči najamete opremo za simultano tolmačenje.

Prevajanje oddaj iz italijanskega v slovenski jezik

Ko rečemo, da iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo informativne, izobraževalne, otroške in zabavne oddaje ta storitev zveni poznano, saj jo lahko dobite tudi na drugih mestih. Toda to, česar zagotovo ne morete dobiti niti na enem drugem mestu v državi, ampak samo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je finalna obdelava oddaj. To pravzaprav pomeni, da vsaka zainteresirana stranka poleg prevajanja omenjenih vrst oddaj lahko dobi tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije, v odvisnosti od njenih zahtev.

Seveda naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale vrste tako video kot tudi zvočnih vsebin iz italijanskega v naš jezik, in sicer: reklamna sporočila in serije pa tudi risane, dokumentarne kot tudi animirane in igrane filme različnih žanrov.

Z omenjen storitve so zadolženi profesionalni podnaslavljalci oziroma umetniki, ki so specializirani za sinhroniziranje vsebin prevedenih iz italijanskega v slovenski jezik in imajo za seboj večletne izkušnje in več kot dovolj veliko količino obdelanih tako zvočnih kot tudi in video materialov, tako da vam zagotavljamo, da ne bo prišlo do tistih, da tako rečemo običajnih napak, s katerimi se srečujemo v praksi, kot je prehiter ali prepočasen glas oziroma podnapis.

S samim tem, da strankam ponujamo tudi te storitve, jim omogočamo, da pod najboljšimi pogoji, tako glede kakovosti in hitrosti prevajanja kot tudi z vidika cene, dobijo kompletno obdelane vsebine, ki jih lahko dalje plasirajo na spletu, televizijskih postajah ali v kinematografih oziroma kjerkoli drugje.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik, pri nas lahko dobite tudi storitev lekture in korekture vseh tistih materialov, za katere je že bilo opravljeno prevajanje, pri katerem pa niso bila spoštovana pravila prevajanja, pa je to bilo razlog vašega nezadovoljstva. Potem ko profesionalni lektorji in korektorji opravijo redakcijo takšnih materialov, bodo zagotovo zadovoljna tudi najzahtevnejša stranka.

Cena prevajanja iz italijanskega v slovenski jezik

  • Iz italijanskega v slovenski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz italijanskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz italijanskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!