Prevajanje iz romskega v albanski jezik


Predvideno je, da se strokovnjaki, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, trudijo izpolniti zahteve strank in izvesti ali prevajanje iz romskega v albanski jezik v pisani obliki, in to katerekoli vrste vsebin ali pa zagotoviti storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji.

Vsekakor je pomembno, da so stranke seznanjene s tem, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja, na njihovo zahtevo lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v navedeni različici jezikov. Samo na podlagi značilnosti same manifestacije, za katero se zahteva ta storitev, se lahko odločimo, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena, pri čemer je treba tudi poudariti, da vsaki stranki, za katero dogodek bo uporabljena ta vrsta tolmačenja, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje revij in časopisnih člankov iz romskega v albanski jezik, prevajajo pa tudi vse vrste marketinških materialov, od vizitk, plakatov in brošur pa do PR člankov, reklamnih zloženk in letakov oziroma katalogov.


Prevajanje iz romskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v romski jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo pa strank prav tako prevajajo tudi učbenike pa tudi vsebino književnih del oziroma znanstvenih in poljudnih besedil, katerih tema je povezana s katerokoli družboslovno ali naravoslovno znanstveno disciplino.

V okviru te institucije so zaposleni tudi strokovnjaki, ki so specializirani za izvedbo storitev podnaslavljanja in sinhronizacije vseh video in zvočnih materialov. Prav tako je na razpolago tudi neposredno prevajanje filmov iz romskega v albanski jezik pa tudi reklamnih sporočil in serij oziroma oddaj katerekoli tematike kot tudi vseh ostalih video in zvočnih materialov, tako da stranka te institucije dobi njihovo kompletno obdelavo.

Ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo izkušnje v implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), lahko pri prevajanju, tako spletnih prodajaln in spletnih katalogov oziroma programov kot tudi spletnih strani pa tudi aplikacij ter številnih drugih spletnih vsebin, izvajajo tudi njihovo usklajevanje s pravili iskalnika.

Posebej poudarjamo, da ta institucija zaposluje tudi korektorje, v njeni ekipi pa so tudi lektorji, ki poskrbijo, da na zahtevo strank izvedejo redakcijo, in to absolutno katerihkoli vsebin, ki so prevedene v dani jezični kombinaciji, tako da na podlagi veljavnih pravil popravijo vse napake, ki jih takšni materiali vsebujejo.

Kar se tiče obdelave dokumentov, moramo omeniti, da ti strokovnjaki izvajajo in njihovo prevajanje v dani jezični kombinaciji in overitev prevedenega kateregakoli dokumenta.

Med drugim poskrbijo za izvedbo prevajanja pravnih aktov iz romskega v albanski jezik pa tudi vseh osebnih dokumentov ter tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različnih vrst izjav, soglasij in potrdil.

Prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vsebino ali poslovne in gradbene ali tehnične in medicinske kot tudi razpisne dokumentacije, pri čemer ugodijo zahtevam vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz romskega v albanski jezik.

Z eno besedo prevajalci in sodni tolmači katerikoli dokument obdelajo v skladu z veljavnimi pravili oziroma v dani jezični kombinaciji izvedejo njegovo prevajanje in potem tudi overitev.

Ker je ta postopek usklajen z zakonskimi akti, se od stranke pričakuje, da v celoti spoštuje pravilo, ki se nanaša na dostavo dokumentov na obdelavo, saj se od nje zahteva, da priloži izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču.

Samostojno izbere, ali ji ustreza možnost, da jih osebno prinese v predstavništvo te institucije, ali pa da konkretne dokumente pošlje preko kurirske službe oziroma to stori s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije".

Če se zahteva obdelava drugih materialov, tedaj stranka ni dolžna priložiti izvirnikov na vpogled, pa jih preprosto na obdelavo lahko pošlje elektronsko, enak pa tudi postopek prevzemanja takšnih vsebin, ko sodni tolmači in prevajalci oziroma ostali zaposleni te institucije zagotovijo storitev, za katero so specializirani. Stranka, ki jim ne ustreza, da na elektronski naslov pošljejo takšne vsebine oziroma jih na enak način dobijo po koncu obdelave, se lahko opredeliti za neko drugo možnost, informacije o tem pa so na njeno osebno zahtevo na razpolago v okviru te institucije.

Prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov lahko poteka ali neposredno v okviru te institucije, ali pa jih stranka lahko dobi z dostavo na želeni naslov. Glede na to, da storitev dostave prevedenih in z žigom sodnega tolmača overjenih dokumentov ni vračunana v ceno njihove obdelave, je stranka dolžna konkretno storitev plačati v skladu s cenikom službe, ki izvede dostavo.

Moramo poudariti tudi to, da bo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz romskega v albanski jezik, če to zahtevo postavi stranka. Tedaj izvirnike dostavi na vpogled kasneje, najprej pa skenira določene dokumente in jih pošlje na elektronski naslov poslovalnice te institucije.

Sicer sodni tolmači in prevajalci niso pooblaščeni za izvedbo postopka nadoveritve oziroma za postavljanje Haškega ali tako imenovanega Apostille žiga na dokumente. Prav zato tudi ni njihova dolžnost, da posedujejo informacije o tem in da jih posredujejo strankam. Pravzaprav je zaželeno, da lastnik dokumentov, ki ga zanima prevajanje kateregakoli dokumenta, te informacije pridobi v institucijah Republike Slovenije, ki so pristojne za postopek nadoveritve.

Prevajanje zabavnih oddaj iz romskega v albanski jezik

Ne glede na to, ali se oddaje zabavnega značaja predvajajo na televiziji ali na radiju, njih prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji maksimalno profesionalno obdelajo. Poleg tega, da prevajajo vsebine te vrste, na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje informativnih oddaj iz romskega v albanski jezik, prevajajo pa tudi igrane ter dokumentarne in animirane kot tudi risane filme, reklamna sporočila in otroške oddaje ter serije in številne druge video in zvočne materiale. Strankam so zagotovljene tudi dodatne možnosti, ki se nanašajo, tako na sinhronizacijo vseh predhodno prevedenih video ali zvočnih materialov kot tudi na njihovo podnaslavljanje.

Na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi književna dela, tako tista, ki se uvrščajo v poezijo kot tudi vsa prozna dela književnosti. Če je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz romskega v albanski jezik oziroma vsebine, tako ilustriranih in strokovnih kot tudi otroških revij, omenjeni strokovnjaki pa izpolnijo pričakovanja tudi tistih strank, ki jim je v navedeni jezični kombinaciji potrebno prevajanje za neki učbenik.

Vsekakor zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz romskega v albanski jezik, pri čemer obdelujejo tudi aplikacije in programe, ki jih stranka v skladu s pravili dostavi. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi spletne kataloge, potem spletne strani pa tudi spletne prodajalne in vse ostale materiale, ki so povezani z računalništvom oziroma, ki se lahko vidijo na spletu. V okviru te storitve izvajajo tudi optimizacijo oziroma se trudijo čim bolj pravilno uporabiti orodja, ki jih poznamo pod imenom SEO (Search Engine Optimisation).

Prevajanje plakatov iz romskega v albanski jezik

Ne samo omenjenih, ampak tudi vse ostale marketinške materiale prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank profesionalno prevedejo. Pravzaprav se bodo potrudili, da sporočilo, ki ga ti prenašajo, uskladijo s pravili albanskega jezika in na ta način približajo tisto, kar se reklamira njegovim izvornim govorcem. Izvedeno bo tudi prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz romskega v albanski jezik pa tudi vizitk, potem katalogov in brošur ter številnih drugih vsebin iz domene marketinga.

Kdorkoli poseduje prevode v navedeni različici jezikov, a kljub vsemu sumnja v kakovost njegove izdelave se lahko obratiti korektorima in lektorima Prevajalskega centra Akademije Oxford. Potem ko izvedejo analizo predhodno prevedenih dokumentov ali kateregakoli drugega materialov, oni če v skladu s pravili redakcije popraviti vse napake ki jih opazijo.

Sodni tolmači in prevajalci, ko to stranka zahteva, v tej jezični kombinaciji prevajajo, tako poljudna kot tudi strokovne besedila, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo in kako kompleksna je njihova vsebina. Poleg besedil s področij gradbene industrije, farmacije in komunikologije ter informacijskih tehnologij in menedžmenta pa tudi ekologije in varstva okolja, bo izvedeno tudi prevajanje medicinskih besedil iz romskega v albanski jezik. Ti strokovnjaki obdelujejo tudi znanstvena pa tudi poljudna besedila, ki so povezana z različnimi temami s področij politike, financ in ekonomije oziroma izobraževanja in prava kot tudi bančništva ter sociologije in psihologije pa tudi drugih znanstvenih disciplin.

Kar zadeva storitev tolmačenja v tej različici jezikov, je treba najprej omeniti, da ima ta institucije v uradni ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Stranke morajo biti seznanjene tudi z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo vse tri možnosti te storitve oziroma jim ponudijo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz romskega v albanski jezik. Iz tega razloga je vsakomur, ki se za omenjeno storitev zanima, postavljena uradna zahteva, da dostavi podatke o sami manifestaciji predvsem o podrobnostih v zvezi z njeno organizacijo. Pravzaprav se ponudba za tolmačenje v tej jezični kombinaciji lahko oblikuje le, če interesent omenjenim strokovnjakom posreduje informacije, tako o mestu njenega prirejanja oziroma o številu udeležencev kot tudi o trajanju pa tudi nasploh o načinu, na katerega je organizator predvidel, da bo konkretna manifestacija potekala.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz romskega v albanski jezik

Pri obdelavi razpisne dokumentacije pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, sodni tolmači in prevajalci uporabljajo izključno z zakonom predpisana pravila, kar pomeni, da izvajajo tudi overitev vsakega predhodno prevedenega dokumenta.

Od vsakogar, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz romskega v albanski jezik, se zahteva, da priloži izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču, ker jih ta najprej primerja s prevodi in potem predpisano overitev tudi izvede, če gre za enake vsebine.

Trenutno je z veljavnim zakonom določeno pravilo, da je na nekatere dokumente treba postaviti Apostille žig, ki je poznan tudi kot Haški. Toda zaposleni te institucije niso med pooblaščenimi osebami oziroma niso zadolženi za izvedbo te vrste overitve, pa je zaradi tega zaželeno, da se stranka najprej obrne na pristojne in da pridobi vse relevantne informacije o postopku overitve z Apostille žigom za njene dokumente.

Poleg celotne vsebine razpisne dokumentacije, ti strokovnjaki obdelujejo tudi gradbeno pa tudi tehnično, kar pomeni, da prevajajo in overjajo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi navodilo za uporabo, potem deklaracije izdelkov in vsak drugi dokument, ki sodi v konkretno vrsto dokumentacije.

Vsekakor zaposleni v Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo tudi vsak dokument, ki ga njegov lastnik kasneje iz določenega razloga mora predložiti konkretni državni instituciji. Ne samo, da bo izvedeno tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz romskega v albanski jezik, ampak tudi soglasij za zastopanje kot tudi potrdila o višini dohodkov ter potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stanju računa v banki pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti ter številnih drugih vrst što potrdilo oziroma soglasij, što izjava pa tudi uverenja.

Na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo tudi vse osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, osebna izkaznica in drugi) in predvideno je, da bo izpolnjena tudi zahteva v zvezi s prevajanjem poslovne dokumentacije iz romskega v albanski jezik (statut podjetja, revizorska poročila, poslovne odločitve, fakture, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje, tako podjetja kot tudi posameznih podjetnikov).

Poleg predmetnikov in programov fakultet kot tudi diplomskih in seminarskih nalog oziroma znanstvenih del, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in znanstvene patente kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potem rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi pa tudi vsak drugi dokument kot tudi material, ki je striktno povezan ali z izobraževanjem ali z znanostjo.

Neposredno prevajanje pravnih aktov iz romskega v albanski jezik vključuje kompletno obdelavo, tako sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma vseh drugih vrst sodb kot tudi sodnih odločb, pravnega reda Evropske Unije in pogodb pa tudi certifikatov in pritožb oziroma tožb, pooblastil za zastopanje in licenc ter sodnih sklepov in številnih drugih dokumentov s področij prava oziroma sodstva.

Poudariti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji na zahtevo posameznikov prevajajo tudi celotno medicinsko dokumentacijo. Čeprav se najpogosteje zahteva prevajanje zdravniških izvidov iz romskega v albanski jezik, v to vrsto dokumentacije sodijo tudi številni drugi dokumenti, kot so na primer navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem dokumentacija o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov, pa je razumljivo, da njih in vse ostale iz sestave medicinske dokumentacije, ti strokovnjaki prevedejo v zahtevani jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi overitev, ki je v njihovi pristojnosti.

Cena prevajanja iz romskega v albanski jezik

  • Iz romskega v albanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!