Prevajanje iz romskega v nemški jezik


Navedena jezična kombinacija je ena od najpogosteje zahtevanih, pa iz tega razloga posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi storitev tolmačenja v tej različici jezikov pa tudi obdelajo katerikoli pisani material.

Kar zadeva tolmačenje iz romskega v nemški jezik, je pomembno omeniti, da ti strokovnjaki izvajajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford bo interesentom ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pomembno je, da kdorkoli ima potrebo za to storitvijo, vse podatke o načinu organizacije dogodka pravočasno dostavi, ker bo v skladu z njimi tudi odločeno, katera od navedenih storitev lahko izpolni zahteve udeležencev. Predvsem mora stranka te strokovnjake informirati o številu oseb, ki bodo sodelovale v okviru te manifestacije in potem tudi o tem, koliko je predvideno, da bo dogodek trajal in kje točno bo potekal oziroma kakšne so značilnosti tega prostora.

Besedilne vsebine, tako strokovne oziroma znanstvene kot tudi poljudne zaposleni v okviru te institucije vsekakor profesionalno prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji.


Prevajanje iz romskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v romski jezik

Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje časopisnih člankov iz romskega v nemški jezik, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi učbenike kot tudi vsebino vseh vrst revij pa tudi književna dela, če to neka stranka zahteva.

Filme različnih vrst in žanrov (dokumentarni, risani, igrani, animirani) pa tudi reklamna sporočila, potem radijske in televizijske oddaje, ne glede na to, ali gre za otroške, zabavne ali informativne oziroma izobraževalne kot tudi serije, ti strokovnjaki prav tako prevedejo, če se to zahteva. Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi osebe, ki so specializirane za izvedbo storitve sinhronizacije vseh takšnih materialov pa tudi za podnaslavljanje, to pomeni, da stranka, ki se zanima za to prevajanje v tej različici jezikov, pravzaprav lahko na enem mestu in v najkrajšem možnem roku dobi kompletno obdelane video in zvočne materiale in jih lahko takoj predstavi občinstvu.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi programsko opremo oziroma katerokoli vrsto programov ali aplikacije. Poleg za prevajanje spletnih vsebin iz romskega v nemški jezik so specializirani tudi za zagotavljanje storitve optimizacije. Gre za to, da omenjeni strokovnjaki poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in da jih vsekakor uporabljajo, če je treba v omenjeni jezični različici prevesti spletne prodajalne, spletne kataloge in spletne strani pa tudi katerokoli drugo vrsto materialov, ki se lahko pojavi na spletu.

Prav tako na zahtevo strank prevajajo tudi vizitke, zatem zloženke in reklamne letake kot tudi plakate in PR članke pa tudi brošure in vse ostale marketinške materiale.

Kdorkoli se zanima za obdelavo do zdaj navedenih vsebin, jih lahko pošlje na elektronski naslov in jih na enak način dobi po koncu prevajanja oziroma potem ko bo izvedena konkretna storitev. Omenjena institucija ima v ponudbi tudi drugačne načine, tako za pošiljanje teh vsebin na obdelavo kot tudi za prevzemanje, vse potrebne informacije o tem pa so interesentom na razpolago interesentom v poslovalnici.

Zelo pomembno omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci imajo vsa potrebna pooblastila in dovoljenja in da poleg prevajanja dokumentov iz romskega v nemški jezik izvajajo tudi overitev obdelanih vsebin. Na ta način jim zagotavljajo pravno veljavnost ter njihovim lastnikom omogočajo, da dobijo profesionalno preveden katerikoli dokument ali katerokoli vrsto dokumentacije.

Stranka mora vedeti, da je njena osnovna obveznost dostava izvirnih dokumentov na vpogled, kar pomeni, da jih lahko pošlje ali priporočeno preko "Pošte Slovenije", ali pa jih prinese osebno, lahko pa se tudi plača storitev dostave določeni kurirski službi.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelajo tudi katerokoli vrsto dokumentacije, od osebne preko poslovne in tehnične oziroma razpisne pa do gradbene in medicinske. To pa pomeni, da izvajajo prevajanje kateregakoli dokumentaiz njihove sestave.

Poleg tega je na razpolago tudi prevajanje pravnih aktov iz romskega v nemški jezik, omenjeni strokovnjaki pa poskrbijo tudi za prevajanje vse materialov, ki so povezani ali s področjem izobraževanja ali z znanostjo.

Izjemno je pomembno poudariti tudi to, da zaposleni v tej instituciji lahko kompletno obdelajo tudi vsako vrsto soglasij, potrdil ali izjav, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kadar je to potrebno. Vse omenjeno je samo manjši del ponudbe in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno obdelajo katerokoli dokumentacijo ali neki dokument, toda samo pod pogojem, da v skladu s predhodno določenim pravilom dostavi izvirnike.

Glede na to, da je v ponudbi tudi sama storitev overitve predhodno prevedenih dokumentov, se v določenih primerih dogaja, da zapriseženi sodni tolmač pri primerjanju izvirnikov in prevoda odkrije določene napake. Zaradi vsega tega strankam seveda ni treba skrbeti, saj ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, ki uporabijo pravila redakcije. Pravzaprav popravljajo vse obstoječe napake in v celoti profesionalno uskladijo izvirnike s prevodi in s pravili nemškega jezika in potem bo seveda lahko izvedena storitev overitve dokumenta. Moramo omeniti tudi to, da se storitvi korekture in lekture lahko izvedeta tudi za katerokoli drugo vrsto materialov, če njihov prevod ni kakovosten.

Glede na to, da dostavljajo izvirnike na vpogled, jih stranke lahko po koncu prevajanja in overitve prevzamejo osebno v poslovalnici te institucije, ali pa od zaposlenih zahtevajo dostavo na naslov. Konkretna storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta, saj jo izvaja služba za dostavo, s katero ta institucija že vrsto let sodeluje. Seveda to storitev zaračuna neposredno od stranke, vse podatke o ceni in postopku dostave pa posameznik dobi od zaposlenih v kurirski službi.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz romskega v nemški jezik in tedaj se pričakuje, da stranka izvirnike naknadno dostavi na vpogled in da najprej skenira konkretne dokumente in jih pošlje elektronsko, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko v čim krajšem roku izvedli kompletno obdelavo teh vsebin.

Glede na to, da veljavni zakon predvideva tudi obveznost postavljanja Apostille žiga na določene dokumente in da overitev s Haškim žigom, kot ga tudi drugače imenujejo, ni v pristojnosti teh strokovnjakov, se strankam tudi uradno priporoča, da zahtevajo vse podatke o tem, in to v okviru pristojnih služb. Posebej poudarjamo, da pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije delujejo posebne službe, ki so pristojne za overitev s tem žigom, tako da njihovi zaposleni posedujejo tudi vse potrebne informacije o tem, ali je Apostille žig obvezen za konkretne dokumente in o tem, ali se postavlja pred ali potem ko omenjeni strokovnjaki izvedejo obdelavo teh vsebin.

Prevajanje reklamnih vsebin iz romskega v nemški jezik

Ne glede na to, ali stranka zahteva obdelavo PR člankov ali reklamnih zloženk oziroma letakov, je lahko prepričana, da sodni tolmači in prevajalci njihovo obdelavo izvedejo ob maksimalnem spoštovanju pravil marketinga in samega nemškega jezika.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje katalogov in brošur iz romskega v nemški jezik pa tudi vizitk in plakatov oziroma vseh materialov, ki se uporabljajo, ko je treba predstaviti ali delo določenega podjetja ali neko storitev, dogodek ali izdelek.

Zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko v omenjeni jezični kombinaciji izvedejo tudi prevajanje, tako za strokovna besedila katerekoli tematike kot tudi za tista, ki bodo dostopna večjemu številu bralcev, pa se v skladu s tem obravnavajo kot poljudna. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo besedila, katerih osnovna tematika je usmerjena na področja komunikologije, menedžmenta in psihologije ter filozofije, marketinga in izobraževanja oziroma sociologije, farmacije, znanosti in medicine, izvajajo tudi prevajanje turističnih besedil iz romskega v nemški jezik. Na zahtevo obdelujejo tudi znanstvena oziroma poljudna besedila, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene informacijskih tehnologij, financ in politike oziroma gradbene industrije pa tudi bančništva in ekologije ter varstva okolja ter prava in ekonomije oziroma vsake druge znanstvene discipline, ki je lahko in družboslovna in naravoslovna.

Profesionalni podnaslavljalci so zaposleni v okviru navedene institucije in vsem, ki jih to zanima, je na razpolago tudi storitev sinhronizacije vseh video in zvočnih materialov, ki jih prevajalci in sodni predhodno tolmači obdelajo. Poleg za dokumentarne in animirane oziroma igrane in risane filme, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje informativnih in zabavnih oddaj iz romskega v nemški jezik pa tudi reklamnih sporočil ter otroških oddaj oziroma serij in vseh ostalih, tako video kot tudi zvočnih materialov.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz romskega v nemški jezik

Kako so v tej specializirani instituciji zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v nemški jezik, na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo. Če smo natančni, ti strokovnjaki izvajajo tudi storitev overitve, v okviru katare zapriseženi sodni tolmač svoj žig postavlja na predhodno prevedeni dokument, da bi na ta način uradno potrdil, da sta njegova in vsebina izvirnikov enaki.

Interesenti morajo na vpogled priložiti izvirni dokumenti, toda predhodno je zaželeno, da zahtevajo informacije o postopku nadoveritve oziroma se v pristojnih institucijah naše države pozanimajo, ali mora na te dokumente biti postavljen Haški oziroma tako imenovani Apostille žig.

Tako soglasje za zastopanje kot tudi vse ostale vrste soglasij pa tudi izjav in potrdil prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov v skladu z veljavnimi pravili kompletno obdelajo. Strankam bo tudi omogočeno, da dobijo kompletno obdelano potrdilo o samskem stanu, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov, kot tudi potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vsak drugi dokument, ki ga v skladu z zahtevami po tem mora predložiti konkretni državni instituciji.

V primeru, da se to zahteva, izvajamo se tudi prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v nemški jezik, kar vključuje, tako kompletno obdelavo vseh vrst dovoljenj, od vozniškega in prometnega pa do delovnega in dovoljenja za prebivanje kot tudi prevajanje oziroma overitev potrdila o stalnem prebivališču pa tudi potnega lista in osebne izkaznice, pri čemer zaposleni te institucije lahko kompletno obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu kot tudi potrdilo o državljanstvu in vsak drugi osebni dokument, toda vse pod pogojem, da stranka predhodno dostavi izvirnike na vpogled.

Omenjeni strokovnjaki prav tako ustrezno obdelajo pravne akte (sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodni sklepi, licence, sodne odločbe, tožbe, certifikati, tožbe, pravni red Evropske Unije in drugi dokumenti, ki so povezani s sodstvom ali pravom), na zahtevo pa izvajamo tudi profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz romskega v nemški jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi dokumenti, ki predstavljajo njen uradni del).

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci odgovorijo tudi na zahteve, ki so povezane z obdelavo dokumentov oziroma vseh materialov, ki se primarno tičejo področja znanosti ali izobraževanja. Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih, je na razpolago tudi prevajanje potrdila o rednem šolanju iz romskega v nemški jezik. Prav tako je predvideno, da ti strokovnjaki na podlagi postavljenih zahtev kompletno obdelujejo tudi diplomo ter dodatek k diplomi, znanstvena dela in diplomske pa tudi seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet ter znanstvene patente in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki se tiče omenjenih področij.

Vsekakor so zaposleni te institucije specializirani tudi za obdelavo gradbenih projektov oziroma vseh ostalih dokumentov, ki se predstavljajo del ali gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije, kot so na primer navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in številni drugi dokumenti.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z veljavnimi pravili prav tako obdelajo tudi celotno vsebino poslovne dokumentacije. Strankam bo omogočeno, da dobijo kompletno obdelan sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma fakture in statut podjetja, po potrebi pa izvajamo tudi prevajanje poslovnih odločitev iz romskega v nemški jezik, zatem vseh vrst poslovnih poročil, kot so recimo letna, finančna in revizorska pa tudi ustanovitvenega akta podjetja in vsakega drugega dokumenta, ki se uradno obravnava kot del poslovne dokumentacije, glede na to, da je povezan s poslovanjem podjetnikov ali podjetij.

Prevajanje revij iz romskega v nemški jezik

Tako določen članek kot tudi celotno vsebino ali ilustriranih ali otroških oziroma strokovnih revij prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo v omenjeni kombinaciji. Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje časopisnih člankov iz romskega v nemški jezik, profesionalno pa bo odgovorjeno tudi na zahteve strank v zvezi z obdelavo učbenikov in književnih del (pesmi, pesnitve in druga poetska kot tudi vsa prozna dela književnosti).

Storitvi strokovne korekture pa tudi lekture se izvajata, ko to posameznik zahteva, saj Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi osebe, zadolžene za zagotavljanje storitve redakcije oziroma korektorje in lektorje. Sicer se ta storitev izvaja, če je prevajanje v dani različici jezikov neprofesionalno izvedeno in morajo ti strokovnjaki izvesti vse popravke v takšnih vsebinah.

Če na nekem dogodku sodelujejo osebe, ki jim je romski jezik ali nemški materni, lahko angažirate sodne tolmače in prevajalce, ki poleg simultanega izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz romskega v nemški jezik. V okviru navedene institucije je na razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, če je ta vrsta tolmačenja predvidena za konkretno manifestacijo. Poudarjamo, da se od vsakogar, ki ga zanima omenjena storitev, zahteva spoštovanje zelo pomembnega pravila, ki določa, da je treba pravočasno posredovati podatke o samem dogodku. Gre za to, da je jasno določeno, kdaj se katera vrsta tolmačenja uporablja, pa se zato tudi zahteva, da stranka te strokovnjake informira, ne samo o točnem številu oseb, ki bodo prisotne, ampak tudi o značilnostih prostora, v katerem bo potekal pa tudi, koliko dni naj bi trajal. Prav na podlagi vseh teh podatkov omenjeni strokovnjaki določijo, katera vrsta tolmačenja ustreza zahtevam same manifestacije, pa na podlagi tega tudi oblikujejo ponudbo.

Glede na to, da je storitev optimizacije spletnih materialov izjemno pomembna, prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je obdelava takšnih vsebin, uporabljajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) v toku njihovega prevajanja, da bi jih na najboljši možni način uskladili z zahtevami iskanja na spletu. Zato tudi poudarjamo, da stranka dobi profesionalno prevajanje spletnih materialov iz romskega v nemški jezik, kar se nanaša tudi na obdelavo spletnih strani oziroma spletnih katalogov pa tudi aplikacij, spletnih prodajaln in programov ter vseh ostalih vsebin, ki se lahko vidijo na spletu, ali pa se tičejo računalništva.

Cena prevajanja iz romskega v nemški jezik

  • Iz romskega v nemški je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!