Prevajanje iz romskega v ruski jezik


Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, nudijo tudi kompletno obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji. Poleg tega, da izvajajo neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v ruski jezik, izvedejo tudi overitev, ki je usklajena z zakonom oziroma zapriseženi sodni tolmač svoj žig postavi na predhodno preveden katerikoli dokument in tako potrdi, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirniku.

Sicer so v tej instituciji zaposleni tudi korektorji in lektorji in če stranka zahteva samo postopek overitve ter prinese preveden katerikoli dokument, omenjeni strokovnjak ugotovi, da ni enak kot izvirni, bo izvedena storitev, poznana kot redakcija. Predvideno je, da tudi v številnih drugih primerih, oziroma ko je treba izvesti določene popravke v slabo prevedenih vsebinah različnih vrst, ti strokovnjaki lahko uporabijo pravila in lekture in korekture.

Poleg dokumentov, ki so povezani s področji prava ali sodstva oziroma znanosti ali izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi celotno vsebino, tako razpisne in poslovne kot tudi gradbene pa tudi tehnične in medicinske dokumentacije.


Prevajanje iz romskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v romski jezik

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v ruski jezik, na zahtevo pa strank ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi katerokoli vrsto potrdil in soglasij oziroma izjav ter vsak dokument, ki ga je treba kasneje predložiti določeni pristojni službi.

Prav tako so ti strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje oziroma overitev vsakega drugega dokumenta, toda samo pod pogojem, da stranka obvezno dostavi izvirnike na vpogled.

Vsekakor jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko, ali pa jih prinese v poslovalnico te institucije, in to osebno, če mu bolj ustreza, pa jih lahko preko kurirske službe pošlje na njen naslov.

Zaposleni v okviru te institucije lahko prevajanje oziroma overitev dokumentov precej hitro izvedejo, toda vsekakor obstajajo tudi tiste stranke, ki jim je potrebno tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz romskega v ruski jezik. Pravzaprav želijo dobiti kompletno obdelano vsebino v čim krajšem roku, prevajalci in sodni tolmači pa lahko ugodijo njihovi zahtevi samo v primeru, če najprej na elektronski naslov pošljejo skenirane dokumente in po tem izvedejo tudi dostavo izvirnih vsebin na vpogled.

Kar zadeva prevzemanje kompletno obdelanega kateregakoli dokumenta, vsak stranka sama izbere, ali ji bolj ustreza možnost dostave na naslov ali osebno prevzemanje v prostorih predstavništva te institucije. Seveda mora dodatno plačati vsakdo, ki se opredeli za možnost dostavljanja prevedenih in overjenih dokumentov na naslov in cena se oblikuje v okviru konkretne službe, medtem ko stranka kurirju neposredno plača navedeno nadomestilo.

Postopek obdelave dokumentov vključuje in njihovo prevajanje v tej različici jezikov in overitev z žigom sodnega tolmača, pri čemer v določenih primerih mora na konkretni dokument biti postavljen tudi Haški žig. Ta žig je poznan tudi kot Apostille in izvedba overitve z njim ni v rokah zaposlenih te institucije, ampak so za to zadolženi namenski oddelki, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč naše države. Vsakdo, ki ga zanima prevajanje dokumentov iz romskega v ruski jezik, se mora najprej prav nanje obrniti, da bi izvedel vse, kar je povezano s konkretno vrsto overitve.

Če je treba v dani različici jezikov izvesti storitev tolmačenja, se sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami organizatorja tega dogodka odločijo, ali je boljše uporabiti simultano oziroma šepetano ali konsekutivno tolmačenje, v okviru te institucije pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Izvedemo lahko tudi kompletno obdelavo vseh zvočnih in video vsebin, pri čemer se izvede predvsem neposredno prevajanje reklamnih sporočil in serij iz romskega v ruski jezik oziroma oddaj različne tematike in namena kot tudi filmov, ne glede na, kateremu žanru pripadajo in potem se vsaki stranki daje možnost, da se opredeli med storitvama sinhronizacije takšnih materialov ali njihovega podnaslavljanja.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci obdelajo vse tiste vsebine, ki so vidne na spletu pa tudi tiste, ki so povezane z računalništvom, kot so na primer programi, spletni katalogi in spletne strani oziroma aplikacije in spletne prodajalne kot tudi številne druge vsebine te vrste. Predvideno je, da pir tem implementirajo tudi pravila, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma tako imenovani SEO, da bi pozitivno vplivali na njihovo kotiranje v polju iskanja.

Strankam tudi omogočajo, da dobijo profesionalno prevedena tudi besedila, tako znanstvena kot tudi poljudna, toda izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz romskega v ruski jezik oziroma učbenikov in revij kot tudi kateregakoli književnega dela.

Ko to stranka uradna zahteva, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo tudi marketinške materiale različnih vrst, kar se nanaša predvsem na plakate in reklamne zloženke oziroma kataloge in PR članke pa tudi na brošure, potem vizitke in reklamne letake ter nasploh na vse tiste, materiale, katerih namen je povezan z reklamiranjem, ne glede na to, ali se na ta način predstavlja dogodek ali izdelek oziroma storitev ali pa delovanje nekega podjetja.

Stranki, ki se zanima za obdelavo vseh do zdaj navedenih materialov, ni treba dostaviti tudi njihovih izvirnikov, tako da ji je dopuščeno da jih na obdelavo pošlje elektronsko in jih po izvedeni storitvi na enak način lahko tudi prevzame.

Prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz romskega v ruski jezik

Vsakdo, ki ga zanima neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v ruski jezik, mora na vpogled sodnemu tolmaču priložiti izvirnike, prav tako pa se mora predhodno tudi pozanimati o potrebi za overitvijo s posebnim žigom. Poudarjamo, da postavljanje Haškega žiga oziroma tako imenovanega Apostille na katerikoli dokument ni v pristojnosti zaposlenih Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj sodni tolmači in prevajalci te institucije niso pooblaščeni za konkretno vrsto overitve.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki poleg izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi dovoljenje za prebivanje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in potni list pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu, po potrebi pa prevajajo in overjajo tudi vozniško kot tudi prometno dovoljenje oziroma vsak osebni dokument.

Prav tako izvajamo tudi prevajanje soglasij, izjav in potrdil iz romskega v ruski jezik, pri čemer ti strokovnjaki obdelajo absolutno vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Predvsem mislimo na potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki oziroma na potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu kot tudi na na potrdilo o višini dohodkov ter na absolutno vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko ugodijo tudi zahtevam strank, ki jim je prevajanje v dani jezični kombinaciji potrebno za medicinsko dokumentacijo, pri čemer kompletno obdelujejo, ne samo zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih, ampak tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka iz romskega v ruski jezik pa tudi vsakega drugega dokumenta, ki je del medicinske dokumentacije.

Če je to potrebno, zaposleni konkretne institucije v tej jezični kombinaciji prevajajo in overjajo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge in znanstvena dela ter vse ostale dokumente, ki se nanašajo predvsem na področje izobraževanja pa tudi na znanost (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi dokumenti, ki se tičejo kateregakoli od omenjenih področij.

Vsekakor na zahtevo posameznikov lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz romskega v ruski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe in revizijskih oziroma finančnih in letnih poslovnih poročil, lahko v tej različici jezikov prevedejo in potem tudi overijo, tako poslovne odločitve in statut podjetja kot tudi fakture pa tudi ustanovitveni akt podjetja in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem konkretnih podjetnikov ali podjetja.

Poleg pravnega reda Evropske Unije, pooblastil za zastopanje in različnih vrst certifikatov in licenc člani ekipe te institucije kompletno obdelajo, tako pritožbe in odločitve oziroma sodne sklepe in tožbe kot tudi pogodbe pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale pravne akte.

Prav tako lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje navodil za uporabo iz romskega v ruski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo oziroma najprej pristopijo prevajanju in potem tudi overijo vse ostale dokumente, ki sodijo, tako v razpisno kot tudi v tehnično pa tudi v gradbeno dokumentacijo, kot so na primer deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbeni projekti ter katerikoli drugi dokument, ki velja za del ene od navedenih vrst dokumentacij.

Prevajanje PR člankov iz romskega v ruski jezik

Fokus pri obdelavi teh pa tudi številnih drugih reklamnih materialov, sodni tolmači in prevajalci postavljajo na prilagajanje sporočil, ki jo vsako od njih nosi. Zato tudi omenjamo, da v Prevajalskem centru Akademije Oxford izvajamo tudi profesionalno prevajanje marketinških materialov iz romskega v ruski jezik, saj so zaposleni te institucije pridobili dovolj znanja in izkušenj, da lahko na najboljši možni način v tej jezični različici prevedejo, ne samo PR članke, ampak tudi reklamne letake kot tudi brošure in zloženke pa tudi plakate, kataloge in vse ostale vrste marketinških materialov. Seveda izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s prevajanjem vizitk v konkretni jezični kombinaciji, kar je storitev, ki bo zagotovljena v najkrajšem možnem roku.

Če to katerakoli stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prevedejo tudi književna dela, ki jih uvrščamo in v prozo in v poezijo. Izvajajo tudi profesionalno prevajanje revij in časopisnih člankov iz romskega v ruski jezik, na zahtevo posameznikov pa vsekakor prevedejo tudi vsebino učbenikov.

V okviru te specializirane institucije so poleg omenjenih strokovnjakov zaposlene tudi osebe, ki na zahtevo strank izvajajo, tako storitev sinhronizacije video ali zvočnih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje. Zato vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje serij in filmov iz romskega v ruski jezik, ne glede na to, ali gre za dokumentarne, risani ali igrani oziroma animirani filmi, dobi njih kompletno obdelane, tako da jih gledalcem lahko predstavi takoj po prevzemanju. Seveda ti strokovnjaki obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi otroške televizijske oziroma radijske oddaje, kot tudi tiste, ki so informativnega, izobraževalnega ali zabavnega značaja ter številne druge zvočne in video materiale.

Prevajanje spletnih prodajaln iz romskega v ruski jezik

Da bi se spletna prodajalna oziroma njena celotna vsebina lahko visoko kotirala v polju iskanja, je pri njenem prevajanju v tej jezični različici treba izvesti tudi optimizacijo. Ker prevajalci in sodni tolmači izvajajo profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz romskega v ruski jezik, to pomeni, da implementirajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) oziroma izvajajo optimizacijo vseh vsebin te vrste. Prav zato tudi omenjamo, da bodo spletne prodajalne in spletne strani oziroma programi in spletni katalogi pa tudi aplikacije ter številne druge spletne vsebine, ki jih prevajajo, kotirale precej bolje po postavljanju na splet.

Na zahtevo strank korektorji in lektorji, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo storitev tako imenovane redakcije. Poudarjamo, da pri tem morajo na najboljši možni način popraviti vse obstoječe napake, da bi predhodno obdelani materiali bili usklajeni in z izvirnimi vsebinami in s pravili ruskega jezika.

Prav tako na zahtevo strank lahko izvedemo tudi tolmačenje iz romskega v ruski jezik, v okviru katerega sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega uporabljajo pravila tako imenovanega šepetanega ali konsekutivnega tolmačenja. Naši strokovnjaki se namreč na podlagi podatkov, ki jih stranka posreduje v zvezi z organizacijo dogodka katerekoli vrste, odločijo, katera od vseh teh storitev lahko na te zahteve na najboljši način odgovori. Absolutno vsakdo, ki ga zanima ta storitev, mora dostavi tudi podatke, tako o značilnostih prostora, v katerem naj bi manifestacija potekala kot tudi o njenem trajanju ter o številu udeležencev. Vsekakor stranka, za katero dogodek je predvidena uporaba simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, lahko v okviru konkretne institucije pod izjemno ugodnimi pogoji najame tudi opremo za simultano tolmačenje.

Zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi besedilne materiale, ki jih stranka dostavi, le-ti pa so lahko povezani s katerokoli tematiko. Ne samo, da na zahtevo izvedemo neposredno prevajanje turističnih besedil iz romskega v ruski jezik, ampak prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za obdelavo besedil, katerih tema je povezana s področji politike, ekonomije in financ oziroma prava in bančništva pa tudi menedžmenta, marketinga in komunikologije. Prevajajo tudi poljudna oziroma strokovna besedila s področij gradbene industrije, medicine in farmacije oziroma informacijskih tehnologij, znanosti in izobraževanja pa tudi ekologije in varstva okolja ter vseh ostalih naravoslovnih ali družboslovnih ved in disciplin.

Cena prevajanja iz romskega v ruski jezik

  • Iz romskega v ruski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!