Prevajanje iz slovenskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da v naši državi obstajajo številna podjetja, ki sodelujejo s podjetji iz Nemčije, Avstrije in Švice kot tudi, da številni ljudje iz naše države želijo najti zaposlitev oziroma nadaljevati šolanje, ne samo v Nemčiji, ampak tudi v ostalih državah, ki sodijo v nemško govorno področje, se pogosto pojavlja potreba za prevajanjem različnih dokumentov iz slovenskega v nemški jezik. Čeprav naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge vrste vsebin, ne glede na njihovo kompleksnost in zahtevnost.

Prednost uporabe teh storitev v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je v tem, da pri nas dobite kompletno obdelavo dokumentov oziroma ob storitvi prevajanja vsaka zainteresirana stranka dobi tudi njegovo overitev, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač za nemški jezik. S samim tem so tudi stranke zadovoljnejše, saj poleg prihranka časa, varčujejo tudi z denarjem.

Ker je za določene dokumente potrebno opraviti tudi posebno vrsto (nad) overitve s tako imenovanim haškim Apostille žigom, ki ni del področja dela prevajalcev in sodnih tolmačev, stranke najprej usmerjamo na to, da v pristojnih institucijah pridobijo veljavne informacije o tej vrsti overitve. Osnovni razlog za ta postopek je v tem, da overitev s haškim žigom ni potrebna za vse dokumente, za tiste, za katere pa je obvezna, se lahko razlikuje v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre. Tako je za nekatere dokumente najprej potrebna overitev z Apostille žigom in šele potem se opravi prevajanje overitev sodnega tolmača, ker se v tem primeru zahteva tudi prevajanje samega žiga. Za druge vrste dokumentov je najprej potrebno opraviti prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem se tako obdelan dokument v pristojnem sodišču overi z Apostille žigom. Prav zato poudarjamo, da je za stranko najboljše, da najprej pridobi to informacijo in šele potem začne s procesom prevajanja, da bi se izognil nepotrebni izgubi časa. Čeprav noben prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford ni dolžan posedovati teh informacij, glede na to, da overitev z Apostille žigom ne sodi v njegovo pristojnost, bo povsem zagotovo vsaki stranki po najboljših močeh pomagal, da na najlažji način pride do veljavne informacije.

Razen osebnih in poslovnih dokumentov iz slovenskega v nemški jezik prevajamo tudi razpisno dokumentacijo kot tudi gradbene projekte ter tehnično in medicinsko dokumentacijo kot tudi vse tiste dokumente, ki se iz določenega razloga predajajo pristojnim službam, kot so izjave, soglasja in potrdila (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje o zastopanju, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Prav tako prevajamo tudi deklaracije izdelkov kot tudi certifikate, licence, sodne odločitev in sklepe ter pravni red Evropske Unije ter vse ostale pravne akte. Iz slovenskega v nemški jezik pa prevajamo tudi knjige, učbenike, revije, časopisne članke kot tudi vse vrste besedil različne tematike oziroma znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, patente in rezultate znanstvenih raziskav in vse ostale dokumente s področja znanosti.


Prevajanje iz slovenskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v slovenski jezik

Prevajanje iz slovenskega v nemški jezik

V skladu s potrebami strank ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje ter storitev šepetanega tolmačenja iz slovenskega v nemški jezik kot tudi konsekutivnega in simultanega tolmačenja. Prav tako izvajamo tudi redakcijo vsebin, ki so že prevedene, toda niso izpolnile pričakovanj strank. Prevajamo pa tudi vse vrste video in zvočnega materiala in zatem izvajamo njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Prevajamo tudi programsko opremo, spletne kataloge, spletne strani in vse vrste reklamnih materialov oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani z izobraževanjem (predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in ostale dokumente).

Da bi bil v celoti spoštovan z zakonom predpisan postopek overitve prevedenih dokumentov, je vsaka stranka dolžna sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike na vpogled, ki jih je le-ta dolžan fizično primerjati, da bi ugotovil, da med njima ne obstaja absolutno nikakršna razlika. Šele potem overja prevedene dokumente, s čimer jim v pravnem pogledu daje potrdilo, da so enaki izvirniku, kar pomeni, da se lahko uporabljajo v vseh primerih.

Ker nam morate na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, se postopek pošiljanja materiala kot tudi samo prevzemanje prevedenih dokumentov razlikuje glede na tiste vsebine, za katere ni potreben postopek overitve. Tako materiale lahko pošljete preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije” (priporočeno) na naslov poslovalnice Akademije Oxford, lahko pa jih tudi osebno prinesete. Medtem ko vse tiste vsebine, za katere ni potrebna overitev, lahko pošljete skenirane na naš elektronski naslov.

Kar zadeva obdelane materiale, lahko zahtevate, da vam jih pošljemo na določen naslov, toda v primeru, da vam to ne ustreza, jih lahko prevzamete tudi osebno. Tiste, za katere ni potrebna overitev, vam lahko pošljemo v elektronski obliki. Storitev pošiljanja vsebin na naslov sodi med dodatne storitve in se zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki je zanjo zadolžena in to neposredno stranki pri samem prevzemanju.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v nemški jezik in overitev sodnega tolmača

Kar zadeva prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v nemški jezik z gotovostjo trdimo, da pri nas lahko pričakujete prevajanje vseh osebnih dokumentov. Ker pa je seznam precej dolg, omenjamo samo nekatere od osebnih dokumentov, ki jih prevajamo in overjamo na vašo zahtevo: potni list, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu kot tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo državnim institucijam v številnih primerih, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje o zastopanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostala potrdila, izjave in soglasja.

Iz slovenskega v nemški jezik prevajamo tudi pravno ureditev Evropske Unije, vse vrste pogodb, licenc, pooblastil, certifikate kot tudi sklep o razvezi zakonske zveze in ostale sodne sklepe in odločitve kot tudi vse pravne akte.

Poleg vsega omenjenega, na vašo zahtevo iz našega v nemški jezik prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki so vezani za poslovanje, kot so: statut podjetja, sklep o ustanovitvi gospodarske družbe, poslovna letna poročila, bilance stanja, ustanovitveni akti podjetja, revizijska poročila, bilance stanja in uspeha ter številni drugi.

Prevajanje diplom in dodatkov k diplomi iz slovenskega v nemški jezik

Če ste našli zaposlitev na območju katerekoli države, ki sodi v nemško govorno področje vam bo potrebno tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz slovenskega v nemški jezik. Seveda, ne glede na to, za kateri povod gre, ste lahko povsem prepričani, da bo vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član ekipe Akademije Oxford, to storitev opravil pod najugodnejšimi pogoji tako z vidika cene kot z vidika hitrosti izdelave. Samo ne pozabite, da gre za materiale, za katere je nujno potrebna tudi overitev sodnega tolmača, pa je zelo pomembno, da spoštujete postopek dostave oziroma da vsekakor priložite tudi izvirnike na vpogled.

Poleg diplome in dodatka k diplomi iz slovenskega v nemški jezik prevajamo tudi: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani s tem področjem.

Prav tako prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela, v primeru potrebe pa iz slovenskega v nemški jezik prevajamo tudi znanstvene patente, ter rezultate znanstvenih raziskav in vse dokumente s področja znanosti.

Na zahtevo strank prevajamo tudi knjige ter vse vrste učbenikov in književnih del, od leposlovja (beletrije), preko proze, pa do poezije in romanov. Naši prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi strokovne, otroške in ilustrirane revije. Prednost prevajanja takšnih vsebin je v tem, da ni potrebna tudi njihova overitev, pa je celoten proces precej krajši, saj se komunikacija s strankami lahko odvija tudi po elektronski poti, tako da nam materiale lahko pošljete na elektronski naslov, mi pa vam obdelane vsebine lahko dostavimo na enak način.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v nemški jezik

Glede na dejstvo, da marketing predstavlja področje, ki je predmet pogostih sprememb, ne preseneča podatek, da najpogostejšo vrsto reklamiranja predstavljajo prav PR članki, ki jih naši strokovnjaki na zahtevo strank prevajajo iz slovenskega v nemški jezik.

Toda poleg njih prevajamo tudi vsebine katalogov izdelkov in storitev kot tudi zloženke, reklamne letake, brošure in celo plakate ter vizitke. Ker je prevajanje reklamnih materialov zelo specifično, saj morata prevajalec in sodni tolmač najti pravi način, da določeno reklamno sporočilo preneseta tudi na ciljni, oziroma nemški jezik, ste lahko povsem prepričani, da bodo oni na najboljši možni način opravili to storitev in omogočili osebam, ki jim je nemški jezik materni ali pa ga uporabljajo kot tuji jezik, da se seznanijo s tem, kar se na ta način reklamira, ne glede na to, ali gre za storitve ali izdelke.

Poleg tega, vas pri nas pričakuje tudi prevajanje besedilnih vsebin različne kompleksnosti in tematike. To pravzaprav pomeni, da naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo besedila, katerih tematika je vezana za področje marketinga, znanosti, medicine, politike in filozofije kot tudi tista, ki obravnavajo teme s področja: psihologije, financ, informacijskih tehnologij, komunikologije, sociologije, farmacije, menedžmenta, gradbene industrije, družbenih in naravoslovnih ved, bančništva, prava, turizma, izobraževanja, ekologije in varstva okolja, marketinga in številnih drugih področij.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v nemški jezik

Kako pomembno je imeti večjezično spletno stran, ste do sedaj verjetno že ugotovili in ne glede na to, ali svoje izdelke in storitve prodajate na območju Nemčije oziroma katerekoli druge države, ki sodi v nemško govorno področje, ali ne, dejstvo je, da ta jezik uporablja izjemno veliko število ljudi na področju Evropske Unije, tako da je to eden od osnovnih razlogov za prevajanje spletnih strani slovenskega v nemški jezik.

Verjetno obstajajo tudi tiste stranke, ki so mnenja, da v tem primeru, ne obstaja potreba, da angažirajo profesionalne prevajalce in sodne tolmače, in da plačajo njihove storitve, ko to lahko naredi “vsakdo, ki zna nemški jezik”. Toda brez želje, da vas prepričujemo v nasprotno, omenjamo samo, da se prevajanje spletnih strani iz slovenskega v nemški jezik in prevajanje ostalih vsebin bistveno razlikujeta, in da ni dovolj samo znanje jezika, da se določena spletna stran prevedla iz našega v nemški jezik. Osnovni razlog za to je v uporabi SEO pravil (Search Engine Optimisation), ki jih v celoti spoštuje vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford, ki je angažiran v teh poslih. In prav zahvaljujoč uporabi pravil optimizacije vsebin za spletne pregledovalnike, se lahko pohvalimo z dejstvom, da so spletne strani, ki so jih prevajali naši strokovnjaki tudi dana danes v vrhu rezultatov spletnega iskanja.

Pri nas pa lahko dobite tudi storitev lekture oziroma korekcije vseh materialov, ki so prevedeni, toda pri njihovem prevajanju niso bila spoštovana pravila stroke, kar je razlog vašega nezadovoljstva. Za storitev redakcije so zadolženi lektorji in korektorji, ki imajo za seboj zavidljivo raven izkušenj, tako da smo povsem prepričani, da bo vsaka stranka več kot zadovoljna z njihovim delom.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v nemški jezik

Poleg zdravniških izvidov v medicinsko dokumentacijo med drugim sodijo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacija o medicinskih izdelkih. Razen medicinske pa naši prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v nemški jezik prevajajo tudi tehnično in razpisno dokumentacijo kot tudi gradbeno dokumentacijo in projekte ter deklaracije vseh vrst izdelkov.

Prav tako prevajamo tudi navodila za uporabo, laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev kot tudi vse ostale vrste vsebin, ki se nanašajo na omenjena področja.

Pri nas lahko angažirate tudi prevajalce, ki so zadolženi za izvajanje storitev tolmačenja iz slovenskega v nemški jezik, razen za konsekutivno so specializirani tudi za šepetano in simultano tolmačenje, kar pomeni, da bo katerakoli vrsta dogodka, ki ga organizirate, pokrita z ustrezno vrsto tolmačenja.

Če vam je potrebna storitev simultaneg prevajanja, ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije in to po najugodnejših cenah.

Posebej opozarjamo na to, da je zelo pomembno pravočasno dostaviti vse podatke o dogodku, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebna katerakoli vrsta tolmačenja, da bi na podlagi teh informacij lahko pripravili ponudbo, ki je ne boste mogli odbiti. Pri tem na prvem mestu mislimo na informacije o prizorišču in značilnostih samega prostora, številu udeležencev, trajanju kot tudi na kratko o konceptu dogodka.

Prevajanje oddaj iz slovenskega v nemški jezik

Iz slovenskega v nemški jezik pa prevajamo tudi informativne kot tudi zabavne ter izobraževalne in otroške oziroma vse ostale vrste oddaj. Poleg njih prevajamo tudi reklamna sporočila, serije ter igrane filme vseh žanrov oziroma risane, animirane in dokumentarne filme.

Toda, če ste mislili, da je to vse, kar Prevajalski center Akademije Oxford ponuja v zvezi s prevajanjem zvočnih in video materialov v tej jezični kombinaciji, vas moramo prepričati v nasprotno, saj je prevajanje tovrstnih materialov samo majhen del celotne ponudbe storitev. Ker je eden od osnovnih ciljev našega poslovanja, da vsaki stranki ponudimo maksimalno kakovostno in kompletno storitev, ne glede na to, za katere vsebine ji je potrebno prevajanje iz slovenskega v nemški jezik, tako da tudi v tem primeru poleg prevajanja omenjenih zvočnih in video materialov ponujamo tudi storitev njihove kompletne obdelave. Pod tem na prvem mestu mislimo na storitev profesionalnega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije serij, filmov, radijskih reklam in oddaj kot tudi vseh ostalih vsebin.

Ker so člani naše ekipe tudi podnaslavljalci in umetniki, katerih specialnost je sinhronizacija vseh vsebin, ki so iz našega prevedeni v nemški jezik, in ki imajo za seboj bogate izkušnje pri tem delu, ste lahko povsem prepričani, da boste dobili maksimalno profesionalno obdelane materiale, brez tistih napak, ki so pogosto vidne v praksi, kot so na primer prehitri ali prepočasni podnapisi oziroma neusklajenost med glasom na originalnih materialih in sinhronizacijo.

Cena prevajanja iz slovenskega v nemški jezik

  • Iz slovenskega v nemški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!