Prevajanje iz romskega v japonski jezik


Če se pričakuje, da se bodo nekega dogodka udeležile osebe, ki jim je materni jezik eden od navedenih, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov izvedejo tolmačenje. Poleg tega, da so specializirani za simultano in konsekutivno tolmačenje iz romskega v japonski jezik, lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje v isti kombinaciji jezikov, če je to komurkoli potrebno, je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako na zahtevo strank lahko obdelamo tudi vse zvočne pa tudi video vsebine, od reklamnih sporočil preko serij in vseh vrst filmov (dokumentarni, igrani, animirani, risani in drugi) pa oddaj različne tematike oziroma namena (informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in druge). V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank lahko izvedejo ali sinhronizacijo takšnih materialov ali njihovo podnaslavljanje, tako da na enem mestu dobijo kompletno obdelane in pripravljene za nadaljnjo uporabo oziroma za plasiranje gledalcem ali poslušalcem.

Če se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo časopisne članke, lahko pa izvedemo tudi neposredno prevajanje revij in učbenikov iz romskega v japonski jezik oziroma poljudnih in strokovnih besedil različne obsežnosti, namena pa tudi tematike in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki na zahtevo obdelujejo tudi književna dela.


Prevajanje iz romskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v romski jezik

Storitev optimizacije bo zagotovljena, ko nekdo zahteva, da v tej jezični kombinaciji dobi obdelano katerokoli spletno vsebino, kot so na primer programi in aplikacije oziroma spletni katalogi in spletne strani pa tudi spletne prodajalne in drugi materiali, ki se tičejo računalništva oziroma na spletu vidni. Ti strokovnjaki pravzaprav uporabijo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo vse reklamne materiale, pri čemer stranke lahko zahtevajo, tako prevajanje vizitk in plakatov iz romskega v japonski jezik kot tudi obdelavo brošur, reklamnih letakov in katalogov oziroma zloženk in PR člankov ter vseh tistih materialov, ki se uporabljajo, ko je treba reklamirati ali neki dogodek ali izdelek ali storitev oziroma delo določenega podjetja.

Kar zadeva dostavljanje takšnih vsebin na prevajanje, je strankam omogočeno, da to storijo na zelo preprost način oziroma jih pošljejo na elektronski naslov predstavništva te institucije. Seveda jih lahko na enak način tudi prevzamejo, toda lahko se neposredno v poslovalnici pozanimajo tudi o tem, katere so še možnosti za dostavo vsebin na prevajanje in obdelavo ter za prevzemanje.

Na zahtevo vsake stranke korektorji in lektorji uporabijo storitvi za kateri so specializirani, tako da izvajajo profesionalno redakcijo za katerokoli vrsto vsebin, za katero prevajanje v omenjeni različici jezikov pred tem ni izvedeno v skladu s pravili.

Samo dejstvo, da so in sodni tolmači in prevajalci člani ekipe te specializirane institucije znatno olajšuje obdelavo dokumentov pa tudi različnih vrst dokumentacij. Gre za to, da se najprej izvede neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v japonski jezik in potem se pristopa njihovi overitvi. Tako stranka dobi prevedeni dokument, ki je tudi overjen z žigom sodnega tolmača oziroma je zakonsko v celoti veljaven.

Poleg dokumentov, ki so povezani s področji znanosti in izobraževanja oziroma prava, prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij (tehnična, osebna, poslovna, medicinska, gradbena in številne druge).

Vsekakor lahko na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz romskega v japonski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in v tem primeru mislimo predvsem na različne vrste izjav oziroma soglasij in potrdil. Vse, kar je navedeno, predstavlja manjši del ponudbe te institucije, saj njeni zaposleni pravzaprav obdelajo katerikoli dokument, če stranka spoštuje pravilo v zvezi z njegovo dostavo.

Zapriseženi sodni tolmač namreč postavlja svoj žig izključno na prevedeni dokument, za katerega se predhodno prepriča, da je enak kot tudi izvirni. Seveda iz tega razloga so stranke dolžne priložiti izvirnike na vpogled, to pa lahko storijo, tako z osebno dostavo ali s pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko kot tudi z angažiranjem katerekoli službe, ki je specializirana za dostavo pošiljk na želeni naslov.

Kadar prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahteve strank oziroma izvedejo, tako prevajanje dokumentov iz romskega v japonski jezik, prav tako zagotovijo tudi storitev overitve prevoda, ima stranka možnost, da po njih pride osebno v predstavništvo te institucije pa tudi, da od pristojnih v poslovalnici zahteva, da ji kompletno obdelane dokumente pošljejo na naslov. Omenjeno storitev izvede specializirana služba, ki jo tudi zaračuna od stranke. Vsekakor posameznik, ki ga zanima takšen način prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, pred tem dobi vse natančne informacije, tako o času dostave kot tudi o ceni konkretne storitve.

Če so nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz romskega v japonski jezik, mora vedeti, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo tudi to storitev. Toda da bi bil v celoti spoštovan rok za izdelavo, jih mora lastnik konkretnih dokumentov skenirane poslati na elektronski naslov in dovoljeno mu, da naknadno v najkrajšem roku pošlje izvirne dokumente na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Vsakdo, ki ga zanima prevajanje oziroma za kompletna obdelava dokumentov, mora biti informiran, da izvedba tako imenovane nadoveritve ni v pristojnosti teh strokovnjakov. Ta postopek se nanaša na postavljanje Haškega (Apostille) žiga na dokumente, pa se zato vsaki stranki tudi priporoča, da najprej kontaktira z zaposlenimi na okrožnem sodišču v mestu v katerem stanuje in da od njih pridobi vse potrebne podatke o postavljanju tega žiga na dokumente, za katere zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov.

Profesionalno prevajanje zvočnih in video vsebin iz romskega v japonski jezik

Tako serije, dokumentarne filme in informativne oddaje kot tudi reklamna sporočila prevajalci in sodni tolmači prevedejo v omenjeni jezični različici. Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje igranih filmov iz romskega v japonski jezik, vsekakor pa bo izpolnjena tudi zahteva v zvezi z obdelavo reklamnih sporočil in zabavnih ter otroških in izobraževalnih oddaj oziroma risanih in animiranih filmov kot tudi ostalih video in zvočnih materialov. Podnaslavljanje vseh takšnih vsebin bo izvedeno, če to neka stranka zahteva, na razpolago pa je tudi storitev njihove strokovne sinhronizacije.

V Prevajalskem centru Akademije Oxford so poleg številnih drugih strokovnjakov zaposleni tudi korektorji in lektorji, katerih specialnost je izvedba storitve redakcije vsebin. Točneje rečeno, ti strokovnjaki v skladu s pravili, tako ciljnega jezika kot tudi prevajalske stroke obdelajo vse tiste materiale, ki niso kakovostno prevedeni v tej različici jezikov. Na ta način jih uskladijo z izvirniki in lastnikom omogočajo, da jih uporabljajo v prihodnosti.

Na podlagi postavljenih zahtev posameznikov bodo obdelani tudi besedilni materiali, tako različne tematike kot tudi obsežnosti in namena. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno izpolnijo vse tiste zahteve, ki se nanašajo na prevajanje poljudnih besedil iz romskega v japonski jezik, ampak prevajajo tudi tista, ki veljajo za strokovna oziroma znanstvena. Kar zadeva njihovo tematiko, je lahko povezana, tako z naravoslovnimi znanstvenimi disciplinami kot tudi s katerokoli družboslovno. Ekonomija, ekologija in varstvo okolja, menedžment, farmacija, komunikologija, turizem, bančništvo, politika in marketing predstavljajo samo nekatere od področij, s katerimi se ta besedila lahko ukvarjajo. Prevajamo pa tudi tiste materiale, katerih tema se nanaša, tako na psihologijo, izobraževanje in sociologijo oziroma informacijske tehnologije in gradbeno industrijo kot tudi na medicino, znanost in pravo ter na številne druge znanstvene discipline.

Pomembno je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo tudi pravila marketinga, kar je zelo pomembno, ko je treba izvesti neposredno prevajanje reklamnih materialov iz romskega v japonski jezik. Pravzaprav pri tem spoštujejo marketinška pravila, predvsem ko oblikujejo konkretno sporočilo, ki se v vsebinah te vrste nahaja. Poleg vizitk, plakatov in reklamnih letakov oziroma zloženk, ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi PR članke pa tudi brošure ter številne druge marketinške materiale.

Prevajanje spletnih strani iz romskega v japonski jezik in storitev optimizacije

Predvideno je, da na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvedejo, tako neposredno prevajanje spletnih strani iz romskega v japonski jezik kot tudi spletnih katalogov, programov in spletnih prodajaln pa tudi vseh vrst aplikacij in številnih drugih spletnih materialov. Glede na to, da je njihova optimizacija izjemno pomembna, ti strokovnjaki implementirajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), pa se na ta način tudi trudijo uskladiti vsebino teh materialov z iskanjem in pravili, ki jih to določa.

Vsekakor interesenti v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje knjig iz romskega v japonski jezik, v okviru katerega poleg učbenikov prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo tudi vsako književno delo, ne glede na to, ali je to poetsko ali prozno. Prav tako lahko v skladu s postavljenimi zahtevami prevajajo tudi časopisne članke pa tudi otroške oziroma ilustrirane ali strokovne revije.

Storitev tolmačenja v omenjeni različici jezikov je prav tako na razpolago vsakomur, ki ima potrebo za tem. Moramo omeniti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz romskega v japonski jezik. Omenjena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje in še posebej moramo poudariti, da se ta storitev nudi po izjemno ugodni ceni in da gre za profesionalno opremo vrhunske kakovosti. Ker so v ponudbi te institucije vse tri vrste tolmačenja, in da se točno ve, kdaj mora biti uporabljena katera od teh storitev, je pomembno, da so njeni zaposleni podrobno informirani o organizaciji dogodka, za katerega stranka zahteva njihovo angažiranje. Zaradi tega mora dostaviti podatke, ne samo o številu oseb, ki bodo sodelovale, ampak tudi o tem, kje bi dogodek potekal oziroma koliko dni ali ur bo trajal. Vse prispele informacije se potem analizirajo in potem ti strokovnjaki odločijo, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena, da bi v celoti izpolnili potrebe udeležencev in organizatorja.

Prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v japonski jezik

Ker je celoten postopek obdelave osebnih in vseh ostalih dokumentov, ki ga izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v tej instituciji, usklajen z zakonom, je predvideno, da najprej izvedemo njihovo prevajanje iz romskega v japonski jezik in potem tudi overitev s strani pooblaščene osebe.

Edina storitev, ki ni na razpolago v Prevajalskem centru Akademije Oxford, ker njeni zaposleni nimajo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, je tista, ki se nanaša na postavljanje Haškega ali Apostille žiga na dokumente, pa se mora vsaka stranka dodatno samostojno pozanimati o vsem, kar je povezano s to vrsto overitve.

Poleg osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi prometno, dovoljenje za prebivanje in delovno kot tudi vozniško, pri čemer seveda kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti pa tudi vsak drugi osebni dokument.

Na razpolago je tudi profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz romskega v japonski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga), sodni tolmači in prevajalci pa na podlagi zahtev strank kompletno obdelujejo tudi tehnično, razpisno in poslovno kot tudi gradbeno dokumentacijo (navodilo za uporabo, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, gradbeni projekti, statut podjetja, poslovne odločitve, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, finančna poslovna poročila, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja in katerikoli drugi dokument, ki je v eno od teh dokumentacij uvrščen).

V skladu z zahtevami izvajamo tudi obdelavo vseh dokumentov, ki jih je treba potem predložiti pristojnim institucijam. Ne samo, da bo izvedeno neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz romskega v japonski jezik, ampak zaposleni konkretnega predstavništva kompletno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stanju računa v banki oziroma potrdilo o samskem stanu in na splošno rečeno, vse ostale vrste soglasij, izjav kot tudi potrdil.

Prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za profesionalno obdelavo pravnih aktov, tako da v dani jezični kombinaciji stranke lahko dobijo obdelane tožbe, odločitve in sklepe pa tudi pooblastilo za zastopanje ter pritožbe in pravni red Evropske Unije, potem pogodbe in sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi licence in vse ostale dokumente, ki so povezani s sodstvom ali s področjem prava.

Poleg diplomskih ter seminarskih nalog in znanstvenih del, omenjeni strokovnjaki na podlagi zahtev strank lahko v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi diplomo ter dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav. Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz romskega v japonski jezik, toda ti strokovnjaki izpolnijo tudi zahtevo v zvezi s kompletno obdelavo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, znanstvenih patentov in prepisa ocen kot tudi predmetnikov in programov fakultet ter vseh ostalih dokumentov in materialov, ki so na določen način povezani, tako z izobraževanjem kot tudi z znanostjo.

Cena prevajanja iz romskega v japonski jezik

  • Iz romskega v japonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!