Prevajanje iz romskega v hrvaški jezik


Glede na to, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, specializirani za zagotavljanje te storitve, je praktično rečeno neposredno prevajanje iz romskega v hrvaški jezik na razpolago vsakomur.

Poleg storitve obdelave katerihkoli vsebin v pisani obliki, omenjeni strokovnjaki uporabljajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, določanje konkretne vrste tolmačenja pa poteka na podlagi značilnosti samega dogodka. Prav tako ta institucija po ugodnih cenah tudi omogoča, da vsak interesent najame tudi opremo za simultano tolmačenje.

Želimo poudariti tudi to, da zaposleni konkretne institucije lahko prevedejo, tako vse vrste reklamnih materialov (brošure, vizitke, reklamne zloženke, plakati, PR članki, katalogi in drugo) kot tudi znanstvena pa tudi poljudna besedila.


Prevajanje iz romskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v romski jezik

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje revij iz romskega v hrvaški jezik, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako profesionalno odgovorijo, kadar je treba izvesti prevajanje v tej različici jezikov za časopisne članke ali za književna dela oziroma učbenike.

Storitev optimizacije se izvaja pri prevajanju katerihkoli spletnih vsebin, kot so na primer spletne strani pa tudi spletne prodajalne ali katalogi, pri čemer zaposleni te institucije lahko v omenjeni jezični različici prevedejo tudi vsak program ali aplikacijo.

Posebej je pomembno, da ima vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje video ali zvočnih vsebin iz romskega v hrvaški jezik, v mislih dejstvo, da ta institucija zaposluje tudi podnaslavljalce, tako da imajo interesenti možnost, da predhodno prevedena reklamna sporočila, oddaje katerekoli vrste in filme kot tudi serije pa tudi številne druge in zvočne in video vsebine, dobijo tudi podnaslovljene. V ekipi te institucije so tudi strokovnjaki, ki so specializirani za zagotavljanje storitve sinhronizacije vseh takšnih materialov.

Tukaj so tudi lektorji kot tudi korektorji ki v skladu z zahtevami posameznikov izvajajo storitev redakcije, če obstaja vsebina, ki je v dani jezični kombinaciji predhodno prevedena, toda v njej obstajajo določene napak, ki jih je treba v skladu s pravili korekture in lekture popraviti.

Posebej je pomembno omeniti tudi to, da poleg prevajanja dokumentov iz romskega v hrvaški jezik, absolutno vse stranke te institucije pričakuje tudi storitev overitve prevoda, za katero so izključno zadolženi zapriseženi sodni tolmači. Enostavneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači katerikoli dokument obdelajo v skladu z veljavnimi pravili oziroma preverjajo, ali je prevod zvest izvirniku in ga potem overjajo, da bi bil z zakonskega in pravnega vidika priznan kot veljaven.

Za dokumente velja pravilo, da se prav zaradi postopka overitve na obdelavo morajo poslati tudi izvirniki. Lastniki jih lahko prinesejo ali osebno, ali pa jih pošljejo na naslov poslovalnice navedene institucije s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije" ali preko kurirske službe.

Obdelava vseh ostalih materialov ne zahteva dostave izvirnikov, kar pomeni, da stranka njih pošlje na elektronski naslov in po istem principu tudi dobi obdelane vsebine te vrste.

Prevedene dokumente, ki so overjeni z žigom zapriseženega sodnega tolmača stranka, prevzame osebno v prostorih poslovalnice, pri čemer je na razpolago tudi storitev dostave na želeni naslov. Toda lastnik dokumentov mora biti seznanjen z dejstvom, da se ta storitev dodatno zaračunava, služba za dostavo pa mu vse potrebne informacije o ceni predhodno zagotovi.

Seveda lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz romskega v hrvaški jezik, toda samo tedaj stranka mora najprej vsebine dostaviti elektronsko oziroma na elektronski naslov in v potem najkrajšem roku na vpogled prinese, ali pošlje izvirnike.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov obdelujejo, tako dokumente s področja izobraževanja in prava kot tudi tiste, ki so povezani s sodstvom in znanostjo. Prav tako prevajajo in potem tudi overijo vsebino ali gradbene in medicinske ali razpisne, poslovne ali tehnične kot tudi osebne dokumentacije.

Če je to potrebno, izvajamo tudi profesionalno prevajanje izjav, soglasij in potrdil iz romskega v hrvaški jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov profesionalno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti na zahtevo državnih institucij.

Pravzaprav, ne glede na to, za kateri dokument stranka zahteva prevajanje v tej različici jezikov, ga zaposleni te institucije v skladu s pravili obdelajo pod pogojem, da lastnik spoštuje zelo pomembno pravilo in jim na vpogled priloži tudi izvirnike.

Posebej moramo poudariti, da overitev s Haškim oziroma žigom, ki je bolj poznan pod imenom Apostille, ni v uradni pristojnosti teh strokovnjakov. Zato je dano splošno priporočilo interesentom za prevajanje dokumentov v konkretni različici jezikov, da se najprej obrnejo na pristojne državne institucije in se pozanimajo o potrebi za to vrsto overitve tudi za njihove dokumente.

Prevajanje filmov iz romskega v hrvaški jezik

V skladu z zahtevami strank lahko v omenjeni jezični različici prevajamo, tako igrane filme različnih žanrov kot tudi animirane pa tudi dokumentarne in risane.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi profesionalno prevajanje informativnih oddaj iz romskega v hrvaški jezik pa tudi tistih, ki so izobraževalnega oziroma zabavnega značaja, v dani kombinaciji jezikov pa prevajajo tudi reklamna sporočila kot tudi serije oziroma vse ostale video in zvočne materiale. Želimo poudariti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg teh strokovnjakov zaposluje tudi podnaslavljalce kot tudi strokovnjake, ki lahko na zahtevo strank izvajajo storitev sinhronizacije vseh takšnih materialov, kar pomeni, da stranke imajo možnost, da v relativno kratkem časovnem obdobju njih dobijo tako obdelane, da jih lahko predstavi in na radiju in na televiziji pa tudi v kinematografih in na drugih medijih.

V primeru, da nekdo poseduje prevode za katerokoli vrsto vsebin, pri čemer je treba popraviti storjene napake, je predvideno, da lahko zagotovimo tudi storitev redakcije. Konkretno storitev izključno na zahtevo strank izvajajo lektorji in korektorji navedene institucije, ki prevedene materiale katerekoli vrste usklajujejo po eni strani z njihovim izvirnikom in po drugi s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku in v prevajalski stroki.

Interesenti prav tako lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz romskega v hrvaški jezik pa tudi spletnih katalogov in prodajaln, pri čemer prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi absolutno katerokoli aplikacijo ali program. Samo dejstvo, da poznajo oziroma uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), je zelo pomembno pri obdelavi vseh vsebin te vrste, ker stranka poleg storitve njihovega profesionalnega prevajanja lahko dobi tudi optimizacijo, kar pomeni, da bodo ti usklajeni z veljavnimi pravili spletnega iskanja.

Če bo potrebno, da zaposleni konkretnega predstavništva te institucije obdelali katerokoli vrsto marketinških materialov, bodo profesionalni in izkušeni prevajalci in sodni tolmači njihovo sporočilo uskladili, tako s pravili hrvaškega jezika kot tudi s pravili, ki veljajo na področju reklamiranja. Med drugim so specializirani za obdelavo vizitk ter katalogov in PR člankov, na zahtevo pa lahko izvedemo tudi prevajanje brošur in reklamnih letakov iz romskega v hrvaški jezik ter vseh ostalih marketinških materialov.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz romskega v hrvaški jezik

Na podlagi zahtev vsakega interesenta prevajalci in sodni tolmači da v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo, tako znanstvene kot tudi poljudne besedilne vsebine različne tematike, kompleksnosti in dolžine.

Ne samo, da bo izvedeno prevajanje besedil s področij medicine in farmacije iz romskega v hrvaški jezik, ampak prav tako tudi tistih, ki so povezana s področji turizma, izobraževanja in komunikologije, potem znanosti in informacijskih tehnologij pa tudi gradbene industrije, sociologije in politike. Zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko v dani različici jezikov prevajajo tudi filozofska besedila pa tudi tista, ki so povezana s področji komunikologije in ekologije ter varstva okolja, ekonomije in politike oziroma menedžmenta in sociologije kot tudi marketinga in prava oziroma vseh ostalih in družbenih in naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Književna dela, tako prozna kot tudi poetska, sodni tolmači in prevajalci, ko se to od njih zahteva prav tako prevedejo v konkretni jezični kombinaciji. Potrudili se bodo, da v čim krajšem roku izvedejo tudi prevajanje učbenikov iz romskega v hrvaški jezik pa tudi, da na zahtevo prevedejo vsebino, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih ter številnih drugih vrst revij oziroma časopisne članke.

Posebej moramo omeniti storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, saj zaposleni te institucije lahko uporabijo, tako šepetano tolmačenje iz romskega v hrvaški jezik kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Pravzaprav je zelo pomembna informacija da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj in znanja in izkušenj, da uporabijo vsako od teh storitev, pri čemer je treba točno opredeliti v okviru katere manifestacije mora biti konkretna vrsta tolmačenja izvedena. Da bi se to lahko zgodilo, jih mora stranka seznaniti z organizaciji samega dogodka, v smislu posredovanja podatkov, tako o njegovem trajanju in o točnem številu ljudje, ki bodo prisotni kot tudi o lokaciji, na kateri je organizator predvidel, da bo ta manifestacija potekala. Dolžni smo poudariti tudi to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje med storitvam, ki jih ta institucija ponuja, tako bo vnesen v ponudbo, če bo sprejeta odločitev, da se za določeno manifestacijo uporabi prav simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz romskega v hrvaški jezik

Da bi ga lastnik tega potrdila pa tudi kateregakoli drugega dokumenta lahko kasneje uporabljal v praksi, mora po prevajanju biti izvedena tudi profesionalna overitev s strani sodnega tolmača. Prav takšno storitev zagotavljajo zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, tako da stranka na enem mestu praktično dobi kompletno obdelavo in tega in vsakega drugega dokumenta.

Stranka mora na vpogled prinesti izvirne dokumente, ali pa jih poslati na enega od razpoložljivih načinov, vsekakor pa je zaželeno in najprej osebno kontaktira s pristojnimi službami, da bi dobila vse relevantne informacije o postopku, poznanem kot nadoveritev, ki je povezan s postavljanjem Haškega žiga oziroma tako imenovanega Apostille na dokumente.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, poleg za omenjeno potrdilo, izvajajo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz romskega v hrvaški jezik, na zahtevo pa obdelajo tudi prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma diplomske pa tudi seminarske naloge oziroma vse vsebine in dokumentov, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

Kompletna obdelava znanstvenih del kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav, na zahtevo pa in znanstvenih patentov je prav tako na razpolago v okviru te institucije.

Če je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz romskega v hrvaški jezik kot tudi vseh ostalih pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe, licence, sodni sklepi, pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, pogodbe in drugi dokumenti, povezani s sodstvom ali pravom), prevajalci in sodni tolmači pa kompletno obdelujejo tudi celotno medicinsko dokumentacijo v tej kombinaciji jezikov (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in drugi).

Vsekakor interesenti lahko dobijo prevedeno katerokoli tudi vrsto potrdila, potem soglasij pa tudi izjav, saj so ti strokovnjaki specializirani za kompletno obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Poleg potrdila o nekaznovanosti strokovno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potem potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o samskem stanu kot tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o višini dohodkov in še veliko drugih dokumentov, ki jih stranka kasneje mora predložiti konkretni pristojni instituciji.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v hrvaški jezik, tako da na zahtevo strank poleg potrdila o državljanstvu in vozniškega kot tudi prometnega dovoljenja, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in osebno izkaznico ter delovno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge osebne dokumente.

Vsebino, tako tehnične kot tudi gradbene pa tudi razpisne dokumentacije omenjeni strokovnjaki v skladu z zahtevami strank prav tako obdelajo v tej jezični kombinaciji (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti), a vsekakor bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije iz romskega v hrvaški jezik (ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, poslovne odločitve, revizorska poročila, finančna poslovna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje absolutno katerekoli pravne osebe).

Cena prevajanja iz romskega v hrvaški jezik

  • Iz romskega v hrvaški je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!