Prevajanje iz romskega v grški jezik


Profesionalna obdelava vseh vsebin v pisani obliki je v Prevajalskem centru Akademoje Oxford v konkretni jezični različici na razpolago interesentom, ki živijo na ozemlju cele Republike Slovenije. Poleg tega, da lahko izvedemo neposredno prevajanje časopisnih člankov iz romskega v grški jezik pa tudi revij in strokovnih oziroma poljudnih besedil in to ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste marketinških materialov v tej kombinaciji jezikov (PR članki, reklamne zloženke, plakati, vizitke, katalogi in drugi).

Prav tako lahko prevedejo, tako književna dela kot tudi učbenike pa tudi vse tiste materiale, ki so povezani z računalništvom in spletom. Pravzaprav stranka lahko dobi, tako prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz romskega v grški jezik oziroma aplikacij in spletnih strani kot tudi vseh vrst programov in drugih podobnih vsebin kot tudi storitev njihove strokovne optimizacije za iskalnike. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci v toku postopka obdelave vseh teh materialov uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation) in zahvaljujoč implementaciji teh orodij izboljšujejo kakovost prevoda in pomagajo konkretnim spletnim vsebinam, da se prepoznajo kot najboljši rezultati s strani spletnega iskalnika.

Če je to potrebno, interesentom v dani jezični kombinaciji omogočamo prevajanje vseh video in zvočnih vsebin (informativne oddaje, serije, igrani filmi, otroške in izobraževalne oddaje, animirani filmi, reklamna sporočila, zabavne oddaje, risani filmi in drugi) in potem jim biti ponujeno tudi, da izberejo eno od dodatnih storitev, ki vključujeta njihovo sinhronizacijo ali profesionalno podnaslavljanje.


Prevajanje iz romskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v romski jezik

Za manifestacije različnih značilnosti prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov izvajajo tolmačenje, pri čemer se v okviru te institucije strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je pomembno poudariti, da omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo, tako šepetano tolmačenje iz romskega v grški jezik kot tudi, da zagotovijo storitev in konsekutivnega ali simultanega tolmačenja v omenjeni jezični kombinaciji.

Posebej moramo poudariti, da se postopek dostave vseh teh materialov na obdelavo razlikuje glede na tistega, ki mora biti uporabljen, kadar se zahteva prevajanje dokumentov v konkretni različici jezikov. Izvirne dokumente mora namreč vsaka stranka dostaviti, pri čemer za vse predhodno navedene vsebine velja tudi pravilo elektronskega in pošiljanja in prejemanja obdelanih materialov.

Izvirne dokumente lahko, ali pošlje s priporočeno pošiljko preko”Pošte Slovenije" oziroma preko kurirske službe, pri čemer mu je dovoljeno tudi, da v poslovalnico te institucije izvirne dokumente osebno prinese na obdelavo.

Če se zahteva prevajanje dokumentov iz romskega v grški jezik, morajo interesenti za to storitev vedeti, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako pravne akte in vse osebne dokumente kot tudi vsebino gradbene, poslovne in medicinske pa tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Poskrbeli bodo tudi za prevajanje in po tem tudi uporabo pravil overitve, pri čemer sodni tolmač mora na prevedeni dokument postaviti svoj uradni žig tudi za vse tiste vsebine, ki so povezane predvsem s področjem znanosti in potem tudi z izobraževanjem. Prav tako se stranke lahko na zaposlene v tej instituciji obrnejo tudi z zahtevo za prevajanjem katerekoli vrste potrdil oziroma izjav ali soglasij oziroma vsakega dokumenta, ki ga je treba v skladu s pravili predložiti neki pristojni instituciji.

Želimo poudariti tudi to, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi samo storitev overitve prevedenih dokumentov, toda tedaj lahko pride do določenih težav, oziroma da stranka dostavi prevode dokumentov iz romskega v grški jezik, ki niso profesionalni. Vsekakor lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v ekipi omenjene institucije, izvedejo storitev, za katero so usposobljeni oziroma uporabijo pravila tako imenovane redakcije, ki vključuj in strokovno lekturo in korekturo. Pravzaprav na ta način popravijo vse napake, da bi prevedene dokumente uskladili in z njihovim izvirnikom in s pravili, ki jih vključuje grški jezik, po tem pa se lahko izvede overitev. Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko redakcijo uporabijo tudi v vsakem drugem primeru, ko obstajajo nekakovostno obdelane vsebine absolutno katerekoli vrste.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični različici najprej prevedejo določen dokument in potem izvedejo tudi overitev, ima stranka pravico, da v poslovalnico te institucije pride osebno in tako prevzame kompletno obdelane dokumente. Toda lahko se zgodi, da nekomu takšen način ne ustreza, pa ta institucija omogoča tudi dodatno storitev v obliki dostave kompletno obdelanih dokumentov na naslov interesenta. V skladu s cenikom, ki v kurirski službi velja v trenutku dostave vsebin stranki in konkretna storitev bo od nje tudi neposredno zaračunana.

Na zahtevo ti strokovnjaki izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz romskega v grški jezik oziroma v znatno krajšem roku obdelajo dostavljene vsebine v skladu z zakonom. Seveda mora biti upoštevano pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled omenjeni, strokovnjakom, pri čemer se pri tem dostava lahko odloži za kasneje, najprej pa jih mora lastnik konkretnih dokumentov tem strokovnjakom elektronsko poslati na obdelavo.

Poleg vseh navedenih informacij, je za stranke zelo pomembna tudi tista, ki se nanaša na postopek, poznan kot nadoveritev. Da pojasnimo, gre za postavljanje posebne vrste žiga, poznanega kot Apostille, ki se imenuje tudi Haški, kar je vrste overitve, ki jo je treba samo za določene dokumente. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci ne sodijo v skupino strokovnjakov, ki so jim dana ustrezna pooblastila za postavljanje konkretnega žiga na dokumente, prav tako ni njihova dolžnost, da stranke informirajo o vsem tem. Lastnik teh vsebin mora najprej kontaktirati z okrožnim sodiščem v svojem mestu, saj prav v tej instituciji tudi delujejo oddelki, ki so pooblaščeni za postavljanje Haškega žiga na dokumente. Vsekakor so njihovi zaposleni dolžni interesentom posredovati vse potrebne informacije, in to predvsem o tem, ali je Apostille žig na njihove dokumente treba postaviti in v katerem trenutku je to treba storiti. Poudarjamo, da se ta žig na nekatere dokumente postavlja po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača, na nekatere pa, preden ti strokovnjaki sploh začnejo izvajati prevajanje oziroma vsekakor, preden izvedejo overitev, za katero so jim dana ustrezna pooblastila.

Prevajanje reklamnih sporočil iz romskega v grški jezik

Poleg osnovne storitve, ki vključuje prevajanje, tako reklamnih sporočil kot tudi številnih drugih video in zvočnih vsebin v omenjeni različici jezikov strokovnjaki, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, strankam tudi omogočajo, da izberejo med dvema dodatnima storitvama, ki sta v ponudbi in vključujeta, tako podnaslavljanje takšnih vsebin kot tudi njihovo sinhronizacijo. Predvideno je, da izvedemo tudi neposredno prevajanje risanih in dokumentarnih filmov iz romskega v grški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi serije pa tudi zabavne in izobraževalne oddaje kot tudi animirane in igrane filme različnih žanrov, potem informativne oddaje in vse ostale, tako zvočne kot tudi video materiale.

Ker so v okviru te institucije zaposleni in lektorji in korektorji, je vsakemu interesentu na razpolago tudi možnost, da njih angažira, da uporabijo pravila strokovne redakcije. Moramo omeniti, da se konkretna storitev izključno izvaja, ko vsebin obstajajo prevodi, toda v njih so storjene napake, ki jih ti strokovnjaki morajo v skladu s pravili popraviti, da bi jih uskladili in z izvirniki in s smernicami, ki jih določa ciljni jezik.

Pomembno je omeniti tudi to, da se v sklopu storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje spletnih vsebin iz romskega v grški jezik, sodni tolmači in prevajalci trudijo, da v skladu s pravili implementirajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation. Pri obdelavi aplikacij ali spletnih strani oziroma različnih vrst programov ali spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln ter vseh ostalih materialov, ki se lahko na spletu vidijo ali se tičejo računalništva, se njihov položaj v zelo kratkem času precej izboljša, ker jih iskalnik prav zaradi dobre optimizacije prepozna kot izvirne in uvršča v sam vrh iskanja.

Na podlagi postavljenih zahtev profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prevedejo, ne samo poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike, ampak tudi vse tiste, ki veljajo za strokovne. Poleg tega, da so specializirani za neposredno prevajanje turističnih besedil iz romskega v grški jezik, na zahtevo obdelujejo tudi ekonomska, filozofska in sociološka pa tudi pravna, politična in tista, ki so povezana s področji bančništva, psihologije in financ. Po potrebi prevajajo tudi besedilne vsebine, katerih osnovna tema je usmerjena, tako na področja ekologije in varstva okolja, farmacije in menedžmenta ter izobraževanja in marketinga kot tudi na področja gradbene industrije, komunikologije in informacijskih tehnologij pa tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin, ki se lahko nanašajo in na družboslovne in na naravoslovne vede.

Prevajanje zdravniških izvidov iz romskega v grški jezik

Takoj je treba poudariti zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na prevajanje vseh dokumentov v tej jezični kombinaciji. Sodni tolmači in prevajalci namreč izvajajo tudi njihovo kompletno obdelavo, saj na zahtevo strank izvajajo, tako prevajanje dokumentov iz romskega v grški jezik kot tudi njihovo overitev, kar je vse v skladu z veljavnim zakonom. Lastnik na koncu dobi vsebine, ki se lahko uporabljajo v katerikoli situaciji, razen če ni treba nanje postaviti posebne vrste žiga. Zato tudi posebej poudarjamo, da se morajo vsi, ki jih zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, samostojno informirati o tem, ali na te dokumente mora biti postavljen Haški oziroma Apostille žig in po katerem principu, ker zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford v tem primeru nimajo pristojnosti.

Poleg zdravniških izvidov ti strokovnjaki obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, prav tako pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vsak drug dokument, ki uradno velja za del medicinske dokumentacije.

Specializirani so tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz romskega v grški jezik, pri čemer razen tožb in pritožb oziroma sodb in odločitev kot tudi sodnih sklepov, prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo in certifikatov, pogodb ali licenc pa tudi pooblastila za zastopanje, potem pravnega reda Evropske Unije in generalno rečeno, vsakega drugega dokumenta, ki se na določen način nanaša ali na področje sodstva ali na področje prava.

Prav tako ti strokovnjaki lahko izvedejo prevajanje in po tem tudi overijo absolutno vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se nanaša, tako na potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o nekaznovanosti kot tudi na potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na potrdilo o stalni zaposlitvi in na vsako drugo vrsto, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi) in predvideno je, da lahko izvajajo tudi strokovno prevajanje poslovne dokumentacije iz romskega v grški jezik (revizorska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša, tako na poslovanje podjetnikov kot tudi kateregakoli podjetja).

Če je to nekomu potrebno, so zaposleni v tej instituciji sposobni izvesti tudi prevajanje in overitev za vse dokumente, ki so uvrščeni, tako v gradbeno kot tudi v tehnično in razpisno dokumentacijo. Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo pri tem kompletno obdelujejo tudi deklaracije izdelkov pa tudi gradbene projekte in vsak drugi dokument, ki velja za uradni del konkretne vrste dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da se na zahtevo strank, ki jih to zanima, izvaja neposredno prevajanje prepisa ocen iz romskega v grški jezik, toda prav tako ti strokovnjaki seveda lahko obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o rednem šolanju in predmetnike in programe fakultet. Seveda prevajalci in sodni tolmači v primeru, da nekdo to zahteva, v navedeni jezični različici obdelajo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge, in to katerekoli kompleksnosti in tematike. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje oziroma overitev vseh dokumentov in drugih materialov, ki se nanašajo na znanost, kot so recimo znanstveni patenti in znanstvena dela pa tudi rezultati znanstvenih raziskav in številni drugi.

Prevajanje ilustriranih revij iz romskega v grški jezik

Tako določen del te vrste revij kot tudi celotno njeno vsebino sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank profesionalno prevedejo v tej kombinaciji jezikov. Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje znanstvenih in otroških revij iz romskega v grški jezik pa tudi časopisnih člankov in predvideno je, da ti strokovnjaki prevajajo tudi različna književna dela kot tudi vsebino učbenikov, katerih tematika je lahko povezana z različnimi področji.

Za manifestacijo katerekoli vrste lahko uporabijo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji po potrebi pa izvedejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford. Moramo omeniti, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo, tako znanje kot tudi izkušnje pri uporabi vseh treh vrst te storitve, saj so specializirani, tako za konsekutivno in simultano kot tudi za šepetano tolmačenje iz romskega v grški jezik. Seveda bo ponudba za to vrsto storitve pazljivo oblikovana oziroma najprej bodo analizirani podatki, ki jih je stranka dolžna dostaviti. Predvsem je pomembno, da so omenjeni strokovnjaki informirani o tem, koliko je organizator predvidel, da bo dogodek trajal pa tudi o številu oseb, ki bodo prisotne, pri čemer je predvideno, da morajo biti dostavljeni tudi podatki o samem prostoru, v katerem bo potekal oziroma o njegovih značilnostih.

Reklamne materiale zaposleni v okviru te institucije profesionalno prevedejo v navedeni jezični kombinaciji. Poleg PR člankov, reklamnih letakov in katalogov sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvedejo tudi prevajanje vizitk in plakatov iz romskega v grški jezik pa tudi brošur, reklamnih zloženk in številnih drugih vsebin s področja marketinga.

Cena prevajanja iz romskega v grški jezik

  • Iz romskega v grški je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!