Prevajanje iz romskega v italijanski jezik


Zelo je pomembna informacija, da je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v italijanski jezik.

Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači poleg vseh vrst potrdil oziroma izjav in soglasij oziroma tistih dokumentov, ki jih po tem lastniki morajo predložiti določeni državni instituciji, kompletno obdelajo tudi vse osebne dokumente.

V tem primeru kompletno obdelavo predstavlja, ne samo prevajanje vseh vrst dokumentov oziroma vsebine različnih vrst dokumentacij, ampak tudi storitev overitve, ki jo omenjeni strokovnjaki izvajajo ob maksimalnem spoštovanju zakona.


Prevajanje iz romskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v romski jezik

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz romskega v italijanski jezik, po potrebi pa lahko obdelajo tudi vsebino, tako razpisne in tehnične kot tudi gradbene dokumentacije.

Če to nekdo zahteva, profesionalni sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov kompletno obdelujejo tudi pravne akte pa tudi vse vsebine, ki so na določen način povezane z izobraževanjem ali znanostjo.

Ker je postopek overitve prevedenih dokumentov usklajen s pravili, ima ta strokovnjak dolžnost primerjati izvirne vsebine s prevedenimi, da bi bil popolnoma prepričan, da razlika med njimi ne obstaja. Seveda se lahko zgodi, da stranka priloži že preveden dokument, v katerem pa obstajajo napake oziroma v katerem se vsebina razlikuje od izvirne. Da bi bil kljub vsemu lahko izvedena storitev overitve z žigom sodnega tolmača, morajo profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru te institucije, izvesti redakcijo takšnih materialov. Pravzaprav popravljajo napake v prevodih in njihovo vsebino uskladijo z izvirniki, da bi uradno pooblaščena oseba lahko izvedla overitev. Moramo omeniti, da se lektura in korektura mogu izvajajo tudi v vsakem drugem primeru, oziroma ko obstaja prevod katerihkoli vsebin, ali pa je treba, da ti strokovnjaki popravijo napake v takšnih materialih.

Treba je omeniti tudi to, da overitev z Apostille žigom ne sodi med zadolžitve teh strokovnjakov oziroma jim ni dana predpisana pristojnost za njeno izvedbo. Gre za žig, ki je poznan tudi pod imenom Haški, pa se predlaga vsakomur, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz romskega v italijanski jezik, da podatke o tej vrsti overitve pridobi od pristojnih državnih institucij.

Glede na to, da sodni tolmač pri postopku overitve mora posedovati tudi izvirne dokumente, se stranka obvezuje, da jih bo predhodno dostavila na vpogled. Ponujena je možnost, da to stori s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, ki jo izbere, v poslovalnico te institucije pa konkretne dokumente lahko tudi osebno prinese.

Prevzemanje prevedenih in s strani omenjenih strokovnjakov overjenih dokumentov lahko poteka na enega od dveh načinov, kar pomeni, da lastnik izbere, ali bo zahteval njihovo dostavo na naslov, ali pa to stori osebno neposredno v predstavništvu te institucije. Poudarjamo, da je vsakdo, ki ga zanima dostava kompletno obdelanih dokumentov na naslov, to storitev dolžan plačati kurirju, ceno pa oblikuje služba, ki bo tudi angažirana za dostavo kompletno obdelanih dokumentov.

Glede na to, da lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz romskega v italijanski jezik, je postopek njihovega dostavljanja lahko preprostejši. Da bi prevajalci in sodni tolmači to zahtevo strank lahko v celoti spoštovali, morajo v čim krajšem roku začeti z njihovo obdelavo. Zato je strankam tudi dopuščeno, da vsebine pošljejo na elektronski naslov, kasneje pa na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente.

Vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, prav tako lahko profesionalno prevedemo v tej jezični kombinaciji, kar se nanaša, tako na plakate, reklamne kataloge in PR članke kot tudi na brošure, zloženke, vizitke in letake pa tudi na številne druge vsebine te vrste.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz romskega v italijanski jezik, pri čemer ta institucija interesentom tudi omogoča, da v okviru te institucije dobijo storitev, tako sinhronizacije vseh vsebin te vrste kot tudi njihovo podnaslavljanje. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo serije in izobraževalne oziroma informativne in otroške pa tudi zabavne radijske in televizijske oddaje, lahko prevedejo tudi animirane filme kot tudi dokumentarne in risane oziroma igrane ter vse ostale vrste in video in zvočnih materialov.

Predvideno je, da bodo izpolnjene tudi zahteve strank, ko je potrebno izvesti neposredno prevajanje spletnih materialov iz romskega v italijanski jezik oziroma tistih, ki so na določen način povezani z računalništvom (spletne prodajalne, programi, spletne strani, aplikacije, spletni katalogi in drugi). Omenjeni strokovnjaki imajo potrebno znanje in izkušnje pri pravilni implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da vsaki stranki, ki ji je prevajanje v tej različici jezikov potrebno za omenjene vsebine, omogočajo, da pri tem dobi tudi storitev, ki se nanaša na njihovo optimizacijo.

Seveda prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi časopisne članke kot tudi učbenike in vsebino vseh vrst revij pa tudi književna dela. Poleg tega so v omenjeni različici jezikov specializirani tudi za prevajanje, tako za poljudne besedilne materiale različne vsebine, dolžine in kompleksnosti kot tudi za tiste, ki veljajo za strokovne.

Posebej je treba omeniti informacijo, da je tolmačenje iz romskega v italijanski jezik prav tako v ponudbi te institucije. Ker je na razpolago na možnost izvedbe šepetanega oziroma konsekutivnega in simultanega tolmačenja, mora biti podrobno analizirano vse, kar se nanaša na organizacijo dogodka, pa je tudi postavljena zahteva da stranke relevantne podatke o tem pravočasno dostavijo. Poleg osnovne storitve oziroma tolmačenja v omenjeni jezični različici, je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če se storitev ujema, oziroma če se sodni tolmači in prevajalci po analizi dostavljenih informacij odločijo izvesti simultano tolmačenje iz romskega v italijanski jezik za to manifestacijo.

Predvideno je, da se vse te vsebine dostavijo na elektronski naslov in potem ko bod izvedena želena storitev, se lahko na enak način tudi prevzamejo. V primeru, da nekomu ne ustreza pošiljanje ali prevzemanje materialov na ta način, se lahko dodatno pozanima v predstavništvu omenjene institucije o dodatnih opcijah, ki so prav tako dostopne.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz romskega v italijanski jezik

Kadar to stranke zahtevajo prevajalci in sodni tolmači celotno vsebino medicinske dokumentacije, ne samo prevedejo v omenjeni različici jezikov, ampak tudi overijo v skladu z veljavnimi pravili. Tako vsi interesenti poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov, lahko dobijo tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov romskega v italijanski jezik oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi vsak drugi dokument, ki velja za uradni del medicinske dokumentacije.

Glede na to, da je storitev, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmači v celoti usklajena z zakonom, mora vsaka stranka, ki se zanima za obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji, na vpogled ali poslati ali prinesti izvirne dokumente.

Da bi bila obdelava kateregakoli dokumenta maksimalno olajšana, se mora vsakdo, ki ga to zanima, najprej obrniti na pristojne institucije in zahtevati podatke o nadoveritvi. Gre za postavljanje posebnega žiga na dokumente, ki je poznan pod imenom Haški kot tudi kot Apostille in ki se v skladu z določenimi pravili in na točno opredeljene dokumente mora postaviti. Ker zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford te vrsta overitve nimajo pravice izvesti, je vsekakor boljše, da stranka informacije o njej pridobi neposredno, preden jim katerikoli dokument dostavi na obdelavo.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih del in patentov oziroma vseh ostalih vsebin s področij znanosti, omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo in potem tudi overijo vse dokumente, ki so povezani z izobraževanjem na določen način (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet in številni drugi).

Na zahtevo strank, ki jih to zanima, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v italijanski jezik (delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi) in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov kompletno obdelajo tudi vsebino, tako gradbene kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti iz njihove sestave).

Vse vrste izjav, potrdil kot tudi soglasij zaposleni te institucije v primeru, da nekdo to zahteva, najprej prevajajo v navedeni jezični kombinaciji in potem tudi overijo v skladu s pravili. Pri tem poleg potrdila o višini dohodkov, soglasja za zastopanje in potrdila o stalni zaposlitvi, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki oziroma vsak drugi dokument, ki stranka naknadno mora predložiti določeni državni instituciji, ki to od njega zahteva.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje pravnih aktov iz romskega v italijanski jezik, kar pomeni, da strankam zagotavljajo kompletno obdelavo, tako tožb, licenc in pooblastil za zastopanje oziroma pritožb in sklepi kot tudi certifikatov vseh vrst pa tudi sodb, pravnega reda Evropske Unije in pogodb ter sodnih odločb in drugih dokumentov iz domene in prava in sodstva.

Vsak dokument, ki se nanaša na poslovanje, sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno in v skladu s pravili obdelajo. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, potem faktur in statuta podjetja oziroma poslovnih odločitev je v ponudbi tudi neposredno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz romskega v italijanski jezik. Predvideno je, da zaposleni v poslovalnici te institucije na zahtevo strank, ki jih to zanima, prevajajo in overijo, tako letna in finančna poslovna poročila kot tudi revizorska pa tudi vsak drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del poslovne dokumentacije.

Neposredno prevajanje revij in časopisnih člankov iz romskega v italijanski jezik

Poleg otroških in ilustriranih, zaposleni v tej specializirani instituciji lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelajo tudi strokovne revije pa tudi časopisne članke katerekoli tematike.

Vsekakor se izpolnjujemo tudi zahteve strank v zvezi s prevajanjem književnih del iz romskega v italijanski jezik, prav tako pa je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci v skladu s postavljenimi zahtevami v tej različici jezikov prav tako prevedejo učbenike katerekoli tematike.

Storitvi lekture in korekture se v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako izvajata, kadar posameznik to zahteva. Sicer se tako imenovana redakcija izvaja, ko prevodi katerekoli vrste materialov niso kakovostni oziroma so v njih narejene določene napake. Korektorji in lektorji najprej izvedejo analizo predhodno prevedenih vsebin, da bi našli napake in jih uspešno odpravili.

Predvideno je, da člani ekipe te institucije pa lahko izvajajo tudi konsekutivno pa tudi simultano ter šepetano tolmačenje iz romskega v italijanski jezik. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači uskladijo vrsto tolmačenja z zahtevami konkretne manifestacije, pa je zato tudi zelo pomembno, da vse podatke o načinu njene organizacije interesenti njim pravočasno dostavijo. Morajo jih informirati, ne samo o datumu začetka oziroma o določenem trajanju dogodka, ampak prav tako tudi o tem, koliko je organizator predvidel, da naj bi sodelovalo ljudi, prav tako pa je zelo pomembno, da stranka pravočasno dostavi podatke o osnovnih značilnostih prostora, v katerem bo potekal. Navedeni strokovnjaki vse te informacije pregledajo in analizirajo in potem določijo, katera od vseh ponujenih storitev lahko izpolni pričakovanja, tako udeležencev te manifestacije kot tudi samega organizatorja. Glede na to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje v uradni ponudbi te institucije, bo strankam ponujena tudi ta storitev, če se na podlagi značilnosti samega dogodka ti strokovnjaki odločijo za uporabo simultanega tolmačenja v tej različici jezikov.

Reklamne materiale katerekoli vrste prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno obdelajo. Pri neposrednem prevajanju marketinških materialov iz romskega v italijanski jezik, bo posebna pozornost usmerjena na oblikovanje sporočila, ki ga večina njih prenaša. Tako se vsebina katalogov ali reklamnih zloženk oziroma plakatov in PR člankov pa tudi brošur in reklamnih letakov kot tudi vseh ostalih marketinških materialov prilagodi pravilom italijanskega jezika oziroma njegovim izvornim govorcem, kar jim pomaga, da se seznanijo s tistim, kar se predstavlja skozi vsakega od njih. Prav tako ti strokovnjaki lahko na zahtevo strank v tej jezični kombinaciji prevedejo tudi vizitke.

Profesionalno prevajanje serij iz romskega v italijanski jezik

Konkretna storitev vključuje tudi možnost sinhronizacije, ne samo serij, ampak tudi vseh ostalih video pa tudi zvočnih vsebin, pri čemer Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi podnaslavljalce, tako da stranke lahko zahtevajo tudi to storitev. Pomembno je omeniti, da na zahtevo strank izvedemo tudi neposredno prevajanje filmov iz romskega v italijanski jezik, kar se nanaša, ne samo na igrane, ampak tudi na dokumentarne pa tudi animirane in risane. Prav tako prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahteve, ki se nanašajo na prevajanje reklamnih sporočil v navedeni kombinaciji jezikov, prevajajo pa tudi oddaje izobraževalnega, zabavnega ali informativnega značaja, kot tudi tiste, ki so namenjene otrokom ter številne druge video in zvočne vsebine.

Treba je poudariti tudi to, da zaposleni te institucije lahko izvedejo tudi prevajanje programske opreme iz romskega v italijanski jezik oziroma aplikacij in programov, toda prav tako lahko obdelajo tudi spletne prodajalne, spletne kataloge in spletne strani kot tudi številne druge vsebine, ki so povezani in z računalništvom tudi s spletom. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci vedo, kdaj je treba uporabljati orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi se vsebina spletnih materialov uskladila z zahtevami iskanja, strankam omogočajo tudi storitev profesionalne optimizacije vseh vsebin, ki bodo kasneje vidne na spletu.

Treba je omeniti tudi to, da je interesentom na razpolago tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz romskega v italijanski jezik, pri čemer se njihova tema lahko nanaša na vsako znanstveno disciplino, ne glede na to, ali se tiče družboslovnih ali naravoslovnih ved. Poleg vsebin, ki se ukvarjajo s tematiko s področij filozofije, psihologije in sociologije oziroma komunikologije, marketinga in menedžmenta, ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi turistična pa tudi ekonomska in politična besedila. Vsekakor lahko izpolnijo tudi pričakovanja strank, ki v dani jezični kombinaciji zahtevajo prevajanje za besedila s področij gradbene industrije, financ in znanosti ter izobraževanja in ekologije ter varstva okolja pa tudi bančništva, farmacije in informacijskih tehnologij kot tudi številnih drugih vej znanost.

Cena prevajanja iz romskega v italijanski jezik

  • Iz romskega v italijanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!