Prevajanje iz romskega v angleški jezik


V skladu z zahtevami posameznikov zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo tudi neposredno prevajanje iz romskega v angleški jezik. Treba je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici prevajanje izvajajo, tako kot tolmačenje kot tudi v pisani obliki za vsebine katerekoli vrste.

Posebej je pomembna informacija, ki se nanaša na obdelavo dokumentov, ker ti strokovnjaki izvajajo, tako njihovo prevajanje v tej različici jezikov kot tudi overitev, kar pomeni, da praktično na enem mestu stranke lahko dobijo pravno veljaven dokument.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo prevajanje osebnih dokumentov in pravnih aktov iz romskega v angleški jezik, obdelujejo pa tudi vse tiste dokumente, ki jih je v skladu s potrebami treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij).


Prevajanje iz romskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v romski jezik

Če je to potrebno, lahko prevedejo in overijo tudi vsebino tehnične in poslovne ter gradbene in medicinske kot tudi razpisne dokumentacije, kompletno pa obdelujejo tudi katerokoli vrsto vsebin s področij znanosti in izobraževanja ter številne druge dokumente, toda samo pod pogojem, da stranka na vpogled dostavi izvirnike. Izvirne dokumente lahko pošlje ali preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, pri čemer je dovoljeno tudi, da lastnik vsebine prinese osebno v poslovalnico te institucije.

Prav tako se tudi pričakuje, da lastnik dokumentov izbere, ali jih želi po koncu obdelave osebno prevzeti, ali pa se opredeli za drugo možnost, v okviru katere mu jih določena kurirska služba dostavi na želeni naslov. Treba je omeniti tudi to, da se ta storitev dodatno zaračunava od stranke, vse informacije o ceni pa bodo posamezniku pravočasno na razpolago.

Lastnik dokumentov se mora v pristojnih institucijah popolnoma samostojno pozanimati, ali mora na njene dokumente biti postavljena posebna vrsta žiga, ki se imenuje Haški ali Apostille, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru te institucije, nimajo pristojnost za izvedbo te vrste overitve.

Če je neki stranki potrebno nujno prevajanje dokumentov iz romskega v angleški jezik, mora izvirnike kasneje priložiti na vpogled, najprej je mora skenirane dokumente poslati na uradni elektronski naslov poslovalnice navedene institucije.

Prav tako so ti strokovnjaki specializirani tudi za profesionalno obdelavo strokovnih in poljudnih besedilnih vsebin različne tematike. Seveda lahko na zahtevo strank prevajajo tudi književna dela kot tudi časopisne članke in učbenike pa tudi vsebino katerihkoli revij.

Interesentom je na razpolago tudi možnost, da sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji obdelujejo, tako spletne strani kot tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo na splet ali računalništvom. Ko izvajajo prevajanje spletnih materialov iz romskega v angleški jezik, uporabljajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako vsebine v celoti uskladijo s pravili spleta in tako pozitivno vplivajo njihovo boljše kotiranje.

Če je to potrebno, se lahko angažirajo tudi korektorji in lektorji, ki v okviru poslovalnice navedene institucije izvajajo redakcijo za katerokoli vrsto vsebin.

Na zahtevo vseh tistih, ki se zanimajo za obdelavo zvočnih in video materialov katerekoli vrste, zaposleni navedene institucije izvajajo tudi njihovo podnaslavljanje ter profesionalno sinhronizacijo vseh takšnih materialov. Pravzaprav bo izvedeno tudi, tako neposredno prevajanje filmov iz romskega v angleški jezik kot tudi serij pa tudi oddaj različne vsebine in namena kot tudi reklamnih sporočil in drugih zvočnih in video materialov in predvideno je, da potem stranka izbere med tema dvema dodatnima storitvama in da tako praktično dobi kompletno obdelavo vseh takšnih vsebin.

Interesenti za prevajanjem katerihkoli od navedenih vsebin jih na obdelavo dostavijo elektronsko, saj je pošiljanje na elektronski naslov hkrati tudi najhitrejše in najpreprostejše. Seveda lahko izberejo tudi druge možnosti, ki so v ponudbi, vse dodatne podatke o tem pa jim dajo zaposleni v okviru te institucije.

Ker prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezični kombinaciji izvedejo tudi tolmačenje v vseh treh različicah, se končna odločitev o tem sprejme izključno na podlagi vrste dogodka in njegovih osnovnih značilnosti. Omogočen je tudi najem opreme za simultano tolmačenje in predvideno je, da bo na podlagi informacija, ki jih stranka dostavi o organizaciji same manifestacije (mesto prirejanja, trajanje, število udeležencev in druge), odločeno, ali ti strokovnjaki morajo uporabiti simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje v konkretni jezični različici.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz romskega v angleški jezik

Poleg zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov lahko prevajajo in po tem izvedejo overitev tudi za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter za specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za vsak drugi dokument, ki v skladu z zakonom predstavlja del medicinske dokumentacije.

Lastnik dokumentov, za katere zahteva obdelavo, je dolžan dostaviti njihove izvirnike na vpogled, pri čemer bi bilo zaželeno, da v pristojnih institucijah naše države samostojno pridobi tudi vse podrobnosti o overitvi z Apostille oziroma žigom, ki je poznan tudi kot Haški.

Vsekakor člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je kasneje treba predložiti neki državni instituciji. Na zahtevo strank med drugim kompletno obdelajo soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o samskem stanu pa tudi vsako drugo vrsto in potrdil in izjav ali soglasij.

Na zahtevo je na razpolago tudi prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v angleški jezik in poleg potrdila o državljanstvu ter prometnega in vozniškega dovoljenja oziroma potnega lista in osebne izkaznice prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi dovoljenje za prebivanje, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti kot tudi delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma vsak drugi osebni dokument.

Strankam omogočajo tudi kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi pa tudi potrdilo o rednem šolanju, pri čemer sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske kot tudi seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet oziroma vsak drugi dokument, ki se primarno tiče področja izobraževanja.

Vse dokumente iz sestave, tako tehnične, gradbene in razpisne (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi) kot tudi poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, statut podjetja in številni drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje), v skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji, ne samo prevedejo, ampak izvedejo tudi storitev overitve, da bi potrdili istovetnost prevoda in izvirnikov.

Seveda na zahtevo strank lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz romskega v angleški jezik pa tudi številnih drugih pravnih aktov, kot so na primer pritožbe, pravni red Evropske Unije in licence pa tudi sodni sklepi in odločitve, potem pogodbe in certifikati ter pooblastila za zastopanje, tožbe in drugi dokumenti, ki se nanašajo na pravo ali sodstvo.

Omeniti je treba tudi to, da člani ekipe navedene institucije izpolnjujejo tudi zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo, tako znanstvenih del kot tudi znanstvenih patentov pa tudi rezultatov znanstvenih raziskav in v dani jezični kombinaciji prevajajo tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti.

Prevajanje časopisnih člankov iz romskega v angleški jezik

Osnovna tematika časopisnih člankov je lahko povezana s katerimkoli področjem, ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj in znanja in izkušenj, da jih lahko v konkretni jezični kombinaciji profesionalno prevedejo. Prav tako izvajamo tudi prevajanje ilustriranih in strokovnih revij iz romskega v angleški jezik pa tudi otroških, ne glede na to, ali je stranki potrebno prevajanje njihove celotne vsebine ali samo dela.

Če se tp zahtev, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi književna dela iz žanra poezije oziroma proze pa tudi učbenike.

Storitev redakcije vključuje korekturo in lekturo, vse to pa je na razpolago v okviru te institucije. Omeniti moramo tudi to, da korektorji in lektorji obdelajo katerokoli vrsto materialov ter njihove prevode popravljajo v skladu s pravili, ki jih določa angleški jezik.

Glede na to, da navedena institucija zaposluje tudi strokovnjake, specializirane za storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, tako stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz romskega v angleški jezik, pravzaprav dobi storitev njihove kompletne obdelave. Poleg informativnih oddaj in dokumentarnih filmov sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo tudi igrane filme kateregakoli žanra pa tudi serije in zabavne oziroma otroške in izobraževalne oddaje kot tudi risane filme, reklamna sporočila in animirane filme pa tudi katerokoli drugo vrsto video ali zvočnih materialov. Potem se mora vsaka stranka odločiti, ali želi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje, da bi zelo hitro dobila kompletno obdelane vsebine, ki jih lahko po tem prikaže in v kinematografih in na vsakem mediju.

Neposredno prevajanje besedil iz romskega v angleški jezik

Poleg poljudnih besedilnih materialov različne vsebine sodni tolmači in prevajalci lahko v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi strokovna besedila. Ekologija in varstvo okolja, farmacija in ekonomija oziroma gradbena industrija, medicina in sociologija predstavljajo samo nekatere od področij, na katere se lahko nanaša njihova tema. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje pravnih in političnih besedil iz romskega v angleški jezik, obdelujejo pa tudi tista, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, marketinga in psihologije ter znanosti, komunikologije in financ oziroma menedžmenta in bančništva pa tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Poleg programske opreme oziroma posameznih programov in aplikacij prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi številne druge spletne materiale in izvedejo tudi njihovo profesionalno optimizacijo oziroma uporabijo orodja SEO (Search Engine Optimisation). Vsekakor na zahtevo strank izvedejo prevajanje spletnih strani iz romskega v angleški jezik pa tudi spletnih katalogov, potem spletnih prodajaln in na splošno rečeno vseh ostalih vsebin, ki se lahko najdejo na spletu.

Na zahtevo strank prevajajo tudi marketinške materiale katerekoli vrste, tako da interesenti med drugim dobijo profesionalno obdelane plakate, reklamne zloženke in PR članke pa tudi brošure, letake in kataloge ter vse ostale vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju ali nekega dogodka ali storitve oziroma izdelkov ali preprosto poslovanja določenega podjetja.

Treba je omeniti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega lahko izvedejo tudi konsekutivno pa tudi storitev, ki se nanaša na tako imenovano šepetano tolmačenje iz romskega v angleški jezik. Sicer je v ponudbi te institucije tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, strankam pa je ta storitev na razpolago pod posebej ugodnimi pogoji. Kdor se zanima za storitve tolmačenja, je dolžan zaposlenim Prevajalskega centra Akademije Oxford posredovati podatke o dogodku, kar vključuje, tako informacije o trajanju in mestu prirejanja kot tudi o pričakovanem številu udeležencev.

Cena prevajanja iz romskega v angleški jezik

  • Iz romskega v angleški je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!