Prevajanje iz angleškega v flamski jezik


Navedena kombinacijo jezikov je najpogostejša, kar zadeva prevajanje dokumentov, toda zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam vsekakor zagotavljajo tudi tolmačenje iz angleškega v flamski jezik, saj so specializirani in za zagotavljanje te storitve in za obdelavo katerekoli vrste vsebin v pisani obliki.

Takoj moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja, lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov kot tudi konsekutivno in predvideno je, da omenjena institucija zagotovi tudi najem opreme za simultano tolmačenje za katerokoli manifestacijo, za katero bo sprejeta odločitev, da mora biti uporabljena ta vrsta tolmačenja.

Kadar se od njih zahteva, ti strokovnjaki prav tako obdelajo poljudna in strokovna besedila katerekoli tematike, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz angleškega v flamski jezik oziroma književnih del in revij kot tudi učbenikov.


Prevajanje iz angleškega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v angleški jezik

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični različici obdelajo tudi vse vrste marketinških materialov pa tudi filme, serije in reklamna sporočila oziroma oddaje kot tudi katerokoli drugo video ali zvočno vsebino. Sicer vsaka te institucija zaposluje tudi podnaslavljalce kot tudi izkušene strokovnjake, katerih specialnost je storitev sinhronizacije vseh takšnih materialov, kar pomeni, da sta strankam na razpolago tudi ti storitvi.

Po potrebi korektorji in lektorji navedene institucije uporabijo redakcijo oziroma v nekakovostno prevedenih vsebinah katerekoli vrste popravljajo vse napake in jih uskladijo, tako z izvirniki kot tudi s pravili, ki se uporabljajo v flamskem jeziku.

Poleg profesionalnega prevajanja spletnih vsebin iz angleškega v flamski jezik, dostopna je tudi optimizacija vseh takšnih materialov. Pravzaprav gre za to, da sodni tolmači in prevajalci odlično vedo, kdaj in kako je treba uporabiti orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi prevedene materiale v celoti uskladili s pravili, ki se uporabljajo v okviru konkretnega iskalnika.

Seveda stranke lahko v dani jezični kombinaciji prav tako dobijo prevajanje, tako za osebne dokumente kot tudi za vse vrste potrdil in soglasij ter izjav, pri čemer prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Specializirani so tudi za neposredno prevajanje dokumentacija iz angleškega v flamski jezik, kar se nanaša, tako na tehnično in poslovno kot tudi na gradbeno, potem razpisno in medicinsko ter na številne druge.

Če se pojavi potreba za tem, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo, tako pravne akte oziroma vse dokumente iz domene prava in sodstva kot tudi vse tiste vsebine, ki so striktno povezane ali s področjem znanosti ali izobraževanja ter vse ostale dokumente, toda samo pod pogojem, da jih stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Ta pravila določajo, da je lastnik dokumentov dolžan priložiti izvirnike na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, ker ta po izvedenem prevajanju primerja njihovo vsebino in overja obdelan katerikoli dokument. V trenutku, ko ta strokovnjak na prevedeni dokument postavi svoj žig, s tem uradno potrdi, da sta njegova vsebina in vsebina izvirnega dokumenta istovetni, oziroma da je prevajanje v celoti zvesto izvirniku, kar pomeni, da se obravnava kot pravno veljaven dokument.

Prav iz tega razloga se razlikuje princip dostavljanja dokumentov, za katere je strankam potrebno prevajanje iz angleškega v flamski jezik in drugih vsebin.

Poleg preko kurirske službe in priporočeno preko “Pošte Slovenije”, lahko stranka izvirni dokumenti tudi osebno prinese v konkretno predstavništvo navedene institucije, za vse ostale materiale pa velja pravilo, da jih pošilja in prejema po koncu obdelave elektronsko oziroma na elektronski naslov.

V nasprotju s tem prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov poteka ali osebno v sami poslovalnici, ali pa se preko kurirske službe dostavljajo stranki na naslov. V tem primeru gre za storitev, ki zahteva dodatno plačilo, glede na to, da ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov. V skladu s cenikom službe za dostavo bo tudi določeno, koliko mora stranka plačati konkretno storitev, kar je dolžna storiti pri prevzemanju dokumentov od kurirja.

Postopek obdelave dokumentov, ki ga uporabljajo prevajalci in sodni tolmači je usklajen z veljavnim zakonom in je povsem zadosten, da se dokument obravnava kot zakonsko veljaven. Kljub vsemu obstajajo tudi dokumenti, za katere mora biti izvedena posebna vrsta overitve, v okviru katere se nanje postavlja Apostille oziroma žig, ki je poznan tudi pod imenom Haški. Zato tudi poudarjamo, da zaposleni te institucije nimajo pooblastila za izvedbo te vrste overitve, pa se iz tega razloga vsaki stranki priporoča, da se o vsem tem samostojno in podrobno pozanima v pristojnih institucijah. Okrožna sodišča v celi Sloveniji imajo posebne oddelke, v katerih so zaposleni pristojni za izvedbo te vrste overitve, tako da se stranke morajo najprej obrniti nanje in dobiti želene informacije.

Rok za izvedbo prevajanja kateregakoli dokumenta je precej kratek, toda lahko se zgodi, da je stranki prevod potreben v precej krajšem časovnem obdobju. Zaradi tega posebej poudarjamo, da če nekdo želi dobiti nujno prevajanje dokumentov iz angleškega v flamski jezik, mora vsekakor spoštovati predhodno omenjeno pravilo o prinašanju ali pošiljanju izvirnikov na vpogled, toda samo tedaj ima pravico, da dokumente najprej skenirane pošlje na elektronski naslov in da v čim krajšem roku po tem priloži na vpogled tudi izvirnike, da bi bil v popolnosti spoštovan celoten postopek.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz angleškega v flamski jezik

Komurkoli je potrebno prevajanje pravnega reda Evropske Unije v konkretni jezični različici, se lahko obrne na zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki obdelavi dokumentov pristopajo izključno z vidika trenutno veljavnega zakona. To pa pomeni, da izvedejo, tako prevajanje dokumentov iz angleškega v flamski jezik kot tudi overitev in strankam omogočajo, da v optimalnem roku dobijo dokument, ki je zakonski in pravno veljaven.

Da bi sodni tolmači in prevajalci lahko obdelali katerikoli dokument, je osnovni pogoj, da stranka prinese izvirnike na vpogled, ali pa jih pošlje na opisane načine, pri čemer se vsaki od njih priporoča, da tudi preveri, ali je za te dokumente treba izvesti nadoveritev. Točneje rečeno, stranka je za njene dokumente dolžna pridobiti informacije o overitvi s Haškim žigom, ki je sicer poznan tudi pod imenom Apostille.

Tako pravni red Evropske Unije, kot tudi in vse ostale pravne akte stranke lahko dobiti prevedene v tej jezični kombinaciji in overjene s strani uradno pooblaščene osebe.

Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument, ki ga stranka potem mora predložiti določeni državni instituciji. Pravzaprav mislimo, tako na različne vrste soglasij in potrdil kot tudi na katerokoli izjavo.

V skladu s postavljenimi zahtevami izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz angleškega v flamski jezik kot tudi vseh tistih vsebin, ki se tičejo ali področja znanosti ali izobraževanja.

Treba je reči tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo tudi zahtevo vsakega posameznika, ki mu je v dani jezični kombinaciji potrebno prevajanje za vsebino medicinske dokumentacije, pri čemer poleg zdravniških izvidov in navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, kompletno obdelujejo tudi celotno dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in na splošno rečeno vsak drugi dokument, ki je uvrščen prav v medicinsko dokumentacijo.

Prav tako lahko v skladu s pravili obdelajo tudi vsebino gradbene in razpisne oziroma tehnične dokumentacije, poskrbeli pa bodo tudi z izvedbo neposrednega prevajanja poslovne dokumentacije iz angleškega v flamski jezik oziroma v skladu s pravili obdelajo vse dokumente, ki se na katerikoli način tičejo poslovanja, tako podjetnikov kot tudi pravnih oseb.

Prevajanje učbenikov iz angleškega v flamski jezik

Ne glede na obsežnost in kompleksnost določenega učbenika, stranka nima nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj ga prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni različici jezikov strokovno obdelajo.

Prav tako je na razpolago tudi prevajanje književnih del iz angleškega v flamski jezik pa tudi poljudnih kot tudi strokovnih besedil različne dolžine in tematike kot tudi revij in časopisnih člankov.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi korektorji pa tudi lektorji, ki v skladu z zahtevami uporabijo pravila tako imenovane redakcije vsebin. Gre za specifično storitev, ker ti strokovnjaki pri tem najprej analizirajo prevod materialov, zatem ugotovijo, katere napake obstajajo in jih popravijo v skladu s flamskim jezikom in pravili prevajanja.

Treba je omeniti tudi to, da se za katerikoli dogodek lahko uporabi tolmačenje iz angleškega v flamski jezik, na razpolago pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Dolžni smo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poleg tako imenovanega simultanega tolmačenja v tej različici jezikov, lahko uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje.

Če nekdo zahteva obdelavo materialov s področja marketinga, bo dobil njihovo profesionalno prevajanje, pri čemer zaposleni te institucije spoštujejo, tako pravila flamskega jezika kot tudi pravila, ki veljajo na področju marketinga.

Ne samo, da stranke lahko dobijo strokovno prevajanje zvočnih in video materialov iz angleškega v flamski jezik, ampak tudi dodatni storitvi, ki se nanašata na njihovo sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje.

Poleg vseh omenjenih vsebin, prevajalci in sodni tolmači lahko prevedejo tudi materiale, ki so povezani z računalništvom in spletom in jih potem tudi optimizirajo z uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation).

Cena prevajanja iz angleškega v flamski jezik

  • Iz angleškega v flamski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz angleškega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz angleškega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz angleškega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!