Prevajanje iz angleškega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz angleškega v slovenski jezik

"Za spletno prevajanje iz angleškega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko dobite tudi storitve prevajanja iz angleškega v slovenski jezik. Razen poslovnih in osebnih dokumentov naši prevajalci in sodni tolmači obravnavajo tudi številne druge vsebine, kot so članki, gradbeni projekti in dokumentacije kot tudi programska oprema, spletne prodajalne in katalogi ter spletne strani. Prav tako prevajamo tudi vse vrste video in zvočnega materiala, od reklamnih sporočil in oddaj pa do serij in filmov in ponujamo vam tudi storitev profesionalnega podnaslavljanja in sinhronizacije tako prevedenih prevedenih materialov.


Prevajanje iz angleškega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v angleški jezik

Prevajanje iz angleškega v slovenski jezik

Iz angleškega v slovenski jezik prevajamo tudi razpisno dokumentacijo, medicinsko in tehnično kot tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam. Tako na vašo zahtevo prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in pooblastila kot tudi sklepe sodišč in sodbe oziroma vse vrste pravnih aktov kot tudi diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Zelo pomembno je poudariti tudi to, da se proces prevajanja dokumentov in dokumentacije vseh vrst razlikuje od prevajanja ostalih vsebin, ker je nujna tudi overitev z žigom pooblaščene osebe, to je sodnega tolmača za določeni jezik. S samim tem se tudi način pošiljanja takšnih materialov na prevajanje razlikuje glede na vsebine, za katere ni potrebna overitev, saj njih lahko pošljete skenirane na naš elektronski naslov in mi vam prevedene vsebine te vrste lahko pošljemo na enak način. Toda, ko gre za prevajanja materialov za katere se zahteva overitev sodnega tolmača, jih lahko dostavite osebno ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije” na naslov poslovalnice. Razume se, da tudi druge vsebine lahko pošljete na enak način oziroma tiste, za katere ni nujno potrebna overitev, čeprav se stranke ob teh priložnostih raje odločajo za komunikacijo po elektronski poti oziroma za pošiljanje na elektronski naslov, kar v veliki meri pospešuje sam proces prevajanja.

Po drugi strani, ko prevajalec in sodni tolmač, ki sta angažirana za obdelavo dostavljenih materialov, končata z delom, se lahko odločite, da prevedene dokumente osebno prevzamete v poslovalnici Akademije Oxford ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo na določen naslov. Ker se v tem primeru angažira kurirska služba s katero s katero že dolgo sodelujemo se tudi stroški pošiljanja zaračunavaju pri msami dostavi in to neposredno od starnke, saj cena te storitve ni vračunana v osnovno ceno prevajanja in overitve dokumentov.

Prav tako se mora vsaka stranka pri pristojnem sodišču najprej pozanimati, ali se mora tudi za dokument, za katerega ji je potrebno prevajanje iz angleškega v slovenski jezik, opraviti overitev s haškim Apostille žigom. Gre za to, da je ta posebna vrsta overitve potrebna samo za določene dokumente, informacije o tem pa posedujejo samo pristojna sodišča, medtem ko jih sodni tolmači in prevajalci niso dolžni poznati. Zato je najboljše, da se pravočasno pozanimate o overitvi s haškim žigom, ker se le-ta razlikuje v odvisnosti od tega, kateri dokument se prevaja. Tako se za nekatere zahteva, da se najprej opravi overitev z Apostille žigom, pa šele potem prevede in overi prevod z žigom sodnega tolmača in mora se prevesti tudi sam haški žig, medtem ko se za nekatere dokumente najprej zahteva prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele zatem tudi overitev s tem žigom. Prav tako se bo lahko vsaka stranka, ki pravočasno pridobi veljavne informacije v pristojnem sodišču, lažje organizirala, ker bo vedela, kam gre najprej in katero overitev mora opraviti in s tem bo zmanjšala izgubo časa, ki jo ta proces nosi s seboj.

Pri nas lahko dobite tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni iz angleškega v slovenski jezik. Ta storitev je namenjena tistim vsebinam, ki niso strokovno prevedene ter ne zadovoljujejo določene ravni kakovosti in za njeno izvajanje so zadolženi profesionalni lektorji i korektorji.

In poleg vseh omenjenih storitev lahko pri nas angažirate tudi tiste strokovnjake, katerih specialnost je tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik. Razen za simultano in konsekutivno tolmačenje lahko angažirate tudi tolmače, ki so posebej specializirani za tako imenovano šepetano tolmačenje. Prav tako vam v odvisnosti od zahtev dogodka, ki ga organizirate, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji.

Prevajanje dokumentov iz angleškega v slovenski jezik

Osnovni razlog, zaradi katerega je Prevajalski center Akademije Oxford za korak pred drugimi, ko gre za prevajanje dokumentov iz angleškega v slovenski jezik, je v tem, da so v naši ekipi tako prevajalci kot tudi sodni tolmači, kar pomeni, da vsaka zainteresirana stranka na enem mestu in po ugodni ceni dobi celovito obdelavo te vrste vsebin. Pomembno je samo, da se pri dostavi dokumentov na prevajanje v celoti spoštuje z zakonom predpisan postopek, in da stranka vsekakor dostavi tudi izvirnik na vpogled, saj ga mora sodni tolmač primerjati s prevodom, da bi ugotovil, ali med njima obstaja kakršnakoli razlika. Šele, ko ugotovi, da sta enaka, on prevod opremi s svojim žigom, s čimer potrjuje, da je enak izvirniku in se lahko v praksi uporablja kot vsak drugi pravno veljavni dokument.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste dokumentacije, od medicinske preko tehnične pa do razpisne dokumentacije, tako da iz angleškega v slovenski jezik med drugim prevajajo in overjajo tudi: navodila za uporabo, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi gradbeno dokumentacijo in projekte, deklaracije izdelkov katerekoli vrste oziroma vse ostale vsebine, ki se nanašajo na področje gradbene industrije, medicine in farmacije.

Razen prevajanja osebne izkaznice, potnega lista in izpiska iz matičnega registra o rojstvu v skladu z vašimi potrebami in zahtevami iz angleškega v slovenski jezik prevajamo tudi: izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, prometno in vozniško dovoljenje, izpisek iz matičnega registra o smrti ter potrdilo o državljanstvu kot tudi dovoljenje za delo oziroma prebivanje ter vse ostale vrste dokumentov, ki štejejo kot osebni. Pri tem najprej mislimo na dokumente, ki se ob določenih priložnostih predajajo pristojnim službam, kot so na primer: soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, o stalni zaposlitvi, stanju računa v banki kot tudi potrdilo o nekaznovanosti ter vse ostale vrste izjav, soglasij in potrdil.

Tako iz angleškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki sodijo v poslovno sfero, kot so na primer: statuti podjetij, sklepi o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, bilance (stanja in uspeha), ustanovitveni akti podjetij, certifikati in licence, revizijska poročila in številni drugi. Prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste pravnih aktov, pooblastila, sklepe sodišč in sodbe.

Prevajanje znanstvenih del iz angleškega v slovenski jezik

Razen tega, da iz angleškega v slovenski jezik prevajamo znanstvena dela, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente ter vse dokumente, ki so vezani za področje znanosti. Prav tako prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi vse dokumente, ki se ob določenih priložnostih predajajo pristojnim službam in so povezani s področjem izobraževanja. Tako da razen prevajanja potrdila o rednem šolanju pri nas lahko dobite tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi zaključnega spričevala osnove in srednje šole ter predmetnikov in programov fakultet in ostalih podobnih dokumentov.

Iz angleškega v slovenski jezik prevajamo tudi učbenike, kot tudi književna dela, kot so leposlovje (beletrija), proza, poezija in romani. Toda v primeru, da vam je potrebno prevajanje časopisnih člankov, ste lahko prepričani, da bo vsak prevajalec in sodni tolmač iz naše ekipe to storitev opravil zelo hitro in po najugodnejši ceni. Razen tega prevajamo tudi vsebine otroških, ilustriranih in strokovnih revij.

Poleg vsega omenjenega, bodo naši prevajalci in sodni tolmači pod najugodnejšimi pogoji, tako glede cene kot tudi hitrosti in kakovosti obdelali vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na njihovo kompleksnost. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje besedil iz angleškega v slovenski jezik, katerih tema se tiče enega od navedenih področij: psihologija, turizem, ekonomija, marketing, ekologija in varstvo okolja, finance, medicina, pravo, izobraževanje, farmacija, bančništvo, znanost, komunikologija, politika, menedžment, filozofija, informacijske tehnologije, sociologija, gradbena industrija in številna druga področja tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik

Poleg vseh storitev, ki se na prvem mestu nanašajo na prevajanje vseh materialov iz angleškega v slovenski jezik v pisni obliki, ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi tiste strokovnjake, katerih specialnost je posebna vrsta prevajanja – tako imenovano simultano tolmačenje. Toda to je samo manjši del storitev, ki se nanašajo na tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in jih zagotavljajo naši prevajalci in sodni tolmači, glede na to, saj pri nas lahko dobite tudi storitve tistih strokovnjakov, katerih specialnost je konsekutivno tolmačenje in tako imenovano šepetano tolmačenje.

Ko gre za simultano tolmačenje, ki je namenjeno določenim vrstam dogodkov vsakomur, ki mu je potrebno prav to, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to preverjeno po najboljši ceni.

Da bi lahko v skladu z vašo zahtevo pripravili najboljšo možno ponudbo, ki bo zagotavljala odlično funkcioniranje organizacije tega dela dogodka, je zelo pomembno tudi to, da nam dostavite podatke o prostoru, v katerem se le-ta organizira ter o številu udeležencev, trajanju in o osnovni koncepciji organizacije.

Vsak naš prevajalec in sodni tolmač bo na vašo zahtevo opravil tudi storitev, ki se nanaša na prevajanje spletnih strani iz angleškega v slovenski jezik kot tudi programske opreme (aplikacij in programov) ter vsebin spletnih katalogov in prodajaln. Morate vedeti tudi to, da se takšne vsebine prevajajo izključno ob spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da bo vsaka stranka dobila vsebino, ki je maksimalno profesionalno optimizirana za iskalnike, kar se bo kmalu odrazilo tudi na poboljšanje položaja določene spletne vsebine v polju iskanja kot tudi na celotno poslovanje podjetja ali posameznika.

Prevajanje zvočnih in video materialov iz angleškega v slovenski jezik

Poleg reklamnih sporočil, informativnih, izobraževalnih, zabavnih in otroških oddaj iz angleškega v slovenski jezik prevajamo tudi serije kot tudi dokumentarne, risane, igrane in animirane filme. Toda, to je samo začetek storitev, ki jih zagotavljajo strokovnjaki ekipe Akademije Oxford.

Namreč, poleg prevajanja omenjenih materialov vas pri nas pričakuje tudi storitev sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja prevedenih vsebin, s čimer boste v relativno kratkem času dobili video oziroma zvočni material, ki ga lahko plasirate na televiziji, radijskih postajah ali v kinematografih oziroma povsod tam, kjer obstaja možnost za to.

Iz angleškega v slovenski jezik prevajamo tudi PR članke, kot tudi plakate, zloženke, reklamne letake ter vsebine katalogov storitev in izdelkov oziroma brošur, to je vse vrste reklamnih materialov. Ta segment prevajanja je posebej kompleksen, saj zahteva neverjetno dobro poznavanje jezika, da bi bilo reklamno sporočilo na pravi način preneseno, pa je prav zato zelo pomembno, da prevajanje tovrstnih vsebin zaupate strokovnjakom. Ker imajo prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, več kot dovolj tako izkušenj kot tudi znanja, ste lahko povsem prepričani, da bodo v celoti izpolnili osnovni cilj prevajanja takšnih materialov.

Glede na to, da se ljudje zelo pogosto odločajo, da prevajanje različnih vsebin iz angleškega v slovenski jezik prepustijo nekomu, ki ne poseduje dovolj izkušenj niti znanja niti izkušenj, pa se pogosto dogaja, da stranke niso zadovoljne s prevajanjem. V teh primerih lektorji in korektorji, ki so del naše ekipe, zagotavljajo profesionalno redakcijo na ta način prevedenih materialov.

Cena prevajanja iz angleškega v slovenski jezik

  • Iz angleškega v slovenski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz angleškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz angleškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz angleškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!