Prevajanje iz slovenskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik

"Za spletno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med najpogostejše razloge zaradi katerih se stranka obračajo na Prevajalski center Akademije Oxford, spadajo tudi zahteve za prevajanjem iz slovenskega v angleški jezik, in to ne samo dokumentov oziroma vseh vrst dokumentacije, ampak tudi ostalih materialov. Prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, se zares ukvarjajo z vsemi vrstami vsebin v tej jezični kombinaciji in to pod najugodnejšimi pogoji, tako glede cene kot tudi z vidika kakovosti oziroma hitrosti izdelave.


Prevajanje iz slovenskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v slovenski jezik

Prevajanje iz slovenskega v angleški jezik

Razen tega, da so določeni prevajalci in sodni tolmači tudi izvorni govorniki jezika, že samo dejstvo, da so v ekipi tako eni kot drugi, precej olajšuje celoten proces. Prav zato, ker stranke lahko na enem mestu dobijo celovito storitev in imajo v relativno kratkem roku v rokah celovito obdelane dokumente, se številni odločajo prav za uporabo naših storitev, ker razen prihranka časa v veliki meri varčujejo tudi svoj denar. V tem primeru je storitev sodnega tolmača ključna, ko gre za prevajanje dokumentov, ker samo iz slovenskega v angleški jezik preveden dokument v zakonskem pogledu nima nikakršne vrednosti. Prav zato se pri prevajanju dokumentov zahteva tudi njihova overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ker na ta način postaja tudi pravno veljaven, saj žig sodnega tolmača na prevodu potrjuje, da je le-ta enak izvirniku. Toda vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem dokumentov, se mora zavedati tudi tega, da proces overitve zahteva tudi primerjanje izvirnih in prevedenih dokumentov, pa je iz tega razloga zelo pomembno dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Kar zadeva pošiljanje dokumentov in drugih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik, lahko izberete tisti način, ki vam najbolj ustreza. Tko vam razen osebne dostave ponujamo tudi možnost pošiljanja preko preko “Pošte Srbije”, priporočeno ali po kurirski službi. Vse tiste materiale, za katere ni potrebna overitev, lahko seveda pošljete na elektronski naslov in tako pospešite cel proces, ker vam tudi mi prevedene vsebine lahko dostavimo na elektronski naslov. In po koncu celotnega procesa prevajanja je od vrste materiala odvisen tudi način prevzemanja oziroma pošiljanja. Tako da vse materiale lahko osebno prevzamete ali pa vam jih pošljemo preko preko kurirske službe na naslov, s tem, da vse vsebine, za katere ni treba opraviti overitve, na zahtevo pošiljamo v elektronski obliki oziroma na elektronski naslov. Dostava na naslov je zaupana kurirski službi, tako da jo tudi zaračunavamo kot dodatno storitev oziroma neposredno od stranke pri prevzemanju pošiljke, in to v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član naše ekipe, bo na vašo zahtevo obdelal katerikoli osebni oziroma poslovni dokument, tako da iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi tehnično, razpisno in medicinsko dokumentacijo kot tudi vse vrste besedil različne tematike. Prav tako prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo ter spletne kataloge kot tudi reklamne kataloge in brošure, plakate, vizitke, PR članke in številne druge vsebine, ki so vezane za področje marketinga.

Iz slovenskega v angleški jezik tako prevajamo tudi gradbene projekte, deklaracije izdelkov, pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste pogodb, licenc, certifikatov, pooblastil, sodnih sklepov in sodb. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje zvočnega in video materiala, obdelujemo pa serije, filme, oddaje in video reklame te ob tem zagotavljamo tudi storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije vseh tako prevedenih vsebin.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi in diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju in vse ostale dokumente s področja izobraževanja. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje diplomskih in seminarskih nalog in znanstvenih del kot tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav oziroma patentov ter vseh ostalih materialov, povezanih z znanostjo. Poleg tega naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo in overjajo tudi vse vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma vse tiste dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam.

V ekipi Akademije Oxford so tudi tisti prevajalci in sodni tolmači katerih specijalnost je tolmačenje iz slovenskega v angleški jezik, tako da lahko angažirate strokovnjaka za konsekutivno in simultano tolmačenje ter šepetano tolmačenje. Toda poleg same storitve tolmačenja vam nudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču.

Vsakdo, ki je določen material že dal nekomu na prevajanje, ob tem pa ni bila spoštovana kakovost dela, lahko pri nas dobi storitev redakcije tako prevedenih vsebin, za katero so zadolženi profesionalni lektorji in korektorji.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v angleški jezik

Če posedujete spletno stran, ki jo želite prevesti iz slovenskega v angleški jezik, ste zelo verjetno najprej pomislili, da to storite sami ali pa neki vaš znanec, ki dobro pozna ta jezik. Na žalost prav to predstavlja osnovni razlog za neuspešnost tako prevedenih spletnih strani, saj se v tem primeru te v glavnem prevajajo kot kakršnakoli druga besedilna vsebina, kar na področju spletnih komunikacij predstavlja veliko napako.

Razlog, zaradi katerega je najboljše, da za prevajanje katerekoli spletne vsebine angažirate strokovnjake, leži v dejstvu, da jih oni prevajajo ob maksimalnem spoštovanju pravil dobre optimizacije vsebin za iskalnike. Prav zahvaljujoč spoštovanju SEO pravil (Search Engine Optimisation), ki jih z veliko znanja in pozornosti implementirajo v svoje delo, se prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko pohvalijo z visoko stopnjo uspešnosti, o čemer priča tudi podatek, da so vse spletne strani, ki so jih oni prevajali tudi danes v samem vrhu spletnega iskanja.

Poleg prevajanja spletnih strani iz slovenskega v angleški jezik bo vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je del naše ekipe, prevedel tudi vsebine spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov in programske opreme oziroma vsak program in aplikacijo, ki jih zahtevajo stranke.

In v skladu z zahtevami vam nudimo tudi storitev obdelave časopisnih člankov ter ilustriranih, otroških in celo strokovnih revij in dokumentov. Iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi knjige, od učbenikov preko leposlovja (beletrije) in romanov pa do poezije in proze.

Tolmačenje iz slovenskega v angleški jezik

Ko organizirate neko konferenco, poslovni sestanek ali na primer seminar, ki je mednarodnega značaja, morate udeležencem med drugim zagotoviti tudi storitev tolmačenja iz našega jezika v določen tuji jezik. Ker je angleški jezik v najširši uporabi, se številne stranke odločajo prav za tolmačenje iz slovenskega v angleški jezik, čeprav Prevajalski center Akademije Oxford ponuja to storitev še za več kot 40 svetovnih jezikov in to v najrazličnejših kombinacijah.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za zagotavljanje te storitve so v glavnem tudi izvirni govorci jezika in poleg vseh potrebnih poklicnih kvalifikacij posedujejo tudi dovolj izkušenj, tako da lahko pričakujete, da bodo v celoti izpolnili vse zahteve dogodka kot tudi vaša pričakovanja in bodo omogočili tistim udeležencem, katerim slovenski jezik ni materni, da na najboljši možni način spremljajo tok dogodka. Ker so tako konsekutivno in simultano tolmačenje kot tudi šepetano tolmačenje iz slovenskega v angleški jezik namenjeni različnim vrstam dogodkov, nam morate dostaviti tudi osnovne informacije o dogodku, kot so: koncept konference, sestanka ali druge vrste dogodka ter število udeležencev kot tudi podatke o velikosti prostora v katerem bo potekal in kako dolgo bo trajal, da bi lahko ponudbo prilagodili vašim zahtevam in na ta način omogočili, da se ta segment organizacije odvija na najboljši možni način.

V primeru, ko obstaja potreba za simultanim tolmačenjem iz slovenskega v angleški jezik, vam lahko pod najboljšimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši prevajalci in sodni tolmači se ukvarjajo tudi z vsemi vrstami materialov, ki so povezani z reklamiranjem in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil marketinga. To pomeni, da bodo določeno reklamno sporočilo zelo pazljivo iz izvornega jezika prenesli na ciljani jezik in ga oblikovali v skladu z veljavnimi pravili tega jezika. Na ta način oni izpolnjujejo cilj prevajanja reklamnih materialov, ker bodo vsem tistim potencialnim kupcem določenega izdelka oziroma uporabnikom storitev, ki se tako reklamirajo, približali vsebino v duhu angleškega jezika.

V odvisnosti od potreb in zahtev strank iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi vsebine brošur in katalogov tako storitev kot tudi izdelkov in zloženke, letake ter plakate, PR članke in vizitke.

Prevajanje dokumentov iz slovenskega v angleški jezik

Vsakdo, ki ima potrebo za prevajanjem kateregakoli dokumenta iz slovenskega v angleški jezik se mora zavedeti tudi tega, da le-ta mora biti tudi overjen z žigom sodnega tolmača, ki je za opravljanje tega posla uradno pooblaščen s strani pristojnih državnih institucij. Glede na to, da se Prevajalski center Akademije Oxford trudi izpolniti vse zahteve strank in jim omogočiti, da hitro in enostavno pridejo do najboljše možne storitve in tako so v naši ekipi tako prevajalci kot tudi sodni tolmači, tako da boste v relativno kratkem časovnem roku dobili celovito obdelane vse dokumente oziroma dokumentacije. S tem mislimo na to, da boste poleg samega prevoda dobili tudi overjen prevod oziroma dokument, ki je v pravnem in zakonskem pogledu popolnoma veljaven in ga v vsakem trenutku lahko neovirano uporabljate. Praktično, žig sodnega tolmača na kateremkoli dokumentu, ki je iz našega preveden v angleški jezik pravzaprav pomeni, da je le-ta enak izvirniku, toda da bi sodni tolmač lahko opravil svoj del naloge, stranke morajo dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Namreč, ko prevajalec konča s svojim delom, sodni tolmač opravi primerjavo prevoda in izvirnika, da bi ugotovil, ali gre za enaki vsebini in šele potem, ko to ugotovi, on overja prevod in ga s tem uvršča med pravno veljavne dokumente.

Edino, kar lahko podaljša proces prevajanja in overitve dokumentov je overitev s haškim Apostille žigom, ki je potrebna samo za določene dokumente in zanjo so v Republiki Sloveniji pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje. Gre za specifičen način overitve, ki se za vsak dokument, za katerega je potrebna, opravlja na drugačen način. Za določene dokumente treba najprej opraviti overitev z Apostille žigom, in jih šele potem prevesti in overiti cel dokument, kar vključuje tudi prevajanje samega žiga, medtem ko se v drugih primerih najprej prevede in overi dokument in tako obdelan material potem nosite v sodišče na overitev s haškim žigom. Ker so za to vrsto overitve pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje, je priporočljivo, da se stranka najprej pozanima o tem, ali je za njen dokument potrebna overitev z Apostille žigom, da bi vedela, kam najprej nosi dokumente, s čimer bo prihranila svoj trud in čas.

Poleg prevajanja osebnih in poslovnih dokumentov iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi razpisno dokumentacijo kot tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo oziroma vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam v različnih primerih, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

V skladu z zahtevami strank prevajamo tudi gradbene projekte in dokumentacijo ter navodila za uporabo oziroma deklaracije izdelkov kot tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse neomenjene dokumente, ki sodijo na področje farmacije in medicine.

Izpisek iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz slovenskega v angleški jezik. Razen njih obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije, različne vrste pogodb in poslovnih sklepov kot tudi: fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizorska poročila in številne druge poslovne dokumente.

Iz slovenskega v angleški jezik prav tako prevajamo tudi sodne odločitve in sklepe, pooblastila, certifikate in licence ter ostale materiale s področja sodstva in prava.

Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem, bo vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford na vašo zahtevo obdelal v najkrajšem roku in po zagotovo najugodnejši ceni. Razen prevajanja zaključnih spričeval osnovne in srednje šole pri nas lahko pričakujete tudi prevajanje: potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocen, diplom in dodatka k diplomi, potrdila o rednem šolanju in drugih dokumentov te vrste.

Prevajnje serij iz slovenskega v angleški jezik

Da bi bila storitev, ki vključuje prevajanje serij iz slovenskega v angleški jezik, popolna bodo poskrbeli prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford oziroma profesionalni podnaslavljalci in umetniki, ki so prav tako del naše stalne ekipe in so zadolženi za sinhronizacijo prevedenih video in zvočnih materialov. Tako bo vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje serij, reklamnih sporočil ter igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov oziroma zabavnih, izobraževalnih in otroških oddaj, na enem mestu dobila tudi možnost njihove finalizacije, kar vključuje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja. Glede na to, da so strokovnjaki, ki so zadolženi za te storitve, dovolj dolgo v poslu, tako da imajo več kot dovolj izkušenj in ste lahko prepričani, da ne bo prišlo do tistih nepravilnosti, ki se pogosto pojavljajo v praksi, kot je zamujanje glasov oziroma podnapisov.

Naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente in dela kot tudi diplomske in seminarske naloge ne glede na kompleksnost njihovih tem in vsebin.

Poleg tega vsakdo, ki že poseduje materiale, ki so prevedeni iz slovenskega v angleški jezik, s katerimi pa ni zadovoljen, lahko pri nas dobi storitev redakcije oziroma profesionalne korekcije in lekture takšnih vsebin.

Prevajanje besedil s področja turizma iz slovenskega v angleški jezik

Vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford na zahtevo stranke iz slovenskega v angleški jezik prevaja tudi besedila s področja turizma, in to v relativno kratkem roku in po povsem zagotovo najugodnejših cenah.

Razen besedil, ki so ozko povezana s področjem turizma, naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi vsebine, ki so povezane s številnimi drugimi področji, ne glede na njihovo zapletenost in dolžino. Razume se, da prevajamo tako besedilne vsebine, ki so namenjen širši javnosti kot tudi tiste namenjene za plasiranje ozkim strokovnim krogom.

Enostavneje rečeno, na glede na temo in kompleksnost besedila, za katerega vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik, to za naše strokovnjake ne predstavlja nikakršne ovire, ker imajo razen visokih profesionalnih kvalifikacij tudi dovolj izkušenj kot tudi zavidljivo raven splošne izobrazbe, tako da bodo z lahkoto prevedli besedila katerekoli tematike.

Poleg tistih besedil, katerih tematika je vezana za področje turizma, iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi vse vsebine, ki obravnavajo teme s področja: marketinga, ekologije in varstva okolja, filozofije, menedžmenta, znanosti, komunikologije, medicine, sociologije, politike, farmacije, prava, ekonomije, gradbene industrije, financ, psihologije, izobraževanja, bančništva kot tudi številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Cena prevajanja iz slovenskega v angleški jezik

  • Iz slovenskega v angleški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!