Prevajanje iz latinskega v češki jezik


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni številni strokovnjaki, ki so specializirani, tako za neposredno prevajanje iz latinskega v češki jezik kot tudi za storitev redakcije vseh nekakovostno prevedenih materialov.

Storitev prevajanja je na razpolago, tako kot tolmačenje kot tudi v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentov oziroma po njihovem prevajanju v navedeni različici jezikov pristopijo overitvi, in to v skladu z veljavnimi pravili.

Celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta je maksimalno usklajen z zakonom, tako da stranke v najkrajšem možnem roku lahko dobijo kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je pravno absolutno veljaven.


Prevajanje iz latinskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v latinski jezik

Zapriseženi sodni tolmač je dolžan, da pri postopku overitve detajlno preveri, ali so izvirni dokumenti enaki prevedenim, saj se overitev sme izvesti samo, če gre za popolnoma enake vsebine. Samo to je tudi razlog, zaradi katerega se pred vse lastnike dokumentov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz latinskega v češki jezik, postavlja uradna zahteva, da prinesejo izvirnike na vpogled. Seveda jih lahko pošljejo tudi preko kurirske službe na naslov predstavništva te institucije, ponujena je tudi možnost pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko.

Od vsake posamezne stranke se pričakuje, da navede, ali bo po kompletno obdelane dokumente prišla v poslovalnico ali pa ji jih bo na določen naslov dostavila kurirska služba. Glede na to, da gre za dodatno storitev oziroma v ceno prevajanja in overitve dokumenta ni vračunana, jo je stranka dolžna plačati kurirju pri prevzemanju.

Vsakdo, ki zahteva nujno prevajanje dokumentov iz latinskega v češki jezik, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci to storitev izvajajo samo, če najprej dobijo skenirane dokumente, naknadno pa jim stranka na vpogled priloži tudi izvirnike.

Prevajajo, tako osebne dokumente kot tudi pravne akte pa tudi izjave vseh vrst, soglasja ter potrdila, pri čemer ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi pravne akte. Vsekakor na zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz latinskega v češki jezik, kompletno pa obdelajo tudi celotno tehnično pa tudi razpisno in gradbeno dokumentacijo kot tudi katerikoli material, ki ga stranka na enega od predhodno opisanih načinov dostavi na prevajanje.

Dolžni smo omeniti tudi informacijo v zvezi s postopkom nadoveritve, ki vključuje postavljanje Haškega ali Apostille žiga na konkretne dokumente. Vsi, ki jih zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači tega žiga nimajo pravice postaviti na katerikoli dokument, pa s samim tem strankam tudi niso dolžni posredovati podatkov o tem. Samo iz tega razloga se vsaki stranki priporoča, da konkretne informacije o tej vrsti overitve pridobi v pristojnih institucijah. Pravzaprav mora kontaktirati s posebnim oddelkom okrožnega sodišča v mestu svojega prebivališča ter izvedeti, ali je tako imenovani Haški oziroma Apostille žig treba postaviti na te dokumente in v katerem trenutku v toku obdelave.

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji poskrbijo tudi za obdelavo knjig oziroma književnih del pa tudi učbenikov kot tudi poljudnih in strokovnih besedilnih materialov.

Treba je omeniti tudi to, da na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje revij iz latinskega v češki jezik, zaposleni v predstavništvu pa lahko kompletno obdelajo tudi vse marketinške materiale.

Kadar se zahteva obdelava katerihkoli vsebin, ki se tičejo računalništva ali spleta, sodni tolmači in prevajalci pa lahko implementirajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da jih v celoti uskladijo z zahtevami iskanja njihovo vsebino.

Vsekakor ti strokovnjaki na zahtevo strank obdelajo tudi tiste materiale, ki bodo kasneje predvajani na televiziji, radiju ali nekem drugem mediju. Pri tem bo strankam ponujena možnost, ki vključuje profesionalno sinhronizacijo vseh teh materialov, kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja.

Stranka mora konkretne vsebine dostaviti na elektronski naslov na obdelavo in potem, ko člani ekipe te institucije izvedejo zahtevane storitve, na enak način lahko prevzame obdelani material.

Neposredno prevajanje besedil iz latinskega v češki jezik

Tako poljudne besedilne materiale, katerih tematika se lahko tiče katerekoli naravoslovne ali družboslovne vedekot tudi strokovna besedila, obdelajo sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru te Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ponujamo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz latinskega v češki jezik, v skladu z zahtevami strank pa omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi časopisne članke pa tudi poljudne oziroma strokovne revije in književna dela, ne glede na to, ali so povezana s prozo ali s poezijo.

Treba je poudariti tudi to, da v okviru te institucije delajo tudi korektorji in lektorji, njihova specialnost pa je redakcija materialov. Pravzaprav gre za posebno storitev, ki se uporablja samo, ko je prevajanje neprofesionalno izvedeno neposredno pred tem, oziroma, ko korektorji in lektorji morajo v skladu s pravili češkega jezika in samega prevajanja izvesti potrebne popravke v takšnih vsebinah.

Seveda lahko obdelujemo tudi marketinške materiale katerekoli vrste, pri tem pa neposredno prevajanje iz latinskega v češki jezik izvajamo ob maksimalnem spoštovanju, tako pravil reklamiranja in prevajalske stroke kot tudi samega ciljnega jezika.

V primeru, da je nekomu potrebno prevajanje spletnih materialov v tej jezični kombinaciji, prevajalci in sodni tolmači implementirajo tudi orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO, kar pomeni, da te vsebine uskladijo s pravili, ki veljajo v okviru globalnega iskanja. Vse to ima izjemno pozitiven učinek na kotiranje konkretnih materialov, saj bodo s strani iskalnika zelo hitro prepoznani kot najboljši rezultati za predhodno pazljivo izbrane besede pa tudi izraze.

V tej jezični kombinaciji na zahtevo strank prav tako lahko obdelamo katerikoli zvočni ali video material. Vse interesente je treba obvestiti, da jih v okviru omenjene institucije, poleg prevajanja takšnih vsebin v tej jezični kombinaciji pričakuje, tako storitev njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacija.

Poleg najema opreme za simultano tolmačenje, lahko izvedemo tudi to tolmačenje iz latinskega v češki jezik pa tudi tisto, ki je poznano kot šepetano ali konsekutivno. Seveda je vse odvisno od vrste dogodka, ki se organizira, pa se predpostavlja, da bodo prevajalci in sodni tolmači konkretno storitev maksimalno uskladili s temi zahtevami. Od vsake stranke pričakuje se, da zaposlene v navedeni instituciji informira, ne samo o številu udeležencev oziroma o trajanju same manifestacije, ampak tudi o tem, na katerem mestu naj bi potekala in na splošno rečeno, kako je organizator predvidel, da bo izvedena.

Prevajanje dokumentov in dokumentacij iz latinskega v češki jezik

Da bi vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz latinskega v češki jezik, lahko te vsebine uporabljal, mora biti izpolnjen pogoj, da zapriseženi sodni tolmači izvede storitev, za katero je specializiran. Zato moramo poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford interesentom ponuja prav takšno storitev, saj so v ekipi te institucije in prevajalci in sodni tolmači.

Tako osebne oziroma dokumente s področij znanosti in izobraževanje kot tudi vse vrste izjav in potrdil oziroma soglasij sodni tolmači in prevajalci v skladu obdelajo z veljavnimi pravili.

Strankam je na razpolago tudi prevajanje zdravniških izvidov iz latinskega v češki jezik oziroma vseh dokumentov, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki obdelajo tudi vsebine, ki so povezane s področjem znanosti ali izobraževanja.

Treba je omeniti tudi to, da bo celotna vsebina razpisne oziroma gradbene in tehnične dokumentacije, prav tako ustrezno prevedena, na zahtevo pa strank pa bo izvedeno tudi prevajanje pravnih aktov iz latinskega v češki jezik kot tudi številnih drugih dokumentov.

Izjemno je pomembno, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebo prevajanje v dani različici jezikov za katerokoli dokumentacijo ali posamezni dokumenti, imeti v mislih, da sodni tolmači in prevajalci ne posedujejo pooblastil za izvedbo nadoveritve. Kadar se govori o nadoveritvi, moramo omeniti, da ta postopek vključuje postavljanje Haškega žiga na konkretne dokumente in da je njegov bolj poznan naziv tudi Apostille. Pomembno je, da vsaka stranka dobi informacije o tem za njene dokumente, saj na ta način prihrani veliko svojega časa, ker točno ve, ali dokumente najprej nosi na okrožno sodišče na overitev z omenjenim žigom, ali pa jih mora odnesti v predstavništvo omenjene specializirane institucije.

Cena prevajanja iz latinskega v češki jezik

  • Iz latinskega v češki je 36 EUR po strani

Cena prevajanja iz latinskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz latinskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz latinskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!