Sudski tumač i prevodilac za arapski jezik

Arapski jezik pripada takozvanoj afroazijskoj porodici jezika i piše se posebnim, arapskim pismom. Ovim jezikom se služi preko 200 miliona ljudi širom sveta. Posebno je važno istaći da arapski jezik spada u jedan od ukupno 6 službenih jezika Ujedinjenih Nacija, ali je takođe u službenoj upotrebi i u mnogim državama arapskog govornog područja kao što su: Egipat, Libija, Tunis, Alžir i mnoge druge.

Prevod bilo koje vrste sadržaja sa arapskog na srpski i sa našeg na arapski jezik možete zatražiti u svakom trenutku i to u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A budući da se naše poslovnice nalaze u skoro svim većim, ali i mnogim manjim gradovima naše zemlje i to na lako dostupnim lokacijama, to smo uvereni da ćete vrlo lako pronaći našu najbližu poslovnicu.

Tim naših stručnjaka, uz prevodioce i sudske tumače za arapski jezik čine i oni koji su specijalizovani za rad na preko 40 jezika koji se koriste u mnogim delovima sveta. U praksi, to znači da svako kome je potreban prevod sa japanskog na bilo koji strani jezik može da dobije ovu uslugu i to po najboljim uslovima. Sem toga, vršimo i prevođenje u suprotnom smeru, odnosno sa jednog od svetskih jezika na arapski. Jednostavnije rečeno, kod nas očekuju prevodi na arapski i sa arapskog na portugalski, italijanski, španski, engleski, te nemački, kineski, češki i slovački, ali i sve skandinavske jezike, odnosno finski, norveški, danski i švedski. Takođe, sve materijale prevodimo i na estonski, korejski, ali i romski, latinski, znakovni, te persijski i pakistanski jezik koji su izuzetno retko u ponudi na drugim mestima. Pored svega pomenutog, naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik vrše i sve usluge koje podrazumevaju prevođenje sa arapskog na slovenački, hrvatski, bosanski, makedonski, turski, albanski, holandski, japanski i još mnogo drugih jezika koji se koriste u svetu.

Nakon svega navedenog, trebalo bi da vam je jasno da kod nas možete dobiti praktično prevod sa bilo kog jezika na arapski, odnosno sa arapskog na određeni jezik, a sve to po najpovoljnijim uslovima na tržštu, kako sa stanovišta brzine i kvaliteta izrade, tako i u pogledu cena koje važe za vrlo pristupačne.
Svako ko ima potrebu za prevodom bilo koje vrste dokumenata, odnosno dokumentacije sa arapskog i na arapski jezik bi trebalo da zna da sam prevod ovakvih materijala u pravnom smislu nema nikakvu vrednost, sve dok ne bude overen i pečatom sudskog tumača. Tek tako obrađen dokument možete da predate bilo kojoj državnoj službi, a upravo tu uslugu takođe možete dobiti u okviru bilo koje naše poslovnice. Na taj način štedite svoje vreme i imate mogućnost da u relativno kratkom roku dobijete i preveden i overen dokument. Ono što je vrlo važno u ovakvim situacijama, jeste da ste u obavezi da svakako dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač mora da najpre uporedi prevode sa originalima, ne bi li utvrdio da li među njima postoji razlika. Ukoliko utvrdi da su u pitanju istovetni dokumenti, on stavlja svoj pečat na prevod, to jest overava ga i na taj način klijentu daje zakonski i pravno validan dokument.

Naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik prevode sve vrste ličnih, ali i poslovnih dokumenata, te sve vrste dokumentacije, poput tehničke i medicinske, odnosno dokumentacije za tender. Kod nas možete dobiti prevod: specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te naučne patente, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građavinske projekte i uputstva za rukovanje. Takođe, prevodimo i deklaracije svih proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sve ostale dokumente iz oblasti nauke, medicine, farmacije i građevinske industrije.

Prema vašim zahtevima, svaki naš prevodilac i sudski tumač za arapski jezik će prevesti i različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su: potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga.

Takođe, naši sudski tumači i prevodioci za arapski jezik obrađuju i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama , a vezana su za oblast edukacije.

Jedna smo od retkih institucija koja nudi i uslugu prevoda tekovina Evropske Unije, a u skladu sa vašim zahtevima će svaki naš prevodilac i sudski tumač za arapski jezik prevesti i licence, sertifikate, te punomoćja i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda i rešenja, kao i nepomenute pravne akte.

Ono što bi svako ko želi prevod i overu određenog dokumenta trebalo da zna jeste da se u pojedinim slučajevima, uz overu sudskog tumača koji je ovlašćen od strane nadležnih organa Republike Srbije zahteva i posebna vrsta overe, poznata kao haški Apostille pečat. Reč je o posebnoj vrsti overe, koja se razlikuje od dokumenta do dokumenta i za koju su zaduženi sudski organi. Takođe je vrlo važno da znate i to da nijedan prevodilac i sudski tumač za arapski jezik nema obavezu da poseduje informaciju o ovoj vrsti overe, ali možete biti sigurni da će učiniti sve da vam izađu u susret i maksimalno olakšaju dobijanje ove informacije. Kako bi vam bilo jasnije, napomenućemo i to da se overa Apostille pečatom može razlikovati u zavisnosti od dokumenta koji se prevodi i overava, tako da je za određene dokumente, recimo potrebna ova vrsta overe nakon prevoda i overe sudskog tumača, dok je u pojedinim slučajevima najpre potrebno izvršiti overu Apostille pečatom, pa tek onda doneti dokumenta našim stručnjacima, jer se zahteva i prevod samog pečata. Baš zato i naglašavamo da je za klijenta najbolje da se podrobno raspita u nadležnoj instituciji o ovoj vrsti overe, kako bi dobio validnu informaciju i time uštedeo i vreme i novac.

A pored svega što smo naveli, naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik prevode i: izvod iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, te sve vrste dozvola, poput radne, vozačke, saobraćajne i dozvole za boravak. Takođe, prevodimo i sva poslovna dokumenta: bilanse uspeha i stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, statute i osnivačke akte preduzeća, te revizorske i godišnje izveštaje, fakture, ali i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, kako lična tako i poslovna.Prevođenje sa arapskog i na arapski jezik

Svaki klijent kome je potrebno prevođenje sa arapskog i na arapski jezik može biti siguran da će naši stručnjaci to učiniti u vrlo kratkom roku i po cenama koje su izuzetno povoljne, kada se uzme u obzir visok kvalitet usluge.

Na vaš zahtev prevodimo sve vrste književnih dela, poput beletristike, poezije, proze i romana, ali i udžbenike. Takođe, sa arapskog i na arapski jezik prevodimo i stručne, ilustrovane, ali i dečije časopise, te članke iz novina i apsolutno sve vrste tekstualnih sadržaja različite tematike i složenosti. Ekologija i zaštita životne sredine, politika, pravo, ekonomija, psihologija, menadžment, informacione tehnologije, komunikologija, marketing, finansije, medicina, filozofija, bankarstvo, sociologija, građevinska industrija i turizam su samo neke od oblasti za koje smo specijalizovani kada su u pitanju prevodi tekstova u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Kod nas vas očekuju i profesionalni prevodi svih sadržaja koji su u vezi sa oblašću informacionih tehnologija, tako da u skladu sa vašim zahtevima, sa arapskog i na arapski jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i web sajtove, online kataloge i prodavnice. Samim tim što se prevođenje web sajtova vrši pod direktnim nadzorom IT stručnjaka koji su članovi našeg tima, možete biti sigurni da kod nas možete dobiti profesionalno urađen prevod. To znači da naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik tokom procesa prevođenja ovih materijala vode računa i o pravilima SEO (Search Engine Optimisation) koja pažljivo primenjuju i u prevedenim materijalima. Upravo na taj način, dobijate praktično dvostruku korist, jer uz kvalitetan prevod imate i mogućnost da se vaš sajt vrlo brzo nađe u samom vrhu pretrage, budući da će preveden sadržaj biti odlično optimizovan.

Prevodilački centar Akademije Oxford u nizu usluga koje nudi posebno izdvaja uslugu usmenog prevođenja sa arapskog i na arapski jezik, budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji iza sebe imaju sate i sate rada, te nebrojeno međunarodnih konferencija, poslovnih sastanaka i drugih događaja, na kojima su vršili simultano ili konsekutivno prevođenje. A uz ove dve vrste usmenog prevoda, kod nas možete angažovati i stručnjake specijalizovane za prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od zahteva događaja koji organizujete, odnosno od toga koja vrsta usmenog prevoda vam je potrebna, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Postoji još jedna usluga koju sa posebnim ponosom ističemo, a koja se odnosi na finalnu obradu audio i video materijala koji su prevedeni sa arapskog i na arapski jezik. Kako su u našem timu stručnjaci koji već godinama unazad pružaju uslugu sinhronizacije i titlovanja reklamnih poruka, serija, te zabavnih, stručnih, ali i dečijih emisija. Takođe, kod nas možete dobiti i kompletnu obradu dokumentarnih, animiranih, crtanih i igranih filmova, bez obzira kom žanru da pripadaju.

I uz sve usluge koje smo pomenuli, kod nas možete dobiti i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni sa arapskog i na arapski jezik, ali na nekom drugom mestu. Posebno naglašavamo da su u pitanju prevodi koji nisu izvršeni od strane naših stručnjaka, jer kada oni vrše prevođenje ne postoji potreba za uslugom lekture, odnosno korekture sadržaja, budući da oni u potpunosti poštuju sva pravila struke, te maksimalno izlaze u susret svim zahtevima klijenata. Kako naši lektori i korektori imaju sasvim dovoljno iskustva u obavljanju redakture sadržaja, to smo uvereni da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan ovom uslugom.

Ukoliko vam nije zgodno da nam materijale na prevod dostavite lično u jednoj od naših poslovnica, možete ih poslati na meil, odnosno kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice. Posebno je važno da naglasimo da je slanje materijala na meil dozvoljeno samo u pojedinim slučajevima, odnosno kada nije potrebna overa od strane sudskog tumača, ali i u onim situacijama kada je klijentima potreban hitan prevod, čak i dokumenata, mada su i tada klijenti obavezni da naknadno dostave originale na uvid.

Kada prevodilac i sudski tumač za arapski jezik koji vrše prevod dostavljenih materijala završe svoj deo posla, prevedene materijale možete preuzeti lično ili vam ih možemo poslati na željenu adresu. Samim tim što se za slanje ovim putem angažuje kurirska služba, to klijenti moraju imati na umu da se ova usluga naplaćuje odvojeno od prevoda i overe, i to prema cenovniku kurirske službe. Naravno, sve one materijale za koje se ne zahteva overa sudskog tumača možemo, prema vašem zahtevu da pošaljemo na meil i time u velikoj meri uštedimo i vaše, ali i naše vreme.

Kako nam je želja da u potpunosti ispoštujemo sve vaše zahteve, to vas pozivamo da nam se obratite ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu vezano za prevođenje sa arapskog i na arapski jezik!

Prevod sa srpskog jezika na arapski

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada sadržaja na arapskom jeziku u pisanoj formi, ali i pružanje usluga usmenog prevoda koji uključuje taj jezik, čine sastavni deo kolektiva svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji, to je klijentima na raspolaganju i usluga koja uključuje prevođenje sa srpskog na arapski jezik.

Kao što smo naveli, ona se vrši u obe varijante, a mora se istaći da ovi stručnjaci uz simultani prevod, klijentima mogu da pruže i uslugu koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata ili konsekutivni. Kako se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe u ovoj instituciji nudi zainteresovanima, ta se usluga svakako unosi u ponudu kada navedeni stručnjaci procene da upravo taj tip usmenog prevoda odgovara pravilno na zahteve određenog događaja. Da budemo malo precizniji, važno je da klijenti koji su za konkretnu uslugu zainteresovani, informišu zaposlene u odabranoj poslovnici ove institucije o svim potrebnim detaljima, koji se odnose na sam događaj. Pored dostavljanja podataka o samoj lokaciji na kojoj će on biti održan, očekuje se i informisanje kako o broju osoba koje će učestvovati, tako i o trajanju, te svakako o samoj organizaciji. Svi ovi podaci su od izuzetnog značaja za odabir najbolje vrste usmenog prevoda, pa se na osnovu njih i kreira ponuda za navedenu uslugu.

Pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše, ako to neki klijent zahteva i prevod online sadržaja sa srpskog na arapski jezik, a kada se obrađuju kako web prodavnice i sajtovi, tako i internet katalozi, te po potrebi i različite vrste programa i aplikacija, odnosno svi sadržaji koji su na neki način za internet vezani ili su na njemu objavljeni. S obzirom na to da ovi stručnjaci poznaju i primenjuju sva pravila koja se odnose na optimizovanje konkretnih sadržaja (SEO - Search Engine Optimisation), jasno je da će njihova pozicija u opštoj pretrazi biti mnogo bolja nakon što budu bili zvanično postavljeni na web.


Prevođenje sa srpskog na arapski
Prevođenje sa arapskog na srpski

Isto tako profesionalno se mogu izraditi prevodi i za tekstualne materijale, a nevezano za to da li se radi o stručnim ili popularnim sadržajima, to jest o onima koji se bave tematikom iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu sadržine časopisa različitih vrsta, ali i novinskih članaka, te na osnovu zahteva klijenata mogu da prevedu u toj kombinaciji jezika i bilo koje književno delo, odnosno udžbenik.

Napominjemo da se vrše i prevodi marketinških materijala sa srpskog na arapski jezik, a da će prevodilac i sudski tumač uz maksimalno poštovanje i pravila reklamiranja i pravila koja važe u arapskom jeziku prevesti plakate, kataloge i reklamne letke, ali i PR tekstove, odnosno vizit kartice, reklamne flajere i brošure, te mnoge druge materijale, koji se koriste za prezentovanje kompanijskog poslovanja, odnosno određenih usluga ili proizvoda.

Budući da uz već pomenute stručnjake, tim svake poslovnice ove institucije čine i profesionalci koji su usko specijalizovani kako za poslove titlovanja, tako i za poslove sinhronizacije, ističemo da se omogućuje kompletna obrada svih vrsta i video sadržaja i audio. Zapravo će najpre da bude izvršen prevod filmova i serija sa srpskog na arapski jezik, odnosno različitih tipova emisija, te reklamnih poruka i ostalih sličnih materijala, a nakon toga će pomenuti stručnjaci izvršiti uslugu koju klijent odabere, te mu tako omogućiti da relativno brzo dobije sadržaje spremne za dalje plasiranje.

Napominjemo da važi pravilo o slanju svih prethodno navedenih materijala na mejl, a kada klijent zahteva njihovo obradu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, te da se isti princip primenjuje i prilikom preuzimanja prevedenih sadržaja. Naravno, sve ovo važi pod uslovom da klijentu odgovara takav princip slanja i preuzimanja materijala, mada su dostupne i druge mogućnosti.

Mora se naglasiti da je princip obrade dokumenata potpuno drugačiji, tako da se razlikuje i način njihovog slanja na prevod i način preuzimanja. Osnovni razlog jeste što klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na arapski jezik imaju dužnost da prilože i originalne sadržaje na uvid, jer se vrši i usluga overe prevedenih dokumenata i to isključivo od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Naime, bilo koji dokument da se obrađuje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, mora biti ispoštovano zakonsko pravilo koje podrazumeva prvo njegovo prevođenje, a posle i overu, pa upravo na taj način prevodioci i sudski tumači i pristupaju obradi različitih vrsta dokumenata. Klijent koji bude dobio sadržaje obrađene po tom principu, zapravo dobija kompletnu obradu u skladu sa zakonom, te konkretna dokumenta svakako ima pravo da u bilo kojoj situaciji koristi i to bez ikakve bojazni. Tačnije, stavljanjem pečata ovog lica se potvrđuje da je sadržina dokumenta koji je preveden ista kao i u originalu.

U principu se može izvršiti dostavljanje određenih dokumenata preko kurirske službe, kao i preko „Pošte Srbije“, ali se ona moraju poslati isključivo preporučeno, te je naravno moguće i da klijent lično dođe u prostorije određenog predstavništva i donese dokumenta za koja zahteva obradu.

Kako se može izvršiti i hitan prevod dokumenata sa srpskog na arapski jezik, to se podrazumeva da samo klijenti koji su zainteresovani za tu uslugu imaju pravo da sadržaje prvo elektronski pošalju, to jest da ih skeniraju i pošalju na zvaničnu mejl adresu ove institucije, ali su svakako obavezni da originale prilože na uvid i to u najkraćem mogućem roku.

Po završetku obrade, klijent može lično da dođe u poslovnicu pomenute institucije, a kako bi kompletno obrađena dokumenta preuzeo ili mu, po zahtevu mogu biti isporučena na adresu. Budući da će kurirska služba tu uslugu da izvrši, klijent će imati obavezu i da kuriru plati sumu, koja je navedena u zvaničnom cenovniku te službe.

Sa ciljem da svakome, kome su neophodni profesionalni prevodi dokumenata sa srpskog na arapski jezik, pružimo mogućnost da značajno uštedi svoje vreme, napominjemo da se u određenim situacijama za neka dokumenta zahteva i dodatna overa, a da ta usluga nije dostupna u našim poslovnicama, pošto ne spada u zvaničnu nadležnost pomenutih stručnjaka. Pod tim mislimo na overu pečatom čiji je naziv Apostille ili Haški, ali klijenti moraju znati da on svakako nije obavezan baš za svaki dokument, već da je zakonom definisano u kojim slučajevima se on stavlja, to jest na koja dokumenta i prema kom principu. Mahom se overa Haškim pečatom vrši pre dostavljanja dokumenta na obradu našim stručnjacima, a tada su oni obavezni da prevedu i sadržinu tog pečata i sadržinu samog dokumenta, te postoji i opcija overe Apostille pečatom nakon prevođenja dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti i overe sudskog tumača. Baš zato što samo nadležni poseduju relevantne informacije, a od njih zavisi i celokupan proces obrade određenog dokumenta, svaki klijent pojedinačno bi trebalo da konkretne podatke potraži pre nego što originalna dokumenta dostavi našim stručnjacima na obradu.

Valjalo bi reći i to da sudski tumači i prevodioci mogu ispoštovati zahteve svakog klijenta te izvršiti prevođenje pravnih akata sa srpskog na arapski jezik (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske žalbe, sertifikati, sudska rešenja i odluke, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, licence i druga), te svakako mogu kompletno da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja zvanično ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Ukoliko je potrebno, ovi stručnjaci mogu ne samo da prevedu u navedenoj varijanti jezika, već i da izrađeni prevod overe u skladu sa pravilima i to za sva ona dokumenta koja se tiču obrazovanja ili nauke. A pod tim se prvenstveno misli na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučne radove i diplomu i dodatak diplomi, te na nastavne planove i programe fakulteta, seminarske radove i rezultate naučnih istraživanja, ali i na diplomske radove, zatim potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, kao i na prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i na sve ostale sadržaje koje nismo sada naveli, a tiču se pomenutih oblasti.

Bilo koji lični dokument isto tako može da bude kompletno obrađen od strane vrhunskih stručnjaka, čije specijalnos su prevodi sa srpskog na arapski jezik, pa izuzev pasoša, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, oni kompletno obrađuju i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, to jest rođenih, umrlih i venčanih, kao i ličnu kartu, dozvolu za boravak i vozačku dozvolu, ali i saobraćajnu i radnu dozvolu, te sva ostala lična dokumenta.

Podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i profesionalnu obradu svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije (godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji i druga), tako i onih koja se smatraju sastavnim delom tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala).

A uz obradu svih dokumenata i dokumentacija koje smo do sada pomenuli, zaposleni u okviru ove institucije mogu da izvrše i obradu različitih vrsta kako potvrda i izjava, tako i saglasnosti i uverenja, budući da su specijalizovani za prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa srpskog na arapski jezik. Najčešće klijenti zahtevaju obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o nekažnjavanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti, ali i saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, a svakako ovi stručnjaci mogu da obrade i bilo koji drugi dokument koji neka nadležna služba može da od konkretnog klijenta zahteva.

Prevodi knjiga sa srpskog na arapski jezik

Klijenti koji zahtevaju obradu knjiga u konkretnoj varijanti jezika, mogu angažovati pomenute stručnjake da bi bio izvršen prevod udžbenika, ali i različitih književnih dela, a što se odnosi i na ona koja spadaju u poeziju i na ona koja su prozna. Isto tako, prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahtev svakoga ko želi da dobije prevedene ilustrovane ili stručne, te dečije časopise, kao i članke iz novina različite tematike.

Svakako su dostupni i prevodi marketinških materijala sa srpskog jezika na arapski, a pomenuti stručnjaci se u toku procesa njihove obrade pridržavaju kako pravila reklamiranja i prevodilačke struke, tako i pravila koja važe u arapskom jeziku. Zahvaljujući takvom načinu prevođenja se postiže da sadržina kako plakata, reklamnih letaka i brošura, tako i kataloga, PR tekstova i reklamnih flajera, ali i svih ostalih marketinških materijala bude kvalitetno prezentovana za govornike arapskog jezika. Uz to klijenti mogu da dobiju i profesionalno prevedene vizit kartice u toj jezičkoj kombinaciji.

Za slučaj da je neko za izvršenje pomenute usluge zadužio stručnjake zaposlene u nekoj drugoj instituciji, a da tom prilikom nije dobio prevod zadovoljavajućeg kvaliteta, ima mogućnost da u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford angažuje lektore i korektore, kako bi izvršili profesionalnu redakturu tako obrađenih materijala. Podrazumeva se da će oni tom prilikom sve greške koje budu uočili, uskladiti sa pravilima ciljanog jezika i klijentima na taj način omogućiti da imaju prevod različitih vrsta sadržaja, koji je u potpunosti profesionalno urađen.

Takođe se može izvršiti i prevođenje web sajtova sa srpskog jezika na arapski, s tim da profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu takođe da obrade i online kataloge, kao internet prodavnice, te ukoliko je potrebno, mogu da izvrše i stručan prevod aplikacija i programa bilo koje vrste. Da bi se obrada svih ovih materijala sprovela u skladu sa pravilima koja su važeća, predviđeno je da se vrši i njihova optimizacija, to jest da se pomenuti stručnjaci potrude da konkretne sadržaje prilagode svim onim smernicama koje važe za SEO (Search Engine Optimisation), a sa ciljem da se oni što bolje pozicioniraju u polju pretrage i to za ključne reči, koje su pažljivo definisane.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog jezika na arapski

Kako oni stručnjaci, koje Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava imaju potrebna ovlašćenja da uz prevod ličnih dokumenata sa srpskog na arapski jezik izvrše i njihovu overu, to podrazumeva da svi klijenti imaju mogućnost da na jednom mestu, zapravo dobiju bilo koji lični ili neki drugi dokument koji je obrađen u skladu sa zakonskim regulativama i svakako spreman za korišćenje.

Napominjemo da svi klijenti, koji su za obradu ovih sadržaja zainteresovani moraju prilikom njihovog slanja ili donošenja na obradu, svakako da prilože i na uvid originalna dokumenta, budući da se overa pečatom sudskog tumača sme izvršiti tek nakon što pomenuto lice uporedi originalan dokument sa prevedenim i tako se uveri da odstupanja između njih nema.

Uz to, svaki klijent bi trebalo da zna i da pojedina dokumenta iziskuju izvršenje takozvane nadovere, a koja uključuje stavljanje onog pečata koji je poznat kao Apostille, odnosno Haški. Kako sudski tumači i prevodioci, koji su u našem timu nemaju dozvole da tu vrstu overe izvrše, uvek je dobro da klijenti samostalno provere u nadležnim institucijama da li se prethodno pomenuti pečat zahteva za njihova dokumenta, te da saznaju i po kom principu se za konkretne sadržaje overa njime mora izvršiti.

U lična dokumenta pored pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, svakako spada i uverenje o državljanstvu, ali i dozvola za boravak, kao i vozačka dozvola, te izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i izvod iz knjige venčanih, ali i radna dozvola i mnoga druga, te će svakako njih pomenuti stručnjaci kompletno da obrade po zahtevu klijenata.

Ako je potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa srpskog na arapski jezik, ali će obraditi kompletno i naučne radove različite tematike i složenosti, kao i naučne patente, te sve ostale materijale koji su striktno vezani za oblast nauke.

Podrazumeva se da klijenti mogu ove visokokvalifikovane stručnjake da angažuju i ako žele da dobiju prevod bilo kog dokumenta koji se predaje nadležnim institucijama u konkretno jezičkoj varijanti, a što se prvenstveno odnosi na potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i na saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i na sve ostale vrste potvrda, saglasnosti i izjava, odnosno uverenja.

Kad god se javi potreba da budu izvršeni prevodi pravnih akata sa srpskog na arapski jezik, klijenti mogu biti sasvim sigurni da će sudski tumač i prevodilac njihovoj obradi pristupiti profesionalno i izvršiti je u što kraćem roku. A pored sudskih rešenja, punomoćja za zastupanje i različitih vrsta sertifikata, oni mogu da izvrše kompletnu obradu i za presude o razvodu braka, kao i za sve ostale tipove sudskih presuda, odnosno za tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i licence, ali i za ugovore svih vrsta, zatim sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja se odnose kako na oblast prava, tako i na oblast sudstva.

Moramo reći i to da klijenti u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije imaju mogućnost da ove stručnjake angažuju kako bi bila izvršena kompletna obrada različitih tipova dokumentacija. A pored svih onih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski i poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji finansijski izveštaji, statut preduzeća i druga), profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da urade i prevod medicinske dokumentacije sa srpskog na arapski jezik (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala), ali i da kompletno obrade sva ona dokumenta i materijale koji se smatraju sastavnim delom tenderske, građevinske ili tehničke dokumentacije (građevine projekti, laboratorijske analize tehnički uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koje se u njih svrstavaju).

Svakako se klijentima može ponuditi i prevođenje uverenja o položenim ispitima sa srpskog na arapski jezik, to jest svih dokumenata koja su isključivo vezana za segment obrazovanja. A pod tim se prvenstveno misli na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, kao i na diplomu i dodatak diplomi, te na nastavni planove i programe fakulteta, s tim što po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač takođe mogu profesionalno da obrade i diplomske i seminarske radove, ali i sve ostale sadržaje i dokumenta koja se na konkretnu oblast odnose.

Usmeni prevod sa srpskog na arapski jezik

Prilikom organizacije događaja bilo koje vrste, a u okviru koga učešće uzimaju izvorni govornici arapskog jezika, svakako se zahteva angažovanje stručnjaka koji mogu da izvrše usmeno prevođenje sa srpskog jezika na arapski. Treba napomenuti da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava profesionalce koji su osposobljeni za pružanje ove usluge, a koji istovremeno uz simultani i konsekutivni, vrše i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, te zato i jeste potrebno da zainteresovani klijenti na vreme dostave sve informacije o samom događaju. Tačnije, ponuda za uslugu usmenog prevoda ne može da bude kreirana sve dok se ne sazna koliko osoba će određenom događaju prisustvovati, odnosno u kom prostoru će on da bude održan, te koliko bi uopšteno trebalo da traje, ali je svakako dobro i da klijent dostavi podatke koji se odnose na sve segmente organizacije konkretnog događaja. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje može ponuditi klijentima, ta usluga će svakako da bude zvanično uneta u ponudu ukoliko stručnjaci budu doneli odluku da se baš simultani prevod za određeni događaj i primeni.

Svakako prevodioci i sudski tumači mogu, ukoliko to neki klijent zahteva da izvrše i prevod video i audio sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a njihove kolege će nakon toga ostvariti zahtev klijenata koji žele da dobiju uslugu titlovanja ili sinhronizovanja svih tih sadržaja. Na taj način se klijentima obezbeđuje da dobiju kompletno obrađene serije, igrane i animirane filmove, ali i reklamne poruke, zabavne emisije i dokumentarne filmove, kao i radijske, odnosno televizijske informativne emisije, te crtane filmove i sve ostale vrste audio i video materijale, tako da će odmah nakon preuzimanja moći i da ih prezentuju.

A ako su klijentima neophodni prevodi tekstova sa srpskog jezika na arapski, moramo ih informisati da pomenuti stručnjaci mogu da obrade kako stručne tekstove različite tematike, tako isto i one koji se smatraju popularnim i koji će biti dostupni većem broju čitalaca. Bez obzira da li se radi o tekstovima koji se bave nekom temom iz oblasti politike, turizma, menadžmenta ili ekologije i zaštite životne sredine, odnosno finansija, marketinga ili bankarstva, sasvim sigurno će prevodilac i sudski tumač da ih obrade u skladu sa pravilima i arapskog jezika i same prevodilačke struke. Uz to mogu da prevedu i one tekstove koji se bave medicinskom ili filozofskom tematikom, kao i one čija tema je usko vezana za oblast farmacije, psihologije i građevinske industrije, ali i one koji se odnose na obrazovanje, informacione tehnologije ili bilo koju drugu naučnu disciplinu, nevezano za to da li spada u društvene ili prirodne nauke.

Prevodi sa arapskog na srpski jezik

Kada se javi potreba da bude izvršen prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj varijanti jezika, prvo što mora biti napomenuto klijentima jeste činjenica da im Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje kompletnu obradu zahtevanih sadržaja i to po izuzetno povoljnim uslovima. Jednostavnije rečeno, profesionalni prevodioci i sudski tumači koji su u svakoj poslovnici pomenute institucije angažovani, će najpre izvršiti prevođenje dokumenta sa arapskog jezika na srpski, a onda će ga u skladu sa datim ovlašćenjima overiti. A kada bilo koji preveden dokument ima i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, to podrazumeva da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu, te da se smatra pravno validnim.

Upravo zbog postupka obrade se i zahteva od svakog klijenta, koji je za navedenu uslugu zainteresovan da prilikom donošenja ili slanja sadržaja, obavezno na uvid priloži i originalna dokumenta. Omogućena je opcija kako ličnog dostavljanja i to u prostorije jedne od poslovnica ove institucije, tako i ona koja podrazumeva njihovo slanje ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

A po završetku obrade bilo kog dokumenta se preuzimanje može, takođe izvršiti lično u prostorijama konkretnog predstavništva ili klijent može da zahteva dostavljanje prevedenih i pečatom pomenutog stručnjaka overenih dokumenata na njegovu adresu. Kako se tom prilikom angažuje kurirska služba, to znači da klijent plaćanje konkretne usluge mora da izvrši upravo onog trenutka kada bude preuzimao pošiljku, a pomenuta služba će odrediti i visinu nadoknade.


Prevođenje sa arapskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na arapski

Ukoliko su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na srpski, on će prvo morati da te sadržaje dostavi skenirane elektronskim putem, a zatim će svakako priložiti i originalna dokumenta na uvid, s tim što se naglašava da je neophodno to da učini na najbrži od svih način koji su dostupni.

Svakako će sudski tumači i prevodioci izvršiti kompletnu obradu kako za sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, krštenica, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih i druga), tako i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci i sve ostale vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava).

Dobro je reći i to da su promenuti stručnjaci specijalizovani za prevođenje medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na srpski, a kojom prilikom izuzev lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, svakako mogu kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja zvanično mogu da se u vrste u pomenuti tip dokumentacije.

Različite vrste pravnih akata će isto tako, prevodilac i sudski tumač najpre u ovoj varijanti jezika da prevedu, a nakon toga i da propisno overe. Pored svih vrsta sudskih odluka, žalbi, rešenja i tužbi, oni su takođe specijalizovani i za kompletnu obradu tekovina Evropske Unije, presuda o razvodu braka i sertifikata, ali i ugovora, te punomoćja za zastupanje, sertifikata i svih drugih dokumenata koja se odnose bilo na sudstvo ili na oblast pravo.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav najpre poslovne dokumentacije, konkretni stručnjaci će da u pomenutoj kombinaciji jezika privredu i overe, a svakako mogu da ostvare zahtev i onih klijenata kojima je potreban prevod građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa arapskog jezika na srpski. Izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, te poslovnih odluka, faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno svih tipova poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski i revizorski), sudski tumači i prevodioci će kompletno obraditi i građevinske projekte, zatim uputstva za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine prethodno pomenute tipove dokumentacija.

Još bi trebalo reći i to da klijenti mogu dobiti prevod dokumenata i bilo koje druge vrste sadržaja koji se primarno tiču oblasti obrazovanja ili nauke. A osim kompletne obrade diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, ovi stručnjaci će izvršiti i prevod svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola sa arapskog jezika na srpski, ali i prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta i naučnih radova, kao i diplomskih i seminarskih radova, te naučnih patenata i ostalih sadržaja koja se na konkretne oblasti odnose.

Kada je u pitanju opisani proces obrade dokumenata u navedenoj varijanti jezika, moramo naglasiti da se on u pojedinim slučajevima ne može smatrati dovoljnim, budući da važeći zakon propisuje stavljanje Apostille pečata na neka dokumenta koja se prevode. Drugačiji naziv ovog pečata jeste Haški i za njegovo stavljanje na određena dokumenta su zadužena samo ona lica koja su zaposlena u specijalnim odeljenjima osnovnih sudova. A upravo njima bi trebalo da se javi svaki klijent kome su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u toj kombinaciji, te da se detaljno raspita o potrebi za overom pomenutim pečatom. Najpre da naglasimo da se Apostille pečat isključivo stavlja na dokumenta koja određuje zakon, a obično se ta vrsta overe vrši na dva načina, tako da je potrebno i da klijent samostalno te informacije pribavi. Ukoliko sazna da se Haški pečat stavlja na početku obrade, onda će overen dokument doneti u izabranu poslovnicu pomenute institucije, a prevodilac i sudski tumač će izvršiti najpre njegov prevod u navedenoj kombinaciji jezika, ali će morati tom prilikom da prevedu i sadržinu samog pečata, te će onda pristupiti i overi. Suprotno od toga, ako se Apostille pečat stavlja na kraju postupka obrade, onda ovi stručnjaci rade prvo prevod, zatim overu za koju imaju nadležnost i tako obrađen dokument se dostavlja klijentu, koji ima obavezu samostalno da ga odnese u nadležne državne institucije, a kako bi prema pravilima bio overen Haškim pečatom.

Kada se javi potreba da bude pružena usluga usmenog prevoda, klijenti bi prvo trebalo da dostave podatke o organizaciji određenog događaja, budući da ovi stručnjaci vrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa arapskog jezika na srpski, tako i takozvani prevod uz pomoć šapata. A na osnovu dostavljenih informacija o trajanju tog događaja, odnosno o broju lica koja će uzeti učešće, te o samoj lokaciji na kojoj bi trebalo da bude održan, će se tim stručnjaka konkretnog predstavništva opredeliti za jednu od pomenutih usluga, a u skladu sa odabirom će se u ponudi naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i ta usluga na raspolaganju klijentima.

Sve vrste časopisa, kao i novinske članke, ali i tekstove različite kompleksnosti, tematike i dužine će takođe prevodilac i sudski tumač profesionalno da obrade u već pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a podrazumeva se da će ispuniti zahtev svakom klijentu kome su neophodni prevodi književnih dela i udžbenika sa arapskog jezika na srpski. Takođe mogu da obrade i sve materijale koji se vezuju za oblast marketinga, kao što su na primer plakati, brošure i reklamni flajeri, ali i PR tekstovi, te katalozi, vizit kartice i mnogi drugi.

Napominjemo da su ovi stručnjaci specijalizovani i za profesionalnu obradu svih onih sadržaja koji se plasiraju na web ili su na neki način za internet vezani, a u skladu sa potrebama tom prilikom primenjuju i sva ona pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju, što znači da vode računa o implementaciji smernica SEO (Search Engine Optimisation). Podrazumeva se ne samo da će prevesti web sajtove, već i aplikacije i programe bilo koje vrste, ali i online prodavnice, zatim internet kataloge i mnoge druge materijale iz te grupe.

U okviru one usluge koja se odnosi na obradu video i audio materijala su dostupni prevodi filmova i serija sa arapskog jezika na srpski, ali i emisija različite tematike, kao i reklamnih poruka, te njihovo profesionalno titlovanje ili sinhronizacija.

Pomenuta institucija zapošljava i kvalifikovane lektore, odnosno korektore koji u svakom trenutku mogu ostvariti zahtev klijenata za redakturom bilo kog sadržaja, koji je prethodno nepropisno preveden u pomenutoj varijanti jezika.

Dostavljanje svih do ovog trenutka pomenutih materijala, a za koje klijent zahteva obradu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji se vrši na mejl, a ako mu to odgovara, te se svakako podrazumeva da po završetku rada pomenutih stručnjaka, on može na isti takav način i da preuzme prevedene sadržaje.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa arapskog jezika na srpski

Kada klijent ima potrebu da pomenuti dokument dobije preveden sa arapskog jezika na naš i obrati se ovlašćenim licima u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, svakako će biti informisan da uz prevođenje diplome i dodatka diplome sa arapskog na srpski jezik, u toj instituciji dobija i uslugu overe i to zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Na taj način on značajno štedi vreme, pošto zapravo na jednom mestu dobija dokument koji je obrađen u skladu sa zakonskim pravilima.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači obradu dokumenata vrše na tačno propisan način, klijenti bi morali da na uvid pošalju ili donesu i originale, a svakako je preporučljivo i da samostalno prethodno saznaju da li se zahteva overa Apostille, to jest takozvanim Haškim pečatom za ta dokumenta.

Pored diplome i dodatka diplomi, klijenti mogu da dobiju kompletno obrađeno uverenje o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstvo završnih razreda osnovne i srednje škole, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i seminarske i diplomske radove, te sve ostale materijale koji se tiču obrazovanja. Isto tako će pomenuti stručnjaci izvršiti i prevod rezultata naučnih istraživanja sa arapskog na srpski jezik, ali i naučnih patenata, kao i naučnih radova, te drugih sadržaja koji se prvenstveno odnose na nauku.

Napominjemo da sve vrste ličnih dokumenata, takođe sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, tako da osim izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, odnosno uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak i vozačke dozvole, oni takođe prevod saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu, pasoš i druga lična dokumenta.

Svakako su u ponudi i prevodi poslovne dokumentacije sa arapskog na srpski jezik (fakture, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaji, statut preduzeća i ostala), a na zahtev klijenata mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske i tehničke dokumentacije, tako i građevinske i medicinske. Pored ostalog, prevodilac i sudski tumač za specijalizovani i za prevod lekarskih nalaza u pomenutoj kombinaciji jezika, kao i građevinskih projekata, specifikacija farmaceutskih proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, a ispunjavaju zahteve klijenata koji žele da dobiju kompletno obrađeno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i uputstvo za rukovanje, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala nenavedena dokumenta koja se u ove vrste dokumentacijea svrstavaju.

Zainteresovani klijenti svakako mogu angažovati ove stručnjake ako im je potrebno prevođenje pravnih akata sa arapskog na srpski jezik, to jest svih onih dokumenata koja su vezana za oblast prava i sudstva. A izuzev tekovina Evropske Unije, ugovora i sudskih žalbi i odluka, pomenuta stručna lica mogu kompletno da obrade i punomoćje za zastupanje, kao i licence i sudske tužbe, ali i sertifikate, presude o razvodu braka i ostala dokumenta iz te grupe.

Kome god da je potrebna kompletna obrada svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, mogu tu uslugu da dobiju takođe u poslovnicama pomenute institucije. Iako klijenti najčešće zahtevaju kompletnu obradu uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci, podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu takođe da prevedu, a nakon toga i da overe potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te sve ostale vrste kako potvrda i uverenja, tako i izjava i saglasnosti.

Konsekutivno prevođenje sa arapskog na srpski jezik

Da bi prevodilac i sudski tumač mogli na neku vrstu događaja da primene konsekutivni prevod sa arapskog jezika na srpski, klijenti prvo moraju dostaviti sve potrebne informacije o njegovoj organizaciji, odnosno o trajanju i o okvirnom broju osoba koje će konkretnom događaju prisustvovati, a svakako je poželjno i da ovlašćenim licima određenog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford daju i podatke koji se odnose na lokaciju njegovog održavanja. Zapravo, ovi stručnjaci ne vrše samo pomenutu vrstu usmenog prevoda, nego su specijalizovani i za takozvano šapatno, kao i za simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A svaka od tih usluga se primenjuje za tačno određenu vrstu događaja, pa je vrlo važno i da ove informacije budu prethodno dostavljene, kako bi se opredelili baš za onu koja će na te zahteve kvalitetno odgovoriti. Napominjemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nalazi među brojnim uslugama koje su dostupne u pomenutoj instituciji.

Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi knjiga sa arapskog jezika na srpski, mogu dobiti profesionalnu obradu kako udžbenika, tako isto i različitih književnih dela, nevezano za to da li se svrstavaju u poeziju ili u prozu. A uz to će sudski tumači i prevodioci ostvariti i zahtev klijenata kada je potrebno prevesti novinske članke ili, pak bilo koju vrstu časopisa.

Navedena institucija zapošljava i ona stručna lica, koja su specijalizovana za pružanje usluge redakture, odnosno profesionalne korektore i lektore. Moramo istaći da se ta usluga primenjuje ukoliko klijent ima prevedene sadržaje u navedenoj varijanti jezika, a njihov kvalitet nije zadovoljavajući, pa je potrebno da budu izvršene ispravke.

Kada je u pitanju obrada marketinških materijala bilo koje vrste, slobodno možemo reći da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za prevod takvih sadržaja, to jest da mogu da ih oblikuju u skladu sa smernicama koje su važeće primarno u govornom srpskom jeziku.Uz prevod kataloga i brošura sa arapskog jezika na srpski, te reklamnih flajera, ovi stručnjaci svakako ostvaruju zahtev klijenata za obradu i PR tekstova, zatim plakata i vizit kartica, te reklamnih letaka i mnogih drugih materijala, a čija je svrha reklamiranje poslovanja različitih kompanija, odnosno proizvoda ili usluga.

Prevodi televizijskih i radijskih emisija sa arapskog jezika na srpski

Sa željom da svakom klijentu kome je potrebno prevođenje emisija sa arapskog na srpski jezik, nevezano za to da li one treba da budu prikazivane na televiziji ili puštane na radiju, bude omogućena njihova kompletna obrada, Prevodilački centar Akademije Oxford obezbeđuje i uslugu njihovog profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Svakako mogu da budu obrađeni i dokumentarni i animirani filmovi, ali i serije, te informativne emisije i igrani filmovi različitih žanrova, zatim reklamne poruke, crtani filmovi i uopšteno govoreći, svi drugi video ili audio materijali.

Pored toga, moramo istaći da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za obradu svih vrsta internet sadržaja, te su u ponudi kako prevodi web sajtova sa arapskog na srpski jezik, tako i aplikacija i online prodavnica, ali i internet kataloga, kao i svih vrsta programa, te svih ostalih sadržaja koje su dostupni na globalnoj mreži ili, pak imaju bilo kakve veze sa oblašću interneta. Obavezni smo da napomenemo da se prevod materijala ove vrste vrši uz implementaciju pravila vezanih za optimizaciju, a koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). Primena tih pravila ima za cilj da konkretnim sadržajima omogući dostizanje znatno bolje pozicije u pretrazi, a za definisane ključne reči.

Svi oni klijenti kojima je potrebna obrada tekstualnih materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji, nemaju apsolutno nikakvog razloga za brigu ukoliko se radi o nešto složenijim tekstovima, te ako je njihova tema neobičnija, zato što sudski tumači i prevodioci svakako mogu profesionalno da obrade tekstove bilo koje sadržine, ali i namene i složenosti. A uz prevođenje ekonomskih i političkih tekstova sa arapskog na srpski, oni su specijalizovani i za obradu onih čija tema je vezana kako za psihologiju, bankarstvo i obrazovanje, odnosno farmaciju, te ekologiju i zaštitu životne sredine i filozofiju, tako i za turizam, građevinsku industriju i marketing, ali i sociologiju, informacione tehnologije i komunikologiju, kao i za medicinu i mnoge druge naučne discipline, koje se tiču i prirodnih i društvenih nauka.

Prevod sa arapskog na druge jezike


Prevodilac za arapski jezik

Prevodilac za arapski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za arapski jezik

Vidi više o prevodiocu za arapski jezik >>>

Kurs arapskog jezika

Škola arapskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite arapski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs arapskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu arapskog jezika >>>


Sudski tumač za arapski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za arapski jezik
Prevodilac za arapski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na arapski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje