Sudski tumač i prevodilac za arapski jezik

Arapski jezik pripada takozvanoj afroazijskoj porodici jezika i piše se posebnim, arapskim pismom. Ovim jezikom se služi preko 200 miliona ljudi širom sveta. Posebno je važno istaći da arapski jezik spada u jedan od ukupno 6 službenih jezika Ujedinjenih Nacija, ali je takođe u službenoj upotrebi i u mnogim državama arapskog govornog područja kao što su: Egipat, Libija, Tunis, Alžir i mnoge druge.

Prevod bilo koje vrste sadržaja sa arapskog na srpski i sa našeg na arapski jezik možete zatražiti u svakom trenutku i to u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A budući da se naše poslovnice nalaze u skoro svim većim, ali i mnogim manjim gradovima naše zemlje i to na lako dostupnim lokacijama, to smo uvereni da ćete vrlo lako pronaći našu najbližu poslovnicu.

Tim naših stručnjaka, uz prevodioce i sudske tumače za arapski jezik čine i oni koji su specijalizovani za rad na preko 40 jezika koji se koriste u mnogim delovima sveta. U praksi, to znači da svako kome je potreban prevod sa japanskog na bilo koji strani jezik može da dobije ovu uslugu i to po najboljim uslovima. Sem toga, vršimo i prevođenje u suprotnom smeru, odnosno sa jednog od svetskih jezika na arapski. Jednostavnije rečeno, kod nas očekuju prevodi na arapski i sa arapskog na portugalski, italijanski, španski, engleski, te nemački, kineski, češki i slovački, ali i sve skandinavske jezike, odnosno finski, norveški, danski i švedski. Takođe, sve materijale prevodimo i na estonski, korejski, ali i romski, latinski, znakovni, te persijski i pakistanski jezik koji su izuzetno retko u ponudi na drugim mestima. Pored svega pomenutog, naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik vrše i sve usluge koje podrazumevaju prevođenje sa arapskog na slovenački, hrvatski, bosanski, makedonski, turski, albanski, holandski, japanski i još mnogo drugih jezika koji se koriste u svetu.

Nakon svega navedenog, trebalo bi da vam je jasno da kod nas možete dobiti praktično prevod sa bilo kog jezika na arapski, odnosno sa arapskog na određeni jezik, a sve to po najpovoljnijim uslovima na tržštu, kako sa stanovišta brzine i kvaliteta izrade, tako i u pogledu cena koje važe za vrlo pristupačne.Svako ko ima potrebu za prevodom bilo koje vrste dokumenata, odnosno dokumentacije sa arapskog i na arapski jezik bi trebalo da zna da sam prevod ovakvih materijala u pravnom smislu nema nikakvu vrednost, sve dok ne bude overen i pečatom sudskog tumača. Tek tako obrađen dokument možete da predate bilo kojoj državnoj službi, a upravo tu uslugu takođe možete dobiti u okviru bilo koje naše poslovnice. Na taj način štedite svoje vreme i imate mogućnost da u relativno kratkom roku dobijete i preveden i overen dokument. Ono što je vrlo važno u ovakvim situacijama, jeste da ste u obavezi da svakako dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač mora da najpre uporedi prevode sa originalima, ne bi li utvrdio da li među njima postoji razlika. Ukoliko utvrdi da su u pitanju istovetni dokumenti, on stavlja svoj pečat na prevod, to jest overava ga i na taj način klijentu daje zakonski i pravno validan dokument.

Naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik prevode sve vrste ličnih, ali i poslovnih dokumenata, te sve vrste dokumentacije, poput tehničke i medicinske, odnosno dokumentacije za tender. Kod nas možete dobiti prevod: specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te naučne patente, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građavinske projekte i uputstva za rukovanje. Takođe, prevodimo i deklaracije svih proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sve ostale dokumente iz oblasti nauke, medicine, farmacije i građevinske industrije.

Prema vašim zahtevima, svaki naš prevodilac i sudski tumač za arapski jezik će prevesti i različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su: potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga.

Takođe, naši sudski tumači i prevodioci za arapski jezik obrađuju i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama , a vezana su za oblast edukacije.

Jedna smo od retkih institucija koja nudi i uslugu prevoda tekovina Evropske Unije, a u skladu sa vašim zahtevima će svaki naš prevodilac i sudski tumač za arapski jezik prevesti i licence, sertifikate, te punomoćja i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda i rešenja, kao i nepomenute pravne akte.

Ono što bi svako ko želi prevod i overu određenog dokumenta trebalo da zna jeste da se u pojedinim slučajevima, uz overu sudskog tumača koji je ovlašćen od strane nadležnih organa Republike Srbije zahteva i posebna vrsta overe, poznata kao haški Apostille pečat. Reč je o posebnoj vrsti overe, koja se razlikuje od dokumenta do dokumenta i za koju su zaduženi sudski organi. Takođe je vrlo važno da znate i to da nijedan prevodilac i sudski tumač za arapski jezik nema obavezu da poseduje informaciju o ovoj vrsti overe, ali možete biti sigurni da će učiniti sve da vam izađu u susret i maksimalno olakšaju dobijanje ove informacije. Kako bi vam bilo jasnije, napomenućemo i to da se overa Apostille pečatom može razlikovati u zavisnosti od dokumenta koji se prevodi i overava, tako da je za određene dokumente, recimo potrebna ova vrsta overe nakon prevoda i overe sudskog tumača, dok je u pojedinim slučajevima najpre potrebno izvršiti overu Apostille pečatom, pa tek onda doneti dokumenta našim stručnjacima, jer se zahteva i prevod samog pečata. Baš zato i naglašavamo da je za klijenta najbolje da se podrobno raspita u nadležnoj instituciji o ovoj vrsti overe, kako bi dobio validnu informaciju i time uštedeo i vreme i novac.

A pored svega što smo naveli, naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik prevode i: izvod iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, te sve vrste dozvola, poput radne, vozačke, saobraćajne i dozvole za boravak. Takođe, prevodimo i sva poslovna dokumenta: bilanse uspeha i stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, statute i osnivačke akte preduzeća, te revizorske i godišnje izveštaje, fakture, ali i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, kako lična tako i poslovna.Prevođenje sa arapskog i na arapski jezik

Svaki klijent kome je potrebno prevođenje sa arapskog i na arapski jezik može biti siguran da će naši stručnjaci to učiniti u vrlo kratkom roku i po cenama koje su izuzetno povoljne, kada se uzme u obzir visok kvalitet usluge.

Na vaš zahtev prevodimo sve vrste književnih dela, poput beletristike, poezije, proze i romana, ali i udžbenike. Takođe, sa arapskog i na arapski jezik prevodimo i stručne, ilustrovane, ali i dečije časopise, te članke iz novina i apsolutno sve vrste tekstualnih sadržaja različite tematike i složenosti. Ekologija i zaštita životne sredine, politika, pravo, ekonomija, psihologija, menadžment, informacione tehnologije, komunikologija, marketing, finansije, medicina, filozofija, bankarstvo, sociologija, građevinska industrija i turizam su samo neke od oblasti za koje smo specijalizovani kada su u pitanju prevodi tekstova u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Kod nas vas očekuju i profesionalni prevodi svih sadržaja koji su u vezi sa oblašću informacionih tehnologija, tako da u skladu sa vašim zahtevima, sa arapskog i na arapski jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i web sajtove, online kataloge i prodavnice. Samim tim što se prevođenje web sajtova vrši pod direktnim nadzorom IT stručnjaka koji su članovi našeg tima, možete biti sigurni da kod nas možete dobiti profesionalno urađen prevod. To znači da naši prevodioci i sudski tumači za arapski jezik tokom procesa prevođenja ovih materijala vode računa i o pravilima SEO (Search Engine Optimisation) koja pažljivo primenjuju i u prevedenim materijalima. Upravo na taj način, dobijate praktično dvostruku korist, jer uz kvalitetan prevod imate i mogućnost da se vaš sajt vrlo brzo nađe u samom vrhu pretrage, budući da će preveden sadržaj biti odlično optimizovan.

Prevodilački centar Akademije Oxford u nizu usluga koje nudi posebno izdvaja uslugu usmenog prevođenja sa arapskog i na arapski jezik, budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji iza sebe imaju sate i sate rada, te nebrojeno međunarodnih konferencija, poslovnih sastanaka i drugih događaja, na kojima su vršili simultano ili konsekutivno prevođenje. A uz ove dve vrste usmenog prevoda, kod nas možete angažovati i stručnjake specijalizovane za prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od zahteva događaja koji organizujete, odnosno od toga koja vrsta usmenog prevoda vam je potrebna, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Postoji još jedna usluga koju sa posebnim ponosom ističemo, a koja se odnosi na finalnu obradu audio i video materijala koji su prevedeni sa arapskog i na arapski jezik. Kako su u našem timu stručnjaci koji već godinama unazad pružaju uslugu sinhronizacije i titlovanja reklamnih poruka, serija, te zabavnih, stručnih, ali i dečijih emisija. Takođe, kod nas možete dobiti i kompletnu obradu dokumentarnih, animiranih, crtanih i igranih filmova, bez obzira kom žanru da pripadaju.

I uz sve usluge koje smo pomenuli, kod nas možete dobiti i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni sa arapskog i na arapski jezik, ali na nekom drugom mestu. Posebno naglašavamo da su u pitanju prevodi koji nisu izvršeni od strane naših stručnjaka, jer kada oni vrše prevođenje ne postoji potreba za uslugom lekture, odnosno korekture sadržaja, budući da oni u potpunosti poštuju sva pravila struke, te maksimalno izlaze u susret svim zahtevima klijenata. Kako naši lektori i korektori imaju sasvim dovoljno iskustva u obavljanju redakture sadržaja, to smo uvereni da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan ovom uslugom.

Ukoliko vam nije zgodno da nam materijale na prevod dostavite lično u jednoj od naših poslovnica, možete ih poslati na meil, odnosno kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice. Posebno je važno da naglasimo da je slanje materijala na meil dozvoljeno samo u pojedinim slučajevima, odnosno kada nije potrebna overa od strane sudskog tumača, ali i u onim situacijama kada je klijentima potreban hitan prevod, čak i dokumenata, mada su i tada klijenti obavezni da naknadno dostave originale na uvid.

Kada prevodilac i sudski tumač za arapski jezik koji vrše prevod dostavljenih materijala završe svoj deo posla, prevedene materijale možete preuzeti lično ili vam ih možemo poslati na željenu adresu. Samim tim što se za slanje ovim putem angažuje kurirska služba, to klijenti moraju imati na umu da se ova usluga naplaćuje odvojeno od prevoda i overe, i to prema cenovniku kurirske službe. Naravno, sve one materijale za koje se ne zahteva overa sudskog tumača možemo, prema vašem zahtevu da pošaljemo na meil i time u velikoj meri uštedimo i vaše, ali i naše vreme.

Kako nam je želja da u potpunosti ispoštujemo sve vaše zahteve, to vas pozivamo da nam se obratite ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu vezano za prevođenje sa arapskog i na arapski jezik!

Prevod sa arapskog na druge jezike

Cena prevoda sa/na arapski jezik

  • Sa arapskog na srpski 1.800 RSD po strani
  • Sa srpskog na arapski 1.800 RSD po strani

Cena prevoda sa/na arapski jezik sa overom sudskih tumača

  • Sa arapskog na srpski sa overom sudskog tumača je 1.800 RSD
  • Sa srpskog na arapski sa overom sudskog tumača je 1.800 RSD

Popusti za prevode sa/na arapski jezik

  • Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.

Izračunajte cenu prevođenja sa arapskog na druge jezike sa overom sudskog tumača


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏


Prevodilac za arapski jezik

Prevodilac za arapski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za arapski jezik

Vidi više o prevodiocu za arapski jezik >>>

Kurs arapskog jezika

Škola arapskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite arapski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs arapskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu arapskog jezika >>>


Sudski tumač za arapski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za arapski jezik
Prevodilac za arapski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na arapski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje