Prevod sa francuskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa francuskog na srpski jezik

Za online prevod sa francuskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa francuskog na srpski jezik

Ma koji dokument ili drugu vrstu sadržaja da želite da dobijete prevedene sa francuskog jezika na srpski, imajte na umu da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su usmereni upravo na ovu vrstu prevoda, kako u pisanoj formi, tako i za sve vrste usmenog prevođenja. A dobro smo poznati i po nizu dodatnih usluga koje ćete još retko gde moći da dobijete, kao što je recimo usluga titlovanja i sinhronizacije prevedenih video i audio materijala, ali i usluga redakture već prevedenih sadržaja.

Posebna prednost koju imaju svi naši klijenti kojima je potrebno prevođenje dokumenata se odnosi na uslugu prevoda i overa dokumenata, uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji su ovlašćeni od strane nadležnih državnih institucija. Na taj način smo svim našim klijentima pružili mogućnost da maksimalno uštede svoje vreme, jer će dobiti dokument koji je spreman za upotrebu, uzevši u obzir da je dokument koji je obrađen na ovaj način jedini koji je zakonski i pravno validan. To znači da samo dokument koji je preveden sa francuskog na srpski jezik i koji ima pečat ovlašćenog sudskog tumača može da se preda bilo kojoj državnoj službi i da se koristi potpuno isto kao i svaki drugi original,te važi za dokument koji je sa pravne tačke gledišta potpuno validan.

Da bi ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač mogao da ispuni zakonske regulative, neophodno je da prvo uporedi originalna dokumenta sa prevedenim, pa je iz tog razloga vrlo važno i da klijenti prilikom slanja dokumenata na prevod svakako dostave i originale na uvid. Baš zato se način dostave dokumenata i ostalih sadržaja razlikuje, jer sve one materijale za koje se ne zahteva overa možete poslati na meil, čime ćete maksimalno pojednostaviti i ubrzati čitav proces. A za materijale za koje je neophodno izvršiti i overu možete doneti lično u ma koju od naših brojnih poslovnica ili ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe.Prevođenje sa francuskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na francuski

Obrađene materijale takođe možete da preuzmete lično i to u onoj našoj poslovnici koja se nalazi u vašem gradu, to jest koja vam je najbliža, a možete da zahtevate i da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Stim što svaki klijent mora da ima na umu da se usluga slanja kurirskom službom smatra dodatnom i nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe dokumenata, te se naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja i to prema ceni iz važećeg cenovnika kurirske službe koja je angažovana za izvršenje ove usluge.

Kada su u pitanju prevodi dokumenata, vrlo je važno da znate i to da se za određena dokumenta zahteva overa haškim Apostille pečatom. Uzevši u obzir da su za ovu overu nadležni sudovi Republike Srbije, to se jedino u nadležnom sudu klijenti i mogu raspitati da li je za njihov dokument ona potrebna ili ne. Da ne bi bilo zabune, trebalo bi da znate i to da nijedan sudski tumač i prevodilac nisu dužni da poseduju i daju informacije o ovoj vrsti overe, stim što možete biti potpuno sigurni da će učiniti sve da vam maksimalno izađu u susret. Kako postoje različiti načini overe haškim pečatom, upravo to i jeste razlog zbog čega je preporuka da se na vreme klijenti raspitaju, jer za neka dokumenta treba prvo izvršiti ovu overu, pa onda prevod i dokumenta i samog pečata, te njegovu overu od strane sudskog tumača, a za neka druga je potrebno najpre izvršiti prevod sa francuskog na srpski jezik, pa overu sudskog tumača i na kraju tako obrađen dokument i overiti haškim Apostille pečatom.

A sa francuskog na srpski jezik prevodimo i udžbenike, književna dela, ali i časopise, članke iz novina, te tekstualne sadržaje bilo koje tematike i kompleksnosti. Prevodimo i web sajtove, ali i softvere, sadržaje web prodavnica i online kataloge, te građevinske projekte i uputstva za rukovanje.Na vaš zahtev prevodimo i deklaracije svih proizvoda, reklamne materijale, ali i tekovine Evropske Unije, licence, sertifikate, ugovore, sudska rešenja i presude, odnosno sve vrste pravnih akata. Takođe prevodimo i lična, ali i poslovna dokumenta, kao i sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, odnosno ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama.

Na zahtev klijenata sa francuskog jezika na srpski prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i diplomske i seminarske radove. Uz sve pomenuto, prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, ali i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovonom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a koja se tiču oblasti obrazovanja.

Osim svega što smo pomenuli, svim zainteresovanim klijentima nudimo i mogućnost lekture i korekture svih materijala koji su prevedeni sa francuskog jezika na srpski. Kako se mnogi klijenti često odlučuju da prevođenje sadržaja sa francuskog na naš jezik prepuste onim ljudima koji nemaju baš dovoljno znanja, pa često to ne urade kvalitetno, događa se i da ne budu zadovoljni urađenim prevodom. Baš zato, naši lektori i korektori vrše uslugu redakture tako prevedenih materijala, a sa ciljem da klijentima ponude maksimalno kvalitetno obrađene materijale.

Prevod tekstova iz oblasti turizma sa francuskog na srpski jezik

U zavisnosti od potreba klijenata, vršimo i prevođenje tekstualnih sadržaja sa francuskog jezika na srpski. Nevezano za to da li su tekstovi kompleksni u većoj ili manjoj meri, te da li su namenjeni isključivo za prezentovanje stručnoj javnosti ili, pak za javnu upotrebu, odnosno da li su duži ili kraći, naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi u najkraćem mogućem roku i po najpovoljnijim uslovima.

Pored tekstova iz oblasti turizma, sa francuskog jezika na srpski prevodimo i sve tekstove čija tema ima veze sa bilo kojom od sledećih oblasti: politika, ekonomija, psihologija, pravo, informacione tehnologije, medicina, sociologija, nauka, građevinska industrija, filozofija, farmacija, menadžment, marketing, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, kao i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka.

Takođe, prevodimo i knjige, a sem udžbenika sa francuskog jezika na srpski prevodimo i beletristiku, romane, te prozu i poeziju, ali i članke iz novina, kao i sadržaje ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa.

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa francuskog jezika na srpski

Bez obzira da li su vam potrebni prevodi diplome i dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford možete dobiti njihov prevod sa francuskog na srpski jezik, ali i prevod svih ostalih dokumenata koja se odnose na segment obrazovanja. Sem toga prevodimo i potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepise ocena i sva ostala dokumenta koja se odnose na ovu oblast.

Takođe, sa francuskog na srpski jezik prevodimo i diplomske i seminarske radove, ma kako bili dugački i kompleksni, odnosno bez obzira koja im je tematika. Osim toga, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i naučne radove, ali i patente i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sve vrste dokumenata koja se odnose na nauku.

Svako kome je to potrebno, u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford može da dobije i uslugu profesionalne lekture i korekture svih sadržaja koji su već prevedeni sa francuskog na srpski jezik, ali ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta. Kako uslugu redakture prevedenih sadržaja vrše lektori, odnosno korektori koji iza sebe imaju nebrojeno obrađenih materijala, to sa sigurnoošću tvrdimo da će i najzahtevniji klijent biti zadovoljan pruženom uslugom.

Prevođenje web prodavnica sa francuskog na srpski jezik

Prevođenje bilo kojih sadržaja za web, uključujući i prodavnice i kataloge, ali i web sajtove se u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrši uz maksimalno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja naši prevodioci i sudski tumači sa puno pažnje implementiraju u svoj rad. A zahvaljujući činjenici da oni tokom ovog procesa ostvaruju i saradnju sa brojnim IT stručnjacima koji su isto u našem timu, svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevod softvera sa francuskog jezika na srpski, odnosno bilo kog programa i aplikacije.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i reklamne materijale, počev od vizit kratica i plakata, preko reklamnih letaka, flajera i brošura, pa do PR tekstova i sadržaja kataloga, kako usluga tako i proizvoda. Samim tim što je svaki prevodilac i sudski tumač čija specijalnost je prevođenje sadržaja iz oblasti marketinga već dugo u ovom poslu i iza sebe ima visok nivo iskustva, možete biti uvereni da vas kod nas očekuju maksimalno profesionalno i kvalitetno urađeni prevodi, te da će reklamna poruka iz originalnih sadržaja biti adekvatno preneta i na naš jezik.

A kao posebno interesantnu uslugu izdvajamo kompletnu obradu svih video, odnosno audio materijala sa francuskog na srpski jezik. Pod tim prvenstveno mislimo na uslugu prevođenja, te titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja, koje takođe vršimo na vaš zahtev. Pored igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, prevodimo i serije, ali i reklamne poruke, te informativne, zabavne i dečije emisije.

Prevođenje uz pomoć šapata sa francuskog jezika na srpski

Iako je reč o vrsti usmenog prevođenja koja se ne sreće toliko često u praksi kao, recimo konsekutivno i smultano, šapatno prevođenje je usluga koju takođe na vaš zahtev vrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Pored toga, za sve one klijente kojima je isključivo potrebna usluga simultanog prevođenja sa francuskog na srpski jezik za događaj koji organizuju, po najpovoljnijim uslovima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Da bi tim stručnjaka mogao da pripremi odgovarajuću ponudu koja će ispuniti sve zahteve događaja koji se organizuje, neophodno je da nam dostavite i informacije o broju učesnika, trajanju samog događaja, ali i njegovom konceptu, te podatke o prostoru u kome će biti održan.

A sa francuskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim službama vrlo često, kao što su na primer: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje ne može da se izvrši venčanje sa stranim državljaninom, ali i sve ostale vrte potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava. Uzevši u obzir da su u pitanju sadržaji za koje se vrši i overa pečatom zvaničnog sudskog tumača, to su klijenti u obavezi da dostave i originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima, pre nego što izvrši njihovu overu.

Prevodi dokumenata sa francuskog jezika na srpski

Prevodi dokumenata sa francuskog na srpski jezik u okviru Akademije Oxford podrazumevaju obradu apsolutno svih ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno medicinske, tehničke, građevinske i dokumentacije za tender, kao i tekovina Evropske Unije, presuda o razvodu braka i svih ostalih sudskih presuda i rešenja, ali i drugih pravnih akata, te sertifikata, punomoćja i licenci.

Sa francuskog na srpski jezik prevodimo između ostalog i: lekarske nalaze, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda različitih vrsta, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta i ostale sadržaje koji se odnose na oblast građevinske industrije, odnosno farmacije i medicine.

Kada su u pitanju lična dokumenta, sem izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte i pasoša, sa francuskog na srpski jezik prevodimo i: izvod iz matične knjige venčanih, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvolu za boravak, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu i mnoga druga.

Takođe, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ona dokumenta koja spadaju u poslovnu sferu, poput faktura, poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorskih izveštaja, bilansa uspeha, statuta preduzeća, poslovnih godišnjih izveštaja, bilansa stanja i mnogih drugih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje