Prevod sa francuskog na flamanski jezik

Obrada svih sadržaja u pomenutoj varijanti jezika i to pisanim putem je dostupna na zahtev u apsolutno svakom gradu, u kome postoji predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, s tim što su zaposleni te institucije specijalizovani i za usmeno prevođenje sa francuskog jezika na flamanski.

Ističemo da osim simultanog i konsekutivnog, oni mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, a na raspolaganju će biti zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

S obzirom na to da nisu samo prevodioci i sudski tumači u timu poslovnica ove institucije zaposleni, nego i lektori i korektori, ali i drugi stručnjaci, to su dostupne mnoge dodatne usluge.Prevođenje sa francuskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na francuski

Najpre da naglasimo da se vrši po zahtevu redaktura i to za sadržaje različitog tipa, koji su obrađeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali neprofesionalno. Tada će korektori i lektori da se potrude sve greške, koje budu pronašli u prevedenim materijalima da isprave i to uz maksimalno poštovanje tako pravila prevođenja, tako isto i flamanskog jezika.

Dostupne su i dodatne usluge u vidu titlovanja i sinhronizacije svih audio i video sadržaja, a za koje će neposredno pre toga biti urađeni direktni prevodi sa francuskog jezika na flamanski.

Naravno da će sudski tumači i prevodioci obraditi i novinske članke, zatim sadržinu časopisa i stručnih, te popularnih tekstova, a po potrebi će prevesti i književna dela, kao i udžbenike.Ukoliko se zahteva, pomenuti stručnjaci izrađuju i prevod reklamnih sadržaja sa francuskog jezika na flamanski, ali i svih onih, koji su na određeni način vezani kako za računare, tako isto i za internet. Tada će osim osnovne usluge izvršiti i optimizaciju svih tih materijala za pravila pretrage, to jest primeniće alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation) i usuglasiti ih sa pravilima online pretrage.

Važno je da na najlakši i najbrži način klijent sve te materijale na obradu dostavi, pa je zato i predviđeno njihovo slanje elektronski, a trebalo bi i da na isti takav način budu preuzeti. Svakako da će klijentima biti omogućeno da odaberu i drugačiji princip njihovog preuzimanja i slanja, a o detaljima se mogu dogovoriti direktno u samoj poslovnici pomenute institucije.

Ponudom je obuhvaćena i usluga, koja uključuje kako profesionalno prevođenje dokumenata sa francuskog jezika na flamanski, tako isto i njihovu overu, za koju su sudski tumači zaduženi. Dužni smo da naglasimo i to da je overa izuzetno značajna za obradu bilo kog dokumenta, jer na taj način ovaj stručnjak potvrđuje da je prevod veran originalu.

Međutim, svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta moraju znati da je njihova obaveza tom prilikom originale da prilože, pošto će njih koristiti sudski tumač prilikom postupka overe.

Mogu ih poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili doneti lično, ali slanje mogu izvršiti i preko odabrane kurirske službe.

A nakon što bude bio izvršen profesionalan prevod dokumenata i njihova overa, klijent će imati mogućnost da ih direktno u predstavništvu preuzme lično ili da ih dobije isporukom na željenu adresu. Budući da tu uslugu izvršava nadležna kurirska služba, ona je i od klijenta direktno naplaćuje, a prema sopstvenom cenovniku koji je u datom trenutku aktuelan.

Bez obzira da li su klijentima potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa francuskog jezika na flamanski, odnosno onih koji su vezani za oblasti obrazovanja, sudstva i nauke, te prava, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač njihovoj obradi da pristupe isključivo sa zakonskog aspekta.

Takođe mogu da prevedu i overe sadržinu građevinske i medicinske, potom tehničke i poslovne, ali i dokumentacije za tendere.

Trebalo bi naglasiti i to da su aktuelnom ponudom ove institucije obuhvaćene i usluge koje uključuju kako prevod izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja sa francuskog jezika na flamanski, tako isto i overu svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama po potrebi. Svakako da sudski tumač i prevodilac u toj varijanti jezika mogu u skladu sa pravilima da obrade i svaki drugi dokument, ali klijent mora da se pridržava prethodno pomenutog pravila i da originale na uvid priloži.

Overa koja uključuje stavljanje Haškog pečata na dokumenta, inače poznatijeg pod nazivom Apostille se ne nalazi na spisku usluga, koje zaposleni pomenute institucije pružaju, prosto zato što im nisu dati adekvatna ovlašćenja. Zato i jeste važno da vlasnik dokumenata sve podatke o toj vrsti overe prethodno samostalno potraži od nadležnih u osnovnim sudovima Republike Srbije.

U slučaju da neko ima potrebu preveden i overen bilo koji dokument da dobije izuzetno brzo, biće mu dozvoljeno da originale na uvid kasnije dostavi, a da prvo pošalje skenirane sadržaje na mejl adresu konkretne poslovnice ove institucije.

Prevod ugovora sa francuskog na flamanski jezik

Koliko god bila kompleksna sadržina bilo kog ugovora, klijenti moraju znati da će biti izvršeni kako njihovi direktni prevodi sa francuskog jezika na flamanski, tako isto i overa, a koju u ovom slučaju izvršava zvanično ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač. Takav princip je usaglašen sa zakonom i omogućuje svakom obrađenom dokumentu pravnu validnosti, jer pečat zvaničnog sudskog tumača iznosi potvrdu da je prevod apsolutno isti kao i originalan dokument.

Vlasnik dokumenata je dužan da priloži na uvid tom stručnjaku originale, ali je poželjno i da se o svemu što se odnosi na overu Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom raspita samostalno u nadležnim službama naše zemlje, pošto prevodioci i sudski tumači, koji su u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, za taj tip overe nisu ni ovlašćeni ni nadležni.

Sem ugovora, klijentima je na raspolaganju prevod u datoj varijanti jezika i za mnoga druga pravna akta, kao što su na primer sudske žalbe i presude, potom sudske odluke i tekovine Evropske Unije, ali i punomoćje za zastupanje, sertifikati i sudska rešenja, odnosno licence i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava.

Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za direktno prevođenje lične karte sa francuskog jezika na flamanski, a po zahtevu će obraditi i sva ostala kako lična dokumenta ( izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, vozačka dozvola i ostala), tako isto i ona dokumenta, koja se po zahtevu predaju nadležnim službama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i ostali tipovi što potvrda i uverenja, što saglasnosti i izjava).

Izuzev diplomskih, odnosno seminarskih i naučnih radova, prevodilac i sudski tumač mogu da kompletno obrade i diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta. Svakako se izvršavaju i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa francuskog jezika na flamanski, odnosno potvrde o redovnom školovanju i naučnih patenata, a po potrebi će ovi stručnjaci kompletno obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i sva ostala dokumenta iz domena nauke ili obrazovanja.

Valjalo bi, pored svega pomenutog navesti i to da klijenti mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da zahtevaju prevod i za sva ona dokumenta, koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija. najpre mislimo na medicinsku (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), a svakako i da može biti izvršen i direktan prevod poslovne dokumentacije sa francuskog jezika na flamanski, ali i tenderske, tehničke i građevinske. A to podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća i revizorskih, odnosno godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, da prevedu, a nakon toga i izvrše overu kako za fakture, osnivački akt preduzeća i građevinske projekte, tako isto i za deklaracije proizvoda, potom uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i za apsolutno bilo koji drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Usmeno prevođenje sa francuskog jezika na flamanski

Najvažnije je da prevodioci i sudski tumači budu upoznati sa organizacijom samog događaja, za koji se zahteva usmeni prevod sa francuskog na flamanski jezik, zato što oni primenjuju kako šapatni, tako isto i simultani i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika.

Ponuda za tu uslugu će biti formirana na osnovu podataka o predviđenom trajanju i o broju učesnika, ali i u skladu sa karakteristikama lokacije održavanja konkretne manifestacije. Bitno je da svaki klijent zna da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nalazi u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford, tako da će i ta usluga biti obezbeđena u skladu sa definisanom ponudom.

Obrada svih vrsta književnih dela u pomenutoj jezičkoj kombinaciji je, isto tako dostupna na zahtev, a podrazumeva se da će biti izvršeni i direktni prevodi tekstova sa francuskog na flamanski jezik. U tom slučaju će sudski tumač i prevodilac osim stručnih tekstualnih materijala različite tematike, prevesti i tekstove koji se smatraju popularnim. Naravno da će biti ostvareni zahtevi i vezano za obradu udžbenika, ali i članaka iz novina, te stručnih, ilustrovanih i ostalih vrsta časopisa.

Shodno iznetim zahtevima, lektori i korektori te institucije će izvršiti sve potrebne ispravke u onim sadržajima, koji su prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, ali nisu poštovana ni pravila prevođenja, ni flamanskog jezika, te nisu usklađeni sa originalima.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktno prevođenje web sajtova sa francuskog na flamanski jezik, ali će naravno obraditi i sadržinu internet prodavnica, te različite tipove programa i aplikacija, odnosno onlajn kataloge i mnoge druge sadržaje tog tipa. A da bi klijentima omogućili maksimalno profesionalnu uslugu, oni će primeniti i alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), te će im upravo zahvaljujući tome omogućiti da dobiju profesionalno optimizovane sadržaje tog tipa.

Usluge sinhronizacije video i audio materijala, kao i njihovo stručno titlovanje su dostupne u svakom predstavništvu ove institucije. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade kako emisije različite tematike, tako isto i serije, potom reklamne poruke i filmove, ali i mnoge druge sadržaje koji će kasnije biti emitovani kako na radiju i televiziji, tako isto i u bioskopu ili na internetu.

U skladu sa iznetim zahtevima će prevodi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji biti izvršeni i za reklamne sadržaje bilo koje vrste i kompleksnosti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje