Prevod sa srpskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na francuski jezik

Za online prevod sa srpskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa srpskog na francuski jezik

Kako je franuski jedan od zvaničnih jezika Evropske Unije, a i mnogi ljudi iz Srbije ili studiraju ili rade, odnosno sarađuju sa nekom kompanijom iz Francuske, to je i izuzetno velika potreba za prevođenjem različitih dokumenata, odnosno dokumentacije sa srpskog na francuski jezik.

No, bez obzira iz kog razloga imate potrebu za prevodom u ovoj kombinaciji, možete biti uvereni da ćete kod nas dobiti uslugu na najvišeg mogućem nivou, a uz to vam nudimo i kompletnu obradu svih vrsta dokumenata i dokumentacije, odnosno prevod svih ostalih vrsta materijala. A to zapravo znači da kod nas možete dobiti i prevod dokumenata i njihovu overu za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači.

Zakon predviđa da svaki dokument koji se prevodi sa srpskog na francuski jezik mora da bude i overen pečatom zvaničnog sudskog tumača, da bi bio smatran važećim sa pravne tačke gledišta. Upravo zato je i vrlo važan podatak za sve klijente kojima su potrebni prevodi dokumenata to što na jednom mestu, odnosno u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica u zemlji, mogu da dobiju obe usluge, čime će maksimalno uštedeti svoje vreme.Prevođenje sa srpskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na srpski

Jedina stvar koja može neznatno da produži čitav proces jeste ukoliko je potrebna overa haškim Apostille pečatom, koja je u nadležnosti sudova Republike Srbije. Ta vrsta overe se vrši samo za pojedina dokumenta, a u zavisnoti od toga koji dokument je u pitanju zavisiće i način overe ovim pečatom. Takođe je vrlo bitno da znate i to da overa haškim pečatom nije dovoljna ukoliko želite da vaš dokument bude važeći u smislu zakona, kao i da Apostille pečat ni u kom slučaju ne isključuje overu od strane sudskog tumača. Tako, na primer dokumenta se a neka dokumenta zahteva prvo prevođenje i overa sudskog tumača, pa onda overa Apostille pečatom, dotle se za neka druga dokumenta najpre vrši overa haškim pečatom, a onda i prevod celokupnog dokumenta, uključujući i prevod samog pečata, pa tek na kraju i sudski tumač vrši overu tako obrađenog dokumenta. Baš iz tog razloga napominjemo da je jako važno da klijent bude upoznat sa samom procedurom, kako bi mogao da uštedi svoj trud i vreme, jer će tada znati da li prvo treba da nosi dokumenta u Prevodilački centar Akademije Oxford ili u nadležni sud. Iako prevodioci i sudski tumači nisu dužni da poseduju ove informacije, svakako će učiniti sve da klijentima pomognu i upute ih kako da na najbrži mogući način dođu do potrebnih informacija.

A kako sam proces overe prevedenih dokumenata podrazumeva i upoređivanje originala i prevoda, to je vrlo važno da svaki klijent dostavi i originale na uvid, pa je zato sam postupak slanja materijala na prevod drugačiji u odnosu na one sadržaje za koje se ne zahteva overa. Dakle, sve sadržaje za kojee su vam potrebni prevodi sa srpskog na francuski jezik možete slati na nekoliko načina, odnosno onako kako vama najviše odgovara. U slučaju da vam ne odgovara da materijale na prevod donesete lično, mada u Srbiji postoji preko 20 poslovnica Akademije Oxford, možete ih poslati na meil, ali samo ukoliko su u pitanju oni za koje nije potrebno izvršiti overu. A možete ih poslati i na adresu naše najbliže poslovnice putem “Pošte Srbije”, preporučeno, odnosno preko kurirske službe.

Kada naši prevodioci i sudski tumači završe svoj posao, obrađene materijale možete preuzeti lično, ali možete zahtevati i da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Ta vrsta usluge spada u dodatne, što znači da se naplaćuje nezavisno od usluge prevoda i overe, i to direktno od klijenta prema važećem cenovniku kurirske službe koja je zadužena za isporuku.

Pored poslovnih i ličnih dokumenata, sa srpskog na francuski jezik prevodimo i medicinsku, građevinsku, tehničku i dokumentaciju za tender. Takođe, prevodimo i ona dokumenta koja se u različitim situacijama predaju nadležnim službama, kao što su sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci).A sa srpskog jezika na francuski prevodimo i uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, softvere, web sajtove, online kataloge i prodavnice, te tekstualne sadržaje različite sadržine i dužine. Takođe prevodimo i plakate, letke, flajere, PR tekstove, te sadržaje brošura i kataloga proizvoda i usluga, ali i sve ostale materijale iz oblasti marketinga.

Ukoliko je potrebno, prevodimo i diplome i dodatke diplome, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovonom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i sva druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja.

Uz sve navedeno, svako kome je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog na francuski jezik, može biti uveren da će prevodioci i sudski tumači koji su članovi tima Akademije Oxford ovu uslugu izvršiti na najbolji mogući način, uzevši u obzir da iza sebe imaju izuzetno visok nivo profesionalnih kvalifikacija, ali i dosta sati prevođenja na događajima različite vrste. Tako, sem za simultano i konsekutivno prevođenje, koji su najčešće prisutni u praksi, kod nas možete angažovati i stručnjake koji su posebno usmereni na prevođenje uz pomoć šapata. Ukoliko je za neki događaj potrebno isključivo simultano prevođenje, svim zainteresovanim klijentima po najpovoljnijim uslovima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima.

Takođe, kod nas možete dobiti i prevod filmova, serija, ali i emisija i reklamnih poruka sa srpskog jezika na francuski, a u sklopu ove usluge nudimo i uslugi sinhronizacije i titlovanja prevedenih sadržaja. Na taj način svaki klijent dobija potpuno obrađen audio i video materijal, tako da može odmah da ga plasira tamo gde želi.

Prevodi književnih dela sa srpskog jezika na francuski

Prevodi knjiga su samo deo bogate ponude usluga koje pruža Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj od preko 20 svojih poslovnica, koje se nalaze u većini gradova naše zemlje. Osim udžbenika, sa srpskog na francuski jezik prevodimo i romane i prozu, ali i beletristiku, pa čak i poeziju.

Osim toga prevodimo i članke iz novina, ali isadržaje stručnih, ilustrovanih i dečijih časopisa. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i različite tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju oni tekstovi koje će čitati javnost ili su u pitanju oni koji su isključivo namenjeni za upotrebu u okviru stručnih krugova. Ma koja tema i način izlaganja bili, možete biti sigurni da će svaki prevodilac i sudski tumač koji su angažovani za ovaj posao u najkraćem mogućem roku i po najpovoljnijoj ceni obraditi materijale koje nam dostavite. Veliki je broj oblasti za koje su naši stručnjaci specijalizovani, uzevši u obzir da iza sebe imaju izuzetno bogato iskustvo u obradi ovakvih materijala, te da im niti jedna tema nije strana. A sa srpskog na francuski jezik prevodimo tekstove čija tema je vezana za ma koju od ovih oblasti: pravo, menadžment, turizam, psihologija, politika, građevinska industrija, ekonomija, informacione tehnologije, nauka, sociologija, finansije, medicina, sve grane društvenih i prirodnih nauka, obrazovanje, bankarstvo, marketing, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, filozofija i mnoge druge oblasti.

Takođe, prevodimo i naučne, diplomske i seminarske radove, ali i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na francuski jezik i overa sudskog tumača

Kako kod nas možete dobiti kompletnu uslugu obrade dokumenata odnosno svih vrsta dokumentacije, vaša jedina obaveza je da se raspitate o tome da li je potrebna overa haškim Apostille pečatom ili ne. Ova overa se vrši samo za pojedina dokumenta, a za nju su nadležni određeni sudovi Republike Srbije, tako da će prevodioci i sudski tumači učiniti sve da vas upute na pravo mesto na kome možete dobiti sve potrebne informacije. Svaki klijent koji bude posedovao ovu informaciju će dosta uštedeti svoje vreme, jer je za neka dokumenta potrebno najpre izvršiti overu Apostille pečatom, pa tek onda ga dostaviti nama, jer je potrebno prevesti ne samo dokument, već i sam haški pečat.

Kod nas možete dobiti prevode svih dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, kao što su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i radna dozvola, a na vaš zahtev prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, ali i poslovne odluke, fakture, statut preduzeća, ugovore, te sva ostala poslovna i lična dokumenta.

Takođe, prevodimo i tekovine Evropske Unije, licence, presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste presuda i sudskih rešenja, ali i sertifikate i mnoga druga pravna akta. Kako je vrlo česta potreba za različitim dokumentima koja se podnose nadležnim službama koja moraju da budu prevedena sa srpskog na francuski jezik, to kod nas možete dobiti i prevod, ali i overu svih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, poput: saglasnosti za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnogih drugih sličnih dokumenata.

Prevodi svih vrsta dokumentacije sa srpskog na francuski jezik

Osim građevinske i tehničke, sa srpskog jezika na francuski prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i medicinsku dokumentaciju. Kako su u pitanju materijali za koje se zahteva overa ovlašćenog sudskog tumača, to je svaki klijent u obavezi da dostavi i originale na uvid, kako bi mogla da bude ispoštovana zakonska procedura.

Na vaš zahtev, između ostalog prevodimo i: laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja se odnose na navedene oblasti.

Takođe, sa našeg jezika na francuski prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su: potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga.

A u skladu sa vašim potrebama, nudimo vam i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni sa srpskog na francuski jezik, ali nestručno, tako da nisu zadovoljili određeni nivo kvaliteta. Samim tim što lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu iza sebe imaju visok nivo iskustva u obradi različitih vrsta prevedenih sadržaja, možete biti sigurni da ćete biti i više nego zadovoljni obrađenim materijalima.

Prevodi flajera i letaka sa srpskog na francuski jezik

Sa srpskog jezika na francuski prevodimo i flajere i letke, odnosno apsolutno sve vrste materijala koje tiču oblasti marketinga. Kako je za prevođenje PR tekstova, brošura, kataloga, plakata i ostalih reklamnih materijala vrlo važno znanje i umeće, ali i iskustvo onoga ko ih prevodi, jer je neophodno na pravi način prevesti i reklamnu poruku koja se u njima nalazi, to vas uveravamo da vas kod nas očekuje visokoprofesionalna usluga koja će u potpunosti ispuniti vaša očekivanja. A kako svaki prevodilac i sudski tumač koji je zadužen za obradu ovakvih materijala ima visok nivo iskustva, to će oni vrlo lako i u relativno kratkom roku uspeti da reklamnu poruku prevedu sa srpskog jezika na francuski, te da svim onim ljudima koji se koriste francuskim jezikom približe određenu uslugu ili proizvod koji se na ovaj način reklamiraju.

Uz to, na vaš zahtev će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti i profesionalan prevod web sajtova i softvera, ali i mnogih drugih internet sadržaja, poput online prodavnica i kataloga usluga ili proizvoda. Ne bez razloga smo naglasili da je u pitanju profesionalno prevođenje ovakvih sadržaja, jer naši stručnjaci obraćaju posebnu pažnju na pravila dobre optimizacije internet sadržaja. To znači da u svoj rad implementiraju sva postojeća pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime u velikoj meri obezbeđuju određenom sajtu ili drugim sličnim web sadržajima odlično pozicioniranje u okviru polja pretrage u relativno kratkom vremenskom periodu.

Simultano prevođenje sa srpskog na francuski jezik

Kako je u praksi najčešće u upotrebi simultano prevođenje, to svim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim cenama. A sa srpskog jezika na francuski vršimo i konsekutivno, ali i prevođenje pomoću šapata.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan za izvršenje ovih usluga ima iza sebe bogato iskustvo i nebrojeno različitih vrsta događaja na kojima je bio zadužen za neku od pomenutih vrsta usmenog prevođenja, tako da ćete sigurno biti i više nego zadovoljni njihovim učinkom.

U želji da maksimalno ispunimo očekivanja naših klijenata i omogućimo im najkvalitetniju moguću uslugu, naglašavamo da je najbitnije da nam na vreme dostavite sve informacije o događaju kako bismo mogli da prilagodimo ponudu tim zahtevima. Važno je da nam navedete podatke o broju učesnika, trajanju događaja, ali i samom konceptu i organizaciji, te o karakteristikama prostora u kome će biti održan.

Sa srpskog na francuski jezik prevodimo i različite vrste video i audio materijala, a sem usluge prevoda svim zainteresovanim klijentima pružamo i mogućnost usluge titlovanja, odnosno sinhronizacije prevedenih sadržaja. Osim serija, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija, sa našeg jezika na francuski prevodimo i reklamne poruke, ali i igrane, dokumentarne, crtane i animirane filmove.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje