Prevod sa srpskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na mađarski jezik

Za online prevod sa srpskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na mađarski jezik

Da li zbog činjenice da se teritorije naše dve zemlje graniče ili iz nekog drugog razloga, tek ne može se osporiti činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford ima veliki broj klijenata kojima su potrebni prevodi sa srpskog jezika na mađarski. I to se ne odnosi samo na prevođenje dokumenata, već i filmova, sajtova, tekstova i mnogih drugih sadržaja.

A naš tim, osim prevodilaca koji su naročito usmereni na obradu sadržaja koji se odnose na mađarski jezik, čine i sudski tumači koji su od strane nadležnih državnih institucija ovlašćeni za overu svih dokumenata koji se prevode u navedenoj kombinaciji jezika. Da bi vam bilo jasnije koliko je uloga sudskog tumača važna u ovom slučaju, reći ćemo samo to da dokument koji je preveden sa srpskog jezika na mađarski, a ne sadrži njegov pečat, pred zakonom ne vredi apsolutno ništa. Ono što jednom prevedenom dokumentu daje važnost u pravnom smislu je sasvim sigurno pečat sudskog tumača, jer onaj dokument koji njega sadrži ima istu vrednost kao i originalan, uzevši u obzir da sudski tumač prilikom overavanja prevedenog sadržaja, prvo vrši njegovo upoređivanje sa originalom. Tek pošto se uveri da su u pitanju istovetna dokumenta, on stavlja svoj pečat kojim praktično navodi da je reč o dokumentu koji je veran originalu. Ako se, recimo dogodi da u fazi provere, odnosno upoređivanja dokumenata, sudski tumač utvrdi da među njima postoji značajno odstupanje, on je u obavezi da klijentu preporuči uslugu redakture sadržaja, koju će u optimalnom roku da izvrše lektori i korektori Akademije Oxford.

Iako je za mnoga dokumenta koja su klijentim potrebna prevedena sa našeg jezika na mađarski dovoljno uraditi ovu vrstu overe, postoje i one situacije kada se zahteva dodatna overa, koju klijenti mogu isključivo da izvrše u onim sudovima koji su za nju nadležni. Upravo iz tog razloga, što overa haškim Apostille pečatom spada u nadležnost sudskih organa, nijedan prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu nema obavezu da daje klijentima informacije u vezi sa njom, mada će na svaki dostupan način pokušati da im olakša čitav postupak koji se odnosi na ovu vrstu overe. A kada kažemo čitav postupak mislimo najpre na činjenicu da klijent mora da pronađe koji sud u njegovom gradu je nadležan za overu Apostille pečatom, te potom treba da se raspita da li se zahteva i za njegov dokument, budući da se overa haškim pečatom zahteva samo za određena dokumenta. Uz sve to, klijent treba da dobije i vrlo važnu informaciju koja je vezana za sam postupak overe ovim pečatom, ako ju je potrebno izvršiti za njegov dokument. Taj postupak, u većini slučajeva ide u dva pravca, a pravovremenim informisanjem se maksimalno štedi vreme i trud, kao i novac, jer klijent tačno zna da li nosi prvo dokument našim stručnjacima na obradu ili, pak najpre ide u nadležni sud. Da budemo precizniji, u jednom slučaju se prvo dokument donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford, kako bi prevodioci i sudski tumači izvršili svoj deo posla, odnosno preveli i overili ovakav dokument, a onda ga klijent nosi u nadležni sud, gde se na njega stavlja Apostille pečat. Druga situacija kreće od suda, gde se dokument overava haškim pečatom, a onda naši stručnjaci prvo prevode i sadržinu dokumenta i Apostille pečata, te takav dokument na kraju overava i sudski tumač svojim zvaničnim pečatom.

Kod nas možete dobiti prevod svih dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, ali i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama kada je to potrebno, te građevinske projekte, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, kao i sva dokumenta vezana za oblast nauke.


Prevođenje sa srpskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na srpski

Sa srpskog jezika na mađarski prevodimo izvode iz matičnih knjiga rođenih, ali i venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, te ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, pasoš, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu i vozačku, kao i dozvolu za boravak, ali i sve vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje i druge).

Takođe, na vaš zahtev sa srpskog jezika na mađarski prevodimo i statute i osnivačke akte preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, revizorske i godišnje izveštaje, poslovne odluke i ugovore, fakture, licence, sertifikate, kao i sve vrste sudskih presuda, žalbi, tužbi i rešenja, punomoćja, tekovine Evropske Unije i sva ostala akta koja su vezi sa sudstvom.

Ukoliko vam je potrebno, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja. Između ostalih, sa srpskog jezika na mađarski prevode i: diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o redovnom školovanju i sva dokumenta i ostale sadržaje koji su vezani za oblast obrazovanja, ali i nauke. Pod tim prvenstveno mislimo na naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i patente, odnosno diplomske i seminarske radove.Uz prevod medicinske dokumentacije, prevodilac i sudski tumač koje angažujete će po najpovoljnijim uslovima sa srpskog jezika na mađarski da urade prevod i građevinske, ali i tehničke i dokumentacije za tender. Pored prevoda specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i sva ostala dokumenta koja se odnose na ma koju od navedenih oblasti.

Vrlo je važno da napomenemo i to da su klijenti dužni da poštuju propisana pravila koja se odnose na slanje dokumenta za koje je potrebno izvršiti prevođenje sa srpskog jezika na mađarski. Samim tim što je uobičajen zahtev da se dostave i originali na uvid, jasno je da se način slanja dokumenata i ostalih sadržaja razlikuje, jer sve one materijale za koje se ne vrši overa, klijenti mogu da dostave i putem mejla, čime maksimalno štede svoj novac, ali i vreme i trud. A dokumenta za koja im je potreban prevod mogu da pošalju preko “Pošte Srbije”, preporučeno, odnosno putem kurirske službe na adresu najbliže poslovnice Akademije Oxford ili da ih lično donesu.

Što se tiče preuzimanja prevedenih materijala, princip je vrlo sličan, pa sve one sadržaje za koje se ne vrši overa možemo da pošaljemo na mejl, a prevedena dokumenta klijenti ili dobijaju na adresu koju navedu ili ih preuzimaju lično. Ako žele da ih pošaljemo na određenu adresu, moraju da budu informisani da se ta usluga naplaćuje nezavisno od prevođenja i overe dokumenata i to u skladu sa cenom koju odredi kurirska služba koja dostavu i vrši.

Svi klijenti koji imaju potrebu da dobiju dokumenta prevedena sa srpskog jezika na mađarski jako brzo, najpre moraju da obaveste naše stručnjake o tome, te da ih u što kraćem roku dostave skenirane na naš mejl. Naravno, i pored toga, oni su u obavezi da dostave originale na uvid i to na ma koji od opisanih načina, stim što je u ovom slučaju od izuzetne važnosti poštovanje roka koji zadaju klijenti, pa je preporuka i da nam originale na uvid dostave na najbrži mogući način.

Svako kome su potrebni prevodi tekstova različite složenosti, dužine i tematike ih, takođe može dobiti kod nas. A budući da su naši stručnjaci već dugo u ovom poslu, slobodno možemo da kažemo da im apsolutno nijedna tema nije strana. A sa srpskog jezika na mađarski prevodimo i udžbenike, te dela poezije i proze, kao i romane i beletristiku, ali i članke iz novina i sadržinu ilustrovanih, stručnih, dečijih i ostalih vrsta časopisa.

Pored toga, prevodimo i audio, odnosno video materijale koje na zahtev klijenata i sinhronizujemo, odnosno titlujemo. Osim igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, sa srpskog jezika na mađarski prevodimo i reklamne poruke, serije, ali i zabavne, obrazovne, informativne, dečije i sve druge vrste emisija.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake čija specijalnost su prevodi web sadržaja, te sem sajtova, sa srpskog jezika na mađarski prevodimo i sadržinu internet prodavnica i web kataloga, bez obzira da li je reč o proizvodima ili uslugama i ma kako ovi sadržaji bili kompleksni. U slučaju potrebe, naši prevodioci i sudski tumači će prevesti i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju želite. Podrazumeva se da tokom postupka prevođenja ovakvih sadržaja, naši stručnjaci naročitu pažnju obraćaju na primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja igraju ključnu ulogu u boljem pozicioniranju prevedenih internet sadržaja.

A sa srpskog jezika na mađarski prevodimo i sve one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, kao što su plakati, flajeri, brošure, katalozi, PR tekstovi, a čak prevodimo i vizit kartice i sve to po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Imajte na umu i činjenicu da svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu zadužen za prevođenje reklamnih materijala, iza sebe ima visok nivo iskustva i dovoljno profesionalnih znanja da može da prevede ove sadržaje na adekvatan način, kao i da određenu reklamnu poruku maksimalno prilagodi kontekstu i pravilima ciljanog jezika, što je u ovom slučaju mađarski.

Sem usluga koje smo pomenuli, a koje se odnose na prevođenje u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na mađarski kada je to potrebno. Osim za simultano, oni su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno, a koju ćete vrstu prevoda odabrati isključivo zavisi od koncepta samog događaja za koji želite da ih angažujete. U jedno možete da budete sigurni: za bilo koju od opcija da se odlučite, svaki prevodilac i sudski tumač koji je bude vršio će maksimalno ispoštovati i vaše zahteve, kao organizatora i koncepciju samog događaja, tako da će svi učesnici apsolutno biti zadovoljni pruženom uslugom. Takođe, kada se za neki događaj zahteva usluga ove vrste prevoda, možemo da vam ponudimo po vrlo povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje filmova svih žanrova sa srpskog jezika na mađarski

Osim što prevodioci i sudski tumači koji čine tim Akademije Oxford obrađuju filmove svih žanrova (animirani, dokumentarni, crtani, igrani), sa srpskog na mađarski jezik prevodimo i sadržinu informativnih, obrazovnih, dečijih i svih drugih vrsta emisija, kao i reklamne poruke i serije.

Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu titleri, te grupa stručnjaka specijalizovanih za sinhronizaciju svih video i audio materijala koje naši stručnjaci prevedu sa našeg na mađarski jezik, tako da klijenti dobijaju materijal koji je kompletno obrađen i koji mogu da plasiraju gde god žele (u bioskopu, na televiziji, internetu, radiju).

Pored toga, prevodimo i sve vrste tekstova, bez obzira o kojoj temi da je reč, te da li su u pitanju sadržaji namenjeni javnosti ili je, pak reč o tekstovima koji su isključivo namenjeni stručnim krugovima. Što se tema tiče, slobodno možemo da kažemo da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju tekstove čija tema može da bude vezana baš za bilo koju oblast, jer osim visokih kvalifikacija u okviru prevodilačke struke, oni imaju i posebno bogato poznavanje opšte kulture i informisani su o mnogim segmentima, tako da će lako savladati ma koju temu. Filozofija, politika, ekonomija, menadžment, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, finansije, nauka, komunikologija, bankarstvo, marketing, građevinska industrija, farmacija, informacione tehnologije i sociologija su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje će naši stručnjaci na zahtev klijenata da prevedu sa srpskog na mađarski jezik.

Uzevši u obzir da je reč o sadržajima za koje nije potrebno izvršiti uslugu overe od strane sudskog tumača, klijenti imaju mogućnost da nam ih jednostavno pošalju skenirane na mejl. A na isti način mogu da dobiju i prevedene materijale, te da maksimalno pojednostave čitav proces i time uštede vreme i sebi i nama.

Prevodi marketinških materijala sa srpskog na mađarski jezik

Osim toga, sa srpskog na italijanski jezik prevodimo i one materijale koji spadaju u domen reklamiranja. A pod tim najpre mislimo na reklamne letke i flajere, te brošure i kataloge, ali i PR tekstove, vizit kartice i plakate, kao i sve druge vrste materijala koji se koriste za reklamiranje.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je dužan da izvrši prevođenje ove vrste sadržaja sa srpskog jezika na mađarski, osim stručnih kvalifikacija ima sasvim dovoljno iskustva, tako da će da pronađe najbolji način za prenošenje određene reklamne poruke, koja se često nalazi skrivena u mnogim od pomenutih materijala. Na taj način će u potpunosti ispuniti očekivanja profesionalnog prevoda reklamnih sadržaja, jer će upravo prilagođavanjem reklamne poruke na ciljani, odnosno mađarski jezik oni uspeti da određeni proizvod ili uslugu koja se reklamira prezentuju na pravi način potencijalnim kupcima, odnosno korisnicima, kojima je maternji jezik mađarski.

Napominjemo i to, da sem dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a posebno se tiču oblasti obrazovanja (svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi), sa srpskog jezika na mađarski prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove. Nemojte da vas brine njohova dužina ili složenost, jer svaki sudski tumač i prevodilac koji se angažuje za njihovu obradu odlično zna svoj posao, tako da će vam u optimalnom roku ponuditi izuzetno kvalitetno obrađene sadržaje ove vrste.

Naši prevodioci i sudski tumači će, u skladu sa zahtevima klijenata da prevedu i različite vrste internet sadržaja, poput online kataloga i prodavnica, ali i web sajtove i softverske programe, odnosno aplikacije. Imajte na umu da svaki prevodilac i sudski tumač koji vrši uslugu prevoda ove vrste sadržaja sa srpskog jezika na mađarski vodi računa i o primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation), čime određenom web sadržaju daje priliku da bude još bolje plasiran prilikom pretrage, što znači da će vlasnici tako prevedenih materijala imati višestruku korist od ove usluge, uzevši u obzir da će mnogo veći broj potencijalnih klijenata moći da se upozna sa njihovim poslovanjem.

Prevođenje knjiga sa srpskog jezika na mađarski

Kod nas možete dobiti i prevod knjiga svih vrsta sa srpskog na mađarski jezik, a osim udžbenika prevodimo i književna dela. To znači da sem romana i beletristike, prevodimo i prozu, ali i dela poezije i to u relativno kratkim rokovima i po, sigurno najpovoljnijim cenama.

Uzevši u obzir da su u timu Akademije Oxford i oni stručnjaci čija specijalnost je radaktura, odnosno lektura i korektura već prevedenih sadržaja, to na vaš zahtev obrađujemo i ovakve materijale. Bez obzira iz kog razloga da niste zadovoljni kvalitetom već prevedenih sadržaja, možete biti uvereni da će naši lektori i korektori izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno, tako da će čak i onaj klijent koji ima izuzetno visoke zahteve biti zadovoljan kvalitetom njihovog rada.

Pored toga, nudimo vam mogućnost angažovanja stručnjaka u oblasti usmenog prevođenja sa srpskog na mađarski jezik. Svaki prevodilac i sudski tumač koji obavlja ovu uslugu je na prvom mestu profesionalac, a samim tim što iza sebe ima godine iskustva, te sate i sate usmenog prevođenja na događajima različite vrste, jasno je da će svoj posao uraditi kvalitetno, te da će svi učesnici događaja biti oduševljeni pruženom uslugom, jer je nama kvalitet na prvom mestu.

Simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata su usluge koje pružamo svim zainteresovanim klijentima, a u slučaju potrebe vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ne zaboravite da ja najvažnije da nam na vreme dostavite sve informacije koje se odnose na događaj za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog na mađarski jezik, kako bi članovi našeg tima mogli da prilagode ponudu konceptu samog događaja i time vam omoguće da izvučete maksimum iz pružene usluge. Zato je bitno da nam na dogovoren način pošaljete informacije o broju učesnika, te samoj organizaciji događaja, odnosno njegovom trajanju, a svakako je dobro i da posedujemo informacije o samom prostoru u kome je planirano da bude održan.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na mađarski jezik

Uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), pasoš, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih) i vozačka dozvola, su samo neka od ličnih dokumenata koja će na vaš zahtev da obrade prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, te da ih prevedu sa srpskog jezika na mađarski, a zatim i overe, kako bi vam pružili dokument koji je sa stanovišta prava potpuno validan kao i bilo koji drugi originalan dokument.

Takođe, prevodimo i sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja preduzetnika ili neke kompanije, a klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica, te revizorskih i godišnjih izveštaja sa srpskog jezika na mađarski. Naravno, prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da prevedu i sva ostala dokumenta ove vrste, poput: bilansa stanja, faktura, poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, bilansa uspeha, statuta preduzeća, poslovnih ugovora, te različitih licenci i sertifikata.

U ma kojoj poslovnici Akademije Oxford vas očekuju i prevodi različitih saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, kao što su na primer: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama.

Jedna smo od retkih institucija čiji prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno znanja i iskustva da prevedu sa srpskog jezika na mađarski i tekovine Evropske Unije, a obrađujemo i sve vrste sudskih rešenja, žalbi, tužbi, presuda i odluka, te punomoćja, ali i sva ostala pravna akta.

A sa srpskog jezika na mađarski prevodimo i dokumentaciju za tender, građevinsku i tehničku dokumentaciju, ali i medicinsku. Uz prevođenje građevinskih projekata i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevodimo i uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva dokumenta o medicinskim proizvodima, odnosno sve ostale sadržaje koji imaju veze sa oblašću medicine i farmacije, te građevinske industrije.

Kako je prevođenje dokumenata specifičan postupak, budući da se uz prevod zahteva i njegova overa od strane sudskog tumača, da bi preveden dokument mogao da se koristi u praksi, odnosno preda bilo kojoj službi, to je izuzetno važno da klijent bude upoznat sa čitavim procesom, jer je neophono da ispoštuje najpre princip slanja, a onda i da na vreme dobije informaciju o overi haškim Apostille pečatom.

Naime, sudski tumač ima zakonom propisanu obavezu da pre stavljanja pečata na dokument koji je preveden sa srpskog jezika na mađarski izvrši njegovo upoređivanje sa originalom, te je iz tog razloga neophodno da klijenti donesu ili pošalju i originalna dokumenta na uvid. Jedino ukoliko su u pitanju istovetni dokumenti, sudski tumač stavlja svoj pečat, odnosno potvrđuje da je prevod isti kao i original. A ako se dogodi da postoje odstupanja, te da se ova dva dokumenta razlikuju, dužan je da ne overi takav dokument, a da klijentu ponudi uslugu redakture, koju vrše stručnjaci - lektori i korektori Akademije Oxford.

Zato se i razlikuje način slanja dokumenata i drugih sadržaja za koje se ne vrši overa, a koje klijenti mogu da pošalju i u elektronskoj formi, te time bitno uproste čitav proces. Međutim, dokumenta mogu da donesu lično u jednu od preko 20 naših poslovnica, to jest mogu da ih pošalju preko kurirske službe ili “Pošte Srbije” (isključivo preporučeno) na adresu naše poslovnice.

Nakon što prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla, klijenti preuzimaju dokumenta lično ili ih dobijaju na adresu koju navedu. Ali, ovom prilikom naglašavamo da se usluga slanja prevedenih dokumenata na ovaj način naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe koja je zadužena za njeno izvršenje, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu prevođenja, odnosno overe.

Hitan prevod, koji podrazumeva prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na mađarski za vrlo kratak vremenski period, daje priliku klijentima da prvo pošalju skenirana dokumenta na naš mejl, a naknado dostave na uvid originale, prema pravilima procedure, jer tako omogućuju da prevodilac i sudski tumač ispune njihova očekivanja, te im dostave prevedene sadržaje u roku koji su naznačili. Međutim, nemojte da zaboravite da je ovde reč o izuzetno kratkim rokovima, te da je brzina ključna za uspešnost, pa posebno vodite računa o tome prilikom dostave originala na uvid.

Postoji još jedna vrlo bitna stvar koja može da utiče na dužinu procesa obrade dokumenata. Haški Apostille pečat je vrsta overe koja se vrši samo za određena dokumenta, a za njeno izvršenje su zaduženi određeni sudovi u našoj zemlji, tako da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nemaju obavezu da informišu klijente o ovoj vrsti overe, već je svaki klijent ponaosob dužan da se prvo raspita u nadležnoj isntituciji i to o dve stvari. Prvo, da sazna da li je ova vrsta overe zahtevana i za njegov dokument, pa ako jeste, treba da sazna i na koji način se ona vrši baš za taj dokument. Iako smo vas možda malo zbunili, stavr je zapravo vrlo jednostavna: dva najčešća načina overe Apostille pečatom podrazumevaju, sa jedne strane da se prvo radi prevod i overa sudskog tumača, a onda se dokument nosi u sud na overu haškim pečatom, dok sa druge strane postoje i ona dokumenta za koja se prvo vrši overa Apostille pečatom, a onda se takav dokument dostavlja nama, kako bi ga prevodilac i sudski tumač prvo preveli, a onda sa srpskog jezika na mađarski preveli i haški pečat, te na kraju tako obrađen dokument i overili.


Poslovnica srpski na mađarski mađarski na srpski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 900 1200 900 1200
Paraćin 900 1200 900 1200
Beograd 900 1200 900 1200
Novi Beograd 900 1200 900 1200
Banovo Brdo 900 1200 900 1200
Mladenovac 900 1200 900 1200
Kragujevac 900 1200 900 1200
Niš 900 1200 900 1200
Leskovac 900 1200 900 1200
Sombor 900 1200 900 1200
Ćuprija 900 1200 900 1200
Čačak 900 1200 900 1200
Kraljevo 900 1200 900 1200
Požarevac 900 1200 900 1200
Smederevo 900 1200 900 1200
Užice 900 1200 900 1200
Novi Sad 900 1200 900 1200
Pančevo 900 1200 900 1200
Zemun 900 1200 900 1200
Zrenjanin 900 1200 900 1200
Šabac 900 1200 900 1200
Novi Pazar 900 1200 900 1200
Valjevo 900 1200 900 1200
Bor 900 1200 900 1200
Voždovac 900 1200 900 1200
Zaječar 900 1200 900 1200
Sremska Mitrovica 900 1200 900 1200
Ruma 900 1200 900 1200
Subotica 900 1200 900 1200
Kruševac 900 1200 900 1200
Vranje 900 1200 900 1200
Inđija 900 1200 900 1200
Vršac 900 1200 900 1200
Pirot 900 1200 900 1200
Stara Pazova 900 1200 900 1200
Aranđelovac 900 1200 900 1200
Zvezdara 900 1200 900 1200
Obrenovac 900 1200 900 1200
Kikinda 900 1200 900 1200

Izračunajte cenu prevođenja sa srpskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje