Prevod sa portugalskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa portugalskog na francuski jezik

Za online prevod sa portugalskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U skladu sa vašim zahtevima i potrebama, prevodimo sve vrste materijala sa portugalskog na francuski jezik i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cena, tako i sa stanovišta kvaliteta i brzine izrade.

A uz prevod poslovnih i ličnih dokumenata, et svih vrsta dokumentacije vam nudimo i uslugu overe sudskog tumača, čime dobijate kompletno obrađene sadržaje koje možete bez ikakvih poteškoća da koristite u praksi. Stvar je u tome da se bilo koji dokument koji je na taj način obrađen tretira kao važeći i sa stanovišta prava i sa stanovišta zakona, pa je upravo iz tog razloga overa tako važna. Kako svaki prevodilac i sudski tumač u našem timu vodi računa o propisanim procedurama, to se prilikom overe prevedenih dokumenata najpre upoređuju originali i prevodi, ne bi li se na taj način utvrdila njihova istovetnost. Pa tek kada se sudski tumač uveri da među njima nema apsolutno nikakve razlike, on stavlja zvaničan pečat na prevod dokumenta i na taj način ga overava, to jest potvrđuje da je u potpunosti veran originalu. Baš zato je bitno da nam dostavite i originale na uvid, a ako želite, materijale nam možete dostaviti lično i to u jednu od preko 20 poslovnica koliko ih za sada imamo u celoj zemlji. Naravno, možete ih poslati i preko kurirske službe, odnosno poštanskom pošiljkom, preporučenom, a sve one sadržaje za koje nije potrebna overa, možete jednostavno poslati u elektronskoj formi, odnosno na meil, ako vam tako više odgovara.

Ukoliko se dogodi da su vam prevodi dokumenata i njihova overa potrebni vrlo brzo, odnosno u znatno kraćem roku od onoga koji vam mi ponudimo, kako bismo ubrzali čitav proces, nudimo vam mogućnost da nam najpre pošaljete skenirana dokumenta na meil, a u predviđenom roku dostavite i originale na uvid i to na jedan od pomenutih načina.

Takođe je vrlo važno da naglasite i da li ćete prevedene materijale preuzeti lično, te da li želite da ih pošaljemo na meil odnosno na adresu koju navedete. Naravno, slanje na meil je moguće samo za one sadržaje za koje nije potrebna overa. A što se tiče slanja na željenu adresu, nju obavlja kurirska služba, tako da se i naplaćuje prema njenom važećem cenovniku i to potpuno odvojeno od usluge prevoda, odnosno overe.Prevođenje sa portugalskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na portugalski

A sa portugalskog na francuski jezik prevodimo, ali i overavamo sva lična i poslovna dokumenta, te ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja, kao što su: diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, svedočanstva zavšenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga. Takođe, prevodimo i tekovine Evropske Unije, te presude o razvodu braka, ali i sve ostale sudske presude i rešenja, ugovore, licence, punomoćja, odnosno sva pravna akta.

Pored toga, prevodimo i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacija, a sem potvrde o stalnom zaposlenju i stanju računa u banci, sa portugalskog jezika na francuski prevodimo i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i mnoge druge potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti.

U želji da izađemo u susret svih zahtevima koje imaju naši klijenti, prevodimo i književna dela, ali i udžbenike i časopise, pa čak i novinske članke. A prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, te sadržaje web prodavnica, kao i bilo koju vrstu marketinških materijala, počev od vizit kartica i plakata, preko brošura, reklamnih letaka i flajera, pa do PR tekstova i kataloga usluga i proizvoda.

Takođe, sudski tumači i prevodioci koji su članovi tima Akademije Oxford su usavršili usmeno prevođenje sa portugalskog na francuski jezik, tako da možete angažovati stručnjake koji su posebno usmreni na konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Pored toga, na vaš zahtev vršimo i po najboljim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kod nas možete, po najpovoljnijim uslovima dobiti i kompletnu obradu svih video, odnosno audio materijala, počev od reklamnih poruka, preko emisija i serija, pa do dokumentarnih, animiranih, crtanih i igranih filmova svih žanrova, što znači da uz prevod, možete da dobijete i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja.

A sve što smo ovom prilikom pomenuli spada tek u deo usluga koje vas očekuju kada je u pitanju prevođenje sa portugalskog na francuski jezik!

Prevođenje diplomskih i naučnih radova sa portugalskog na francuski jezik

Bez obzira koliko je kompleksno izlaganje ili tema određenog diplomskog ili naučnog rada, bilo koji sudski tumač i prevodilac koji je član našeg tima će ih na najbolji mogući način prevesti sa portugalskog na francuski jezik i to u optimalno roku i to po najboljoj ceni.

Osim toga, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje, kao što su: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, ali i seminraske radove i sve ostale materijale koji se odnose na oblast obrazovanja.

A na vaš zahtev, sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i web prodavnice, online kataloge, te web sajtove i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koju zahtevate.

Kod većine ovih materijala, a posebno kod prevođenja web sajtova se naši prevodioci i sudski tumači pridržavaju svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja vrlo pažljivo implementiraju u svoj rad, kako bi tim Internet sadržajima omogućili što bolje pozicioniranje na globalnoj mreži.

A sa portugalskog jezika na francuski, uz naučne radove, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te sva dokumenta i tekstove koji su odnose na nauku.

Prevod PR tekstova sa portugalskog jezika na francuski

Prevod PR tekstova sa portugalskog na francuski jezik iziskuje visok nivo stručnih kvalifikacija, ali i iskustvo koje neosporno ima svaki naš prevodilac i sudski tumač, tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da vas kod nas očekuje maksimalno profesionalan i kvalitetan prevod ovakvih sadržaja. A u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i brošure, kataloge, ali i reklamne letke, flajere, vizit karte i plakate, odnosno sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga, te određenu reklamnu poruku koju oni sadrže prilagođavamo ciljanom jeziku, odnosno francuskom, kako bismo svim potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluge koja se reklamira omogućili da se na najbolji mogući način upoznaju sa njima.

Shodno vašim zahtevima, sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje, koji mogu biti namenjeni i stručnoj, ali i široj javnosti. Tema takvih tekstova može biti vezana za bilo koju oblast, jer naši sudski tumači i prevodioci iza sebe imaju sasvim dovoljnu količinu prevedenih tekstova različite tematike, što im omogućuje da relativno brzo i lako prevedu sve sadržaje čija je tema vezana za oblst: ekonomije, filozofije, turizma, psihologije, prava, menadžmenta, društvenih i prirodnih nauka svih vrsta, ali i: politike, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, građevisnke industrije, farmacije, komunikologije, medicine, građevinske industrije, nauke, informacionih tehnologija i mnogih drugih oblasti.

Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa portugalskog na francuski jezik

Kod nas vas očekuju i prevodi svih ličnih i poslovnih dokumenata sa portugalskog jezika na francuski, a uz prevod vam nudimo i uslugu overe od strane zvaničnih sudskih tumača, kako biste dobili pravno validan dokument koji možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi, u zavisnosti od potreba.

Na vaš zahtev prevodimo: ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radnu dozvolu, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, ali i pasoš i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, poput svih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

Takođe, sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta, a sem rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačnog akta i statuta preduzeća, prevodimo i sve vrste poslovnih izveštaja, bilanse (stanja i uspeha), te revizorske i godišnje izveštaje, ali i tekovine Evropske Unije, licence, sertifikate, punomoćja, ugovore, kao i sudska rešenja i presude i sva pravna akta koja nismo pomenuli.

Medicinska, tehnička i dokumentacija za tender takođe spadaju u spisak materijala koje naši prevodioci i sudski tumači prevode, ako je potrebno. A sa portugalskog jezika na francuski prevodimo: lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinske projekte, odnosno sve sadržaje koji su vezani za oblst medicine, farmacije i građevinske industrije.

Usluga usmenog prevođenja sa portugalskog na francuski jezik

Ukoliko organizujete poslovni sastanak, međunarodnu konferenciju ili bilo koji drugi tip događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa portugalskog jezika na francuski, Prevodilački centar Akademije Oxford je najbolje rešenje, jer su u našem timu stručnjaci čija specijalnost je i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje pomoću šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. A da bismo u potpunosti ispunili vaša očekivanja, omogućujemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su sigurno među najpovoljnijim na tržištu naše zemlje.

Najvažnije je da nam najpre dostavite sve smernice koje se odnose na događaj koji organizujete, poput karakteristika samog prostora u kome će biti održan, trajanja, te broja učesnika, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koju neće moći da odbijete.

U skladu sa vašim zahtevima, sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i sve audio i video sadržaje, a uz uslugu prevoda serija, reklamnih poruka, te emisija (dečijih, naučnih, zabavnih) i filmova (igranih, animiranih, dokumentarnih, crtanih) vršimo i finalnu obradu, odnosno profesionalno titlovanje i sinhronizaciju. Tako, na jednom mestu dobijate kompletno obrađen materijal koji možete odmah da plasirate tamo gde želite.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje