Sudski tumač i prevodilac za portugalski jezik

Jezik koji je okarakterisan od strane vodećih svetskih stručnjaka kao najbrže rastući po ukupnom broju govornika na celom svetu, portugalski se najviše govori u delovima Južne Amerike, Zapadne Evrope i delovima Afrike, a uz francuski, španski i italijanski spada u grupu romanskih jezika, što na prvom mestu podrazumeva da vodi poreklo od latinskog jezika.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su posebno usmereni na prevođenje apsolutno svih sadržaja, kako sa portugalskog na naš jezik, tako i sa srpskog na portugalski. A samim tim što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik, to svim zainteresovanim klijentima uz uslugu prevoda nudimo i mogućnost da na jednom mestu dobiju i overene dokumente, odnosno dokumente koje mogu da predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji.

Sa neskrivenim ponosom naglašavamo i to da je skoro svaki prevodilac i sudski tumač za portugalski jezik koji je član našeg tima i izvorni govornik jezika, što uslugu prevoda i overe podiže na znatno viši nivo, a našim klijentima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti tačan, kvalitetno i profesionalno urađen prevod.

A kako neprekidno težimo da usavršimo usluge koje pružamo, to kod nas uz uslugu klasičnog prevoda sa portugalskog na srpski jezik i sa srpskog na portugalski možete dobiti i uslugu prevoda sa portugalskog na preko čak 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim onih koji spadaju u najrasprostranjenije po broju govornika, poput engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog i italijanskog, kod nas možete dobiti, između ostalih i prevode sa portugalskog na: ukrajinski, grčki, bugarski, češki, slovenački, mađarski, holandski, norveški, hebrejski, arapski, makedonski, bosanski, turski, finski, slovački, ali i hrvatski, estonski, korejski, kineski, japanski, danski, belgijski, te latinski, znakovni i još mnogo drugih jezika koji se koriste u svetu. Naravno, ovu uslugu vršimo i u suprotnom pravcu, to jest sa tih jezika na portugalski, a u skladu sa vašim zahtevima.

Uloga koju imaju sudski tumači u prevodu dokumenata i različite vrste dokumentacije je ključna, jer upravo njihov pečat potvrđuje da je prevod veran originalu, odnosno da može da se koristi bez ikakvih poteškoća, isto kao i bilo koji drugi pravno validan dokument.

U zavisnosti od vaših zahteva i potreba, sudski tumači i prevodioci za portugalski jezik će obraditi sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, kao što su različite vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci), ali i sva lična i poslovna dokumenta, kao i punomoćja, sve vrste sudskih rešenja i presuda, te ostala pravna akta.

Kako je spisak dokumenata koje može da obradi bilo koji prevodilac i sudski tumač za portugalski jezik koji je član našeg tima, pomenućemo samo one za koje se i najčešće zahtevaju prevodi i overa: rešenje o osnivanju pravnog lica, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, fakture, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, bilansi stanja i uspeha, izvod iz matične knjige venčanih, statut preduzeća, radna dozvola, vozačka i saobraćajna dozvola, osnivački akt preduzeća, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga.
Shodno vašim zahtevima, naši prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik će u relativno kratkom roku i po cenama koje su među najpovoljnijim, prevesti i overiti i: diplomu i dodatak diplome, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a koja su vezana za obrazovanje.

Takođe, prevodimo i tekovine Evropske Unije, građevinske projekte, te naučne patente, ali i medicnsku, tehničku i dokumentaciju za tender. Uz prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i uputstava za upotrebu i karakteristike proizvoda, naši prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik prevode i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i sva ostala dokumenta koja su u vezi sa farmacijom, naukom, medicinom i građevinskom industrijom.

Svako kom je potrebna usluga prevoda i overe dokumenata bilo koje vrste mora biti upoznat sa procedurom, kako bi mu bilo jasno i zbog čega je vrlo važno da dostavi i originalna dokumenta na uvid. Sam postupak overe prevedenih dokumenata je propisan zakonom i on podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač prvo ima obavezu da uporedi originalan i preveden dokument. Razlog za ovaj postupak jeste što je neophodno da se uveri da među njima ne postoji apsolutno nikakvo odstupanje, jer jedino takav dokument može da se overi, budući da pečat sudskog tumača na dokumentu koji je preveden sa portugalskog ili na portugalski jezik zapravo potvrđuje da je on sasvim veran originalu, te da se može koristiti isto kao i svaki drugi dokument koji je validan sa pravne tačke gledišta. Upravo zbog zakonom propisane procedure, klijenti su u obavezi da dostave i originalna dokumenta na uvid.

Takođe, trebalo bi i da se prethodno raspitaju o overi dokumenata haškim Apostille pečatom. Ova vrsta overe ne isključuje overu od strane sudskog tumača, a mogla bi da se okarakteriše kao “overa iznad overe”, budući da postoje pojedini dokumenti za koje se zahteva i overa Apostille pečatom, ali i prevod samog pečata, te kasnija overa takvog dokumenta od strane sudskog tumača. Imajte na umu da su za ovu vrstu overe zaduženi sudski organi, te je dobro da na vreme potražite validnu informaciju, kako biste uštedeli vreme. Iako vam to možda zvuči čudno, nijedan prevodilaa i sudski tumač za portugalski jezik nije u obavezi da poseduje informacije o overi Apostille pečatom, međutim kako Prevodilački centar Akademije Oxford ima za cilj da maksimalno ispoštuje zahteve svojih klijenata, to ćete kod nas dobiti sve upute vezano za ovu vrstu overe, tako da će vam sve biti mnogo jasnije.Prevođenje sa portugalskog i na portugalski jezik

Bez obzira o kojoj jezičkoj kombinaciji je reč, možete biti sasvim sigurni da će prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik Akademije Oxford maksimalno ispoštovati sve vaše zahteve i uraditi kvalitetan prevod dostavljenih materijala sa portugalskog i na portugalski jezik i to po najpovoljnijim uslovima, kako po pitanju brzine i kvaliteta izrade, tako i sa stanovišta cene prevoda i overe prevedenih dokumenata.

Uz prevode svih ličnih i poslovnih dokumenata sa portugalskog i na portugalski jezik, kod nas možete dobiti i prevod različitih vrsta materijala koji su vezani za oblast marketinga, odnosno shodno vašim zahtevima vršimo prevođenje: vizit kartica, plakata, flajera, kataloga, letaka, PR tekstova, brošura i mnogih drugih materijala.

Takođe, sa portugalskog i na portugalski jezik prevodimo i web sajtove, te softvere i online kataloge, ali i časopise, bilo da je reč o stručnim, ilustrovanim ili dečijim, kao i novinske članke. U skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i knjige, odnosno beletristiku, romane, ali i poeziju i prozu, pa čak i udžbenike.

U slučaju da su vam potrebni prevodi audio i video materijala sa portugalskog jezika i na portugalski (filmovi, serije, emisije, reklamne poruke i ostali), kod nas možete dobiti njihovu kompletnu obradu, jer vam uz prevođenje nudimo i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja.

Mnogi prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik koji su članovi tima Akademije Oxford su posebno usmereni na pružanje usluga simultanog, konsekutivnog i prevođenja pomoću šapata sa portugalskog i na portugalski jezik, a na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Posebno napominjemo da prevodimo i sve tekstualne sadržaje, ma koje tematike i složenosti oni bili. Pored onih čija tema je vezana za oblast politike, finansija i turizma, za koje se i najčešće zahteva prevođenje, prevodimo i sve tekstove čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, ekonomije i prava, ali i one koji obrađuju temu iz neke od ovih oblasti: filozofija, menadžment, bankarstvo, psihologija, farmacija, marketing, komunikologija, sociologija, informacione tehnologije, medicina, građevinska industrija, odnosno sve druge grane prirodnoh i društvenih nauka, koje ovom prilikom nismo naveli.

Svako kome je potreban prevod bilo kog materijala sa portugalskog i na portugalski jezik, nam željene sadržaje može dostaviti na više načina, odnosno onako kako njemu odgovara. Pored dostave koja podrazumeva da lično dođete u jednu od naših poslovnica, u mogućnosti ste i da željene materijale pošaljete preko “Pošte Srbije”, stim da je neophodno da pošiljka bude preporučena. Naravno, možete za to angažovati i bilo koju kurirsku službu, a one materijale za koje se ne zahteva overa možete jednostavno poslati na meil. A čak i ukoliko su u pitanju prevodi dokumenata sa portugalskog i na portugalski jezik, možete ih skenirana poslati na meil, ali samo u slučaju da imate zahtev za takozvanim hitnim prevodom, odnosno prevodom u roku koji je izuzetno kratak. Podrazumeva se da čak i u tom slučaju imate obavezu da originale dostavite na uvid i to na bilo koji od načina koje smo pomenuli, ali uz obavezno poštovanje rokova koje, u ovom slučaju navodite isključivo vi.

Takođe, vrlo je važno i da navedete kako želite da vam dostavimo prevedene materijale, odnosno da li želite da h preuzmete lično ili da vam ih dostavimo na meil, odnosno na određenu adresu. Stim što je dostava na meil moguća samo za one sadržaje za koje se ne zahteva overa, a kada je reč o dostavi na željenu adresu nju vrši kurirska služba sa kojom imamo uspešnu saradnju, tako da se i naplaćuje direktno od klijenata i to potpuno nezavisno od cene prevoda i overe, a po cenovniku kurirske službe.

Sve navedene usluge, ali i mnoge druge možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koje Prevodilački centar Akademije Oxford ima u gotovo svim većim, ali i u mnogim manjim gradovima širom Srbije.

Prevod sa srpskog na portugalski jezik

Iz bilo kog razloga da vam je potreban prevod sadržaja sa srpskog jezika na portugalski, Prevodilački centar Akademije Oxford vam stoji na raspolaganju da u najkraćem roku i po najboljim cenama izvrši ovu uslugu, a na obostrano zadovoljstvo!

Pored usluge prevoda dokumenata, ali i dokumentacije različite vrste, budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači nudimo vam i mogućnost overe prevedenih dokumenata. Da bismo malo pojasnili, za slučaj da niste upoznati sa ovom temom: prevod dokumenta sam po sebi nema apsolutno nikakvu vrednost ako želite da taj dokument koristite, odnosno predate bilo kojoj nadležnoj službi, jer se smatra zakonski nevalidnim. No, ako poseduje pečat zvaničnog sudskog tumača za određeni jezik, reč je o zakonski potpuno validnom dokumentu i kao takav se može predati svim nadležnim službama, bez obzira iz kog razloga.

Prevođenje sa srpskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na srpski

Kod nas možete dobiti prevode svih ličnih, poslovnih i ostalih vrsta dokumenata koja se predaju nadležnim službama i to po najpovoljnijim uslovima. A sa srpskog na portugalski prevodimo i sve ostale sadržaje koji su vam potrebni, poput časopisa, literature, ali i softvera, web sajtova, te filmova i serija. Najprostije rečeno, sa portugalskog na srpski prevodimo baš sve što je našim klijentima potrebno!

Naše poslovnice se nalaze u mnogim gradovima širom Srbije, što usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači čini lako dostupnim svima.

Ne zaboravite da se u našem timu nalaze i stručnjaci zaduženi za redakturu sadržaja, kao i profesionalni titleri i glumci zaduženi za sinhronizaciju prevedenih serija, emisija, filmova i ostalih audio i video sadržaja, što je usluga po kojoj smo postali prepoznatljivi, budući da se retko gde još može sresti kompletna obrada ovakvih sadržaja.

A uz sve što smo pomenuli, dodaćemo još i to da su prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima specijalizovani čak i za usluge usmenog prevođenja sa srpskog na portugalski jezik, te da svakome kome je to potrebno nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim cenama.

Prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih sa srpskog na portugalski

Svako ko želi da živi ili studira u ovoj zemlji će vrlo verovatno imati potrebu i za prevođenjem izvoda iz matične knjige rođenih, uzevši u obzir da je to jedan od osnovnih ličnih dokumenata. Međutim, da bi prevod takvog ili bilo kog drugog ličnog dokumenta bio upotrebljiv, te da biste mogli da ga predate bilo kojoj nadležnoj službi, neophodno je da bude overene pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A kako bi sudski tumač mogao da izvrši overu, prema propisanoj zakonskoj proceduri mora prvo da izvrši upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, pa tek nakon što se fizički uveri da ne postoji razlika među njima, on stavlja svoj pečat, odnosno vrši overu prevedenog dokumenta.

Prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih je samo jedan u nizu dokumenata koje naši prevodioci i sudski tumači prevode sa srpskog na portugalski jezik, a osim njega, Prevodilački centar Akademije Oxford vam nudi i prevode: lične karte, potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak, pasoša, saobraćajne i vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, radne dozvole, uverenja o državljanstvu, odnosno onih dokumenata koja se predaju nadležnim instutucijama, a koja se smatraju ličnim, poput različitih saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, kao što su recimo: saglasnost o zastupanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Uz lična, sa srpskog jezika na portugalski prevodimo i sva poslovna dokumenta, tako da osim faktura, vršimo i prevođenje statuta i osnivačkog akta preduzeća, godišnjih i revizorskih izveštaja, sertifikata i licenci, ali i rešenja o osnivanju privrednog društva, bilansa stanja i uspeha, te svih tipova ugovora i pravnih akata, kao i tekovine Evropske Unije.

Prevodi internet kataloga sa srpskog na portugalski jezik

Gotovo da u današnje vreme ne postoji kompanija koja svoje proizvode ili usluge ne reklamira putem globalne mreže, jer je dobro poznato da kupovina preko interneta postaje sve važnija u savremenom svetu, tako da se i pravna i fizička lica gotovo utrkuju ko će ponuditi interesantnije usluge, odnosno proizvode po što boljoj ceni. A kako se tržišta sve više šire na mnoge zemlje sveta, tako se javljaju novi zahtevi koji podrazumevaju i prevođenje internet kataloga sa našeg jezika na portugalski, kako bi određeni proizvod ili usluga postali dostupni novim klijentima. Međutim, mnoge kompanije, odnosno njihovi zaposleni koji nisu u velikoj meri upoznati sa time koliko prevod igra važnu ulogu u plasiranju proizvoda, to jest usluga na tržište neke zemlje često pribegavaju varijanti da prevod online kataloga prepuste svojim zapsolenima koji, jednostavno poznaju ovaj jezik. Naravno, ta varijanta samo je naizgled isplativija, ali će se itekako loše odraziti na celokupno poslovanje, jer je neophodno da se prevodi ovakvih materijala prepuste onim osobama koji uz izuzetno visok nivo znanja samog jezika imaju i višegodišnje iskustvo upravo u prevođenju sadržaja online kataloga, jer je to jedini način da se proizvodi i usluge prezentuju na pravi način.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford osim online kataloga, sa srpskog na portugalski prevoi i web prodavnice, ali i sajtove, pa čak i softverske aplikacije i programe. Kada je reč o prevodima sadržaja jednog web sajta, moramo da naglasimo da mi u tom procesu apsolutno poštujemo sva pravila dobre optimizacije prevedenih materijala, odnosno sadržaje sajtova prevodimo u skaldu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Upravo zahvaljujući tome, web sajt koji mi prevodimo sa srpskog na portugalski se vrlo često nalazi na višoj poziciji na pretraživačima u odnosu na onu koju je imao pre našeg angažovanja, što i jeste poenta profesionalno urađenog prevoda.

Takođe, u skladu sa zahtevima naših klijenata, sa srpskog na portugalski prevodimo i letke, flajere i PR tekstove, odnosno reklamni materijal bilo koje vrste. A kako imamo sasvim dovoljno iskustva u radu sa ovakvom vrstom sadržaja, to vam garantujemo da će željena poruka koja se nalazi u originalnim materijalima biti prevedena baš onako kako treba, kako bi na najlakši mogući način stigla i do onih klijenata kojima je portugalski maternji jezik ili se njime služe. Pored navedenog reklamnog materijala, za vas ćemo prevesti i vizit kartice, ali i plakate, brošure i kataloge i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cene, tako i u pogledu rokova izrade.

Prevod diplomskih radova sa srpskog jezika na portugalski

Za sve koji imaju potrebu, nudimo i prevod diplomski radova sa srpskog na portugalski jezik, ali i prevod seminarskih, te naučnih radova. Takođe, na vaš zahtev možemo da prevedemo i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te sve ostale materijale koji su usko vezani za nauku, odnosno obrazovanje.

Takođe, izrađujemo i prevod, ali i overu diplome i dodatka diplome, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole i svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, a vezana su za ovu oblast, poput recimo: prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i drugih.

Pored ostalog, sa srpskog na portugalski prevodimo i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju. Tako da kod nas možete dobiti prevod: uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, lekarskih nalaza, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje, odnosno svih onih sadržaja koji su vezani za oblast farmacije i medicine.

Po vašem zahtevu prevodimo i građevinske projekte i sve ostale materijale čija je tema vezana za građevinsku industriju.

Prevod video materijala sa srpskog jezika na portugalski i kompletna obrada

Ako vam kažemo da kod nas možete dobiti prevod video, ali i audio materijala bilo koje vrste sa srpskog na portugalski, počev od reklamnih poruka, preko emisija i serija, pa do animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova bilo kog žanra, sigurno vas nećemo oduševiti, jer je to usluga koju možete dobiti i na nekim drugim mestima. Međutim, ako tome dodamo da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i kompletnu obradu prevedenih video i audio materijala, koja podrazumeva uslugu sinhronizacije i titlovanja, za koje su zaduženi profesionalci koji su takođe članovi našeg tima, priznaćete da tu uslugu gotovo nigde ne možete da nađete tako koncipiranu, osim kod nas. A ne zaboravite i da se naše poslovnice nalaze u svim većim, ali i mnogim manjim gradovima u našoj zemlji, te da vam nudimo i mogučnost slanja materijala elektronskim putem, što ovu uslugu čini dostupnom svakome, bez obzira gde živi.

Usmeno prevođenje sa srpskog na portugalski

Da bi se prevodioci i sudski tumači mogli smatrati profesionalcima za usmeno prevođenje, bez obzira da li je u pitanju konsekutivno, simultano ili prevođenje pomoću šapata, oni iza sebe moraju imati dovoljno iskustva na različitim događajima, ali i visoko stručno obrazovanje. A sve to imaju stručnjaci koji su članovi našeg tima, tako da slobodno možemo reći da su svi naši klijenti zadovoljni pruženom uslugom, te da nam se stalno vraćaju, što je ujedno i naša najbolja referenca.

A pored ove usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford vam nudi po najpovoljnijim uslovima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Jedina obaveza koju klijenti imaju prema nama, ukoliko žele da u potpunosti budu zadovoljni i uslugom naših stručnjaka i opremom koju iznajme, podrazumeva da nam na vreme dostave sve potrebne podatke o događaju za koji ih zanima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno sama usluga usmenog prevođenja, kako bismo mogli da koncipiramo najbolju ponudu, i sa stanovišta kvaliteta, ali i sa stanovišta cene.

Prevodi književnih dela sa srpskog na portugalski jezik

Da bi se neko književno delo koje je napisano na našem jeziku moglo pojaviti na tržištima drugih zemalja, neophodno je da bude prevedeno na jezik koji je zvaničan u tim zemljama. Iako se dela naše književnosti mahom prevode na engleski, nemački i francuski, sve je veća potreba i za prevođenjem beletristike, poezije i proze, kao i romana sa srpskog jezika na portugalski. A da bi prevod bio kvalitetno urađen, definitivno maraju biti angažovani profesionalni prevodioci i sudski tumači.

Osim književnih dela, sa srpskog na portugalski prevodimo i časopise i novinske članke, ali i udžbenike, kao i sve vrste teksualnih sadržaja, bez obzira na njihovu dužinu, složenost i temu koju obrađuju. Pored ostalih, kod nas vas očekuju prevodi tekstova čija tema se odnosi na oblast: turizma, prava, psihologije, ekonomije, komunikologije, finansija, politike, ekologije i zaštite životne sredine, ali i onih čija tema je vezana za oblast bankarstva, sociologije, marketinga, te menadžmenta i ostalih nauka, kako prirodnih, tako i društvenih.

Uz sve usluge koje smo do sada pomenuli, vršimo i redakturu svih materijala koje je preveo neko drugi, a ko nije ispunio očekivanja klijenata. Zato je tu Prevodilački centar Akademije Oxford, koji u svom timu ima i profesionalne lektore, odnosno korektore, zadužene za ispravke ovako prevedenih sadržaja. A ako vas brine da li ćemo mi zadovoljiti vaše zahteve, budite uvereni da naši stručnjaci vrše redakturu prevedenih sadržaja prema svim pravilima struke, te da je praktično nemoguće da se dogodi da klijent ne bude zadovoljan materijalom koji je obrađen na taj način.

Prevodi sa portugalskog na srpski jezik

Bilo koje veze da klijent ima sa Portugalijom i portugalskim jezikom, odnosno iz bilo kog razloga da su mu potrebni prevodi dokumenata sa portugalskog jezika na srpski na raspolaganju su mu stručni prevodioci i sudski tumači koji su stalni članovi Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Oni na zahtev klijenata, osim prevođenja dokumenata vrše i overu, što praktično gledano znači da ovlašćeni sudski tumač stavljanjem svog pečata na preveden dokument najpre potvrđuje da je on istovetan originalnom dokumentu, ali i da se može koristiti u komunikaciji sa bilo kojom nadležnom službom, uzevši u obzir da je u pravnom, ali i zakonskom smislu potpuno ispravan.

Prevođenje sa portugalskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na portugalski

U bilo kojoj od preko 20 poslovnica koje se nalaze u brojnim gradovima naše zemlje, možete dobiti prevod i overu svih dokumenata, počev od ličnih i poslovnih, preko dokumenata koji su vezani za oblast obrazovanja, ali i prevod građevinskih projekata, te tehničke i medicinske, kao i dokumentacije za tender.

Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i književna dela svih vrsta (romane, prozu, poeziju, beletristiku), ali i časopise i članke iz novina, kao i tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast, ne samo društvenih i prirodnih, već i mnogih drugih nauka i naučnih disciplina.

U skladu sa potrebama klijenata, nudimo i uslugu usmenog prevođenja sa portugalskog na srpski jezik, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta, a po sasvim sigurno najpovoljnijim cenama na tržištu naše zemlje.

Ne zaboravite, da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, ali i brojni stručnjaci poput onih koji su zaduženi za profesionalno titlovanje, odnosno sinhronizaciju svih video i audio materijala koji su prevedeni sa portugalskog na naš jezik. Svakako moramo pomenuti i lektore i korektore, koji su zaduženi za redakturu sadržaja bilo koje vrste koje je neko drugi preveo sa portugalskog na srpski.

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa portugalskog jezika na srpski

Jedan od osnovnih razloga zbog čega se broj klijenata koji imaju potrebu za prevođenjem dokumenata sa portugalskog na srpski jezik kod nas povećava jeste i taj što na jednom mestu mogu, po neverovatnim uslovima i u rekordnom roku dobiti i prevod i overu bilo kog dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno ličnih i poslovnih, ali i svih drugih vrsta dokumenata i dokumentacije.

A da bi klijenti koji još uvek nisu upoznati sa svim prednostima ove činjenice shvatili o čemu je reč, napominjemo da je pečat sudskog tumača koji se nalazi na dokumentu koji je preveden zapravo ključna stvar, jer upravo on svrstava jedan takav dokument među zakonski validne, budući da potvrđuje da je prevod istovetan originalu. Zato se i zahteva od klijenata kojima je potrebna overa da dostave i originalna dokumenta na uvid, što je deo zakonom propisane procedure overe, jer sudski tumač pre stavljanja pečata fizički upoređuje preveden i originalan dokument.

Što se dostavljanja dokumenata tiče, u slučaju da vam ne odgovara da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica, možete ih poslati i preko kurirske službe ili preporučeno, poštanskom pošiljkom. Skenirana dokumenta na meil nam možete polsati samo u jednom slučaju i to kada vam je potreban takozvani hitan prevod, odnosno prevod u roku koji je mnogo kraći od onoga koji smo vam ponudili. Ali, ovo je dozvoljeno samo da bi se čitava procedura ubrzala, stim što ste svakako obavezni da dostavite originalna dokumenta naknadno i to na jeedan od prethodno pomenutih načina.

Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja sa portugalskog na srpski jezik se odnose na: diplomu i dodatak diplome, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i potvrdu o položenim ispitima, to jest na sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a imaju bilo kakve veze sa obrazovanjem.

Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i apsolutno sva, kako lična, tako i poslovna dokumenta, a ovom prilikom ćemo pomenuti samo neka od njih: vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), kao i: osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, revizorske i godišnje izveštaje, ali i odluke, ugovore, fakture, sertifikate, licence i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u red poslovnih, odnosno ličnih.

Naravno, u slučaju potrebe sa portugalskog na srpski jezik prevodimo i izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama i za koje je svakako potrebna i overa. A najpre mislimo na: potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga slična dokumenta.

Prevođenje tehničke dokumentacije sa portugalskog na srpski jezik

Shodno zahtevima i potrebama klijenata, sa portugalskog jezika na srpski prevodimo i tehničku dokumentaciju, te laboratorijska ispitivanja tehnički uzoraka, ali i upustva za rukovanje, te građevinske projekte.

Takođe, prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i medicinsku dokumentaciju, odnosno: lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast medicine i farmacije.

U slučaju potrebe, možemo izvršiti i prevod književnih dela svih žanrova, počev od beletristike i proze, preko romana, do poezije, ali i prevod udžbenika, te različitih vrsta časopisa, a sa portugalskog na srpski prevodimo i članke iz novina.

Pored svega što smo naveli, prevodimo i tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast ekonomije, politike, finansija, prava i bankarstva, ali i one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti: ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja, filozofije, sociologije, psihologije, turizma, marketinga, različitih grana društvenih, ali i prirodnih nauka, te informacionih tehnologija, komunikologije, medicine, farmacije, menadžmenta i mnogih drugih.

A uzevši u obzir da su u pitanju sadržaji za koje se ne zahteva overa možete nam ih poslati i skenirane na meil, a mi vama na isti način poslati prevedene materijale, čime je čitav postupak znatno učinjen jednostavnijim.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa portugalskog jezika na srpski

Kako prevod diplome i dodatka diplomi spada u red zvaničnih dokumenata, to je vrlo važno da bude i overen pečatom zvaničnog sudskog tumača što je takođe usluga koju pruža Prevodilački centar Akademije Oxford, stim da je svaki klijent u obavezi da dostavi i original na uvid, budući da je to procedura koja je propisana važećim zakonom.

Pored prevoda diplome sa portugalskog na srpski jezik, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama u određenim situacijama, a usko su vezana za oblast obrazovanja.

Na vaš zahtev, sa portugalskog na srpski jezik prevodimo i diplomske i seminarske radove, kao i naučne patente i radove, te rezultate naučnih istraživanja.

Prevođenje online sadržaja sa portugalskog jezika na srpski

Kada kažemo da prevodioci i sudski tumači prevode sve vrste online sadržaja sa portugalskog na srpski jezik, pod tim najpre mislimo na prevode sajtova, te softverskih programa i aplikacija, ali i na online kataloge i web prodavnice.

A budući da su u našem timu i IT stručnjaci specijalizovani upravo za ove ove oblasti, sa kojima prevodioci i sudski tumači sarađuju, to garantujemo da će svako kome je to potrebno kod nas dobiti maksimalno profesionalno urađen prevod, što je posebno lako uočljivo u prevođenju web sajtova. Naime, tokom čitavog procesa rada, naši stručnjaci se pridržavaju pravila dobre optimizacije, nastojeći da na adekvatan način implementiraju sve važeće smernice SEO (Search Engine Optimisation), a to u praktičnom smislu znači da će određeni sajt u doglednom vremenskom periodu imati mnogo bolju poziciju na pretraživačima, o čemu svedoče i svi ostali sajtovi koje smo do sada preveli sa portugalskog na srpski jezik, a koji su i dalje među prvima u polju pretrage. Na taj način se postiže dvostruki pozitivan efekat, budući da vlasnik sajta dobija i preveden i dobro optimizovan sadržaj, što posredno vodi do mnogo lakšeg pronalaženja takvog sadržaja, odnosno većeg broja potencijalnih klijenata.

A sa portugalskog na srpski prevodimo i sve vrste marketinškog materijala, počev od vizit kartica, flajera i letaka, preko plakata i brošura, pa do PR tekstova i kataloga proizvoda ili usluga. Uzevši u obzir da su prevodioci i sudski tumači zaduženi za ovu oblast prevođenja dovoljno iskusni, ne sumnjamo da će na najbolji mogući način preneti i odgovarajuću reklamnu poruku koja se nalazi u ovoj vrsti materijala.

Prevodi filmskih ostvarenja sa portugalskog na srpski jezik

U okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevodi filmskih ostvarenja uključuju i dodatne usluge u smislu sinhronizacije i titlovanja, čime se klijentima pruža mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju kompletno obrađene materijale, koji su spremni za dalje korišćenje, to jest plasiranje u bioskopu, na radiju, internetu, televiziji ili bilo gde drugo.

Pored prevoda dokumentarnih, crtanih, animiranih i igranih filmova apsolutno svih žanrova, sa portugalskog jezika na srpski prevodimo i sve vrste serija, emisija, ali i reklamne poruke, za koje takođe nudimo usluge profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizacije, a u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata.

Kod nas možete angažovati i one stručnjake koji su posebno obučeni za pružanje usluga usmenog prevoda sa portugalskog na srpski jezik, te za konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata, a u slučaju potrebe vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Da bismo u potpunosti odgovorili na sve vaše zahteve onako kako treba, moramo imati i informacije o karakteristikama prostora u kome će određeni događaj biti održan, odnosno o broju učesnika i trajanju događaja, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koju nećete moći da odbijete i kada je u pitanju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i kada je reč o usmenom prevođenju u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Prevod sa portugalskog na druge jezike


Prevodilac za portugalski jezik

Prevodilac za portugalski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za portugalski jezik

Vidi više o prevodiocu za portugalski jezik >>>

Kurs portugalskog jezika

Škola portugalskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite portugalski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs portugalskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu portugalskog jezika >>>


Sudski tumač za portugalski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za portugalski jezik
Prevodilac za portugalski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na portugalski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje