Prevod sa portugalskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa portugalskog na norveški jezik

Za online prevod sa portugalskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Iako u svetu ne postoji naročito veliki broj stručnjaka osposobljenih za prevođenje sa i na norveški jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali čak i ovim stručnjacima koji se takođe nalaze u njegovom timu.

Uz to, prvenstveno zahvaljujući njihovoj stručnosti, ali i ličnim afinitetima, u prilici smo i da svim klijentima koji imaju potrebu za prevodom sa portugalskog na norveški jezik omogućimo brzu, kvalitetnu i pouzdanu uslugu. Sem prevoda, kod nas vas očekuju i mnoge pogodnosti u vidu usluga koje se retko gde još mogu sresti, kao što je redaktura tekstova koji su već prevedeni na nekom drugom mestu, ali i usluga kompletne obrade audio i video materijala, koja uz prevod uključuje i sinhronizaciju i titlovanje. Takođe, kod nas možete da angažujete i one stručnjake koji su posebno usmereni na usluge usmenog prevođenja sa portugalskog jezika na norveški, ali i da iznajmite opremu za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta.

Shodno zahtevima klijenata, prevodimo i softvere i web sajtove, ali i časopise, književna dela, pa čak i novinske članke. U slučaju potrebe, sa portugalskog na norveški jezik prevodimo i dokumenta svih vrsta, ali i dokumentaciju za tendere, te uputstva za rukovanje i građevinske projekte. Takođe, po najpovoljnijim uslovima, i po pitanju roka izrade i u pogledu cena, prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sve ostale sadržaje koji se tiču medicine i farmacije, pa čak i građevinske industrije.Prevođenje sa portugalskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na portugalski

Kako kod nas možete, uz uslugu prevoda dokumenata i dokumentacije sa portugalskog na norveški jezik da dobijete i overu prevedenih dokumenata od strane sudskih tumača. Na taj način ste se u potpunosti obezbedili, jer na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima dobijate kompletno obrađen dokument koji u praksi možete da koristite kao i bilo koji drugi originalan dokument, uzevši u obzir da je po slovu zakona reč o validnom dokumentu. Ovlašćeni sudski tumači su u obavezi da, neposredno pre overe prevedenih dokumenata izvrše njihovo upoređenje sa originalima, što znači da je svaki klijent obavezan da dostavi i originalna dokumenta na uvid.

Dokumenta koja želite da prevedemo sa portugalskog na norveški jezik i overimo možete poslati preko “Pošte Srbije”, naravno preporučeno, ali i preko bilo koje kurirske službe na adresu jedne od preko 20 naših poslovnica, koje su smeštene u skoro svim gradovima naše zemlje, kako većim tako i manjim. U slučaju da vam više odgovara, možete ih doneti lično u onu poslovnicu koja se nalazi u vašem gradu ili vam je najbliža. Ako se dogodi da vam je prevod potreban u nešto kraćem roku od ponuđenog, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti vaše zahteve i omogućiti vam da kompletno obrađen dokument dobijete u navedenom roku. Samo tada je dozvoljeno da nam materijal prvo pošaljete na meil, a da originale dostavite kasnije na propisan način, stim što morate da vodite računa o roku koji ste naveli, odnosno da nam originalna dokumenta dostavite na vreme, kako bismo ispunili vaše zahteve.Prevođenje dokumenata sa portugalskog jezika na norveški

Na zahtev klijenata, sa portugalskog na norveški jezik prevodimo lična dokumenta, ali i ona koja spadaju u poslovnu sferu, te sve vrste dokumentacije, kako medicinsku i tehničku, tako i dokumentaciju za tender.

Radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i vozačka i saobraćajna dozvola, su samo neki od ličnih dokumenata koje prevodimo sa portugalskog na norveški jezik i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača.

Pored ličnih, prevodimo i sva poslovna dokumenta, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, ugovora, preko bilansa stanja i uspeha, te poslovnih izveštaja, pa do sertifikata, licenci i poslovnih odluka, ali i sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Sem lekarskih nalaza, sa portugalskog na norveški jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Takođe, prevodimo i dokumentaciju za tender, te tehničku dokumentaciju i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Jedni smo od retkih koji u svom timu imaju stručnjake specijalizovane za prevođenje tekovina Evropske Unije, a na vaš zahtev sa portugalskog na norveški jezik prevodimo i presude za razvod braka i sve ostale sudske presude i rešenja, punomoćja, odnosno sva pravna akta.

Uz sve što smo pomenuli, a shodno vašim zahtevima prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u određenim situacijama, poput različitih vrsta uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i slična dokumenta.

Prevodi filozofskih tekstova sa portugalskog na norveški jezik

Kada se uzme u obzir da je u pitanju vrlo osetljiva tematika, mnogi klijenti kojima su potrebni prevodi filozofskih tekstova sa portugalskog jezika na norveški vrlo teško mogu da nađu stručnjake koji su specijalizovani za obradu ovakvih sadržaja. Srećom po vas, došli ste na pravo mesto jer Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali onim stručnjacima čija specijalnost su upravo prevodi ovakvih sadržaja.

Međutim, to je tek manji deo usluga koje pružamo. Sem filozofskih, prevodimo i tekstove koji obrađuju temu vezanu za oblast psihologije, sociologije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i medicine, farmacije, marketinga, komunikologije, politike, kao i prava, ekonomije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje nismo pomenuli.

A sa portugalskog na norveški jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, online kataloge i web prodavnice. Takođe, shodno vašim potrebama i zahtevima, u prilici smo da za vas izradimo profesionalan prevod sajta sa portugalskog jezika na norveški, koji je usklađen sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Samim tim što prevodioci i sudski tumači koji vrše ovu uslugu vode računa da na najbolji mogući način implementiraju sva pravila dobre optimizacije, vi kao vlasnik sajta ćete imati dvostruku korist, jer ćete dobiti i preveden, ali i odlično optimizovan sajt što će se vrlo brzo odraziti i na njegovo bolje pozicioniranje u polju pretrage.

Prevođenje uverenja o položenim ispitima sa portugalskog jezika na norveški

Ma koji dokument koji se predaje nadležnim službama, a vezan je za oblast obrazovanja, na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog na norveški jezik, a zatim ga zvanično ovlašćen sudski tumač overava, te na taj način dobijate pravno važeći dokument koji ima istu vrednost kao i svaki drugi originalan dokument.

Osim uverenja o položenim ispitima, naši stručnjaci prevode, a zatim i overavaju: diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrdu o redovom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta.

Budući da je reč o dokumentima koja se predaju nadležnim institucijama, vrlo je važno i da budu overena pečatom sudskog tumača, što je takođe jedna od usluga koju možete dobiti u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ne zaboravite samo da prilikom slanja ili donošenja dokumenata svakako prinesete i original na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ga uporedi sa prevodom, jer je to deo zakonom propisane procedure. Kada dobijete preveden i overen dokument vi zapravo dobijate dokument koji možete ne smetano da koristite, osim u slučaju da je uz overu potreban i Apostille pečat, što spada u nadležnost sudskih vlasti i što ne isključuje overu od strane ovlašćenog sudskog tumača. O ovoj vrsti overe bi trebalo da se raspitate na vreme, kako biste izbegli nepotrebno gubljenje vremena, ali i novca, budući da se način overe Apostille pečatom razlikuje od dokumenta do dokumenta.

Takođe, na vaš zahtev sa portugalskog jezika na norveški prevodimo i diplomske i seminarske radove, pa čak i rezultate naučnih istraživanja, patente i naučne radove, te sva dokumenta iz oblasti nauke.

Usmeno prevođenje sa portugalskog na norveški jezik

Uz sve pomenute usluge, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani i za uslugu usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Pored simultanog, koje se i najčešće sreće u praksi, kod nas možete angažovati i stručnjake za konsekutivno prevođenje, ali i za posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao šapatno.

Ne samo da kod nas možete dobiti visokokvalitetnu uslugu po vrlo povoljnoj ceni, već vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bi događaj koji organizujete protekao u najboljem redu, barem što se ovog segmenta tiče.

No, u slučaju da baš i niste sigurni koja od navedenih vrsta usmenog prevođenja je najbolja za tip događaja koji organizujete, pozivamo vas da nam najpre dostavite informacije poput broja učesnika, trajanja, koncepcije samog događaja i karakteristika prostora u kome se organizuje, kako bismo mogli da prema njima izradimo ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zahteve događaja.

Kod nas vas očekuju i prevodi: brošura, plakata, flajera, PR tekstova, letaka, kataloga i vizit kartica, kao svih ostalih vrsta marketinškog materijala. Ne zaboravite da su naši prevodioci i sudski tumači dokazano dobri u svom poslu, tako da će sasvim sigurno reklamnu poruku koja je sadržana u materijalima ove vrste preneti na adekvatan način i na ciljani jezik, što znači da će potencijalne kupce proizvoda, odnosno korisnike usluga koje se reklamiraju, a kojima je norveški jezik maternji upoznati na pravi način sa onim što se reklamira i tako postići primarni cilj prevoda reklamnih materijala.

Pored svega toga, nudimo vam i uslugu profesionalne redakture svih onih materijala koji su već prevedeni, ali na nekom drugom mestu i kojima niste zadovoljni iz ma kog razloga. Posebno naglašavamo da se redaktura sadržaja odnosi upravo na ovakve materijale, jer naši prevodioci i sudski tumači svoj posao rade uz maksimalno poštovanje pravila prevodilačke struke, tako da nema potrebe za ovom uslugom, jer su apsolutno svi klijenti zadovoljni njihovim radom. A nakon što stručni lektori, odnosno korektori izvrše svoj zadatak ne sumnjamo da će čak i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni tako obrađenim materijalima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje