Prevod sa portugalskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa portugalskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa portugalskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U skladu sa potrebama naših klijenata, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo sve vrste dokumentacije (medicinska, tenderska i tehnička), ali i lična i poslovna dokumenta, te sve ostale sadržaje. Da budemo precizniji - prevodimo baš sve što je potrebno našim klijentima, bez obzira da li je reč o složenim ili jednostavnijim sadržajima.

Osim prevodilaca, u našem timu su i ovlašćeni sudski tumači za portugalski, ali i ukrajinski jezik tako da na jednom mestu uz prevod dobijate i overu prevdenih dokumenata. U slučaju da vas zbunjuje koji sudski tumač će izvršiti overu, imajte na umu da to jedino zavisi od vašeg zahteva, to jest od toga da li se dokument prevodi sa portugalskog na ukrajinski ili u obrnutom smeru. Postupak overe podrazumeva da sudski tumač pre stavljanja svog pečata na preveden dokument mora da uporedi prevod sa originalom kako bi se uverio da među njima nema nikakve razlike, te nakon što utvrdi da da su istovetni on stavlja pečat na prevod kako bi potvrdio da je on u potpunosti veran originalu. Upravo ovakav dokument klijent može da koristi u praksi bez ikakvih problema te da ga preda bilo kojoj nadležnoj službi u skladu sa svojim potrebama. Vrlo je važno da prilikom dostave materijala na prevod svakako priložite i originalna dokumenta na uvid u slučaju da vam je potrebna i njihova overa, jer tako nalaže zakonom propisana procedura.Prevođenje sa portugalskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na portugalski

Sva dokumenta možete da nam dostavite lično ili ih pošaljete kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od preko 20 poslovnica koje Prevodilački centar Akademije Oxford ima u mnogim gradovima u zemlji. Za sve ostale materijale je postupak slanja znatno pojednostavljen, budući da možete da ih pošaljete skenirana na naše meil, a to isto važi samo u slučaju da su vam prevodi dokumenata potrebni u vrlo kratkom roku, stim da ste svakako obavezni da originale na uvid sudskom tumaču dostavite naknadno i to na bilo koji od opisanih načina.

Prilikom dostave materijala bi trebalo i da navedete kako želite da preuzmete prevode, to jest da li želite da vam ih pošaljemo na meil (ako nisu u pitanju prevodi dokumenata) ili kurirskom službom na određenu adresu, odnosno da li ćete ih preuzeti lično u poslovnici koja vam je najbliža. Ako ste naveli da želite dostavu preko kurirske službe, morate imati na umu da se ova usluga naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevoda i to po cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu.

Pored prevoda dokumenata, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i sadržaje dečijih, stručnih i ilustrovanih časopisa, književna dela, članke iz novina, te udžbenike, ali i sve vrste reklamnih materijala, kao i građevinske projekte i sve vrste dokumentacije. Takođe, obrađujemo i filmove svih žanrova, informativne, zabavne i dečije emisije, reklamne poruke i serije, a uz prevod audio i video materijala vršimo i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja.

U našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači zaduženi za usmeno prevođenje sa portugalskog na ukrajinski jezik, a osim za konsekutivno i simultano, naši stručnajci su specijalizovani i za posebnu vrstu usmenog prevoda, takozvano prevođenje pomoću šapata. Takođe, u skladu sa zahtevima događaja koji organizujete vam nudimo i po najpovoljnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, saobraćajna i vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i pasoš su samo neka od dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog jezika na ukrajinski i vršimo njihovu overu.

A obrađujemo i apsolutno sve vrste dokumenata koja se smatraju poslovnim, kao što su recimo: osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji svih vrsta, fakture, sertifikati, rešenje o osnivanju pravnog lica, te bilansi uspeha i stanja, sertifikati, fakture, ugovori, ali i punomoćja, ali i sve sudske presude i rešenja, odnosno pravna akta.Prevođenje građevinskih projekata sa portugalskog jezika na ukrajinski

Na zahtev klijenata, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i sve ostale sadržaje koji imaju bilo kakve veze sa građevinskom industrijom. Takođe, prevodimo i deklaracije proizvoda, tehničku dokumentaciju, odnosno uputstva za rukovanje i laboratorijska ispitivanja tehnički uzoraka, ali i dokumentaciju za tender.

Takođe, prevodimo i medicinsku dokumentaciju, a sem specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i sva dokumenta o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

U skladu sa vašim potrebama, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekovine Evropske Unije u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, poput: saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i o stalnom radnom odnosu, te uverenja o nekažnjavanju, kao i svih ostalih potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti.

A prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja, za koje je takođe potrebno izvršiti overu, tako da je neophodno da dostavite i originale na uvid. Pored prevoda potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomu i dodatak diplomi, te svedočanstva završenih razreda osnove i srednje škole, ali i sve ostale sadržaje koji su u vezi sa obrazovanjem.

Takođe, u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i diplomske i seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, ma kako kompleksni bili, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke.

Prevodi književnih dela sa portugalskog na ukrajinski jezik

Ako ste mislili da su naši prevodioci i sudski tumači usmereni samo na prevode zvaničnih dokumenata i stručnih sadržaja sa portugalskog jezika na ukrajinski, ipak niste bili u pravu, jer vas kod nas očekuju i prevodi književnih dela svih vrsta, kako poetskih i proznih, tako i beletristike, pa čak i romana.

U slučaju potrebe prevodimo i udžbenike, ali i ilustrovane, dečije i stručne časopise, te novinske članke. Sem toga sa portugalskog jezika na ukrajinski prevodimo sve vrste tekstualnih materijala, ma kako bili kompleksni i bez obzira koju temu obrađivali. A kako je broj oblasti za koje smo specijalizovani kada su prevodi tekstualnih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika u pitanju, pomenućemo samo neke od njih: politika, marketing, ekonomija, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, psihologija, finansije i bankarstvo, pravo, farmacija, te menadžment, informacione tehnologije i mnoge druge grane društvenih, ali i prirodnih nauka. Za ovakve vrste sadržaja nije potrebna overa sudskih tumača, pa imate mogućnost da nam materijale dostavite na meil, a i mi vama možemo na istovetan način da pošaljemo prevedene tekstove, tako da ćete maksimalno uštedeti i svoje vreme, ali i novčana sredstva.

Pored svega što smo naveli, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i sve vrste reklamih materijala, ali i onih koji su u vezi sa oblašću informacionih tehnologija. To, zapravo znači da vas uz prevod: brošura, kataloga, flajera, letaka, PR tekstova, vizit kartica i plakata, kod nas očekuju i prevodi softvera (programi i aplikacije), ali i web sajtova, online kataloga i web prodavnica.

Imajte na umu da su prevodioci i sudski tumači čija specijalnost su ove usluge veoma iskusni, te da iza sebe imaju sasvim dovoljno prevedenih materijala ove vrste, tako da će u relativno kratkom roku na vaš zahtev izraditi potpuno profesionalan i kvalitetan prevod kojim ćete nesumnjivo biti i više nego zadvovoljni.

Prevođenje pomoću šapata sa portugalskog jezika na ukrajinski

Sama činjenica da je reč o posebnoj vrsti usmenog prevoda za koju je osposbljen vrlo mali procent stručnjaka je dovoljna da shvatite da Prevodilački centar Akademije Oxford itekako vodi računa da ispuni sve zahteve svojih klijenata. Uz šapatno prevođenje sa portugalskog na ukrajinski jezik, kod nas možete angažovati i one stručnjake usmerene na konsekutivno i simultano prevođenje, koji su mnogo zastupljeniji u praksi.

Uz uslugu usmenog prevoda, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u skladu sa vašim potrebama. A kako posebno vodimo računa da naši klijenti budu zadovoljni i uslugom i kvalitetom opreme koju iznajme, to naglašavamo da je vrlo važno da nam dostavite i sve potrebne detalje u vezi sa događajem čiji ste organizator i za koji vam je potrebno simultano, konsekutivno ili šapatno prevođenje sa portugalskog na ukrajinski jezik, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer jedino tako možemo izraditi ponudu koja će ispuni zahteve samog događaja i omogućiti učesnicima da ga nesmetano prate.

Sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i sve audio, ali i video sadržaje počev od reklamnih poruka, preko emisija i serija, pa do crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova. Uz uslugu prevoda ovakvih sadržaja, kod nas možete dobiti i sinhronizaciju, odnosno titlovanje svih prevedenih materijala, što podrazumeva da ćete dobiti video i audio materijale koje možete odmah da plasirate na mediju koji odaberete.

Takođe, lektori i korektori Akademije Oxford vrše profesionalnu redakturu svim materijala koji su već prevedeni na bilo kom drugom mestu, a nisu ispunili očekivanja naših klijenata. Kako naši stručnjaci poštuju sva pravila struke, te vam pružaju uslugu redakture sadržaja u optimalnom roku i po najboljim cenama, to možete biti potpuno sigurni da će maksimalno ispoštovati vaše zahteve i ispuniti očekivanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje