Prevod sa srpskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na engleski jezik

Za online prevod sa srpskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na engleski jezik

Među najčešće razloge zbog kojih se klijenti obraćaju Prevodilačkom centru Akademije Oxford spadaju i zahtevi za prevođenjem sa srpskog na engleski jezik i to ne isključivo dokumenata, odnosno svih vrsta dokumentacije, već i svih ostalih materijala. A prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu obrađuju zaista sve vrste sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cene, tako i sa stanovišta kvaliteta, odnosno brzine izrade.

Uslugu koja se odnosni na prevođenje materijala sa srpskog jezika na engleski možete dobiti u bilo kojoj našoj poslovnici, koje se nalaze na preko 20 lokacija, odnosno u svim većim, ali i u mnogim manjim gradovima u našoj zemlji.Prevođenje sa srpskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na srpski

Osim što su pojedini prevodioci i sudski tumači i izvorni govornici jezika, sama činjenica da su u našem timu i jedni i drugi znatno olakšava čitav proces. Upravo zato što na jednom mestu klijenti dobijaju kompletnu uslugu, te u relativno kratkom roku u rukama imaju kompletno obrađene dokumente, mnogi se odlučuju upravo za korišćenje naših usluga, jer osim što štede vreme, u velikoj meri štede i svoj novac. U ovom slučaju je usluga sudskog tumača ključna kada su u pitanju prevodi dokumenata, jer dokument koji je samo preveden sa srpskog na engleski jezik u zakonskom smislu nema nikakvu vrednost. Upravo zato se prilikom prevođenja dokumenata i zahteva da on bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, jer na taj način postaje i pravno validan, budući da pečat sudskog tumača na prevodu potvrđuje da je on veran originalu. Međutim, svaki klijent koji ima potrebu za prevodima dokumenata mora znati i to da proces overe podrazumeva i upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, pa je iz tog razloga vrlo važno i da dostave originale na uvid.

Što se tiče načina slanja dokumenata i drugih sadržaja za koje vam je potreban prevod sa srpskog jezika na engleski, možete odabrati onaj koji vama najviše odgovara. A sem lične dostave, nudimo vam i mogućnost slanja preko “Pošte Srbije”, preporučeno ili putem kurirske službe. Naravno, sve one materijale za koje nije potrebna overa, možete poslati i na meil i tako ubrzati sve, jer i mi vama možemo prevedene sadržaje da dostavimo na meil. A po završetku čitavog procesa prevođenja, u zavisnosti od vrste materijala zavisiće i način preuzimanja, odnosno slanja. Pa tako, sve materijale možete preuzeti lično ili vam ih možemo poslati preko kurirske službe na vašu adresu, stim što sve sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu vam, po zahtevu šaljemo u elektronskoj formi, odnosno na meil. Dostava na adresu se poverava kurirskoj službi, tako da se i naplaćuje kao dodatna usluga, odnosno direktno od klijenta prilikom preuzimanja pošiljke i to prema važećem cenovniku kurirske službe.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će na vaš zahtev obraditi bilo koji lični, odnosno poslovni dokument, a sa srpskog na engleski jezik prevodimo i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, kao i sve vrste tekstova različite tematike. Takođe, prevodimo i web sajtove, softvere, te online kataloge, ali i reklamne kataloge i brošure, plakate, vizit kartice, PR tekstov i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast marketinga.

A sa srpskog jezika na engleski prevodimo i građevinske projekte, deklaracije proizvoda, tekovine Evropske Unije, kao i sve vrste ugovora, licenci, sertifikata, punomoćja, sudskih presuda i rešenja. Kod nas možete dobiti i prevod audio i video materijala, a obrađujemo serije, filmove, emisije i video reklame, te uz to vršimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije svih tako prevedenih sadržaja.

Na vaš zahtev, sa srpskog jezika na engleski prevodimo i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, ali i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja. Kod nas možete dobiti i prevod diplomskih i seminarskih, ali i naučnih radova, kao i prevode rezultata naučnih istraživanja, odnosno patenata i svih ostalih materijala koji su u vezi sa naukom.Uz to, naši prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju i sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama.

U timu Akademije Oxford su i oni prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je usmeno prevođenje sa srpskog na engleski jezik, tako da možete angažovati stručnjaka za konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata. A pored same usluge prevođenja vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim uslovima na tržištu.

Svako ko je određeni materijal već dao nekome na prevod, ali tom prilikom nije ispoštovan kvalitet rada, može kod nas dobiti uslugu redakture tako prevedenih sadržaja, za koju su zaduženi profesionalni lektori i korektori.

Prevodi internet sajtova sa srpskog jezika na engleski

Ako imate sajt koji želite da prevedete sa srpskog na engleski jezik, vrlo je verovatno da će vam prvo pasti napamet da to učinite vi ili neki vaš poznanik koji relativno dobro zna ovaj jezik. Nažalost, upravo to i jeste osnovni razlog za neuspešnost tako prevedenih web sajtova, jer se tada oni prevode uglavnom kao i bilo koji tekstualni sadržaj, što je u oblasti interneta velika greška.

Razlog zbog koga je najbolje da za prevođenje bilo kog internet sadržaja angažujete stručnjake leži u činjenici da ih oni prevode uz maksimalno poštovanje pravila dobre optimizacije sadržaja za pretraživače. Upravo zahvaljujući poštovanju SEO pravila (Search Engine Optimisation) koja sa puno znanja i pažnje implementiraju u svoj rad, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da se pohvale visokim stepenom uspešnosti, a o čemu svedoči i podatak da su svi sajtovi koje su oni prevodili i danas u samom vrhu internet pretrage.

Uz prevođenje web sajtova sa srpskog na engleski jezik, svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će prevesti i sadržaje web prodavnica odnosno online kataloga, ali i softvere, to jest svaki program i aplikaciju koju zahtevaju klijenti.

A u skladu sa vašim zahtevima, nudimo vam i uslugu obrade članaka iz novina, te ilustrovanih, dečijih, pa čak i stručnih časopisa, dokumenta sa srpskog na engleski jezik prevodimo i knjige, počev od udžbenika, preko beletristike i romana, pa do poezije i proze.Usmeno prevođenje sa srpskog na engleski jezik

Kada organizujete neku konferenciju, poslovni sastanak ili, recimo seminar koji je međunarodnog karaktera, pored ostalog neophodno je da svim učesnicima obezbedite i uslugu prevođenja sa našeg jezika na određeni strani. A kako je engleski u najširoj upotrebi, mnogi klijenti se upravo odlučuju na usmeno prevođenje sa srpskog jezika na engleski, mada Prevodilački centar Akademije Oxford nudi ovu uslugu za još preko 40 svetskih jezika i to u najrazličitijim kombinacijama.

Prevodioci i sudski tumači koji su usmereni na vršenje ove usluge su mahom i izvorni govornici jezika, a uz sve potrebne profesionalne kvalifikacije imaju i vrlo visok nivo iskustva, tako da možete očekivati da će u potpunosti ispuniti sve zahteve događaja, kao i vaša očekivanja, te onim učesnicima događaja kojma srpski jezik nije maternji omogućiti da na najbolji mogući način prate tok događaja. Kako su i konsekutivno i simultano, kao i prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog na engleski jezik namenjeni različitim tipovima događaja, to je neophodno da nam dostavite i osnovne informacije, poput koncepta konferencije, sastanka ili druge vrste događaja, te broja učesnika, ali i podatke o veličini prostorije u kojoj će biti održan, te koliko će trajati, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu vašim zahtevima i na taj način omogućimo da ovaj segment organizacije protekne u najboljem redu.

U slučaju da postoji potreba za simultanim prevođenjem sa srpskog jezika na engleski, možemo vam po najboljim uslovima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste materijala koji su u vezi sa reklamiranjem, i to uz maksimalno poštovanje svih pravila marketinga. A to znači da će sa puno pažnje određenu reklamnu poruku iz izvornog jezika preneti na ciljani, te je oblikovati prema važećim pravilima tog jezika. Na taj način oni ispunjavaju cilj koji prevođenje reklamnih materijala ima, jer će svim onim potencijalnim kucima određenog proizvoda, odnosno korisnicima usluge koja se tako reklamira, približiti sadržaj u duhu engleskog jezika.

U zavisnosti od potreba i zahteva klijenata, sa srpskog jezika na engleski prevodimo sadržaje brošura i kataloga, bilo usluga bilo proizvoda, ali i flajere, letke, te plakate, PR tekstove i vizit kartice.

Prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na engleski

Svako ko ima potrebu za prevodom bilo kog dokumenta sa srpskog na engleski jezik mora znati i to da je uz prevod, neophodno da on bude overen pečatom sudskog tumača koji je i zvanično ovlašćen od strane nadležnih državnih institucija za obavljanje ovog posla. Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford teži da ispuni sve zahteve klijenata i omogući im da brzo i lako dobiju najbolju moguću uslugu, to su u našeem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da ćete u relativno kratkom vremenskom roku dobiti kompletno obrađene sve vrste dokumenata i dokumentacije. Pod tim mislimo da uz prevod, dobijate i overu prevoda, odnosno dokument koji je u pravnom i zakonskom smislu potpuno važeći i koji može da se koristi bez ikakvih prepreka u svakoj situaciji. Praktično, pečat sudskog tumača na bilo kom dokumentu koji je sa našeg preveden na engleski jezik zapravo znači da je on veran originalu, a da bi sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, klijenti moraju da dostave i originale na uvid. Naime, pošto prevodilac završi svoj posao, sudski tumač vrši upoređivanje prevoda i originala kako bi utvrdio da li su u pitanju istovetni sadržaji, a nakon što to ustanovi on overava prevod i time ga svrstava u pravno važeća dokumenta.

Jedino što može da učini da proces prevođenja i overe dokumenata traje nešto duže jeste overa haškim Apostille pečatom, ali se ona vrši samo za određena dokumenta i za nju su isključivo nadležni sudovi Republike Srbije. U pitanju je specifična vrsta overe koja se za svaki dokument za koji je potrebna vrši na različit način, pa je tako za neke potrebno izvršiti prvo overu Apostille pečatom, pa onda prevesti i overiti ceo dokument, što uključuje i prevod samog pečata, dok se u drugim situacijama prvo vrši prevod i overa dokumenta, pa se tako obrađen materijal nosi u sud na overu haškim pečatom. Kako su za ovu vrstu overe isključivo nadležni sudovi, to je preporuka da se klijent najpre raspita o tome da li je i za njegov dokument potrebna overa Apostille pečatom, kako bi znao gde prvo nosi dokumenta, čime će uptedeti svoj trud i vreme.

Uz prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata, sa srpskog na engleski jezik prevodimo i dokumentaciju za tendere, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sve ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava.

Prema zahtevima klijenata prevodimo i građevinske projekte i dokumentaciju, te uputstva za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda, ali i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva nepomenuta dokumenta koja se odnose na oblast farmacije i medicine.

Izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, tek su neka od ličnih dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa srpskog na engleski jezik. Sem njih, obrađujemo i tekovine Evropske Unije, različite vrste ugovora i poslovnih odluka, ali i: fakture, statut preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, godišnje poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje i mnoga druga poslovna dokumenta.

Takođe, sa srpskog na engleski jezik prevodimo i sudske presude i rešenja, punomoćja, sertifikate i licence, te ostale materijale iz oblasti sudstva i prava.

Sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje će na vaš zahtev svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obraditi u najkraćem roku i po, sigurno najpristupačnijoj ceni. Sem prevoda svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kod nas vas očekuju i prevodi: uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata ovog tipa.

Prevodi serija sa srpskog na engleski jezik

Da bi usluga koja podrazumeva prevođenje serija sa srpskog jezika na engleski bila kompletna, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, odnosno profesionalni titleri i umetnici koji su zaduženi za sinhronizaciju prevedenih video i audio materijala, a koji su takođe u našem stalnom timu. Tako će svaki klijent kome je potreban prevod serija, reklamnih poruka, te igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, odnosno zabavnih, obrazovnih i dečijih emisija na jednom mestu dobiti i mogućnost njihove finalizacije, koja podrazumeva uslugu sinhronizacije i titlovanja. A uzevši u obzir da su stručnjaci koji su zaduženi za ove usluge dovoljno dugo u poslu, tako da imaju visok nivo iskustva, to možete biti sigurni da neće doći do onih nepravilnosti koje se često javljaju u praksi, kao što su kašnjenje glasova, odnosno titlova.

Naši prevodioci i sudski tumači će prevesti i rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente i radove, kao i diplomske i seminarske radove, bez obzira koliko kompleksna bila njihova tema i izlaganje.

Pored toga, svako ko već poseduje materijale koji su prevedeni sa srpskog na engleski jezik, ali kojima nije zadovoljan kod nas može dobiti uslugu redakture, odnosno profesionalne korekture i lekture takvih sadržaja.

Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa srpskog jezika na engleski

Svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford na zahtev klijenata prevodi i tekstove iz oblasti turizma sa srpskog na engleski jezik i to u relativno kratkom roku i po, sasvim sigurno najpovoljnijim cenama.

Sem tekstova koji su usko vezani za oblast turizma, naši prevodioci i sudski tumači će prevesti i sadržaje koji su vezani za mnoge druge oblasti, bez obzira koliko oni složeni i dugački bili. Podrazumeva se da prevodimo i tekstualne sadržaje koji su namenjeni široj javnosti, ali i one koji su isključivo usmereni na plasiranje užim, stručnim krugovima.

Jednostavnije rečeno, bilo koja da je tema i složenost teksta za koji vam je potreban prevod sa srpskog na engleski jezik to za naše stručnjake ne predstavlja nikakvu prepreku, jer osim visokih profesionalnih kvalifikacija, oni imaju i dovoljno iskustva, ali i zavidan nivo opšteg obrazovanja, tako da će lako prevesti tekstove bilo koje tematike.

Pored onih tekstova čija tema je vezana za oblast turizma, sa srpskog na engleski jezik prevodimo i sve sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti: marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, menadžmenta, nauke, komunikologije, medicine, sociologije, politike, farmacije, prava, ekonomije, građevinske industrije, finansija, psihologije, obrazovanja, bankarstva, kao i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje