Prevod sa engleskog na flamanski jezik

Navedena kombinacija jezika je najčešća kada su u pitanju prevodi dokumenata, ali će svakako zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford obezbediti klijentima i usmeno prevođenje sa engleskog jezika na flamanski, jer su specijalizovani i za pružanje te usluge i za obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi.

Odmah moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači pored simultanog prevoda, mogu primeniti i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, kao i konsekutivni, a podrazumeva se da će pomenuta institucija obezbediti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, za bilo koju manifestaciju za koju bude bila doneta odluka da ta vrsta usmenog prevoda treba da bude primenjena.

Popularne i stručne tekstove ma koje tematike će ovi stručnjaci, isto tako obraditi kada se od njih zahteva, a dostupni su i direktni prevodi članaka iz novina sa engleskog jezika na flamanski, odnosno književnih dela i časopisa, kao i udžbenika.Prevođenje sa engleskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na engleski

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj jezičkoj varijanti obraditi i sve vrste marketinških materijala, ali i filmove, serije i reklamne poruke, odnosno emisije, kao i bilo koji drugi video ili audio sadržaj. Inače svaka poslovnica ove institucije zapošljava i titlere, kao i iskusne stručnjake, čija je specijalnost usluga sinhronizacije svih takvih materijala, što znači da su klijentima dostupne i te usluge.

Po potrebi će korektori i lektori navedene institucije primeniti redakturu, odnosno u nekvalitetno prevedenim sadržajima bilo koje vrste će ispraviti sve greške i uskladiti ih kako sa originalima, tako isto i sa pravilima koja se primenjuju u flamanskom jeziku.

Uz profesionalan prevod internet sadržaja sa engleskog jezika na flamanski, dostupna je i optimizacija svih takvih materijala. Zapravo se radi o tome da sudski tumači i prevodioci odlično znaju kada i kako treba primeniti alate SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi prevedene materijale uskladili u potpunosti sa pravilima, koja se primenjuju u okviru konkretnog pretraživača.

Podrazumeva se isto tako da klijenti mogu u datoj jezičkoj kombinaciji dobiti prevod kako za lična dokumenta, tako isto i za sve vrste potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti i izjava, a kojom prilikom će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Specijalizovani su i za direktno prevođenje dokumentacija sa engleskog jezika na flamanski, a što se odnosi kako na tehničku i poslovnu, tako isto i na građevinsku, potom tendersku i medicinsku, te na mnoge druge.

Bude li se potreba javila za tim, sudski tumač i prevodilac će obraditi u skladu sa pravilima kako pravna akta, to jest sva dokumenta iz domena prava i sudstva, tako isto i sve one sadržaje, koji su striktno vezani bilo za oblast nauke ili obrazovanja, te sva ostala dokumenta, a uz uslov da ih klijent prema pravilima dostavi na obradu.

A ta pravila podrazumevaju da je vlasnik dokumenata u obavezi originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da priloži, zato što on nakon izvršenog prevoda upoređuje njihovu sadržinu i overava obrađen bilo koji dokument. Onog trenutka kada taj stručnjak bude svoj pečat na prevedeni dokument stavio, on će zvanično potvrditi da je njegova sadržina i sadržina originalnog dokumenta istovetna, to jest da je prevod u potpunosti veran originalu, što znači da će on biti tretiran kao pravno validan dokument.

Upravo iz tog razloga se razlikuje princip dostavljanja dokumenata, za koja su klijentima potrebni prevodi sa engleskog jezika na flamanski i ostalih sadržaja.

Osim preko kurirske službe i preporučeno preko “Pošte Srbije”, originalna dokumenta klijent može i lično u konkretno predstavništvo navedene institucije da donese, a za sve ostale materijale važi pravilo da ih šalje i prima po završetku obrade elektronski, odnosno na mejl.

Suprotno od toga, preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata se vrši ili lično u samoj poslovnici ili se ona preko kurirske službe dostavljaju klijentu na adresu. A u tom slučaju se radi o usluzi koja podleže dodatnoj naplati, s obzirom na to da u cenu prevoda i overe dokumenata ona nije uračunata. Prema cenovniku službe za dostavu će i biti definisano koliko je potrebno klijent da plati konkretnu uslugu, a što će učiniti prilikom preuzimanja dokumenata od kurira.

Postupak obrade dokumenata koji primenjuju prevodioci i sudski tumači je usaglašen sa aktuelnim zakonom, te je sasvim dovoljan da dokument bude smatran zakonski važećim. Ipak, postoje i dokumenta za koja je neophodno da bude izvršena posebna vrsta overe, a kada se na njih stavlja Apostille, odnosno pečat koji je poznat i pod nazivom Haški. Zato i naglašavamo da zaposleni ove institucije nemaju ovlašćenja za sprovođenje te vrste overe, pa se iz tog razloga preporučuje svakom klijentu da se samostalno i detaljno raspita u nadležnim institucijama o svemu tome. Osnovni sudovi u celoj Srbiji imaju specijalna odeljenja, u kojima su zaposleni nadležni za sprovođenje te vrste overe, tako da bi klijenti trebalo njima prvo da se obrate i dobiju željene informacije.

Rok za izradu prevoda bilo kog dokumenta je prilično kratak, ali se može dogoditi da je klijentu on potreban u znatno kraćem vremenskom periodu. Stoga i napominjemo da ukoliko neko želi da dobije hitan prevod dokumenata sa engleskog jezika na flamanski, treba svakako da ispoštuje prethodno pomenuto pravilo o donošenju ili slanju originale na uvid, ali ima pravo samo tada da prvo dokumenta pošalje na mejl skenirana, a da u što kraćem roku posle toga priloži na uvid i originale, kako bi celokupna procedura u potpunosti bila ispoštovana.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa engleskog jezika na flamanski

Kome god da je potrebna prevod tekovina Evropske Unije u konkretnoj jezičkoj varijanti, može se obratiti zaposlenima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji će obradi dokumenata pristupiti isključivo sa aspekta trenutno aktuelnog zakona. A to znači da će izvršiti kako prevod dokumenata sa engleskog na flamanski jezik, tako isto i overu, te će klijentima omogućiti da u optimalnom roku dobiju dokument koji je zakonski i pravno važeći.

Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen, a da bi sudski tumači i prevodioci mogli bilo koji dokument tako da obrade jeste da klijent originale donese na uvid ili ih pošalje na opisane načine, s tim što se svakome od njih preporučuje da proveri i da li je neophodno za ta dokumenta izvršiti nadoveru. Preciznije govoreći, obavezan je klijent da dobije informacije o overi Haškim pečatom za njegova dokumenta,a koji je inače poznat i pod nazivom Apostille.

Kako tekovine Evropske Unije, tako će isto i sva ostala pravna akta klijenti moći da dobiju prevedena u toj jezičkoj kombinaciji i overena od strane zvanično ovlašćenog lica.

Isto tako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač obraditi kompletno i bilo koji dokument, koji će klijent nakon toga predati određenoj državnoj instituciji. Zapravo se misli kako na različite tipove saglasnosti i potvrda, tako isto i na bilo koje uverenje ili izjavu.

Prema iznetim zahtevima će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa engleskog na flamanski jezik, kao i svih onih sadržaja, koji se tiču bilo oblasti nauke, bilo obrazovanja.

Trebalo bi reći i to da će prevodioci i sudski tumači ostvariti i zahtev svakog pojedinca, kome je u datoj jezičkoj kombinaciji prevod potreban za sadržinu medicinske dokumentacije, a kojom prilikom oni osim lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kompletno obrađuju i celokupnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uopšteno rečeno, svaki drugi dokument koji je svrstan upravo u medicinsku dokumentaciju.

Isto tako mogu prema pravilima da obrade i sadržinu građevinske i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije, a pobrinuće se i da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa engleskog na flamanski jezik, odnosno prema pravilima će obraditi sva dokumenta koja se na bilo koji način tiču poslovanja kako preduzetnika, tako i pravnih lica.

Prevod udžbenika sa engleskog na flamanski jezik

Koliko god da je određeni udžbenik obiman i kompleksan, nikakvog razloga za brigu klijent nema, zato što prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj varijanti jezika da ga stručno obrade.

Isto tako su dostupni i prevodi književnih dela sa engleskog jezika na flamanski, ali i popularnih, kao i stručnih tekstova različite dužine i tematike, kao i časopisa i članaka iz novina.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford širom naše zemlje su zaposleni i korektori, ali i lektori, a oni će shodno zahtevima da primene pravila takozvane redakture sadržaja. U pitanju je specifična usluga, zato što ovi stručnjaci tom prilikom prvo analiziraju urađen prevod materijala, zatim ustanovljavaju koje greške postoje i svakako ih u skladu sa flamanskim jezikom i pravilima prevođenja ispravljaju.

Trebalo bi pomenuti i to da za bilo koji događaj može biti primenjeno usmeno prevođenje sa engleskog jezika na flamanski, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. naša je obaveza da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci osim takozvanog simultanog prevoda u toj varijanti jezika, mogu da primene i pravila koja uključuje prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod.

Ako neko zahteva obradu materijala iz oblasti marketinga, dobiće njihov profesionalan prevod, jer će tom prilikom zaposleni ove institucije poštovati kako pravila flamanskog jezika, tako isto i pravila koja važe u oblasti marketinga.

Ne samo da klijenti mogu dobiti stručan prevod audio i video materijala sa engleskog jezika na flamanski, nego i dodatne usluge, koje se odnose na njihovu sinhronizaciju, ali i titlovanje.

Pored svih pomenutih sadržaja, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu materijale koji su vezani za računare i internet, a zatim i da ih optimizuju uz korišćenje alata SEO (Search Engine Optimisation).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje