Prevajanja iz kitajskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz kitajskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz kitajskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg vseh dokumentov in ostalih materialov v pisani obliki, je na razpolago tudi tolmačenje iz kitajskega v hebrejski jezik.

Konkretno storitev sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo v vseh treh različicah, saj so specializirani, tako za šepetano kot tudi za simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Zelo je pomembno poudariti, da je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, tako da pri no pri njeni izdelavi zagotovo unesena tudi ta storitev, če je predvideno, da omenjeni strokovnjaki uporabijo prav to vrsto tolmačenja. V principu je zelo pomembno, da je ponudba skrbno oblikovana, ker je poznano, za katero vrsto dogodka se uporablja katera od omenjenih vrst tolmačenja. Od interesentov se iz tega razloga tudi zahteva, da zaposlene v predstavništvu te institucije seznanijo, tako s termini prirejanja določenega dogodka kot tudi z značilnostmi mesta, na katerem je predvideno, da bo ta organiziran i da jih vsekakor obvestijo o številu oseb, ki bodo sodelovale. Vse te parametre skrbno analizirajo, da bi natančno določili, katera od vseh ponujenih storitev lahko zagotovi ustrezen odgovor na konkretne zahteve.

Glede na to, da omenjena institucije zaposluje tudi podnaslavljalce pa tudi osebe, ki izvajajo storitev sinhronizacije, tako zvočnih kot tudi vsebin video, tako da je strankam na razpolago predvsem neposredno prevajanje serij in filmov iz kitajskega v hebrejski jezik oziroma oddaj in reklamnih sporočil ter ostalih zvočnih in video materialov in potem tudi ena od navedenih dodatnih storitev. Vse to pomeni, da v najkrajšem možnem roku v poslovalnici lahko dobijo kompletno obdelane vse vsebine, ki jih kasneje lahko predvajajo in na spletu in v kinematografih, zatem na radiju, televiziji in ostalih medijih.


Prevajanje iz kitajskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v kitajskega jezik

Sodni tolmači in prevajalci bodo poskrbeli, da v dani jezični kombinaciji prevedejo tudi poljudna pa tudi strokovna besedila, katerih tema je povezana z različnimi vejami in družboslovnih in naravoslovnih znanstvenih disciplin.

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi neposredno prevajanje revij iz kitajskega v hebrejski jezik oziroma učbenikov in časopisnih člankov, omenjeni strokovnjaki pa lahko obdelajo tudi poetska kot tudi prozna književna dela različne tematike, dolžine in kompleksnosti.

Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni različici jezikov prevedejo, tako marketinške materiale katerekoli vrste kot tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s spletom in računalništvom. Glede na to, da poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) ter posedujejo dovolj izkušenj v uporabi konkretnih orodij, je strankam na razpolago udi storitev optimizacije, tako spletnih prodajaln in aplikacij oziroma spletnih strani kot tudi spletnih katalogov, zatem programov in ostalih spletnih materialov.

Na zahtevo strank je v tej specializirani instituciji na razpolago tudi storitev, ki vključuje lekturo in korekturo. Gre za to, da korektorji in lektorji tako imenovano redakcijo izvajajo na zahtevo, oziroma ko je potrebno, da se v prevedenih materialih popravijo obstoječe napake in da bodo ti v celoti usklajeni in z izvirniki pa tudi s pravili, ki jih vključuje pakistanski jezik kot ciljni.

Zelo je pomembna informacija, da se uz prevajanje dokumentov iz kitajskega v hebrejski jezik strankam omogoča tudi storitev njihove overitve, ki jo pri tem ob maksimalnem spoštovanju pravil izvajajo zapriseženi sodni tolmači.

Od osebnih dokumentov preko tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij) pa do pravnih aktov in dokumentov, ki so povezani s področji znanosti in izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači na podlagi postavljenih zahtev kompletno obdelajo.

Seveda prevajajo in potem tudi overijo vse dokumente iz sestave, tako razpisne in poslovne kot tudi tehnične pa tudi gradbene in medicinske dokumentacije ter številne druge vsebine, za katero stranka v dani različici jezikov zahtevao prevajanja.

Da bi bil v celoti spoštovan predvideni postopek, mora stranka izvirne na vpogled sodnemu tolmaču priložiti dokumente, kar pomeni, da jih lahko ali osebno v samo predstavništvo te specializirane institucije prinese ali pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije".

Prav tako se lastnik dokumentov odloči kako bo prevzel kompletno obdelane vsebine, na razpolago pa mu možnost osebnega prevzemanja in dostave prevedenih in overjenih dokumentov na njegov naslov. Glede na to, da se služba za dostavo angažira če se lastnik odloči za drugo ponujeno možnost, on dobijo vse potrebne informacije od zaposlenih v tej kurirski službi o postopku prevzemanja in o višini nadomestila, ki jo tedaj dolžan plačati, ker ta storitev ni vračunana v osnovno oziroma v ceno prevajanja konkretnega dokumenta in njegove overitve.

Interesentom je na razpolago tudi nujno prevajanje dokumentov iz kitajskega v hebrejski jezik, kar je specifična storitev, saj gre za zelo kratek čas za izvedbo prevajanja in overitve konkretnega dokumenta. Zato se je strankam tudi dovoljeno, da izvirnike na vpogled dostavijo kasneje, in to na najhitrejši možni način od vseh ponujenih, najprej pa morajo konkretne vsebine skenirati in poslati na e-poštni naslov predstavništva te institucije.

Med pristojnosti, ki jih imajo sodni tolmači in prevajalci ne spada overitev z Apostille žigom, ki je prav tako poznan pod nazivom Haški. Prav to je razlog, zakaj poudarjamo, da vse podatke o overitvi s tem žigom lastnik dokumentov mora predhodno samostojno pridobiti, saj to še kako vpliva na celoten postopek obdelave konkretnih vsebin. Omenjeni žig namreč mora biti postavljen samo na dokumente, za katere to določa zakon in na točno določen način, informacije o tem pa imajo izključno zaposleni v okrožnih sodiščih Republike Slovenije oziroma v oddelkih teh institucij, ki so uradno pristojni za postopek tako imenovane nadoveritve.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz kitajskega v hebrejski jezik

Vse dokumente, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti konkretni pristojni instituciji, sodni tolmači in prevajalci obdelajo v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da najprej izvedejo njihovo neposredno prevajanje iz kitajskega v hebrejski jezik in potem tudi uporabijo pravila, ki jih vključuje overitev konkretnih vsebin.

Samo zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave se interesentom omogoča, da dobijo zakonsko veljavne vsebine, ki se lahko uporabljajo ob različnih priložnostih.

Poleg že omenjenega dokumenta člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford kompletno obdelavo izvajajo tudi za potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti, po potrebi pa prevajajo in overjajo tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vse ostale vrste, ne samo potrdil, ampak tudi izjav in soglasij.

Za vse stranke, ki jim je prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, je zelo pomembno, da vedo, da so dolžni izvirnike poslati ali prinesti, ker njih pri postopku overitve uporablja zapriseženi sodni tolmač.

Da bi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta bil maksimalno poenostavljen, mora vsaka stranka informacije o overitvi z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom za njegove dokumente najprej zahtevati na okrožnem sodišču. Vse to poesebej poudarjamo zato, ker člani ekipe te institucije niso pooblaščeni za izvedbo te vrste overitve, vse to pa lahko vpliva na celoten postopek obdelave. Informacija o tem, ali Haški žig mora biti postavljen na dokumente in ali se ta vrsta overitve izvaja pred prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača ali pa potem, ko omenjeni strokovnjaki konkretne storitve zagotovijo, je posebej pomembna za tok postopka obdelave.

Posebej je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank profesionalno obdelajo vse vrste dokumentov, tako da je med drugim dostopno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz kitajskega v hebrejski jezik. Preprosto rečeno, ti strankam omogočijo, da v najkrajšem možnem roku dobijo kompletno obdelane izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu, zatem osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču, kompletno pa obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje, zatem vozniško dovoljenje in potni list kot tudi delovno in prometno dovoljenje ter katerikoli drugi osebni dokument.

Poleg tega izpolnjujemo tudi zahteve strank, ki v dani različici jezikov prevajanje želijo dobiti za vsebino, tako poslovne in medicinske (sklep o ustanovitvi pravne osebe, dokumentacija o medicinskih izdelkih, revizorska poročila, specifikacije farmacevtskih izdelkov, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, zdravniški izvidi in številni drugi) kot tudi gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki so uvrščeni v eno od omenjenih dokumentacij).

Če to neka stranka zahteva, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz kitajskega v hebrejski jezik pa tudi tožb, sodb in pogodb, pri čemer prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov kompletno obdelajo tudi pritožbe sodišču, zatem certifikate in sodne sklepe kot tudi vse vrste licenc potem odločitve sodišč in pooblastila za zastopanje oziroma vse dokumente, ki se obravnavajo kot pravni akti, ker so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva.

Treba je posebej omeniti informacijo, da v tej instituciji stranke lahko zahtevajo prevajanje, ne samo za, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, ampak tudi za vse ostale dokumente, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja. Pravzaprav pri tem omenjeni strokovnjaki obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav in diplomo ter dodatek k diplomi, poskrbijo pa tudi za to, da strankam ponudijo neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz kitajskega v hebrejski jezik, zatem prepisa ocen in znanstvenih patentov kot tudi potrdilo o rednem šolanju ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih in nasploh vseh drugih dokumentov in ostalih materialov, ki so na neki način povezani s konkretnimi področji.

Prevajanje brošur in katalogov iz kitajskega v hebrejski jezik

Da bi neposredno prevodi reklamnih materialov iz kitajskega v hebrejski jezik bili profesionalni in da bi se lahko uporabljali v praksi, je osnovni pogoj, ki mora biti spoštovan, da prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo takšne vsebine, posebeno pozornost namenijo implementaciji marketinških pravil. Gre za to, da morajo reklamno sporočilo uskladiti s pravili ciljnega jezika, tako da vse, kar se predstavlja, tako skozi brošure in kataloge kot tudi skozi zloženke, plakate ali reklamne letake oziroma PR članke in ostale marketinške materiale, zelo preprosto najde pot do potencialnih uporabnikov ter prihodnjih kupcev. Prav tako moramo poudariti, da ti strokovnjaki lahko v omenjeni jezični kombinaciji v posebej kratkem časovnem obdobju prevedejo tudi vsebino vizitk.

Pomembno je poudariti, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako zaposleni tudi lektorji in korektorji in na zahtevo strank izvajajo storitev tako imenovane redakcije. Preprosto rečeno, uporabljajo pravila lekture in korekture ter nekakovostno prevedene vsebine katerekoli vrste usklajujejo s pravili pakistanskega jezika pa tudi z njihovimi izvirniki, da bi jih stranke lahko uporabljale v praksi.

Pri prevajanju spletnih prodajaln in spletnih strani oziroma aplikacij in programov različnih vrst kot tudi spletnih katalogov ter številnih drugih spletnih vsebin prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Takšen postopek je izjemno pomemben za prihodnje kotiranje konkretnih materialov na spletu, saj prav zahvaljujoč optimizaciji oziroma usklajevanju vsebine teh materialov s pravili iskanja, njih sedanji iskalnik prepozna kot najustreznejše rezultate za točno opredeljene besede in izraze, pa jih v skladu s tem tudi uvrsti v sam vrh iskanja.

Na zahtevo strank zaposleni te institucije izvedejo tudi neposredno prevajanje knjig iz kitajskega v hebrejski jezik, pri čemer poleg učbenikov profesionalno prevajajo tudi prozna kot tudi književna dela iz domene poezije. Seveda lahko profesionalno prevedejo tudi strokovne pa tudi poljudne besedilne materiale katerekoli tematike, sodni tolmači in prevajalci pa v dani kombinaciji jezikov obdelajo tudi časopisne članke pa tudi vse vrste revij, kot so strokovne in otroške oziroma ilustrirane.

Storitev tolmačenja vključuje uporabo, tako simultanega in konsekutivnega kot tudi tako imenovanega šepetanega, na razpolago pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod odličnimi pogoji. Toda zahvaljujoč temu, da omenjeni strokovnjaki lahko uporabijo vse tri navedene vrste tolmačenja, je izjemno pomembno, da bo izbrana tista vrsta storitve, ki ustrezno odgovori na zahteve manifestacije. Prav iz tega razloga je pred stranke, ki jih zanima tolmačenje iz kitajskega v hebrejski jezik, tudi postavljena uradna zahteva, da predhodno posredujejo vse relevantne podatke o dogodku. Ponudba za konkretno storitev se lahko oblikuje na podlagi informacij o trajanju manifestacije, zatem o številu oseb, ki se je bodo udeležile in vsekakor tudi na podlagi podatkov o značilnostih lokacije njenega prirejanja, ki jih stranka predhodno dostavi.

Absolutno vsaki stranki te institucije, ki prevajanje zahteva za zvočne ali video materiale katerekoli vrste sta na razpolago dodatni storitvi v pogledu podnaslavljanja in sinhronizacije. Če smo natančni, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo predvsem, tako informativne in otroške oziroma izobraževalne in zabavne oddaje ter reklamna sporočila kot tudi animirane in igrane filme potem serije in risane kot tudi dokumentarne filme ter vse ostale vrste video in zvočnih materialov in potem se stranka samostojno odloči med storitama, ki se obravnavata kot dodatni in sta povezani s podnaslavljanjem in sinhronizacijo konkretnih vsebin.

Cena prevajanja iz kitajskega v hebrejski jezik

  • Iz kitajskega v hebrejski je 76 EUR po strani

Cena prevajanja iz kitajskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz kitajskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 79 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz kitajskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!