Prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsem zainteresiranim strankam pa lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik, ko je to potrebno in glede na to, da so v naši ekipi tudi sodni tolmači in prevajalci, vam ponujamo tudi obdelavo dokumentov, tako da poleg njihovega prevajanja iz našega v kitajski jezik dobite tudi storitev njihove overitve. Overitev dokumentov izvajamo po koncu prevajanja, zanjo pa so zadolženi sodni tolmači, tako da vi dobite dokument, ki je absolutno pripravljen za uporabo, saj mu prav ta žig daje pravno veljavnost.

Sam postopek obdelave dokumentov je točno določen s pravili in vključuje najprej njihovo prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik in zatem tudi primerjanje prevodov in izvirnikov, kar izvaja zapriseženi sodni tolmač, ki prevode potem opremi s svojim žigom, toda šele potem, ko je prepričan, da sta vsebini teh dveh dokumentov enaki. Če opazi, da med njima obstajajo razlike, mora stranki predlagati izvajanje lekture oziroma korekture tega dokumenta, kar prav tako ponuja naš strokovni kader. Potem ko lektorji in korektorji končajo z redakcijo obdelanih dokumentov, jih ponovno pošljejo sodnim tolmačem, ki jih lahko brez težav overijo.

Da bi spoštovali vse to, ste dolžni, da nam pri pošiljanju dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik, v vsakem primeru priložite tudi izvirnike na vpogled, ki jih lahko prinesete osebno v poslovalnico Akademije Oxford oziroma jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa preko kurirske službe. Kadar gre za nujno prevajanje dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov, imate dovoljenje, da jih najprej pošljete na elektronski naslov, potema pa v najkrajšem roku na vpogled dostavite tudi izvirnike. Po drugi strani vsebine, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko dostavijo tudi po elektronski pošti.


Prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik

Obdelane dokumente in ostale vsebine lahko prevzamejo osebno oziroma jim jih lahko pošljemo na določen naslov oziroma jih dobijo na elektronski naslov, kar pa se nanaša samo na tiste vsebine, za katere se ne izvaja overitev.

Poces obdelave dokumentov je jasno določen z zakonom in kot smo že omenili, najpogosteje vključuje samo njihovo prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik in overitev z žigom sodnega tolmača. Toda obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti še eno vrsto overitve, ki ni v pristojnosti prevajalcev in sodnih tolmačev, ampak okrožnih sodišč oziroma posenih služb v okviru njih. Zato je tudi pomembno, da stranka sam pridobi vse informacije o tem, ali se za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik, zahteva tudi overitev z Apostille žigom, ki je poznat tudi kot haški. Če je, mora vprašati tudi v katerem trenutku v toku postopka obdelave konkretnega dokumenta le-ta poteka, kar pomeni, da mora izvedeti, ali se dokument najprej nosi v osnovni sud, kjer poteka overitev s haškim žigom, pa se potem nosi nam na obdelavo ali pa postopek poteka v obratni smeri oziroma ga najprej odnesete v Prevajalski center Akademije Oxford in šele potem ga odnesete na overitev z Apostille žigom.

Vse dokumente, za katere se zahteva za prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu s pravili stroke. Ker obstaja izjemno veliko dokumentov, za katere izvajamo prevajanje, omenjamo samo tiste, zaradi prevajanja katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas. Tako recimo prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključujejo prevajanje absolutno vseh vrst soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih in druga) pa tudi osebnih oziroma poslovnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), ustanovitveni akti podjetja, fakture, poslovne odločitve, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, poslovna poročila in druga).

Prevajamo tako dokumente, ki so del tehnične, gradbene, razpisne in medicinske dokumentacije kot tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Prevajalci in sodni tolmači drugim lahko obdelujejo tudi zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplome in dodatke k diplomi ter prepis ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju oziroma rezultate znanstvenih raziskav, diplomske naloge, predmetnike in programe fakultet pa tudi znanstvena dela in patente ter seminarske naloge in vse ostale dokumente, ki so povezani z navedenimi področji.

Pooblastilo za zastopanje kot tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste sodnih odločb, pritožbe, sklepe, sodbe in tožbe, zatem vse vrste licenc in certifikatov oziroma pogodb, prav tako najprej prevajamo v navedeni jezikovni kombinaciji in jih zatem tudi overimo v skladu z zakonom.

Sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v kitajski jezik, tako da strankam ne ponujajo samo konsekutivnega in simultanega, ampak tudi šepetano tolmačenje pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod ugodnimi pogoji. Specializirani so tudi za obdelavo spletnih vsebin in lahko v omenjeni kombinaciji prevajajo, tako spletne strani kot tudi spletne kataloge, programsko opremo (programe in aplikacije), spletne prodajalne in številne druge vsebine. Povsem pričakovano v toku njihove obdelave sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo tudi njihovi optimizaciji za spletno iskanje, tako da se bodo zelo hitro pojavili v samem vrhu rezultata iskanja.

Iz našega v kitajski jezik prav tako prevajamo reklamne materiale vseh vrst (brošure, plakati, zloženke, vizitke, katalogi, PR članki in ostali) kot tudi zvočne in video materiale. Strankam poleg prevajanja igranih in risanih oziroma dokumentarnih pa tudi animiranih filmov ponujamo tudi obdelavo serij in reklamnih sporočil pa tudi različnih vrst oddaj (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge) kot tudi storitve, ki se ne nanašajo samo na njihovo podnaslavljanje, ampak tudi na njihovo sinhronizacijo.

Ko je to potrebno našim strankam, lahko iz slovenskega v kitajski jezik prevajamo tudi književna dela oziroma učbenike pa tudi besedila katerekoli tematike ter revije in časopisne članke. Naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo besedila s področij ekologije in varstva okolja, politike, znanosti, farmacije in prava kot tudi tista, katerih tema je povezana s področjem informacijskih tehnologij, komunikologije, marketinga in financ pa tudi menedžmenta in bančništva ter psihologije, filozofije oziroma sociologije, gradbene industrije in s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Prevajanje programske opreme iz slovenskega v kitajski jezik

Prevajanje programske opreme iz slovenskega v kitajski jezik, ki ga stranke dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vključuje profesionalno obdelavo katerekoli aplikacije ali programa. Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezikovni kombinaciji lahko prevajajo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge kot tudi prodajalne.

Strankam ponujamo tudi tolmačenje iz slovenskega v kitajski jezik, naši strokovnjaki pa lahko izvajajo tudi simultano oziroma šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, vse v skladu z zahtevami samega dogodka, za katerega se uporablja ta vrsta storitve. Zato je pomembno, da nas pravočasno obvestite o podrobnostih samega dogodka oziroma o njegovem trajanju, prostoru, v katerem bo potekal ter o tem, kako je zamišljen, da bi lahko izbrali ustrezno vrsto tolmačenja. V primeru, da je primerna prav ta vrsta storitve, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v kitajski jezik med drugim prevajajo tudi knjige oziroma tako učbenike kot tudi književna dela, kot so romani in beletrija pa tudi prozna in dela poezije.

Obdelujemo tudi reklamne vsebine (brošure, plakati, PR članki, reklamni zloženke, vizitke in drugo). Strankam omogočamo tudi prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik za različne vrste revij in za časopisne članke.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz slovenskega v kitajski jezik

Poleg prevajanja delovnega dovoljenja iz slovenskega v kitajski jezik, vse zainteresirane stranke v Prevajalskem centru Akademije Oxford dobijo tudi njegovo overitev, ki jo izvaja sodni tolmač, ki je za to pooblaščen s strani državnih institucij. S tem žigom potrjuje, da je prevod dokumenta v celoti enak izvirnemu, kar pomeni, da ga stranka po prevzemanju lahko uporablja ob vsaki priložnosti, ko ima potrebo za tem.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik za ostale osebne dokumente, poleg potnega lista, vozniškega dovoljenja in potrdila o stalnem prebivališču, prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi potni list in dovoljenje za prebivanje in ostale osebne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki so del, tako razpisne in medicinske kot tudi gradbene in tehnične oziroma poslovne dokumentacije.

Obdelujemo tudi vse vrste pravnih aktov, poleg pravnega reda Evropske Unije, pogodb in pooblastil za zastopanje, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste licenc oziroma certifikate kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse druge, ne samo sodne odločbe, ampak tudi sklepe, pritožbe, odločitve in tožbe.

Na zahtevo strank lahko iz slovenskega v kitajski jezik prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih ter potrdila o rednem šolanju kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma diplome in dodatke k diplomi pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente ter vse vrste del in nalog (znanstvena, diplomske, seminarske) in številne druge dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Ko je to potrebno strankam prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kar je povezana s prevajanjem iz slovenskega v kitajski jezik za različne vrste soglasij, izjav in potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem različnih dokumentov iz slovenskega v kitajski jezik, mora najprej dostaviti izvirnike, prav tako pa se mora na okrožnem sodišču pravočasno pozanimati o potrebi za izvajanjem overitve s haškim oziroma Apostille žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje filmov vseh žanrov iz slovenskega v kitajski jezik

Obdelava filmov različnih žanrov, ki jo izvajajo strokovnjaki Akademije Oxford, vključuje predvsem njihovo prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik in zatem tudi storitev, ki se nanaša, tako na njihovo podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo.

Poleg igranih in dokumentarnih, prevajalci in sodni tolmači oziroma profesionalni podnaslavljalci in strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo, obdelujejo tudi animirane in risane filme pa tudi reklamna sporočila ter zabavne in informativne oddaje oziroma serije pa tudi otroške, izobraževalne in druge vrste oddaj. Razume se, da obdelujemo tudi vsebine, ki se predvajajo v kinematografih in na televiziji oziroma radijskih postajah ali na kateremkoli drugem mestu.

Pri nas lahko dobite tudi storitev redakcije, ki predvideva obdelavo vseh nekakovostno izdelanih prevodov v omenjeni kombinaciji jezikov, ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz slovenskega v kitajski jezik prevajajo tudi besedila, tako strokovna kot tudi poljudna ter ne glede na njihovo temo. Poleg političknih in ekonomskih oziroma bančnih in finančnih tem obdelujemo tudi besedila, ki so povezane s področji psihologije, medicine in filozofije oziroma znanosti, farmacije, sociologije in izobraževanja pa tudi besedila, katerih tema je ozko povezana s področji gradbene industrije in informacijskih tehnologij ter komunikologije, marketinga pa tudi turizma, menedžmenta, ekologije in varstva okolja in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz slovenskega v kitajski jezik

  • Iz slovenskega v kitajski je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!