Prevajanja iz kitajskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz kitajskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz kitajskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v dani jezični kombinaciji izvedejo tudi tolmačenje, njihova specialnost pa je tudi prevajanje dokumentov iz kitajskega v perzijski jezik pa tudi številnih drugih vsebin v pisani obliki.

Posebej je treba poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani, tako za zagotavljanje storitev konsekutivnega in simultanega tolmačenja v tej različici jezikov kot tudi za šepetano tolmačenje, navedena institucija pa ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Prav tako lahko izpolnimo tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo vseh materialov s področja marketinga, od vizitk in plakatov preko reklamnih letakov in brošur pa do katalogov, reklamnih zloženk in PR člankov, pri čemer ti strokovnjaki na zahtevo strank ustrezno obdelajo tudi vse ostale marketinške materiale.


Prevajanje iz kitajskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v kitajski jezik

Treba je omeniti tudi to, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz kitajskega v perzijski jezik pa tudi številnih drugih spletnih vsebin oziroma tistih, ki so povezane z računalništvom (programi vseh vrst, spletni katalogi, aplikacije, spletne prodajalne in drugi). Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači odlično obvladajo uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation), vse stranke ob tem dobijo tudi storitev optimizacije omenjenih materialov. Sicer ima ta za cilj usklajevanje njihove vsebine s pravili iskanja, kar se sčasoma odraža tudi na precej boljše kotiranje konkretnih vsebin na spletu.

Zaposleni te institucije v omenjeni jezični kombinaciji na zahtevo prav tako prevedejo časopisne članke pa tudi učbenike in vsebino revij kot tudi književna dela. Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje besedil iz kitajskega v perzijski jezik, omenjeni strokovnjaki pa lahko obdelajo tudi strokovne in poljudne vsebine.

Poleg serij in vseh vrst filmov (animirani, dokumentarni, igrani, risani in drugi), sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi oddaje različnega namena in vsebine kot tudi reklamna sporočila ter številne druge video in zvočne materiale. Strankam je na razpolago tudi storitev sinhronizacije vseh takšnih vsebin pa tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje oziroma njihova kompletna obdelava.

Posebej poudarjamo, da je obdelava dokumentov usklajena z veljavnim zakonom in da stranke pričakuje najprej storitev njihovega prevajanja v konkretni različici jezikov in potem tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača. Osnovni cilj takšnega postopka je, da se vsakemu prevedenemu dokumentu zagotovi zakonska in pravna veljavnost, saj žig sodnega tolmača jamči, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirniku.

Prav iz tega razloga se zahteva, da vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, priloži njihove izvirnike na vpogled. Za vse ostale vsebine je predvideno, da jih in pošlje na obdelavo elektronsko in jih dobi na enak način, ko sodni tolmači in prevajalci oziroma drugi strokovnjaki izvedejo njihovo obdelavo.

V nasprotju s tem, izvirne dokumente stranka pošlje ali preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, pri čemer je zelo pomembno, da je to priporočena pošiljka. Prav tako obstaja tudi možnost, da izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču prinese osebno v samo poslovalnico.

Vsekakor se razlikuje tudi postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, tako da stranke izberejo, ali jih bodo dobile z dostavo na domači naslov preko kurirske službe, ali pa se odločijo za možnost osebnega prevzemanja. Če njihova odločitev zahteva dostavo, so konkretno storitev dolžni tudi obavezi plačati neposredno kurirju, in to v skladu s cenikom, ki ga ta služba določi.

Interesentom je na razpolago prevajanje pravnih aktov iz kitajskega v perzijski jezik oziroma dokumentov s področja znanosti in izobraževanja. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači izvedejo tudi kompletno obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste soglasij, potrdil in izjav) oziroma za osebne in vse dokumente, ki so uvrščeni v različne vrste dokumentacij. Med drugim so prevajalci in sodni tolmači specializirani za kompletno obdelavo tehnične, poslovne in gradbene pa tudi razpisne in medicinske dokumentacije, izpolnjujejo pa seveda tudi zahteve vsake stranke, ne glede na to, za kateri dokument ji je potrebno, da ga dobi prevedenega v dani jezični kombinaciji in overjenega v skladu s pravili.

Če zgodi, da pri primerjanju zapriseženi sodni tolmač ugotovi določene razlike, ta stranki predlaga storitev redakcije, saj ta institucija ponuja tudi samo storitev overitve predhodno že prevedenih dokumentov. V okviru te institucije njo izvajajo korektorji in lektorji, ki imajo ustrezne delovne izkušnje in lahko v najkrajšem možnem roku popravijo vse napake. Prav tako se razume, da se storitvi korekture in lekture lahko uporabijo tudi za katerokoli drugo vrsto materialov, če za tem obstaja potreba.

Opisani postopek obdelave dokumentov je z zakonom določen in je zadosten v številnih primerih. Toda obstajajo dokumenti, pri katerih je treba izvesti dodatno overitev oziroma na katere mora biti postavljen tako imenovani Haški ali Apostille žig. Ker sodni tolmači in prevajalci to vrste overitve ne morejo izvesti, saj jim relevantne institucije niso dale pooblastila in da bi stranka čim hitreje in čim bolj preprosto opravila celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta, ji svetujemo, da predhodno pridobi informacije o postopku, ki je poznan kot nadoveritev in se nanaša na postavljanje omenjenega žiga na dokumente. V okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije delujejo te specializirane službe, pa se stranke morajo najprej obrniti na njihove zaposlene in izvedeti, ali mora na konkretne dokumente biti postavljen Apostille žig in v katerem trenutku, saj je tudi to z zakonom določeno.

Prevajanje časopisnih člankov iz kitajskega v perzijski jezik

Ne glede na tematiko časopisnih člankov, jih sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov obdelajo in na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje revij iz kitajskega v perzijski jezik. Vsekakor v celoti profesionalno izpolnijo tudi pričakovanja tistih strank, ki v dani različici jezikov prevajanje želijo dobiti za določen učbenik ali roman oziroma vsako drugo književno delo s področij proze in poezije.

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi korektorje kot tudi lektorje, to pomeni, da je interesentom v okviru te institucije na razpolago tudi storitev redakcije. Ta se lahko uporablja za vse vrste vsebin, ker se bodo v tem primeru omenjeni strokovnjaki potrudili, da v čim krajšem roku popravijo vse napake, ki jih je nekdo naredil pred njimi, ko ni spoštoval niti pravil perzijskega jezika niti prevajalske stroke. Pravzaprav ti najprej izvajajo kompletno analizo obdelanih materialov in potem vse ugotovljene napake popravijo, tako da strankam v optimalnem roku omogočijo, da dobijo profesionalno obdelane vsebine katerekoli vrste, ki jih seveda lahko uporabljajo, kadarkoli imajo potrebo za tem.

Treba je poudariti tudi to, da je strankam na razpolago neposredno prevajanje marketinških materialov iz kitajskega v perzijski jezik. Omenjeni strokovnjaki posebej posebno pozornost namenjajo spoštovanju pravil reklamiranja oblikovanju konkretnega reklamnega sporočila, tako bo izvornim govorcem perzijskega jezika preprosto razumljivo.

Poleg poljudnih besedil, katerih tema je povezana za različnimi vejami družboslovnih ali naravoslovnih ved, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi znanstvena oziroma strokovna besedila različne tematike.

Seveda so specializirani tudi za tolmačenje v tej jezični kombinaciji, pri čemer izvajajo, tako šepetano kot tudi simultano ter konsekutivno tolmačenje iz kitajskega v perzijski jezik. V principu se ponudba za navedeno storitev lahko oblikuje samo na podlagi podatkov, ki jih stranka predhodno dostaviti in se nanašajo na organizacijo dogodka (trajanje, mesto prirejanja, število udeležencev in ostale informacije). Glede na to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje v ponudbi te specializirane institucije, to pa pomeni, da bo strankam konkretna storitev dostopna v primeru, daje za njihov dogodek predvidena uporaba prav te vrste tolmačenja.

Treba je posebej poudariti, da pri obdelavi, tako reklamnih sporočil, informativnih oddaj in serij kot tudi animiranih, risanih in dokumentarnih oziroma igranih filmov, zatem zabavnih in otroških ter izobraževalnih oddaj in ostalih video in zvočnih vsebin, ta institucija interesentom omogoča tudi dodatni storitvi, ki vključujeta, tako sinhronizacijo vseh takšnih materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje. Preprosto rečeno, na ta način vsaka stranka, ki jo zanima obdelava takšnih vsebin, v okviru same poslovalnice dobi materiale, ki jih lahko prihodnjim poslušalcem ali gledalcem predstavi v najkrajšem možnem roku.

Poleg vseh do zdaj omenjenih vsebin na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz kitajskega v perzijski jezik. Seveda prevajalci in sodni tolmači v skladu s postavljenimi zahtevami strankam omogočijo, da dobijo strokovno prevedene in aplikacije vseh vrst, zatem spletne kataloge in programe kot tudi spletne prodajalne ter nasploh vse ostale vsebine, ki se tičejo, tako računalništva kot tudi spleta. Glede na to, da ti strokovnjaki posedujejo, tako znanje v uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation) kot tudi izkušnje v tem, je zelo pomembno poudariti, da strankam pri tem omogočijo tudi storitev strokovne optimizacije vseh teh vsebin. Postopek optimizacije predvideva usklajevanje materialov s pravili, ki veljajo v iskanju, da bi jih iskalniki označili kot najboljše rezultate za predhodno opredeljene izraze in besede.

Prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz kitajskega v perzijski jezik

V primeru, ko stranka zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz kitajskega v perzijski jezik, mora biti seznanjena z dejstvom, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci tedaj uporabljajo veljavna zakonska pravila in poleg prevajanja potnega lista, osebne izkaznice in številnih drugih osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu ter smrti, dovoljenje za prebivanje in drugi) izvedejo tudi storitev overitve, saj tako predvideva veljavni zakon.

Gre za to, da se konkretni postopek uporablja, da bi se v najkrajšem možnem roku strankam zagotovila možnost, da dobijo profesionalno obdelane materiale, saj samo v primeru, ko preveden dokument poseduje žig zapriseženega sodnega tolmača, velja za zakonsko veljavnega, kar pomeni, da je izenačen z vsakim drugim izvirnim dokumentom.

Ker velja pravilo, da zapriseženi sodni tolmač mora najprej primerjati prevedene in izvirne dokumente, to tudi pomeni, da je stranka dolžna vpogled prinesti ali poslati izvirnike, saj brez tega storitev overitve ne more biti izvedena. Posebej je treba poudariti, da samo v primeru, ko se zahteva nujno prevajanje kateregakoli dokumenta, obstaja možnost odložitve oziroma je dovoljena dostavo izvirnih materialov malo kasneje.

Vsekakor interesente moramo informirati tudi o tem, da omenjeni strokovnjaki ne posedujejo dovoljenja za postavljanje Apostille žiga niti na en dokument, kar avtomatsko pomeni, da strank niso dolžni informirati o tem, ali mora tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo, biti postavljen na njihove dokumente in kdaj točno v toku postopka obdelave. Prav zato se tudi daje uradno priporočilo, da se mora lastnik dokumentov pozanimati, ali je Haški žig na njegove dokumente treba postaviti postavljen in kdaj točno oziroma ali po izvedbi prevajanja in overitve ali na samem začetku celotnega postopka.

Prevajalci in sodni tolmači po potrebi v dani kombinaciji jezikov prav tako izvedejo kompletno obdelavo za vse dokumente, ki jih stranka potem mora predložiti določeni pristojni instituciji. Pri tem bo izvedeno neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz kitajskega v perzijski jezik, zatem potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov kot tudi soglasij za zastopanje ter potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi vseh ostalih vrst, tako potrdil kot tudi izjava oziroma soglasij.

Vsak dokument, ki se v skladu s pravili velja za del poslovne dokumentacije, bo na zahtevo strank prav tako preveden in overjen v skladu s pravili. Poleg faktur in poslovnih odločitev zaposleni te institucije kompletno obdelujejo tudi letna, zatem revizorska in finančna poslovna poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja potem sklep o ustanovitvi pravne osebe ter statut podjetja in vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja, tako samega podjetnika kot tudi kateregakoli podjetja.

Omenjeni strokovnjaki pa so specializirani tudi za neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz kitajskega v perzijski jezik oziroma vseh drugih dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem, kot so na primer prepis ocen, seminarske naloge in diploma ter dodatek diplome, zatem potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge in potrdilo o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter številne druge.

Seveda sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki v navedeni različici jezikov prevajanje želijo dobiti za dokumentacijo o medicinskih izdelkih potem za specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide oziroma navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter za številne druge dokumente, ki veljajo za uradni del medicinske dokumentacije.

Poleg znanstvenih del bo izvedeno tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz kitajskega v perzijski jezik, omenjeni strokovnjaki pa profesionalno prevedejo tudi znanstvene patente kot tudi vse ostale vsebine, ki se na znanost nanašajo.

Ko bo to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi vsebino, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in vsak drugi dokument, ki sestavlja omenjeno vrsto dokumentacije).

Ko je to potrebno ti strokovnjaki prevajajo vse vrste pravnih aktov in poleg sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma vseh ostalih vrst sodb bo izvedeno tudi neposredno prevajanje certifikatov in licenc iz kitajskega v perzijski jezik potem pritožb sodiščem, odločitev in sklepov kot tudi tožb, pri čemer sodni tolmači in prevajalci odgovorijo tudi na zahteve posameznikov, ki jim je v konkretni jezični kombinaciji prevajanje potrebno, tako za pravni red Evropske Unije in pogodbe kot tudi za pooblastilo za zastopanje oziroma za vsak drugi dokument, ki je povezan s področjem prava ali pa se na določen način tiče neposredno sodstva.

Cena prevajanja iz kitajskega v perzijski jezik

  • Iz kitajskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz kitajskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz kitajskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz kitajskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!