Prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg vseh ostalih storitev, ki jih ponujajo naši strokovnjaki, vsekakor moramo omeniti tudi prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik, ki ga izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači. Oni na vašo zahtevo obdelujejo vse vrste materialov, tako dokumente kot tudi knjige in reklamne materiale, lahko pa vam ponudimo tudi tolmačenje v omenjeni kombinaciji. V primeru, da organizirate določen dogodek, za katerega vam je potrebna ta storitev, je vaše samo, da nam pošljete podatke o številu udeležencev in o prostoru, v katerem bo potekal oziroma o samem konceptu dogodka in njegovem trajanju, da bi se lahko odločili, katera vrsta tolmačenja je najboljša za ta dogodek. Ne glede na to, ali se odločimo za konsekutivno in simultano oziroma za šepetano tolmačenje, ste lahko prepričani, da prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo maksimalno profesionalno. Lahko pa vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji.

Strankam prav tako omogočamo tudi obdelavo absolutno vseh vrst video pa tudi zvočnih vsebin, in to ne samo njihovo prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik, ampak tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije obdelanih materialov. Tako v naši poslovalnici dobite popolnoma obdelane, ne samo igrane, animirane, risane in dokumentarne filme, ampak tudi informativne oddaje in serije pa tudi zabavne in izobraževalne ter otroške oddaje kot tudi reklamna sporočila in ostale vsebine, ki jih potem lahko plasirate v skladu s svojimi željami.

Ker so v ekipi Akademije Oxford tudi lektorji in korektorji, lahko vsem zainteresiranim strankam, ki že posedujejo materiale, ki so prevedeni iz kitajskega v slovenski jezik, ponudimo možnost, da v optimalnem roku dobijo njihove popravke.


Prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v kitajski jezik

Ko je to potrebno strankam, v omenjeni kombinaciji jezikov izvajamo obdelavo vseh vsebin, ki so povezane s področjem marketinga kot tudi tistih s področja spleta, tako da sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo tudi reklamne letake in zloženke, plakate, vizitke in brošure oziroma kataloge in PR članke pa tudi spletne strani ter programsko opremo in spletne kataloge pa tudi vse vrste aplikacij oziroma spletne prodajalne in druge vsebine iz te skupine.

Strankam pa lahko ponudimo tudi obdelavo vseh vrst besedil pa tudi knjig oziroma časopisnih člankov in revij. Poleg del beletrije prevajamo tudi romane pa tudi učbenike oziroma prozna pa tudi poetska dela kot tudi besedila, katerih vsebina je lahko povezana s katerimkoli področjem. Pri nas stranke pričakuje tudi prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik za strokovna pa tudi poljudna besedila, sodni tolmači in prevajalci pa med drugim lahko obdelujejo besedila, povezana s področjem filozofije, turizma, znanosti in sociologije oziroma izobraževanja, farmacije, psihologije pa tudi ekologije in varstva okolja, zatem medicine, gradbene industrije oziroma politike, ekonomije in informacijskih tehnologij pa tudi menedžmenta, financ, marketinga, bančništva in številnih drugih znanstvenih disciplin. Pri takšnih vsebinah je pomembno, da je strankam omogočena dostava po elektronski pošti, prav tako pa imajo imajo možnost, da jih na enak način dobijo po koncu njihove obdelave s strani naših strokovnjakov, kar ni tako v primeru prevajanja dokumentov iz kitajskega v slovenski jezik. Tedaj morajo stranke na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, kar lahko storijo tako, da jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma po kurirski službi, imajo pa tudi možnost, da jih osebno prinesejo v poslovalnico. Po koncu prevajanja in overitve dokumente dobijo na naslov ali pa jih prevzamejo osebno. V primeru, da se odločijo za pošiljanje prevoda na naslov, morajo poznati podatek, da je to dodatna storitev, kar pomeni, da se plačilo opravi pri prevzemu pošiljke, ceno pa določa kurirska služba.

Glede na to, da strankam ponujamo prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik in overitev sodnega tolmača, one niso dolžne samo dostaviti izvirnikov, ampak so dolžne tudi pridobiti informacijo o tem ali je overitev z Apostille žigom obvezna tudi za konkretne dokumente. To informacijo lahko dobijo samo v okviru okrožnega sodišča, ki je zadolženo za overitev z Apostille oziroma haškim žigom za konkretne dokumente, ko morajo vprašati tudi to, ali ta overitev poteka na začetku ali na koncu njegove obdelave, saj jim bo ta informacija zelo koristna, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa pa tudi denarja.

Prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo tudi nujno prevajanje dokumentov, kar je povezana s prevajanjem iz kitajskega v slovenski jezik v kratkem roku in overitvijo sodnega tolmača, pa samo tedaj lahko dokumente najprej pošljete po elektronski pošti, tako zatem pa dostavite tudi izvirnike na vpogled, vse ob spoštovanju roka, ki je postavljen za dokončanje prevoda.

Stranke pri nas pričakuje obdelava vseh vrst dokumentov, tako tistih, ki se predajajo pristojnim službam (izjave, soglasja in potrdila) kot tudi vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in drugi).

Prav tako obdelujemo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem gradbene projekte, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo kot tudi številne druge dokumente, ki so del, tako medicinske in gradbene kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije. Poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente in dela oziroma diplome in dodatke k diplomi, prepis ocen, potrdila o rednem šolanju pa tudi diplomske in seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet kot tudi vse ostale dokumente, ki so povezani za znanostjo ali izobraževanjem, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

V omenjeni jezikovni kombinaciji prav tako lahko obdelamo tudi vse vrste pogodb, sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi certifikate, iz kitajskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, različne vrste licenc kot tudi sodne odločbe oziroma odločitve, tožbe, sklepe, pritožbe in sodbe.

Na zahtevo strank v omenjeni jezikovni kombinaciji obdelujemo tudi poslovne dokumente, kot so sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in statut podjetja ter poslovne odločitve, revizijska in finančna poročila oziroma ustanovitveni akti podjetja in bilance uspeha in stanja.

Točneje rečeno, ne glede na to, kateri dokument želite dobiti preveden iz kitajskega v slovenski jezik, ste lahko prepričani, da naši prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo, ne samo v optimalnem roku in kakovostno, ampak tudi po ceni, ki je zagotovo med najugodnejšimi v naši državi.

Prevajanje potnega lista iz kitajskega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači iz kitajskega v slovenski jezik prevajajo tudi potni list in ga overjajo, za to storitev so zadolžene pooblaščene osebe v naši ekipi oziroma sodni tolmači. Tako stranka zelo enostavno in hitro dobijo dokumente, ki jih lahko uporabljajo, kjerkoli je to potrebno.

Obdelujemo tudi osebno izkaznico, delovno in vozniško dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje pa tudi prometno dovoljenje ter potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in številne druge osebne dokumente.

V skladu z zahtevami strank iz kitajskega v slovenski jezik prevajamo tudi pravne akte, tako različne vrste certifikatov in pogodb kot tudi pravni red Evropske Unije in pooblastilo za zastopanje oziroma sodne odločbe, pritožbe, odločitve, sklepe, tožbe, sodbe in druge.

V tej jezikovni kombinaciji obdelujemo tudi vse dokumente s področja, tako medicine kot tudi znanosti oziroma gradbeništva in izobraževanja, ki so del gradbene in medicinske dokumentacijo oziroma diplome in dodatke k diplomi, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številne druge. Strankam pa ponujamo tudi prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik za poslovna poročila, statute podjetja oziroma sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi ustanovitvene akte podjetja ter poslovne odločitve in za številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja.

V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajamo tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, izjav in potrdil) in jih tudi overimo.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik za katerikoli dokument, so dolžne spoštovati dostavo izvirnikov na vpogled, prav tako pa se morajo v pristojnih institucijah pozanimati v zvezi z overitvijo s haškim (Apostille) žigom za ta dokumente.

Prevajanje PR članki iz kitajskega v slovenski jezik

Profesionalno prevajanje PR člankov iz kitajskega v slovenski jezik vključuje ustrezno prilagajanje reklamnega sporočila, ki ga le-ti vsebujejo, duhu ciljanega jezika, kar je v tem primeru naš jezik. S samim tem, da prevajalci in sodni tolmači temu namenjajo posebno pozornost med obdelavo teh besedil, bo sporočilo iz izvirnih vsebin prišlo do ciljanih strank, ki slovenski jezik uporabljajo kot materni.

Poleg tega pa obdelujemo pa tudi reklamne plakate in letake ter kataloge oziroma brošure in vse ostale materiale s področja marketinga. Strankam ponujamo tudi storitve lekture oziroma korekture v primeru, da že posedujejo vsebine, ki jih je nekdo že pred nami prevedel iz kitajskega v slovenski jezik, kar pa ni storil dovolj profesionalno, pa stranke z njimi niso zadovoljne.

Ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje storitev tolmačenja, tako da poleg simultanega lahko izvajajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz kitajskega v slovenski jezik. Da bi vrsta tolmačenja lahko v celoti odgovorila na zahteve dogodka, nam morate dostaviti vse potrebne informacije, kar predvsem pomeni podatek o načinu njegove organizacije, številu udeležencev in trajanju kot tudi informacije o prostoru, v katerem bo potekal. Ko dobimo vse potrebne podatke, bomo lahko pripravili ponudbo in maksimalno prilagodili vrsto tolmačenja, tako vašim kot tudi zahtevam, ki jih narekuje sam dogodek. Če to ustreza vrsti dogodka, lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje časopisni članki iz kitajskega v slovenski jezik

Naši strokovnjaki v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo tudi časopisne članke pa tudi različne vrste revij. Poleg tega iz kitajskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi prozna oziroma poetska dela, romane, beletrijo in druge.

Kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin v tej jezikovni kombinaciji, to se nanaša na obdelavo, tako strokovnih kot tudi tistih, ki so namenjeni objavljanju za širšo javnost. Njihove teme so lahko povezane s katerimkoli področjem, tako z informacijskimi tehnologijami, marketingom, medicino, farmacijo in psihologijo kot tudi s politiko, komunikologijo in menedžmentom oziroma gradbeno industrijo ter ekologijo in varstvom okoljem, bančništvom in pravom pa tudi turizmom in številnimi drugimi.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi filmske stvaritve različnih žanrov pa tudi reklamna sporočila in serije kot tudi radijske in televizijske informativne oziroma zabavne in druge vrste oddaj. Sestavni del te storitve vključuje tudi sinhronizacijo prevedenih video in zvočnih materialov oziroma njihovo podnaslavljanje.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci lahko iz kitajskega v slovenski jezik prevajajo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge in programsko opremo oziroma spletne prodajalne in številne druge vsebine, ki so povezani s spletnim področjem. Oni v toku obdelave takšnih materialov posebno pozornost namenjajo optimizaciji prevedenih vsebin za spletne iskalnike, da bi jim omogočili še boljšo uvrstitev v okviru njih.

Cena prevajanja iz kitajskega v slovenski jezik

  • Iz kitajskega v slovenski je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz kitajskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz kitajskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz kitajskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!