Prevajanje iz kitajskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz kitajskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz kitajskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki ji potrebno tolmačenje iz kitajskega v nemški jezik, ne glede na to, ali je treba izvesti konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje, lahko pričakuje, da to storitev izvedejo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Oni bodo v ponudbo uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to zahtevajo stranke in to pod zelo ugodnimi pogoji.

Poleg te storitve, smo v omenjeni jezikovni kombinaciji specializirani tudi za prevajanje v pisani obliki, naši strokovnjaki pa obdelujejo vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga pa tudi spletne strani oziroma programsko opremo, spletne prodajalne in kataloge. Iz kitajskega v nemški jezik lahko prevajamo tudi časopisne članke oziroma besedila katerekoli tematike, namena in dolžine kot tudi vse vrste revij. Prevajamo pa tudi romane ter beletrijo kot tudi dela proze in poezije oziroma različne vrste učbenikov.

Strankam, ki že posedujejo prevode iz kitajskega v nemški jezik, ponujamo tudi storitev redakcije materialov, ki jo ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil prevajalske stroke izvajajo profesionalni lektorji in korektorji v naši ekipi.


Prevajanje iz kitajskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v kitajski jezik

Poleg tega pa v navedeni jezikovni kombinaciji obdelujemo tudi igrane in risane oziroma animirane in dokumentarne filme. Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz kitajskega v nemški jezik za reklamna sporočila ter različne vrste oddaj in serij, poleg prevajanja dobijo tudi storitvi sinhronizacije oziroma podnaslavljanja obdelanih materialov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi obdelavo vseh vrst dokumentov in poleg njihovega prevajanja iz kitajskega v nemški jezik, izvajajo tudi overitev, za katero so v tem primeru zadolženi zapriseženi sodni tolmači, ki so prav tako člani ekipe Akademije Oxford. Da bi lahko pravilno izvedli overitev, nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, saj jih oni najprej primerjajo s prevodi in šele potem, ko so prepričani, da ne obstajajo odstopanja, lahko opravijo overitev.

Poleg obdelave potnega lista, delovnega dovoljenja, osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču ter dovoljenja za prebivanje in vozniškega dovoljenja obdelujemo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi ostale osebne dokumente. Strankam ponujamo tudi prevajanje iz kitajskega v nemški jezik za vse dokumente, ki so del razpisne oziroma poslovne in gradbene ter medicinske in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovna poročila, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, fakture, bilance uspeha in stanja, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbeni projekti, ustanovitveni akti podjetja, zdravniški izvidi, statuti podjetja in druge osebne dokumente).

Na vašo zahtevo prav tako lahko obdelujemo tudi vse vrste pravnih aktov pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (izjave, soglasja in potrdila) in dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (prepisi ocen, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti in drugo).

Dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz kitajskega v nemški jezik, nam lahko pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma jih osebno prinesete v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa angažirate določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naš naslov. Kar zadeva pošiljanje ostalih materialov na prevajanje oziroma tistih, za katere ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, njih lahko pošljete tudi po elektronski pošti, in ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo vse dostavljene materiale, jih lahko osebno prevzamete v prostorih naše poslovnice oziroma vam jih pošljemo na določen naslov ali pa po elektronski pošti. Pošiljanje na naslov ni vračunano v ceno obdelave vsebin, medtem ko se na elektronski naslov lahko pošljejo samo materiali, za katere ni treba opraviti overitve.

Vse stranke, ki jim je prevajanje dokumentov iz kitajskega v nemški jezik potrebno zelo hitro, imajo dovoljenje, da jih najprej pošljejo po elektronski pošti in šele potem dostavijo tudi izvirnike na vpogled. Na ta način bodo sodni tolmači in prevajalci v priložnosti ugoditi zahtevi za nujnim prevajanjem.

Poleg dostave izvirnikov na vpogled je vsaka stranka, ki potrebuje prevajanje določnega dokumenta iz kitajskega v nemški, dolžna posedovati informacijo o overitvi z Apostille oziroma haškim žigom za konkretne dokumente. To pomeni, da mora na okrožnem sodišču vprašati, ali je Apostille žig obvezen tudi za dokumente, za katere zahteva prevajanje, saj je dobro poznano, da je haški žig ni potreben za vse, ampak samo za z zakonom določene dokumente. V primeru, da je ta vrsta overitve obvezna tudi za vaše dokumente, morate izvedeti tudi to, ali poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, ali pa se dokumenti najprej opremijo s haškim žigom in šele potem odnesejo k nam na obdelavo.

Prevajanje političkih besedil iz kitajskega v nemški jezik

Strokovna pa tudi poljudne besedila, katerih tema je povezana s področjem politike prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v navedeni kombinaciji jezikov. Poleg njih pa lahko iz kitajskega v nemški prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana z ekonomijo in financami oziroma pravom ali bančništvom ter komunikologijo in gradbeno industrijo pa tudi s turizmom in menedžmentom oziroma izobraževanjem, farmacijo, informacijskimi tehnologijami, komunikologijo in številnimi drugimi vejami, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

V kratkem roku lahko izvedemo tudi redakcijo katerekoli vrste vsebin, kar pomeni, da je strankam le-te nekdo že prevedel iz kitajskega v nemški jezik, toda z njimi niso zadovoljne.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi igrane filme oziroma dokumentarne, risane in animirane pa tudi reklamna sporočila ter zabavne in informativne pa tudi izobraževalne, otroške in druge vrste oddaj kot tudi serije. Ta storitev vključuje najprej njihovo prevajanje iz kitajskega v nemški jezik in zatem tudi zagotavljanje storitve, ki je povezana s sinhronizacijo obdelanih vsebin oziroma z njihovim podnaslavljanjem.

Sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezikovni kombinaciji prav tako obdelujejo tudi reklamne letake in zloženke pa tudi PR članke, kataloge izdelkov in storitev ter brošure kot tudi plakate, vizitke in številne druge materiale, ki so namenjeni reklamiranju določenih izdelkov, storitev ali poslovanja samega podjetja. Pri tem izvajajo profesionalno prevajanje iz kitajskega v nemški jezik, kar pravzaprav pomeni, da reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo izvirni materiali, prilagajajo pravilom, ki jih določa nemški jezik, da bi le-ta našla pravo pot do potencialnih strank, ki jih uporabljajo.

Prevajanje gradbenih projektov iz kitajskega v nemški jezik

Poleg prevajanja gradbenih projektov iz kitajskega v nemški jezik, ki ga izvajajo naši strokovnjaki, vam ponujamo tudi njihovo overitev, da bi dobili dokument, ki je absolutno pravno veljaven.

Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi navodila za uporabo pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo in še veliko drugih dokumentov, ki so del, ne samo gradbene, ampak tudi razpisne, medicinske in tehnične dokumentacije.

Med drugim iz kitajskega v nemški jezik prevajamo tudi vse poslovne pa tudi osebne dokumente oziroma tiste, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste soglasij, potrdil in izjav.

Strankam ponujamo tudi obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, tako da prevajalci in sodni tolmači iz kitajskega v nemški jezik ne prevajajo samo diplom in dodatkov k diplomi oziroma potrdil o opravljenih izpitih in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, ampak tudi potrdila o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge in številne druge dokumente s teh področij.

Prevajamo tudi vse pravne akte, od pogodb preko pooblastila za zastopanje do pravnega reda Evropske Unije. Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank iz kitajskega v nemški jezik prevajajo tudi certifikate, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi številne druge vrste, ne samo sodnih odločb, ampak tudi tožbe, sklepe, pritožbe in odločitve.

Prevajanje del poezije iz kitajskega v nemški jezik

Poetska dela, ne glede na njihovo kompleksnost, prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako prevajajo iz kitajskega v nemški jezik in to po izjemno ugodnih cenah. Poleg njih pa prevajamo tudi vsa prozna dela oziroma romane in beletrijo kot tudi različne vrste revij, učbenike, časopisne članke in vse vrste besedil. Kar zadeva teme besedilnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz kitajskega v nemški jezik, lahko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači z lahkoto prevajajo katerakoli besedila, saj so seznanjeni z različnimi temami. Ekologija in varstvo okolja, finance, menedžment, ekonomija, farmacija, politika, gradbena industrija, marketing medicina nauka pravo izobraževanje psihologija informacijske tehnologije in komunikologija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih prevajajo naši strokovnjaki.

Čeprav smo osredotočeni na prevajanje iz kitajskega v nemški jezik v pisani obliki, je dejstvo, da ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani za tolmačenje iz kitajskega v nemški jezik. Zainteresiranim strankam pa ne ponujamo storitve tolmačenja, ampak tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ko nam dostavite vse potrebne informacije o dogodku, za katerega vam je potrebna ta storitev, bomo na osnovi teh podatkov sprejeli določitev, ali bodo prevajalci in sodni tolmači uporabili konsekutivno in simultano ali pa šepetano tolmačenje.

Cena prevajanja iz kitajskega v nemški jezik

  • Iz kitajskega v nemški je 40 EUR po strani

Cena prevajanja iz kitajskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz kitajskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz kitajskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!