Prevajanja iz kitajskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz kitajskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz kitajskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najbolj pomembno je poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje izključno vrhunske strokovnjake, ki so zadolženi za neposredno prevajanje iz kitajskega v pakistanski jezik in ki te storitve zagotavljajo in v pisani obliki in kot tolmačenje.

Ker sodni tolmači in prevajalci poleg šepetanega tolmačenja v konkretni različici jezikov, lahko uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje simultano in konsekutivno tolmačenje, je pomembno, da interesenti za to storitev najprej dostavijo vse podatke o organizaciji dogodka. Pravzaprav gre za to, da se opredelitev storitve, ki mora biti uporabljena za določeno manifestacijo, lahko izvede na podlagi podatkov, tako o njenem trajanju in o številu udeležencev kot tudi o osnovnih značilnostih samega prostora, v katerem bo potekala. Ko stranka konkretne informacije dostavi, se zaposleni v predstavništvu opredelijo med omenjenimi storitvami in pripravijo ponudbo, vanjo pa unesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z izbrano storitvijo.

Stranke morajo vedeti tudi to, da zaposleni te specializirane institucije lahko v dani kombinaciji jezikov obdelajo tudi vse zvočne in video vsebine, na razpolago pa sta tudi dodatni storitvi, ki vključujeta sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh teh materialov. Pravzaprav na enem mestu stranke lahko dobijo kompletno obdelane, tako dokumentarne in risane oziroma animirane in igrane filme različnih žanrov kot tudi zabavne ter izobraževalne in informativne pa tudi otroške oddaje kot tudi serije oziroma reklamna sporočila in vse ostale video in zvočne materiale.


Prevajanje iz kitajskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v kitajski jezik

Omenjeni strokovnjaki pa so specializirani tudi za obdelavo besedil, tako da je strankam na razpolago neposredno prevajanje poljudnih in znanstvenih besedil iz kitajskega v pakistanski jezik, na zahtevo pa lahko obdelajo tudi književna dela (pesmi, romani, pesnitve, beletrija in druga prozna in poetska književna dela).

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji profesionalno obdelajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino revij kot tudi učbenike, pri čemer je popolnoma vseeno, kako kompleksni in obsežni so ter s kakšno tematiko se točno ukvarjajo.

Kadarkoli za tem obstaja potreba, so lahko angažirani tudi lektorji kot tudi korektorji, saj so tudi ti zaposleni v okviru navedene institucije. Storitev redakcije, za katero so specializirani, vključuje tako imenovano lekturo in korekturo, se uporablja za vsebine, za katere je prevajanje v omenjeni različici jezikov neprofesionalno izvedeno. Tedaj ti strokovnjaki najprej analizirajo prevedene materiale, da bi natančno ugotovili, katere napake so narejene in jih potem uskladijo s pravili pakistanskega jezika oziroma z izvirniki.

Stranke vse omenjene materiale na obdelavo pošljejo na e-poštni naslov predstavništva te institucije in jih na enak način tudi prevzamejo. Glede na to, da obstajajo tudi osebe, ki jim ti načini pošiljanja in prevzemanja ne ustrezajo v celoti, jim priporočamo, da kontaktirajo s poslovalnico navedene institucije in izvedo, kateri načini vse obstajajo v ponudbi.

Kadar stranke zahtevajo neposredno prevajanje reklamnih materialov iz kitajskega v pakistanski jezik, prav tako lahko pričakujejo maksimalno profesionalno storitev. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači najprej poiščejo najpogosteje ne tako preprosto vidno sporočilo v konkretnih marketinških materialih in ga potem tudi pozorno oblikujejo tako, da bodo zelo blizu izvornim govorcem pakistanskega jezika.

Če je nekomu prevajanje v dani različici jezikov potrebno za katerekoli spletne vsebine ali material, ki se tiče računalništva (programi vseh vrst, spletne prodajalne, spletne strani, aplikacije, spletni katalogi in drugo), v okviru predstavništva te institucije dobijo njihovo profesionalno obdelavo. Pravzaprav se bodo navedeni strokovnjaki potrudili, da pri prevajanju vseh teh materialov uporabijo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da jih pri tem tudi optimizirajo. Moramo poudariti, da je storitev optimizacije izjemno pomembna za kotiranje konkretnih vsebin na spletu oziroma v polju iskanja, saj prav zahvaljujoč uporabi teh orodij vsi navedeni materiali zelo hitro postanejo vidni že med prvimi rezultati za predhodno jasno opredeljene izraze in besede.

Posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz kitajskega v pakistanski jezik lahko v okviru te specializirane institucije dobijo njihovo kompletno obdelavo, saj prevajalci in sodni tolmači vse dokumente obdelujejo skladu s pravili. To pa pomeni, da izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s prevajanjem in poleg tega izvajajo tudi storitev overitve z žigom uradno pooblaščene osebe ter tako potrdijo, da je vsebina prevedenih dokumentov enaka kot tudi v izvirniku. V praksi to pomeni, da stranka dobi pravno veljaven dokument in ima absolutno pravico, da ga uporablja ob vsaki priložnosti, saj je z zakonskega vidika označen kot popolnoma pravilen in veljaven.

Pomembno je poudariti, da zaposleni te institucije kompletno obdelajo, tako vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste izjav, soglasij in potrdil kot tudi potrdil) in izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s prevajanjem osebnih dokumentov v tej različici jezikov.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz kitajskega v pakistanski jezik, kar pomeni, da v skladu s pravili obdelajo tudi vse dokumente iz sestave, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi katerikoli pravni akt pa tudi vse materiale, ki se tičejo področja znanosti ali je neposredno povezan z izobraževanjem.

Glede na to, da je treba najprej primerjati vsebino prevedenih in izvirnih dokumentov, je tako pomembno, da vsaka stranka spoštuje pravilo, ki se nanaša na dostavo takšnih materialov na obdelavo. Postavljena je namreč uradna zahteva, da lastnik pri tem priloži izvirne dokumente, tako da jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali za to angažira določeno kurirsko službo, vsekakor pa ima pravico osebno prinesti izvirne dokumente v predstavništvo navedene institucije.

Predvideno je, da lastnik dokumentov izbere med dvema postopkoma prevzemanja, ker to lahko stori osebno ali pa mu kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste preko kurirske službe lahko pošljemo na želeni naslov. Toda dolžni, da poudariti tudi to, da se storitev dostave vsebin na naslov katerekoli stranke zaračunava, ceno pa ima tedaj pravico določiti samo služba za dostavo. Seveda vsaka stranka predhodno dobi potrebne informacije, ne samo o ceni, ampak tudi o času dostave in o samem postopku prevzemanja prevedenih in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjenih dokumentov.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so v okviru te institucije zaposleni, ne sodijo med uradno pooblaščene osebe za postopek, poznan kot nadoveritev. Da bi se vse maksimalno poenostavilo, se lastnikom dokumentov priporoča, da najprej kontaktirajo z okrožnim sodiščem v svojem mestu in da od zaposlenih v namenskih oddelkih te državne institucije dobijo potrebne informacije o tem, ali nadoveritev mora biti izvedena za njihove dokumente. Sicer pod pojmom nadoveritev smatramo postopek, ki vključuje postavljanje tako imenovanega Apostille oziroma Haškega žiga. Stranke, ki te podatke predhodno samostojno pridobijo, bodo na ta način v prednosti nad ostalimi, saj bodo izvedeli, kako dolgo bo celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta trajal oziroma kam je treba najprej odnesti vsebine na obdelavo.

Moramo poudariti tudi to, da na zahtevo strank lahko izvedemo nujno prevajanje dokumentov iz kitajskega v pakistanski jezik. Gre za storitev, ki vključuje standardno obdelavo dokumentov, toda rok za izdelavo prevajanja in overitve je posebej kratek, pa je zelo pomembno, da prevajalci in sodni tolmači s konkretnimi storitvami začnejo čim prej. Da bi to lahko storili, stranka mora vsebine najprej dostaviti na uradni e-poštni naslov navedene institucije, toda vsekakor so dolžne spoštovati pravilo o dostavi izvirnika na vpogled. Seveda lastnik dokumentov mora čim prej poslati ali prinesti izvirne vsebine, da bi bila tudi prevajanje in overitev izvedena v čim krajšem časovnem roku.

Prevajanje gradbenih projektov iz kitajskega v pakistanski jezik

Stranke, ki v dani različici jezikov zahtevajo prevajanje, tako gradbenih projektov kot tudi vseh ostalih dokumentov, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo kompletno obdelavo takšnih vsebin.

Gre za to, da ta institucija zaposluje vrhunske strokovnjake, ki so pooblaščeni izvesti, tako neposredno prevajanje dokumentov iz kitajskega v pakistanski jezik kot tudi overitev. V ekipi te institucije so zaposleni prevajalci in sodni tolmači, ki maksimalno korektno in profesionalno in v posebej kratkem roku izpolnjujejo zahteve strank ter obdelajo katerikoli dokument v skladu z veljavnimi pravili.

Dolžni smo omeniti informacijo, da vsaka stranka mora izvirne dokumente predhodno poslati na razpoložljive načine ali osebno dostaviti na vpogled sodnemu tolmaču, saj je ta strokovnjak dolžan prevedene dokumente in njihovo vsebino primerjati z izvirniki in potem izvesti tudi overitev. Kadar preveden dokument katerekoli vrste poseduje tudi žig zapriseženega sodnega tolmača, se z zakonskega in pravnega vidika obravnava kot popolnoma veljaven ter se razporeja kot tudi vsak drugi izvirni dokument.

Glede na to, da člani ekipe katerekoli poslovalnice te institucije ne posedujejo potrebnega dovoljenja in pooblastila, da bi storitve izvedli nadoveritev, se tako splošno priporočilo vsaki stranki, ki zanj poseduje prevod kateregakoli dokumenta v navedeni jezični v kombinaciji, da podatke o tej storitvi zahteva v okviru pristojnih institucij. Moramo poudariti, da se nadoveritev izvaja za točno določene dokumente v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, nanaša pa se na postavljanje posebnega žiga, ki je poznan, tako pod nazivom Haški kot tudi kot Apostille. Glede na to, da niso pooblaščeni za overitev s tem žigom, prevajalci in sodni tolmači prav tako nimajo obveznosti do strank oziroma jih niso dolžni informirati. Zato se tudi priporoča vsem njim, da v svojem mestu kontaktirajo z okrožnim sodiščem, v katerega pristojnosti je nadoveritev in izvedo, ali se za navedene dokumente ta mora izvesti in na kakšen način oziroma v katerem trenutku.

Seveda bo na zahtevo strank izvedeno prevajanje in potem tudi overitev prevedenih vsebin in za laboratorijske analize tehničnih vzorcev potem za navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma za vse dokumente, ki so uvrščeni, tako v gradbeno kot tudi v razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

V skladu s potrebami in postavljenimi zahtevami izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz kitajskega v pakistanski jezik oziroma vseh ostalih dokumentov, ki so del poslovne dokumentacije, kar so primarno revizorska poročila, ustanovitveni akt podjetja in finančna poslovna poročila kot tudi statut podjetja potem letna poslovna poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi številni drugi dokumenti.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno izpolnjujejo zahteve vseh strank, ki v dani kombinaciji jezikov zahtevajo prevajanje, tako za pravne akte (pravni red Evropske Unije, pritožbe, certifikati, pooblastilo za zastopanje, tožbe, pogodbe, vse vrste licenc, sodne sklepe, sodne odločbe in druge dokumente iz domene prava in sodstva) kot tudi za celotno vsebino medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in številni drugi dokumenti iz njene sestave).

Kadarkoli se za tem pojavi potreba, člani ekipe te institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz kitajskega v pakistanski jezik in potem uporabljajo pravila v zvezi z overitvijo prevedenega dokumenta. Seveda lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in delovno dovoljenje, zatem potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma prometno in dovoljenje za prebivanje ter izpiski iz matičnega registra o smrti oziroma o rojstvu ter vozniško dovoljenje pa tudi številne druge nenavedene osebne dokumente.

Različne vrste izjav in potrdil ter soglasij sodni tolmači in prevajalci tedaj, ko to stranke zahtevajo, v dani različici jezikov obdelajo v skladu s trenutno veljavnimi zakonskimi pravili. Strankam je omogočeno, da dobijo ustrezno obdelano potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti številnim pristojnim službam.

Prav tako moramo poudariti, da so ti strokovnjaki specializirani za neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz kitajskega v pakistanski jezik, seveda pa v skladu s trenutno veljavnimi pravili obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki se primarno tičejo izobraževanja in potem tudi znanosti. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači strankam omogočijo, da dobijo ustrezno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske in seminarske naloge. Seveda prevajajo in overijo prepis ocen in predmetnike ter programe fakultet pa tudi znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi potrdilo o rednem šolanju in druge dokumente, ki se na katerikoli način tičejo predhodno omenjenih področij.

Prevajanje spletne prodajalne iz kitajskega v pakistanski jezik

Vsebino spletnih prodajaln pa tudi spletnih katalogov kot tudi spletnih strani v celoti profesionalno prevajalci in sodni tolmači obdelajo v dani jezični kombinaciji.

Seveda bo na zahtevo strank izvedeno tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz kitajskega v pakistanski jezik, pri čemer člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo, tako katerokoli aplikacijo kot tudi program. Pri prevajanju spletnih vsebin oziroma materialov, ki so povezani z računalništvom, omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Dejstvo je, da optimizirajo konkretne vsebine, je izjemno pomembna, saj jih bo zelo hitro po postavitvi na splet iskalnik prepoznal kot popolnoma izvirne in kot najboljšo rešitev za točno opredeljene besede oziroma izraze, kar pomeni, da bodo vidni že na prvi strani iskanja.

Če ima neka stranka potrebo, da omenjene strokovnjake angažira zaradi izvedbe storitev tolmačenja v tej različici jezikov, mora poznati dejstvo, da poleg konsekutivnega in simultanega izvajajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Poleg tega ta institucija interesentom omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje in ta storitev bo navedena v ponudbi, če bo sprejeta uradna odločitev, da sodni tolmači in prevajalci uporabijo prav simultano tolmačenje. Toda, da bi bila opredeljena najboljša možna opcija, se interesenti obvezujejo, da najprej posredujejo vse potrebne informacije, ki nanašajo na organizacijo konkretne manifestacije. Da ne bo pomote, najpomembnejše je, da zaposleni te institucije dobijo podatke o tem, kje bo dogodek točno potekal oziroma kakšne so glavne značilnosti izbranega prostora, zelo pa je pomembno tudi izvedeti in koliko ur ali dni bo trajal oziroma koliko ljudi bo pri tem prisotno. Vsi ti podatki bodo upoštevani ter skrbno analizirani, da bi bilo odločeno, katera od omenjenih storitev nanje lahko ustrezno odgovori.

Seveda člani ekipe te institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje besedil iz kitajskega v pakistanski jezik in ko poleg poljudnih vsebin različne tematike, oni profesionalno obdelajo tudi strokovna oziroma znanstvene besedila.

Posebej je treba omeniti informacijo, da je na razpolago strankam navedene institucije in storitev, ki je poznana pod nazivom redakcija, a ki vključuje pravzaprav lekturo in korekturo vsebin. Preprosto rečeno, profesionalni lektorji in korektorji so zadolženi uskladijo nekakovostno prevedene katerekoli materiale, s pravili ciljnega oziroma pakistanskega jezika, a da hkrati vse narejene propuste popravili in da lastnikom teh vsebin omoguče maksimalno profesionalno storitev.

Kdorkoli se zanima za obdelavo marketinških materialov, mora biti seznanjen z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo, ne samo izkušnje v njihovi obdelavi, ampak odlično poznajo tudi pravila, ki jih vključuje reklamiranje. Zato tudi omenjamo, da je strankam zagotovljeno profesionalno prevajanje katalogov in brošur iz kitajskega v pakistanski jezik oziroma PR člankov in plakatov kot tudi reklamnih letakov, zatem vizitk in zloženk pa tudi številnih drugih marketinških materialov, glede na to, da bodo pri tem prav tako biti uporabljena pravila reklamiranja, da bi bil prevod maksimalno kakovosten.

Poleg pesmi in pesnitev ter številnih drugih poetskih književnih del zaposleni te specializirane institucije lahko v konkretni jezični kombinaciji prevedejo tudi romane pa tudi dela beletrije ter številne druge prozne književne dele. Prav tako profesionalno obdelajo vsebino strokovnih in otroških revij pa tudi ilustriranih kot tudi časopisne članke različne tematike.

Posebej moramo pogledati storitve prevajanja zvočnih in video materialov v konkretni različici jezikov, ker sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, tako televizijske in radijske oddaje različne vrste (informativne, zabavne, otroške, izobraževalne in druge) oziroma reklamna sporočila in serije kot tudi igrane filme kateregakoli žanra pa tudi animirane in risane ter dokumentarne oziroma katerokoli vrsto zvočnih in video materialov. Toda to ni vse, ker ta institucija svojim strankam ponuja, saj bo interesentom omogočeno tudi angažiranje strokovnjakov, ki lahko konkretne vsebine podnaslovijo ali sinhronizirajo.

Cena prevajanja iz kitajskega v pakistanski jezik

  • Iz kitajskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz kitajskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz kitajskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz kitajskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!