Prevajanje iz madžarskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz madžarskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz madžarskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Povsem zagotovo med najpogosteje zahteve sodi tudi prevajanje iz madžarskega v angleški jezik in glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford združuje vrhunske strokovnjake, ki so usmerjeni na delo v obeh jezikih, se lahko pohvalimo tudi s številnimi dodatnimi storitvami.

S tem mislimo predvsem na tolmačenje iz madžarskega v angleški jezik, saj so sodni tolmači in prevajalci, ki delajo v naši ekipi, specializirani tudi za konsekutivno in simultano kot tudi za šepetano tolmačenje, svojim strankam pa pod zelo ugodnimi pogoji lahko zagotovimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni iz madžarskega v angleški jezik, toda pri katerih so potrebni določeni popravki, da bi bil prevod kakovosten in profesionalen. Obdelujemo tudi serije oziroma televizijske in radijske oddaje, reklamna sporočila in filme vseh žanrov, strankam pa poleg njihovega prevajanja iz madžarskega v angleški jezik ponujamo tudi finalno obdelavo, ki vključuje tudi sinhroniziranje ali podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Kar zadeva prevajanje iz madžarskega v angleški jezik vse zgoraj omenjeno predstavlja samo dodatne storitve, seveda pa prevajalci in sodni tolmači opravljajo tudi obdelavo dokumentov oziroma številnih drugih vsebin, od časopisnih člankov in različnih besedil, preko revij, učbenikov in književnih del pa vse do marketinških materialov in spletnih vsebin.


Prevajanje iz madžarskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v madžarski jezik

Prevajanje dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov zahteva poseben način obdelave, saj je samo dokument, ki je preveden in overjen z žigom pooblaščene osebe, tudi pravno veljaven. Ker pa ekipe Akademije Oxford ne sestavljajo samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači, smo sposobni strankam ponuditi najprej prevajanje iz madžarskega v angleški jezik za katerikoli dokument in takoj zatem tudi njegovo overitev z žigom sodnega tolmača. Da bi lahko spoštovali zakonski postopek, morajo stranke dostaviti izvire vsebin na vpogled, prav tako pa morajo pridobiti tudi vse potrebne informacije o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz madžarskega v angleški jezik. Ta žig se imenuje tudi haški žig in je potreben samo za dokumente, ki jih določa zakon. Poteka smo v pristojnih službah, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč v naši državi. Ker naši strokovnjaki ne izvajajo te vrste overitve, so stranke dolžne samostojno pridobiti vse potrebne informacije in dolžne so se najprej pozanimati, ali je ta vrsta overitve obvezna za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje in zatem morajo izvedeti tudi to, v katerem trenutku jih treba overiti oziroma ali overitev z Apostille žigom poteka po koncu obdelave dokumenta s strani prevajalcev in sodnih tolmačev ali pa pred tem. Ko zberejo vse potrebne informacije, točno vedo, ali dokument prinesejo k nam na obdelavo ali pa ga nosijo na okrožno sodišče.

Stranke lahko dokumente dostavijo osebno ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma angažirajo določeno kurirsko službo, da opravi njihovo dostavo na naslov poslovalnice Akademije Oxford. Kar pa zadeva pošiljanje vseh drugih vsebin, za katere ni potrebna overitev, je strankam dana možnost, da jih pošljejo po elektronski pošti in tako maksimalno pospešijo celoten postopek.

Dostava obdelanih vsebin je možna po elektronski pošti, toda samo za tiste materiale, ki ne zahtevajo overitve, dokumente pa stranke lahko dobijo na domači naslov ali pa jih prevzamejo osebno. Če se odločite, da vam prevedene vsebine pošljemo na določen naslov, morate vedeti, da se ta storitev dodatno zaračunava, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Ko gre za nujno prevajanje iz madžarskega v angleški jezik za katerikoli dokument, imajo stranke pravico, da vsebine najprej pošljejo na naš elektronski naslov, tako da bi prevajalci in sodni tolmači lahko čim prej začeli z njihovo obdelavo, potem pa morajo dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki sodijo med osebne, kot so potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica in potrdilo o stalnem prebivališču ter različne vrste dovoljenj (delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje, vozniško), prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz madžarskega v angleški jezik prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo tehnično, medicinsko, razpisno in gradbeno dokumentacijo oziroma vse vrste pravnih aktov (certifikati, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, pravni red Evropske Unije, licence, sodne odločitve, sodbe, sklepe, pritožbe in druge).

V omenjeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo in dodatek k diplomi ter prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav oziroma predmetnike in programe fakultet pa tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti kot tudi z izobraževanjem. Ne smemo pozabiti tudi na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko iz madžarskega v angleški jezik prevajajo tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste soglasij, potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in številna druga).

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz madžarskega v angleški jezik

Prevajalci in sodni tolmači lahko iz madžarskega v angleški jezik prevedejo pooblastilo za zastopanje kot tudi tudi številne druge pravne in sodne akte, tako da na vašo zahtevo lahko obdelajo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi licence oziroma različne vrste certifikatov ter sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale sodne odločitve pa tudi pritožbe, sklepe, tožbe in sodbe ter ostale dokumente.

Pri tem mislimo predvsem na osebne dokumente kot tudi na gradbeno in medicinsko ter poslovno, razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo oziroma na vse dokumente, ki jih sestavljajo.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci iz madžarskega v angleški jezik prevajajo in potem tudi overjajo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa se nanaša na različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in ostale dokumente te vrste).

V primeru potrebe sodni tolmači in prevajalci v tej v kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani z izobraževanjem (prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet in druge) kot tudi dokumente, ki so ozko povezana s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav in druga). Poleg vseh dokumentov, lahko opravimo tudi prevajanje iz madžarskega v angleški jezik za znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge, in to v optimalnem roku ter po zelo ugodnih cenah.

Prevajanje filmov iz madžarskega v angleški jezik

V okviru prevajanja filmov iz madžarskega v angleški jezik, ki ga lahko opravijo sodni tolmači in prevajalci v naši poslovalnici, strankam ponujamo tudi možnost storitve njihovega podnaslavljanja kot tudi njihove sinhronizacije. Poleg igranih, dokumentarnih in risanih filmov, naši strokovnjaki obdelujejo animirane pa tudi številne druge vrste filmov kot tudi reklamna sporočila, zatem zabavne, izobraževalne in informativne oddaje ter serije in druge vrste zvočnih in video vsebin.

Tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so PR članki, plakati in reklamne zloženke oziroma vizitke in katalogi pa tudi brošure in podobne vsebine, prevajalci in sodni tolmači v zelo kratkem roku prevajajo iz madžarskega v angleški jezik. Pri tem izvirna reklamna sporočila iz teh materialov prilagajajo ciljanemu jeziku oziroma omogočajo vsem potencialnim strankam, ki se morajo seznaniti s predmetom reklamiranja, uporabljajo pa angleški jezik, da to storijo na najlažji način.

Ne glede na to, ali vam je prevajanje iz madžarskega v angleški jezik potrebno za poljudna ali znanstvena besedila, ste lahko popolnoma prepričani, da bodo sodni tolmači in prevajalci v celoti odgovorili na vaše zahteve in bodo njihovo prevajanje v omenjeni kombinaciji opravili pod najboljšimi pogoji. Glede ta to, da obstaja izjemno veliko število tem besedil, za katere nam stranke zahtevajo prevajanje v tej jezični kombinaciji, navajamo samo področja, ki so najbolj zastopana v praksi: ekonomija, turizem, pravo, medicina, izobraževanje, marketing, gradbena industrija, politika, informacijske tehnologije, menedžment, psihologija, ekologija in varstvo okolja in druga.

Prevajanje programske opreme iz madžarskega v angleški jezik

Za prevajanje programske opreme iz madžarskega v angleški jezik pa tudi drugih spletnih vsebin, ki jih na zahtevo strank prav tako obdelujejo prevajalci in sodni tolmači, je zelo pomemben podatek, da pri obdelavi teh materialov implementirajo tudi vse smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) oziroma prevedene vsebine optimizirajo za spletne iskalnike.

Strankam v tej jezični kombinaciji ponujamo tudi storitev redakcije vseh tistih vsebin, ki so prevedene s strani drugih ljudi, z njihovo kakovostjo pa stranke niso zadovoljne. Naši strokovnjaki prav tako opravljajo tudi tolmačenje iz madžarskega v angleški jezik, kar pa pomeni, da vse vrste tolmačenj, za katere so specializirani oziroma simultano, konsekutivno ter šepetano tolmačenje lahko opravijo na podlagi smernic, ki jih o vrsti dogodka, za katerega se zahteva ta storitev, dobijo od strank. Pri izdelavi ponudbe lahko na zahtevo strank vanjo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vseh omenjenih storitev prevajalci in sodni tolmači lahko v optimalnem roku opravijo tudi prevajanje iz madžarskega v angleški jezik za vse vrste revij pa tudi za učbenike oziroma časopisne članke in književna dela.

Cena prevajanja iz madžarskega v angleški jezik

  • Iz madžarskega v angleški je 14 EUR po strani

Cena prevajanja iz madžarskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz madžarskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!