Prevajanje iz madžarskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz madžarskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz madžarskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki se na zaposlene v Prevajalskem centru Akademije Oxford obrnejo z zahtevo za prevajanjem dokumentov iz madžarskega v pakistanski jezik, imajo prednost nad drugimi, ker prevajalci in sodni tolmači te institucije izvajajo kompletno obdelavo vseh dokumentov. Točneje rečeno, najprej izvedejo prevajanje dostavljenih vsebin in potem pristopajo njihovi overitvi oziroma potrjevanju, da je vsebina prevedenega dokumenta enaka kot tudi vsebina izvirnika.

Da ne bo pomote, overitev vključuje postavljanje žiga uradno pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač, ta žig pa ima za cilj, da potrdi enakost prevoda in izvirnik oziroma strankam omogoči, da dobijo zakonsko in pravno veljavne dokumente.

V določenih primerih zakon določa obveznost overitve z žigom, ki je poznan kot Apostille pa tudi Haški, pri čemer omenjeni strokovnjaki te vrste overitve ne izvajajo oziroma nimajo ustreznih pooblastil za to. Da bi stranke čim bolj preprosto opravile celoten postopek obdelave, in to kateregakoli dokumenta, jim priporočamo, da se obrnejo na pristojne na okrožnem sodišču in da prav od njih dobijo informacije o tem, ali Apostille žig na določene dokumente mora biti postavljen v skladu s pravili, prav tako pa morajo tudi izvedeti, kdaj je treba izvesti to vrsto overitve. Gre za to, da zakon zelo natančno določa, ali se Haški žig na dokumente postavlja, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo storitve, za katere so specializirani in pooblaščeni, ali pa je pred tem treba izvesti nadoveritev in se šele potem pristopi obdelavi dokumentov v skladu s pravili.


Prevajanje iz madžarskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v madžarski jezik

Prav tako moramo omeniti tudi, da je obveznost vsake stranke, ki jo zanima prevajanje dokumentov iz madžarskega v pakistanski jezik, da omenjenemu strokovnjaku, zadolženemu za overitev teh vsebin, dostavi izvirnike na vpogled. Gre za to, da ima sodni tolmač zakonsko obveznost izvirne dokumente primerjati s prevodi in da ugotovi, da ne obstajajo razlike med njima ter šele potem v skladu s pravili izvede tudi overitev.

Toda navedena institucija interesentom zagotavlja tudi samo storitev overitve vseh dokumentov, ki so predhodno prevedeni, pa se tedaj lahko pojavi potreba za določenimi popravki. Če namreč sodni tolmač najde odstopanja med prevodom in izvirnikom, je njegova dolžnost, da s tem seznani lastnika dokumentov in mu priporoči izvedbo storitve redakcije. V tej instituciji to storitev izvajajo lektorji in korektorji, tako da popravijo vse napake, ki so prisotne v dokumentih pa tudi v številnih drugih vsebinah, da bi se te v praksi lahko nemoteno uporabljale.

Poleg tega, da kompletno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste potrdil, soglasij in izjav), ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz madžarskega v pakistanski jezik.

V skladu z zahtevami strank izvajajo prevajanje tudi za osebne dokumente, ki jih potem overjajo v skladu s pravili ter strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelan vsak dokument iz sestave gradbene, tehnične ali razpisne dokumentacije.

Vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava pa tudi tiste, ki se tičejo znanosti in izobraževanja ter številne druge sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v omenjeni različici jezikov najprej prevedejo in takoj po tem izvedejo tudi tudi storitev overitve, za katero posedujejo ustrezna pooblastila.

Glede na to, da so dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, jih stranke lahko pošljejo ali priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali preko kurirske službe, lahko pa se odločijo tudi za možnost osebne dostave izvirnih dokumentov v poslovalnico te institucije.

Postopek prevzemanja kompletno obdelanih vsebin je odvisen izključno od odločitve stranke, tako da jih lahko v okviru te institucije osebno prevzame, ali pa zahteva angažiranje kurirske službe, ki prevedene in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente dostavi na naslov stranke. Pri tem je dolžna plačati konkretno storitev, saj ta v ceno obdelave kateregakoli dokumenta ni vračunana. Posebej moramo poudariti, da je služba za dostavo dolžna določiti ceno navedene storitve in o tem pravočasno obvestiti stranke.

Če je to potrebno, izvajaamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz madžarskega v pakistanski jezik. Glede na to, da v tem primeru omenjeni strokovnjaki morajo v čim krajšem roku začeti z obdelavo kateregakoli dokumenta, se strankam priporoča, da jih najprej pošljejo na elektronski naslov predstavništva te institucije. Seveda so dolžne dostaviti tudi izvirnike na vpogled, kar lahko storijo naknadno, toda ob maksimalnem spoštovanju časovnega roka, ki ga v tem primeru navedejo prav lastniki dokumentov.

Vse stranke morajo biti seznanjene tudi z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni različici jezikov obdelajo tudi številne druge vsebine v pisani obliki, na primer književna dela, revije in časopisne članke pa tudi učbenike. Prav tako poskrbijo za profesionalno prevejanje, tako poljudnih besedil iz domene različnih družboslovnih ali naravoslovnih ved kot tudi strokovnih oziroma znanstvenih.

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi šepetano tolmačenje iz madžarskega v pakistanski jezik, pri čemer člani ekipe vsake navedene institucije lahko izvedejo, tako konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej različici jezikov. Sicer je v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, a ponudba za konkretno storitev se oblikuje izključno potem, ko interesenti dostave vse najbitnije podatke o organizaciji dogodka (značilnosti mesta prirejanja, trajanje, število udeležencev in ostali podatki).

Poleg spletnih strani in vsebine, tako spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov lahko sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov obdelajo tudi programsko opremo oziroma vse programe in aplikacije, ki jih stranka dostavi. Poleg osnovne storitve, uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi vse konkretne materiale čim bolje uskladili s pravili iskanja in omogočili, da bodo uvrščeni na prvo stran rezultatov za besede in izraze, ki v tem primeru veljajo za ključne.

Vsekakor bodo tudi izpolnjene zahteve vseh tistih strank, ki jim je v dani jezični kombinaciji potrebno prevajanje za katerekoli reklamne vsebine, ki na ta način dobijo profesionalno obdelane in kataloge in reklamne letake pa tudi plakate, brošure in PR članke ter zloženke, vizitke in številne druge marketinške materiale.

Pomembno je poudariti tudi to, da ta institucija zaposluje profesionalne podnaslavljalce pa tudi številne strokovnjake, ki posedujejo in znanje in izkušnje v izvajanju storitve sinhronizacije. Vse to pomeni, da stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje serij iz madžarskega v pakistanski jezik pa tudi filmov različnih žanrov in vrst (dokumentarni, igrani, animirani risani in drugi), reklamnih sporočil in oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) ter številnih drugih in video in zvočnih materialov, lahko izberejo med tem storitvama. Na enem mestu dobijo kompletno obdelavo vseh takšnih vsebin, tako da jih praktično zelo hitro potem, ko izvedejo njihovo prevzemanje, lahko predstavijo potencialnim poslušalcem oziroma gledalcem na različnih medijih ali v kinematografih.

Prevajanje strokovnih revij iz madžarskega v pakistanski jezik

Ne samo, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford v tej različici jezikov obdelajo strokovne revije, ampak izvedejo tudi neposredno prevajanje ilustriranih in otroških revij iz madžarskega v pakistanski jezik. Prav tako na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi časopisne članke pa tudi poljudne oziroma strokovne besedilne materiale, katerih tematika se lahko nanaša na različne družboslovne ali naravoslovne znanstvene discipline.

Seveda poskrbijo tudi za obdelavo učbenikov, ne glede na njihovo obsežnost ali kompleksnost, v dani različici jezikov pa prevajajo tudi književna dela s področij poezije oziroma proze.

Pomembno je, da vse stranke, ki jih zanima storitev tolmačenja, imajo v mislih informacijo, da omenjeni strokovnjaki izvajajo, tako konsekutivno in šepetano tolmačenje kot tudi simultano v dani jezični kombinaciji. Iz tega razloga se od interesentov za konkretno storitev zahteva, da posredujejo predvsem podatke o točnem trajanju manifestacije in da zaposlene v tej instituciji informirajo, tako o lastnostih prostora, v katerem bo dogodek organiziran kot tudi o točnem številu oseb, ki se ga bodo udeležile. Izključno v skladu z vsemi temi podatki se lahko oblikuje ponudba, vanjo pa se seveda vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je tudi ta storitev dostopna strankam navedene institucije.

Poudarjamo tudi to, da bo izvedeno neposredno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz madžarskega v pakistanski jezik oziroma PR člankov in brošur pa tudi vizitk, zatem katalogov in plakatov ter številnih drugih marketinških materialov. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači imajo potrebno znanje in izkušnje v obdelavi prav takšnih vsebin in da so seznanjeni s pravili reklamiranja, ta pravila tudi implementirajo, da bi reklamno sporočilo na čim boljši način uskladili s pravili, ki jih vključuje ciljani jezik in s tem tisto, kar se reklamira, približali njegovim izvornim govorcem.

Vsakdo, ki poseduje obdelane materiale katerekoli vrste, toda s kakovostjo prevoda ni v celoti zadovoljen, mora kontaktirati s poslovalnico te institucije, da bi bili angažirani lektorji in korektorji, ki na zahtevo strank izvedejo redakcijo vsebin katerekoli vrste. Ti strokovnjaki morajo najprej analizirati prevedene materiale, da bi ugotovili, katere napake v njih obstajajo, da bi jih v skladu s pravili pakistanskega jezika lahko popravili na najboljši možni način.

Spletne vsebine katerekoli vrste sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank v omenjeni različici jezikov obdelajo, izvedejo pa tudi njihovo optimizacijo oziroma uporabijo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način omogočijo, da prevodi spletnih katalogov iz madžarskega v pakistanski jezik oziroma določenega programa ali aplikacije pa tudi spletne strani kot tudi spletne prodajalne in ostalih vsebin te vrste postanejo vidni v polju iskanja, in to na prvi strani.

Filmske stvaritve različnih žanrov in vrst zaposleni te institucije prav tako lahko v dani različici jezikov prevedejo tudi potem izvedejo tudi podnaslavljanje ali njihovo sinhronizacijo. Tako stranke dobijo kompletno obdelane igrane in dokumentarne filme pa tudi risane in animirane, na zahtevo pa bo izvedeno tudi prevajanje zabavnih in informativnih oddaj iz madžarskega v pakistanski jezik kot tudi reklamnih sporočil oziroma izobraževalnih oddaj in serij pa tudi otroških oddaj in številnih drugih video in zvočnih vsebin.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz madžarskega v pakistanski jezik

V primeru, da stranka v navedeni jezični kombinaciji želi dobiti prevedeno potrdilo o samskem stanu, bo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in ta in vsak drugi dostavljeni dokument kompletno obdelan v skladu z veljavnimi pravili. To pa pravzaprav pomeni, da bo izvedena tudi overitev, ki je usklajena z zakonskimi predpisi.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poleg omenjenega potrdila na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki, izvedejo pa tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz madžarskega v pakistanski jezik, zatem soglasij za zastopanje in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi številnih drugih vrst, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij ter izjav, kar so dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Pomembno je, da vsakdo, ki ga zanima obdelava dokumentov v tej jezični kombinaciji, v skladu s pravili na vpogled dostavi izvirne vsebine, ker jih mora zapriseženi sodni tolmač pred izvedbo overitev primerjati s prevodi, da bi bil popolnoma prepričan, da med njimi ni nikakršne razlike.

Za določene dokumente je treba izvesti tudi dodatno storitev v obliki nadoveritve, ko se postavlja Haški žig oziroma tako imenovani Apostille. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v tej specializirani instituciji, nimajo uradnega pooblastila za izvedbo postopka nadoveritve, to pomeni, da je vsaka stranka podatke o tem dolžna osebno pridobiti v okviru pristojnih institucij, kar so namenski oddelki okrožnih sodišč Republike Slovenije.

Če je to potrebno, na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje delovnega in dovoljenja za prebivanje iz madžarskega v pakistanski jezik pa tudi kompletno obdelavo, tako vozniškega in prometnega dovoljenja kot tudi vseh osebnih dokumentov, med katere poleg osebne izkaznice in potnega lista spadajo tudi izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra o rojstvu kot tudi številni drugi.

Poleg diplome in dodatka k diplomi, ko to neka stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente in druge materiale, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, prepis ocen, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge in drugi).

V skladu s postavljenimi zahtevami prevajanje v dani različici jezikov izvajamo tudi za različne vrste dokumentacij, od medicinske (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in številni drugi dokumenti iz njene sestave) preko poslovne (finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in drugi) pa do vseh dokumentov iz sestave, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi dokumenti).

Treba je poudariti tudi to, da so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje pritožb sodiščem in tožb iz madžarskega v pakistanski jezik. Seveda na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno in v skladu s pravili obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, zatem certifikate in sodne odločbe kot tudi pooblastilo za zastopanje potem sodne sklepe in pogodbe pa tudi licence ter odločitve sodišč in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjem, tako prava kot tudi sodstva in se v skladu s tem obravnava kot pravni akt.

Cena prevajanja iz madžarskega v pakistanski jezik

  • Iz madžarskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz madžarskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz madžarskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!