Prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford na zahtevo strank obdeluje absolutno vse vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji. In ne samo to! Poleg storitve prevajanja dokumentov izvaja tudi njihovo overitev ter strankam znatno olajšuje celoten postopek, saj lahko na enem mestu opravijo vse, kare je treba, da bi prevedeni dokument lahko brez težav uporabljali v praksi.

Poleg dokumentov naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente in vse ostale dokumente in druge materiale, ki so vezani za znanost. Zatem iz madžarskega v slovenski jezik prevajajo besedilne vsebine, ne glede na tematiko, dolžino in kompleksnosti Poleg tistih, katerih tema je povezana s področjem psihologije, medicine in informacijskih tehnologij prevajajo tudi besedila s področij: politike, filozofije, gradbene industrije, ekonomije, marketinga, ekologije in varstva okolja, menedžmenta, sociologije, bančništva, komunikologije pa tudi vseh drugih vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je del naše ekipe, na zahtevo strank lahko prevaja tudi časopisne članke pa tudi vsebino vseh vrst revij, med drugim otroških, ilustriranih in znanstvenih kot tudi učbenike in književna dela (poezija, proza, beletrija, romani in druga). Prevajamo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja, kot so: zloženke, vizitke, PR članki, plakati, katalogi in brošure in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil marketinga, tako da določene vsebine na najboljši možni način prilagajamo slovenskemu jeziku, tako da izdelek ali storitev, ki se na ta način reklamirajo, najdejo pravo pot do potencialnih kupcev oziroma uporabnikov.


Prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik

Prevajamo pa tudi spletne strani oziroma vse ostale spletne vsebine. S tem mislimo predvsem na spletne prodajalne in kataloge pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Prevajalci in sodni tolmači, ki angažirani pri obdelavi teh vsebin, spoštujejo pravila dobre optimizacije in vse veljavne smernice SEO (Search Engine Optimisation) z veliko pozornostjo implementirajo v svoje delo, tako da se določena spletna vsebina zelo hitro pojavi na precej boljšem mestu v okviru polja iskanja in s tem ima tudi večje število obiskov potencialnih strank.

Iz madžarskega v slovenski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila, certifikate, vse vrste sodnih pritožb, sklepe, sodbe, licence in druge pravne akte. Na zahtevo strank ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod odličnimi pogoji, lahko pa angažirate tudi naše strokovnjake za tolmačenje iz madžarskega v naš jezik. Poleg simultanega izvajajo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje v skladu s konceptom dogodka, za katerega jih angažirate.

Dobro je vedeti tudi to, da imajo naši prevajalci in sodni tolmači izkušnje tudi s prevajanjem različnih zvočnih in video materialov kot tudi, da so del naše ekipe strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje vseh vsebin, ki so prevedene iz madžarskega v slovenski jezik. Poleg reklamnih sporočil in serij prevajamo tudi risane filme pa tudi animirane, igrane in dokumentarne ter izobraževalne, informativne, otroške in druge vrste oddaj. Po koncu njihove kompletne obdelave, ki jo lahko dobite v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, jih lahko distribuirate, kjerkoli želite in jih plasirate itako na televiziji kot tudi radijskih postajah pa tudi v kinematografih in na spletu.

Ko rečemo, da stranke pri nas dobijo prevajanje vseh dokumentov, sploh nismo rekli ničesar pretiranega, saj poleg osebnih iz madžarskega v slovenski jezik prevajamo tudi poslovne ter dokumente s področja znanosti, vse vrste izjav, potrdil in soglasij pa tudi diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju oziroma vse tiste dokumente, ki se zelo pogosto predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Stranke večinoma od nas zahtevajo prevajanje osebne izkaznice in potnega lista ter izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Naši prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente, kot so: prometna dovoljenja, potrdila o državljanstvu, delovna in vozniška dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje in druga.

Iz madžarskega v slovenski jezik prav tako prevajamo dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, potrdila o stalni zaposlitvi, soglasja za zastopanje ter potrdila o višini dohodkov in o stanju računa v banki oziroma potrdila o nekaznovanosti in jih overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Vsekakor treba omeniti tudi vse tiste dokumente, ki jih so povezani s poslovanjem podjetja oziroma podjetnika, in sicer predvsem sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja ter bilance uspeha in stanja, fakture, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in pogodbe, revizijska poročila in številne druge dokumente te vrste.

Iz madžarskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi gradbeno, tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo, oziroma: zdravniške izvide, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vse ostale dokumente, ki se tičejo omenjenih področij in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem dokumentov v tej v kombinaciji jezikov je dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, saj je to del z zakonom predpisanega postopka overitve. Sodni tolmač mora prevedeni dokument primerjati z izvirnikom, da bi ugotovil, da med njima ne obstaja absolutno nikakršna razlika. Če pa se zgodi, da opazi razliko, on o tem obvešča stranko in ji priporoča, da se odloči za storitev redakcije, ki jo prav tako ponuja Akademija Oxford, saj so v njeni ekipi tudi profesionalni korektorji in lektorji. Samo, ko je sodni tolmač popolnoma prepričan, da gre za dokumente med katerimi ne obstaja nikakršna razlika, on prevod opremi s svojim žigom, kar predstavlja potrdilo, da je prevod istoveten izvirniku, tako da se lahko predaja katerikoli službi, kjer obstaja potreba za tem.

Prav zato se način pošiljanja dokumentov in drugih materialov na prevajanje razlikuje. Namreč, dokumente lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice. Tiste materiale, ki pa ne zahtevajo overitve, kot so recimo besedila ali časopisni članki, lahko enostavno skenirate in nam jih pošljete elektronski naslov in v skladu z vašimi zahtevami vam lahko na enak način pošljemo prevedene vsebine. Prevedene dokumente pa lahko prevzamete osebno oziroma imate možnost, da zahtevate pošiljanje na naslov. Vendar, ne smete pozabiti na dejstvo, da dostavo izvaja kurirska služba, ki jo mi angažujemo, tako da storitev plačate njim pri prevzemu, in to po a ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku tega podjetja.

Ko gre za nujno prevajanje (prevajanje v posebej kratkem roku), je strankam dovoljeno, da pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov, toda še naprej so dolžni, da na enega od omenjenih načinov na vpogled dostavijo tudi izvirnike in to v najkrajšem možnem roku. Zelo pomembno je, da se v tem primeru hitro odzove, da bi prevajalci in sodni tolmači svoje obveznosti lahko izpolnili pravočasno in strankam omogočili, da prevedene dokumente dobijo v zahtevanem roku.

Obstaja še nekaj, kar mnogim strankam ni ravno všeč, saj zahteva njihovo angažiranje, prav tako pa lahko v veliki meri podaljša celoten proces obdelave dokumentov. Gre za overitev s haškim Apostille žigom oziroma za posebno vrsto overitve, ki je obvezna samo za določene dokumente. Za to vrsto overitve, ki poteka poleg overitev sodnega tolmača, so zadolženi določeni sodni organi Republike Slovenije. Zato je najboljše, da se stranka, predenj nam dostavi dokumente na obdelavo, samostojno pozanima o tem ali je overitev s haškim žigom sploh potrebna in na kakšen način mora biti izvedena, če se zahteva. Osnovni razlog za to je, da sta najpogosteje prisotna dva načina overitve z Apostille žigom, vsak pa se uporablja za točno določene dokumente. Najpogosteje najprej zahteva prevajanje dokumenta iz madžarskega v slovenski jezik, pa potem še njegova overitev, ki jo izvaja sodni tolmač in potem stranka takšen dokument nosi na sodišče, ki je pristojno za overitev s haškim žigom. Toda obstaja tudi proces, ki se začne na sodišču oziroma dokument se najprej overi z Apostille žigom in potem se odnese našim strokovnjakom, ki najprej prevajajo tako dokument kot tudi sam haški žig, da bi ga na koncu celotnega postopka overil sodni tolmač.

Prevajanje spletnih vsebin iz madžarskega v slovenski jezik

Čeprav je v praksi najbolj zastopano prevajanje spletnih strani, bo vsak prevajalec in sodni tolmači, ki je del naše ekipe, v celoti izpolnil zahteve strank in iz madžarskega v slovenski jezik prevedel tudi vsebine spletnih katalogov pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije katerekoli vrste) ter spletne kataloge.

V toku postopka obdelave takšnih vsebin oni posebno pozornost posvečajo implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation). Razlog zaradi katerega jih implementirajo, leži v nespornem dejstvu, da imajo edino materiali, ki se prevajajo na ta način priložnost za boljše pozicioniranje na iskalnikih, s čimer se hkrati povečujejo možnosti večjega obiska in s samim tem tudi za pridobivanjem novih strank, ki jim je slovenski jezik materni.

Iz madžarskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi reklamne materiale, ob spoštovanju vseh pravil, ki jih narekuje področje marketinga, tako da naši prevajalci in sodni tolmači določeno reklamno sporočilo v celoti prilagajajo ciljanemu jeziku. Poleg katalogov storitev in izdelkov različne kompleksnosti in obsežnosti iz madžarskega v slovenski jezik prevajamo tudi: reklamne letake, zloženke, plakate, PR članke, vizitke, brošure in ostale materiale, katerih osnovni namen je reklamiranje različnih izdelkov in storitev.

Poleg tega zahvaljujoč lektorjem in korektorjem, ki so prav tako člani ekipe Akademije Oxford, vsem strankam ponujamo tudi možnost lekture in korekture oziroma redakcije kompletnih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel iz madžarskega v slovenski jezik, s katerimi pa stranke iz kateregakoli razloga niso zadovoljne. No, naših strokovnjakov ne zanimajo razlogi nezadovoljstva s prevodom, saj se oni tega dela lotevajo maksimalno profesionalno in vse dostavljene vsebine obdelujejo v skladu s pravili prevajalske stroke.

Prevajanje besedil različne tematike iz madžarskega v slovenski jezik

Psihologija, medicina, pravo, komunikologija, finance, informacijske tehnologije, turizem, menedžment, politika, gradbena industrija, ekonomija, marketing, znanost, bančništvo, filozofija, izobraževanje, sociologija, farmacija, ekologija in varstvo okolja oziroma vse veje družbenih in naravoslovnih ved so samo nekatera od področij s katerim je lahko povezana tema besedil, ki jih naši strokovnjaki v skladu s potrebami in zahtevami strank prevajajo iz madžarskega v slovenski jezik in.

Pri takšni vrsti prevajanja je velika prednost, da ni potrebna njihova overitev, tako da celotna komunikacija med strankami in nami lahko poteka po elektronski poti, kar pomeni, da tako oni nam, kot tudi mi njim materiale lahko pošiljamo na elektronski naslov.

Poleg tega, iz madžarskega v slovenski jezik prevajamo tudi književna dela vseh žanrov, kot so poezija, beletrija, proza in romani pa tudi časopisni članki. Na zahtevo strank pa prevajamo tudi vsebino ilustriranih, znanstvenih, otroških in vseh drugih vrst revij pa tudi učbenike.

Prevajanje video in zvočnih materialov iz madžarskega v slovenski jezik

Ko gre za prevajanje video in zvočnih materialov iz madžarskega v slovenski jezik, lahko rečemo, da smo edini, ki ponujajo njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg prevajanja in v skladu s smernicami, ki jih dobimo od strank, lahko opravimo njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Tako svojim strankam ponujamo možnost, da v optimalnem roku dobijo igrane, risane, animirane in dokumentarne filme oziroma serije, reklamna sporočila ter informativne, izobraževalne, otroške in druge vrste oddaj, ki jih lahko plasirajo na kateremkoli mediju, in to takoj po koncu njihove obdelave s strani naših strokovnjakov.

Prav tako smo v priložnosti, da vam v isti jezični kombinaciji ponudimo tudi storitev tolmačenja. Poleg za konsekutivno, imamo strokovnjake specializirane za šepetano in simultano tolmačenje. Glede na to, da se za različne vrste dogodkov uporabljajo različne vrste tolmačenja, je stranka dolžna, da nam da informacije, ki se nanašajo na organizacijo dogodka, število udeležencev, in da nam dostavi podatke, ki so vezani za prostor, v katerem naj bi dogodek potekal in koliko naj bi trajala, da bi lahko prilagodili ponudbo njegovi koncepciji.

Poleg storitev tolmačenja iz madžarskega v slovenski jezik, vam pod izjemno dobrimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje prepisa ocena iz madžarskega v slovenski jezik

Dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa s s področjem izobraževanja prav tako prevajamo iz madžarskega v slovenski jezik. Poleg prepisa ocen, med drugim prevajamo tudi: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju ter diplome in dodatke k diplomi in številne druge.

Prav tako prevajamo tudi vse osebne dokumente, kot so na primer: izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje pa tudi ostale osebne dokumente. S tem mislimo predvsem na različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje) oziroma na dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam.

Vsekakor je treba omeniti tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja oziroma podjetnika, ki jih prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford o prav tako obdelujejo v skladu z zahtevami strank. Iz madžarskega v slovenski jezik prevajamo tudi ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja in uspeha, letna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in pogodbe, certifikate, fakture, licence in vse ostale dokumente, ki sodijo na področje poslovanja.

Tukaj so še pravni red Evropske Unije, vse vrste sodnih sklepov, tožb, pritožbe pa tudi pooblastila in drugi pravni akti, ki jih v relativno kratkih rokih obdelujejo naši strokovnjaki. Če to je potrebno, vsi prevajalci in sodni tolmači iz madžarskega v naš jezik prevajajo tudi tehnično, razpisno, medicinsko in gradbeno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov iz madžarskega v slovenski jezik prevajamo tudi: dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse vsebine, ki se tičejo področij farmacije in medicine oziroma gradbene industrije.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje navedenih dokumentov, morajo dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi sodni tolmač lahko spoštoval postopek, ki je natančno določen z zakonom. On ima v postopku overitve dolžnost, da primerja izvirne dokumente s prevedenimi, saj mora biti prepričan, da gre za popolnoma isti vsebini, saj ga s svojim žigom na prevodu praktično izenačuje z izvirnikom.

Stranke lahko dokumente osebno prinesejo v poslovalnico Akademije Oxford, lahko pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice. Samo v primeru, da imajo potrebo za prevajanjem v posebej kratkem roku, jih lahko najprej pošljejo skenirane na elektronski naslov, toda pri tem so dolžne v najkrajšem roku dostaviti izvirnike na vpogled.

Prevedene dokumente pa lahko prevzamejo osebno, ali pa jim jih pošljemo na naslov, kar pa predstavlja storitev, ki se zaračunava povsem neodvisno od storitve obdelave dokumentov oziroma prevajanja in overitve in je stranka plača neposredno kurirju pri prevzemu pošiljke, in to po v veljavnem ceniku te službe.

Prav tako je zelo pomembno tudi to, da stranke poznajo detajle o posebni vrsti overitve, o kateri se morajo pozanimati, saj za overitev s haškim Apostille žigom, v nobenem primeru niso pristojni prevajalci in sodni tolmači iz naše ekipe, ampak samo določeni sodni organi Republike Slovenije. Kontaktirati morate namreč s sodiščem v svojem mestu, ki je pristojno za to vrsto overitve, pri čemer jih morate vprašati, ali je za vaš dokument potrebna tudi overitev z Apostille žigom ali ne, glede na to, da se ne zahteva za vse dokumente. Če dobite pozitiven odgovor, se morate pozanimati tudi o načinu overitve. Gre za to, da se dokumente s haškim žigom overjajo na, da tako rečemo klasičen način, ko se najprej izvaja prevajanje dokumenta in njegova overitev, ki jo izvaja sodni tolmač, pa stranka s tako obdelanim dokumentom odhaja na pristojno sodišče, da bi ga pristojni organi overili tudi s haškim žigom. Poleg tega obstaja in možnost, da se dokument najprej overi na pristojnem sodišču in šele potem se prevaja iz madžarskega v slovenski jezik, toda v tem primeru se prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig in potem se overjata z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz madžarskega v slovenski jezik

  • Iz madžarskega v slovenski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz madžarskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!