Prevajanje iz madžarskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz madžarskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz madžarskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsakdo, ki v tej jezični kombinaciji zahteva tolmačenje ali prevajanje v pisani obliki, se mora obrniti na zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj je na razpolago neposredno prevajanje iz madžarskega v perzijski jezik za absolutno katerokoli vrsto vsebin pa tudi storitev tolmačenja. Prav tako prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo tudi številne druge dodatne storitve, ker ta institucija zaposluje tudi druge strokovnjake, to pa strankam omogočajo kompletno obdelavo katerekoli vrste vsebin.

Pravzaprav gre za to, da se obdelavi dokumentov pristopa izključno ob spoštovanju veljavnega zakona, kar pomeni, da se izvede, tako njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji kot tudi overitev z žigom sodnega tolmača. S tem v zvezi moramo poudariti, da je obvezno dostaviti izvirne dokumente na vpogled, tako da stranke to lahko storijo ali osebno ali s pošiljanjem priporočeno preko”Pošte Slovenije” oziroma ob angažiranju katerekoli službe za dostavo.

Poudarjamo tudi to, da so ti strokovnjaki specializirani, tako za prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz madžarskega v perzijski jezik kot tudi za kompletno obdelavo osebne, zatem poslovne in medicinske dokumentacije. To pa pomeni, da na zahtevo strank prevedejo oziroma overijo vsak dokument, ki je uradno uvrščen v konkretno vrsto dokumentacije.


Prevajanje iz madžarskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v madžarski jezik

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo pravnih aktov oziroma vseh dokumentov, ki jih je v skladu s potrebami treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij).

Poleg vseh omenjenih dokumentov je strankam na razpolago tudi obdelava, tako predmetnikov in programov fakultet, diplome in dodatka k diplomi ter rezultatov znanstvenih raziskav kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki je povezan s področjem izobraževanja ali z znanostjo.

Predvideno je da vsaka stranka izbere, ali bo kompletno obdelan dokument osebno prevzela v samem predstavništvu te institucije ali pa izbere drugo možnost, kar pomeni, da mu bo prevedene in overjene dokumente kurirska služba dostavila na želeni naslov. V tem primeru se tudi zahteva, da posameznik plača navedeno storitev, ceno pa oblikuje podjetje za dostavo in jo zaračuna neposredno od stranke, pri čemer jo seveda o vsem tem predhodno informira.

Glede na to, da je na razpolago tudi storitev, ki vključuje nujno prevajanje dokumentov iz madžarskega v perzijski jezik, je strankam samo v tem primeru dovoljeno, da izvirnike kasneje na vpogled prinesejo ali pošljejo na opisane načine, najprej pa konkretne materiale pošljejo elektronsko.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači s strani relevantnih institucij niso pooblaščeni za izvedbo postopka nadoveritve, ki se nanaša na postavljanje Apostille oziroma tako imenovanega Haškega žiga na dokument. Glede na to, da to ni v njihovi pristojnosti, s samim tem strank tudi niso dolžni informirati o tem, ampak se pričakuje, da lastnik dokumentov v svojem mestu kontaktira z okrožnim sodiščem in se podrobno pozanima o vsem tem v zvezi z njegovimi dokumenti. Pravzaprav je zelo pomembno, da te informacije dobi pravočasno, saj te še kako lahko vplivajo na celoten proces obdelave dokumentov.

Seveda zaposleni v tej instituciji na zahtevo strank obdelajo tudi številne druge vsebine, kot so na primer revije, poljudna in strokovna besedila oziroma časopisni članki. Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz madžarskega v perzijski jezik, na zahtevo strank pa lahko prevedejo tudi književna dela s področij proze ali poezije.

Glede na to, da so v navedeni instituciji zaposleni tudi korektorji in lektorji, jih lahko stranke, ki posedujejo obdelane materiale katerekoli vrste, angažirajo v primeru, če je treba popraviti obstoječe napake. Na ta način, jim bo predvsem zahvaljujoč uporabi pravil korekture in lekture uspelo strankam v optimalnem roku omogočiti, da dobijo pravilno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Ne samo, da lahko poteka konsekutivno in simultano, ampak tudi šepetano tolmačenje iz madžarskega v perzijski jezik, saj vsako od teh storitev na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci. Tudi najem opreme za simultano tolmačenje je na razpolago vsakomur, za katerega manifestacijo je predvidena prav uporaba te storitve. Zahvaljujoč dejstvu, da zaposleni v okviru te specializirane institucije lahko izvedejo vse tri vrste tolmačenja, se od strank zahteva, da pravočasno dostavijo absolutno vse relevantne informacije o organizaciji dogodka. Gre za to, da se uradna ponudba za storitve tolmačenja lahko oblikuje šele po analizi dostopnih podatkov o mestu prirejanja, zatem o trajanju manifestacije in o številu udeležencev, pa so prav to informacije, ki se zahtevajo.

Poudarjamo tudi to, da člani ekipe te institucije lahko obdelajo, tako vse vrste marketinških materialov, na primer PR članke, plakate in brošure, zatem vizitke, kataloge in druge kot tudi spletne vsebine. Da bi interesentom zagotovili kompletno storitev, v tem primeru prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili implementirajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Pravzaprav obdelajo, tako aplikacije in različne vrste programov oziroma spletne prodajalne in spletne strani ter spletne kataloge in druge vsebine in v odvisnosti od vrste materialov in potreb uporabijo navedene orodja, da bi vsebine uskladili z globalnim iskanjem in njegovimi pravili. Vse to izvajajo, da bi konkretni materiali v prihodnosti precej boljše kotirali na spletu, oziroma da bi čim več ljudi prišlo do želenih informacij.

V primeru, da nekdo zahteva prevajanje reklamnih sporočil in oddaj iz madžarskega v perzijski jezik oziroma različnih filmov in serij ter številnih drugih zvočnih in video materialov, bo zagotovo prijetno presenečen nad dejstvom, da ta institucija ponuja tudi dodatni storitvi. Natančneje rečeno, najprej sodni tolmači in prevajalci konkretne vsebine obdelajo v dani različici jezikov in potem njihovi sodelavci na zahtevo strank izvedejo dodatni storitvi, ki se nanašata na sinhronizacijo ali podnaslavljanje takšnih materialov. S samim tem, da bodo ponujene vse te opcije, je strankam omogočeno, da prihranijo čas in da na enem mestu dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste, ki jih lahko potencialnemu občinstvu zelo hitro da prikažejo.

Dostava vseh vsebin razen dokumentov je zelo preprosta kot tudi njihovo prevzemanje po koncu obdelave, saj je strankam dovoljeno, da to storijo elektronsko, oziroma da na elektronski naslov predstavništva te institucije dostavijo te materiale. Moramo poudariti, da se ponujajo tudi drugačne možnosti, tako za prevzemanje kot tudi za dostavljanje vsebin te vrste na obdelavo, informacije o tem pa so interesentom na razpolago neposredno v sami poslovalnici.

Prevajanje ilustriranih revij iz madžarskega v perzijski jezik

Tako samo en članek kot tudi celotno vsebino določene ilustrirane pa tudi strokovne in otroške revije sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov obdelajo, kadar se to zahteva. Izvedeno bo tudi prevajanje časopisnih člankov iz madžarskega v perzijski jezik, na zahtevo strank pa lahko prevedejo tudi učbenike kot tudi književna dela, ne glede na to, ali so povezani s poezijo ali pa spadajo v prozna.

Vse vrste spletnih vsebin, kot so spletne strani, aplikacije in spletne prodajalne ter spletni katalogi in programi pa tudi ostale spletne materiale prav tako lahko obdelamo na podlagi postavljenih zahtev. Posebej je pomembno poudariti, da v tem primeru stranke dobijo tudi storitev optimizacije, saj zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford posedujejo izkušnje v uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation).

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz madžarskega v perzijski jezik oziroma PR člankov ter plakatov in brošur kot tudi vizitk in katalogov ter vseh ostalih marketinških materialov. Glede na to, da se zavedajo, kako pomembno je reklamno sporočilo prenesti potencialnim uporabnikom določene storitve ali kupcem izdelka, na tem tudi temelji njihova obdelava omenjenih vsebin.

Poleg poljudnih besedil, katerih tema se lahko tiče vsake družboslovne ali naravoslovne znanstvene discipline, ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi strokovne besedilne materiale različne tematike pa tudi dolžine in kompleksnosti.

Glede na to, da je na razpolago storitev, ki vključuje, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje iz madžarskega v perzijski jezik, je pomembno, da vsaka stranka, ki jo to zanima, strokovnjake te institucije obvesti o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na samo manifestacijo, točneje na njeno organizacijo. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo storitev, ki lahko na najboljši način odgovori na zahteve vsakega udeleženca in organizatorja konkretnega dogodka. Poleg informacij o tem, kje bo manifestacija točno potekala, je treba posredovati tudi podatki o številu oseb, ki se je bodo udeležile ter vsekakor tudi o tem, koliko ur ali dni naj bi trajala. V skladu z vsemi temi podatki se tudi sestavi ponudba in v odvisnosti od izbrane vrste tolmačenja se vanjo vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pomembno je omeniti tudi to, da ta institucija zaposluje vrhunske korektorje in lektorje, tako da jih vsi interesenti lahko angažirajo, če jim je potrebna storitev redakcije. Sicer se ta storitev uporablja za katerokoli vrsto materialov, saj je njen osnovni cilj, da strankam zagotovi kakovostno obdelane vsebine, v okviru katerih bodo vse predhodno narejene napake popravljene na najpreprostejši možni način.

Kadar je nekomu potrebno neposredno prevajanje filmov iz madžarskega v perzijski jezik, mora vedeti, da poleg igranih in risanih filmov prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi dokumentarne pa tudi animirane filme kot tudi reklamna sporočila ter serije in oddaje zabavnega, informativnega in izobraževalnega značaja pa tudi številne druge, tako video kot tudi zvočne vsebine. Da bi strankam omogočili, da zelo hitro dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste, jim ta institucija lahko ponudi tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz madžarskega v perzijski jezik in storitev overitve prevoda

Tako vse vrste soglasij kot tudi različne vrste izjav ter potrdil na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu s trenutno veljavnimi pravili. Pravzaprav izvedejo neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz madžarskega v perzijski jezik pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi in ostalih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Takoj po tem zapriseženi sodni tolmač primerja vsebino prevedenega dokumenta z izvirnikom in ugotovi, ali med njima obstajajo kakršnekoli razlike, da bi postopek overitve lahko izvedel v skladu s pravili.

Glede na to, da fizično primerja ta dva dokumenta, se stranka obvezuje, da bo na vpogled priložila izvirnike in to na enega od predpisanih načinov.

Prav tako je pomembno poudariti, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford nimajo dovoljenja za izvedbo postopka nadoveritve, ki se nanaša na postavljanje Haškega ali Apostille žiga na konkretne dokumente. Zato je pomembno, da lastnik konkretnih vsebin najprej kontaktira z okrožnim sodiščem, v katerega pristojnosti je ta vrsta overitve in da se pri zaposlenih podrobno pozanima najprej, ali Haški žig oziroma tako imenovana Apostille na te dokumente mora biti postavljen in potem pridobi tudi informacijo, kdaj se ta overitev izvaja oziroma pred ali po obdelavi dokumentov s strani omenjenih strokovnjakov.

Kadar je nekomu potrebno neposredno prevajanje prepisa ocen iz madžarskega v perzijski jezik, lahko tudi to storitev dobi v okviru te institucije. Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge) kot tudi znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in drugi).

Vsekakor lahko kompletno obdelamo tudi vse osebne dokumente, med katere poleg potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in osebne izkaznice oziroma potnega lista spadajo tudi vse vrste dovoljenj, na primer delovno, vozniško, prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in številni drugi.

Pomembno je poudariti tudi to, da bo izvedeno tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz madžarskega v perzijski jezik, če je to potrebno, pa zaposleni v tej instituciji poskrbijo tudi za kompletno obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih, zatem navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi zdravniškov izvidov ter številnih drugih dokumentov, ki jih lahko uvrstimo v medicinsko dokumentacijo.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno odgovorijo tudi na zahteve, ki se nanašajo na prevajanje poslovne dokumentacije v tej jezični kombinaciji, pri čemer poleg različnih vrst poslovnih poročil (finančna, letna in revizorska) prevajajo in overijo poslovne odločitve, statut podjetja in fakture kot tudi ustanovitveni akt podjetja pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma absolutno vsak dokument, ki je uvrščen v poslovno dokumentacijo, saj se tiče poslovanja, tako nekih podjetnikov kot tudi kateregakoli podjetja.

Poleg sklepov o razvezi zakonske zveze, je dostopno tudi neposredno prevajanje odločitev sodišča in tožb iz madžarskega v perzijski jezik oziroma pogodb in pritožb sodiščem, seveda pa ti strokovnjaki v skladu s pravili obdelajo tudi pritožbe sodišču, zatem pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste certifikatov in licenc pa tudi sodne sklepe ter številne druge pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava.

Celotno vsebino različnih vrst dokumentacij, na primer gradbene, tehnične in razpisne, sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov prevedejo in takoj potem izvedejo tudi overitev, ki je v njihovi pristojnosti. Tako stranke dobijo kompletno obdelane gradbene projekte oziroma na njihovo zahtevo izvajamo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz madžarskega v perzijski jezik kot tudi deklaracij izdelkov ter navodil za uporabo in nasploh vseh ostalih dokumentov, ki uradno veljajo za del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz madžarskega v perzijski jezik

  • Iz madžarskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz madžarskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz madžarskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!