Prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Morda zaradi dejstva, da naši dve državi mejita ali pa iz nekega drugega razloga, toda nesporno je samo, da ima Prevajalski center Akademije Oxford veliko število strank, ki jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik. Toda to se ne odnosi samo na prevajanje dokumentov, ampak tudi filmov, spletnih strani, besedil in številnih drugih vsebin.

Našo ekipo poleg prevajalcev, ki so posebej usmerjeni na obdelavo vsebin, povezanih z madžarskim jezikom, sestavljajo tudi sodni tolmači, ki so s strani pristojnih državnih institucij pooblaščeni za overitev vseh dokumentov, ki se prevajajo v navedeni kombinaciji jezikov. Da bi vam bilo jasneje, kako pomembna je v tem primeru vloga sodnega tolmača, omenjamo samo dejstvo, da dokument, ki je samo preveden iz slovenskega v madžarski jezik in ne vsebuje njegovega žiga, pred zakonom nima absolutno nikakršne veljavnosti. Tisto, kar določenemu prevedenemu dokumentu daje veljavnost v pravnem pogledu je povsem zagotovo žig sodnega tolmača, glede na to, da ima samo z njim opremljen dokument enako vrednost kot izvirni, saj sodni tolmač pri overjanju prevedenih vsebin, najprej opravi njegovo primerjavo z izvirnikom. Samo v primeru, ko ugotovi, da gre za istovetne dokumente, on takšen prevod overi s svojim žigom, s katerim praktično potrjuje, da gre za dokument, ki je enak izvirniku. Če se na primer zgodi, da v fazi preverjanja oziroma primerjanje dokumentov sodni tolmač ugotovi, da med njimi obstajajo pomembna odstopanja, je dolžan stranki priporočiti storitev redakcije vsebin, ki jo v optimalnem roku izvajajo lektorji in korektorji Akademije Oxford.

Čeprav je za številne dokumente, za katere je strankam potrebno prevajanje iz našega v madžarski jezik, dovolj opraviti to vrsto overitve, obstajajo tudi primeri, v katerih se zahteva dodatna overitev, ki jo stranke lahko opravijo izključno na tistih sodiščih, ki so zanjo pristojna. Prav iz tega razloga, ker overitev s haškim z Apostille žigom sodi med pristojnosti sodnih organov, prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, strankam niso dolžni dati informacij v zvezi z njo, vsekakor pa se bodo potrudili, da jim olajšajo celoten postopek, ki se nanaša na to vrsto overitve. Ko rečemo celoten postopek, mislimo predvsem na dejstvo, da stranka mora izvedeti, katero sodišče je v njenem mestu pristojno za overitev z Apostille žigom in potem se mora pozanimati, ali se zahteva in tudi njen dokument, saj se overitev s haškim žigom zahteva samo za določene dokumente. Poleg vsega tega mora stranka treba pridobiti tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana s samim postopkom overitve s tem z žigom, če je-le ta potrebna za njen dokument. Ta postopek v večini primerov poteka v dveh smereh, s pravočasnim informiranjem pa se se maksimalno varčuje s časom kot tudi z denarjem, saj stranka točno ve, ali dokument najprej nosi našim strokovnjakom na obdelavo, ali pa gre najprej na pristojno sodišče. Natančneje rečeno, v prvem primeru se dokument najprej prinese v Prevajalski center Akademije Oxford, da bi prevajalci in sodni tolmači opravili svoj del naloge oziroma prevedli in overili takšen dokument in šele potem ga stranka nosi na pristojno sodišče, kjer poteka overitev z Apostille žigom. V drugem primeru se postopek začne na sodišču, kjer se dokument overja s haškim žigom in potem naši strokovnjaki najprej prevajajo tako vsebino dokumenta kot tudi sam Apostille žig in na koncu takšen dokument overja tudi sodni tolmač s svojim uradnim žigom.


Prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik

Prevajamo tudi vse vrste dokumentov, tako osebnih kot tudi poslovnih pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, ko je to potrebno ter gradbene projekte, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo kot tudi vse dokumente, povezane s področjem znanosti.

Iz slovenskega v madžarski jezik prevajamo izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško kot tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi vse vrste izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in druge).

Na vašo zahtevo iz slovenskega v madžarski jezik prav tako prevajamo tudi statute in ustanovitvene akte podjetij, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, revizijska in letna poročila, poslovne odločitve in pogodbe, fakture, licence, certifikate kot tudi vse vrste sodnih odločitev, pritožbe, tožb in sklepe ter pooblastila, pravni red Evropske Unije in vse ostale akte, ki so povezani s pravosodjem.

Če vam je to potrebno, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja. Med drugim iz slovenskega v madžarski jezik prevajajo tudi: diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju in vse dokumente in ostale vsebine, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja. S tem mislimo predvsem na znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav in patente oziroma diplomske in seminarske naloge.

Poleg prevajanja medicinske dokumentacije bodo prevajalci in sodni tolmači, ki jih angažirate, pod najugodnejšimi pogoji iz slovenskega v madžarski jezik prevajajo tudi gradbeno pa tudi tehnično in razpisno dokumentacijo. Poleg prevajanja specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka prevajamo tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na katerokoli od navedenih področij.

Zelo pomembno je omeniti tudi to, da so stranke dolžne spoštovati pravila, ki se nanašajo na pošiljanje dokumentov, za katere je treba opraviti prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik. Pri tem se običajno zahteva dostava izvirnikov na vpogled, tako da je jasno, da se način pošiljanja dokumentov in drugih vsebin razlikuje, saj vse tiste materiale, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko dostavijo tudi po elektronski pošti, s čimer maksimalno varčujejo s svojim denarjem pa tudi časom in trudom. Dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje, lahko pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe na naslov poslovalnice Akademije Oxford ali pa jih osebno prinesejo.

Kar zadeva prevzemanje prevedenih materialov, je princip zelo podoben, tako da vse tiste vsebine, za katere se ne izvaja overitev, lahko pošljemo na elektronski naslov, prevedene dokumente pa stranke lahko dobijo na naslov, ki ga navedejo, ali pa jih prevzemajo osebno. Če želijo, da jih pošljemo na določen naslov, se morajo zavedati, da se ta storitev zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve dokumentov, in to v skladu s ceno, ki jo določi kurirska služba, ki izvaja dostavo.

Vse stranke, ki imajo potrebo, da prevode dokumentov iz slovenskega v madžarski jezik dobijo zelo hitro, morajo najprej o tem obvestiti naše strokovnjake, potem pa jih morajo v čim krajšem roku dostaviti skenirane na naš elektronski naslov. Seveda so tudi poleg tega dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, in to na kateregakoli od opisanih načinov, pri čemer je v tem primeru izjemno pomembno spoštovanje roka, ki ga postavijo stranke, pa je priporočljivo, da nam izvirnike na vpogled dostavijo na najhitrejši možni način.

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje besedil različne kompleksnosti, dolžine in tematike ga prav tako lahko dobi pri nas. Glede na to, da so naši strokovnjaki že dolgo v tem poslu, lahko rečemo, da jim absolutno nobena tema ni tuja. Iz slovenskega v madžarski jezik prevajamo tudi učbenike ter dela poezije in proze kot tudi romane in beletrijo pa tudi časopisne članke in vsebino ilustriranih, strokovnih, otroških in drugih vrst revij.

Poleg tega prevajamo tudi zvočne oziroma video materiale, ki jih na zahtevo strank tudi sinhroniziramo oziroma podnaslavljamo. Poleg igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov, iz slovenskega v madžarski jezik pa prevajamo tudi reklamna sporočila, serije ter zabavne, izobraževalne, informativne, otroške in vse druge vrste oddaj.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, katerih specialnost je prevajanje spletnih vsebin, tako da poleg spletnih strani iz slovenskega v madžarski jezik prevajamo tudi vsebino spletnih prodajaln in katalogov, ne glede na to, ali gre za izdelke pa storitve in ne glede na njihovo kompleksnost. V primeru potrebe naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo želite. Razume se, da v toku postopka prevajanja takšnih vsebin, naši strokovnjaki posebno pozornost namenjajo spoštovanju SEO pravil (Search Engine Optimisation), ki igrajo ključno vlogo pri boljšem pozicioniranju prevedenih spletnih vsebin.

Iz slovenskega v madžarski jezik prevajamo tudi vse materiale, ki so povezanI s področjem reklamiranja, kot so plakati, zloženke, brošure, katalogi, PR članki, prevajamo pa tudi vizitke in vse to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču. Imejte na umu tudi dejstvo, da imajo vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe in so zadolženi za prevajanje reklamnih materialov, za seboj veliko izkušenj in dovolj strokovnega znanja, da lahko na ustrezen način prevedejo te vsebine kot tudi, da določeno reklamno sporočilo maksimalno prilagodijo kontekstu in pravilom ciljanega jezika, ki je v tem primeru madžarski.

Poleg storitev, ki smo jih omenili in so povezane s prevajanjem v pisani obliki, naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v madžarski jezik, ko je to potrebno. Poleg za simultano so specializirani tudi za šepetano in konsekutivno tolmačenje, katero vrsto tolmačenja bodo izbrali pa je odvisno izključno od koncepta samega dogodka, za katerega želite, da jih angažirate. Z gotovostjo lahko trdimo: za katerokoli od možnosti se odločite, bo vsak prevajalec in sodni tolmačim, ki jih bo izvajal, maksimalno spoštoval vaše zahteve, kot organizatorja in koncepcijo samega dogodka, tako da bodo vsi udeleženci absolutno zadovoljni s ponujeno storitvijo. Ko se za določen dogodek zahteva prav ta vrsta storitve tolmačenja, vam lahko po zelo ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje filmov vseh žanrov iz slovenskega v madžarski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo ekipo Akademije Oxford, obdelujejo filme vseh žanrov (animirani, dokumentarni, risani, igrani) iz slovenskega v madžarski jezik prevajamo tudi vsebino informativnih, izobraževalnih, otroških in vseh drugih vrst oddaj kot tudi reklamna sporočila in serije.

Posebej smo ponosni na dejstvo, da so del naše ekipe podnaslavljalci ter skupina strokovnjakov, specializiranih za sinhronizacijo vseh video in zvočnih materialov, ki jih naši strokovnjaki prevedejo iz našega v madžarski jezik, tako da stranke dobijo material, ki je kompletno obdelan in ga lahko plasirajo, kjerkoli želijo (v kinematografih, na televiziji, spletu, na radijskih postajah).

Poleg tega prevajamo tudi vse vrste besedil, ne glede na to, za katero temo gre. Prevajamo tako vsebine, namenjene širši javnosti kot tudi besedila, ki so izključno namenjena strokovnim krogom. Kar zadeva teme, lahko rečemo, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila, katerih tema je lahko povezana s praktično vsemi področji, saj poleg visokih kvalifikacij v okviru prevajalske stroke, posedujejo tudi posebno bogato poznavanje splošne kulture in poznajo številne segmente, tako da z lahkoto obvladajo katerokoli temo. Filozofija, politika, ekonomija, menedžment, psihologija, ekologija in varstvo okolja, medicina, finance, znanost, komunikologija, bančništvo, marketing, gradbena industrija, farmacija, informacijske tehnologije in sociologija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih naši strokovnjaki na zahtevo strank prevajajo iz slovenskega v madžarski jezik.

Glede na to, da gre za vsebine, za katere ni treba opraviti storitev overitve s strani sodnega tolmača, imajo stranke možnost, da nam jih enostavno pošljejo skenirane na elektronski naslov. Na enak način pa lahko dobijo tudi prevedene materiale in tako maksimalno poenostavijo celoten proces in s tem varčujejo s časom, tako s svojim kot tudi z našim.

Prevajanje marketinških materialov iz slovenskega v madžarski jezik

Poleg tega iz slovenskega na italijanski jezik prevajamo tudi materiale, ki sodijo na področje reklamiranja. S tem mislimo predvsem na reklamne letake in zloženke ter brošure in kataloge pa tudi PR članke, vizitke in plakate kot tudi vse druge vrste materialov, ki služijo reklamiranju.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je zadolžen za prevajanje te vrste vsebin iz slovenskega v madžarski jezik, poleg strokovnih kvalifikacij poseduje dovolj izkušenj, tako da lahko najde najboljši način za prenašanje določenega reklamnega sporočila, ki je pogosto skrito v številnih od omenjenih materialov. Na ta način bo v celoti izpolnil pričakovanja profesionalnega prevajanja reklamnih vsebin, saj bodo le-te uspele prav s prilagajanjem reklamnega sporočila v ciljani oziroma madžarski jezik določeni izdelek ali storitev, ki se reklamira, na ustrezen način predstaviti potencialnim kupcem oziroma uporabnikom, ki jim je madžarski jezik materni.

Želimo poudariti tudi to, da poleg dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam in so posebej povezani s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi) iz slovenskega v madžarski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela. Njihova dolžina ali kompleksnost nista razlog za zaskrbljenost, saj vsak sodni tolmači in prevajalec, ki ga angažirate za njihovo obdelavo, odlično pozna svoje delo, tako da vam bo v optimalnem roku ponudil izjemno kakovostno obdelane vsebine te vrste.

Naši prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank prevajajo tudi različne vrste spletnih vsebin, kot so spletni katalogi in prodajalne pa tudi spletne strani in programsko opremo (programe in aplikacije). Imejte na umu, da vsak prevajalec in sodni tolmač, ki izvaja storitev prevajanja te vrste vsebin iz slovenskega v madžarski jezik, veliko pozornost namenja pravilom SEO (Search Engine Optimisation), s čimer določeni spletni vsebini daje priložnost, da je bolje uvrščena pri iskanju, kar pomeni, da bodo lastniki tako prevedenih materialov imeli večkratno korist od te storitve, glede na to, da se bo veliko večje število strank lahko spoznalo njihovo poslovanje.

Prevajanje knjig iz slovenskega v madžarski jezik

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje knjig vseh vrst iz slovenskega v madžarski jezik, poleg učbenikov pa prevajamo tudi književna dela. To pomeni, da poleg romanov in beletrije, prevajamo tudi prozo pa tudi dela poezije in to v relativno kratkih rokih in po zagotovo najugodnejših cenah.

Glede na to, da so v ekipi Akademije Oxford tudi strokovnjaki, katerih specialnost je redakcija oziroma lektura in korektura že prevedenih vsebin, na vašo zahtevo obdelujemo tudi takšne materiale. Ne glede na to, iz katerega razloga niste zadovoljni s kakovostjo že prevedenih vsebin, ste lahko prepričani, da bodo naši lektorji in korektorji to storitev opravili maksimalno profesionalno, tako da bo s kakovostjo njihovega dela zadovoljna celo stranka, ki ima izjemno visoke zahteve.

Poleg tega vam ponujamo možnost angažiranja strokovnjakov s področja tolmačenja iz slovenskega v madžarski jezik. Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki izvaja to storitev, je predvsem profesionalec in glede na to, da ima za seboj večletne izkušnje in nešteto ur tolmačenja na raznovrstnih dogodkih, je jasno, da bo svoje delo opravil kakovostno, in da bodo vsi udeleženci navdušeni nad ponujeno storitvijo, saj nam je kakovost vedno na prvem mestu.

Simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje so storitve, ki jih ponujamo vsem zainteresiranim strankam, v primeru potrebe pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ne pozabite, da je najbolj pomembno, da nam pravočasno dostavite vse informacije, ki se nanašajo na dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz slovenskega v madžarski jezik, tako da bi člani naše ekipe ponudbo lahko prilagodili konceptu samega dogodka in vam s tem omogočili, da izvlečete maksimum iz ponujene storitve. Zato je pomembno, da nam na dogovorjen način pošljete informacije o številu udeležencev ter sami organizaciji dogodka oziroma njegovem trajanju, vsekakor pa je dobro, da posedujemo informacije o samem prostoru, v katerem bo potekal.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v madžarski jezik

Potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno in vozniško dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih na vašo zahtevo obdelujejo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford in jih prevajajo iz slovenskega v madžarski jezik in zatem tudi overjajo, da bi vam ponudili dokument, ki je z vidika prava popolnoma veljaven kot katerikoli drugi izvirni dokument.

Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetnika ali določenega podjetja, stranke pa od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter revizijskih in letnih poročil iz slovenskega v madžarski jezik. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo tudi vse ostale dokumente te vrste, kot so: bilanca stanja, faktura, poslovne odločitve, ustanovitveni akta podjetja, bilance uspeha, statut podjetja, poslovne pogodbe ter različne licence in certifikati.

V poslovalnici Akademije Oxford vas pričakuje tudi prevajanje različnih soglasij, izjav in potrdil, kot so na primer: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov ter vsi ostali dokumenti, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam.

Ena smo od redkih institucij, katerih prevajalci in sodni tolmači imajo dovolj znanja in izkušenj, da iz slovenskega v madžarski jezik prevajajo tudi pravni red Evropske Unije, obdelujemo pa tudi vse vrste sodnih sklepov, pritožbe, tožbe, sodbe in odločitve ter pooblastila pa tudi vse ostale pravne akte.

Iz slovenskega v madžarski jezik pa prevajamo tudi razpisno, gradbeno in tehnično pa tudi medicinsko dokumentacijo. Poleg prevajanja gradbenih projektov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev prevajamo tudi navodila za uporabo, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vse dokumente o medicinskih izdelkih oziroma vse ostale vsebine, ki so povezane s področij medicine in farmacije ter gradbene industrije.

Ker je prevajanje dokumentov specifičen postopek, saj je poleg prevajanja potrebna tudi njihova overitev s strani sodnega tolmača, da bi se prevedeni dokumenti lahko uporabljali v praksi oziroma predajali katerikoli službi oziroma izjemno pomembno je, da stranka pozna celoten postopek, saj mora spoštovati predvsem princip pošiljanja, prav tako pa mora pravočasno pridobiti tudi informacije o overitvi s haškim Apostille žigom.

Sodni tolmač ima z zakonom predpisano obveznost, da pred overitvijo dokumenta, ki je preveden iz slovenskega v madžarski jezik, izvede njegovo primerjavo z izvirnikom in iz tega razloga morajo stranke dostaviti ali poslati tudi izvirne dokumente na vpogled. Edino v primeru, da gre za istovetne dokumente, jih sodni tolmač lahko overi s svojim žigom oziroma potrdi, da je prevod enak izvirniku. Če pa se zgodi, da obstajajo odstopanja in da se ta dva dokumenta razlikujeta, takšnega dokumenta ne sme overiti, strani pa lahko ponudi storitev redakcije, ki jo izvajajo strokovnjaki - lektorji in korektorji Akademije Oxford.

Zato se tudi razlikuje način pošiljanja dokumentov in drugih vsebin, za katere se ne izvaja overitev, in ki jih stranke lahko pošljejo tudi v elektronski obliki in s tem pomembno poenostavijo celoten proces. Toda dokumente lahko prinesejo osebno v našo poslovalnico oziroma jih lahko pošljejo preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije” (samo priporočeno) na naslov naše poslovalnice.

Potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, stranke dokumente prevzemajo osebno ali pa jih dobijo na naslov, ki ga navedejo. Toda ob tej priložnosti želimo poudariti, da se storitev pošiljanja prevedenih dokumentov na ta način zaračunava v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe, ki je zadolžena za njeno izvedbo, saj ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve.

Nujno prevajanje, ki vključuje prevajanje dokumentov iz slovenskega v madžarski jezik v zelo kratkem časovnem obdobju, strankam daje priložnost, da najprej pošljejo skenirane dokumente na naš elektronski naslov, naknadno pa v skladu s pravili postopka dostavijo izvirnike na vpogled, saj tako omogočajo, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo njihova pričakovanja in jim prevedene vsebine dostavijo v zahtevanem roku. Toda ne smete pozabiti, da gre v tem primeru za izjemno kratke roke, in da je hitrost ključna za uspešnost, tako da morate na to še posebej paziti pri dostavi izvirnika na vpogled.

Obstaja pa še ena zelo pomembna stvar, ki lahko vpliva na dolžino postopka obdelave dokumentov. Haški Apostille žig je vrsta overitve, ki se izvaja samo za določene dokumente, za njeno izvedbo pa so zadolžena določena sodišča v naši državi, tako da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford nimajo obveznosti, da stranke obveščajo o tej vrsti overitve, ampak se je vsaka stranka posebej sama dolžna v pristojni instituciji pozanimati o teh stvareh. Najprej mora izvedeti, ali je ta vrsta overitve zahtevana tudi za njen dokument in v primeru, da je obvezna, mora izvedeti tudi to, na kakšen način le-ta poteka za ta dokument. Čeprav smo vas morda malce zmedli, je stvar pravzaprav zelo enostavna: obstajata dva najpogostejša načina overitve z Apostille žigom, kar po eni strani pomeni, da se najprej izvedeta prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem se dokument odnese na sodišče na overitev s haškim žigom, medtem ko po drugi strani obstajajo tudi dokumenti, za katere se najprej izvede overitev z Apostille žigom in potem se takšen dokument dostavlja nam, da prevajalci in sodni tolmači najprej iz slovenskega v madžarski jezik prevedejo tako sam dokument kot tudi haški žig in na koncu tako obdelan dokument tudi overijo.

Cena prevajanja iz slovenskega v madžarski jezik

  • Iz slovenskega v madžarski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!