Prevajanje iz portugalskega v albanski jezik


V skladu z vašimi potrebami naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo storitve prevajanja vseh vrst dokumentov in drugih vsebin iz portugalskega v albanski jezik. Ne glede na to, ali želite prevajanje v pisani obliki, ali pa organizirate določen dogodek, za katerega vam je potrebna storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, vam zagotavljamo, da bodo naši strokovnjaki absolutno izpolnili vaša pričakovanja in vam ponudili kakovostno, učinkovito in profesionalno storitev prevajanja po cenah, ki glede na visoko kakovost njihovega dela, veljajo za zelo ugodne.

Iz portugalskega v albanski jezik prevajamo vse osebne in poslovne pa tudi dokumente, ki jih je v raznih primerih treba predložiti pristojnim institucijam, kot so različne izjave, potrdila, soglasja (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge). Prav tako prevajamo tudi razpisno pa tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo, poleg zdravniških izvidov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi gradbene projekte in navodila za uporabo.

Od osebnih dokumentov iz portugalskega v albanski jezik med drugim prevajamo tudi: potrdilo o državljanstvu, izpisek z matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico, delovno dovoljenje, izpisek z matičnega registra o smrti, vozniško in prometno dovoljenje, potni list, izpisek z matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in številne druge. Prevajamo pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, bilance stanja, letna poslovna poročila, fakture, sklepe pa tudi bilance uspeha, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in vse ostale poslovne dokumente.


Prevajanje iz portugalskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v portugalski jezik

Na zahtevo strank prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in sodbe pa tudi pooblastila, ostale pravne akte ter certifikate, licence in pogodbe. Ponujamo vam tudi prevajanje učbenikov iz portugalskega v albanski jezik kot tudi ilustriranih, strokovnih in otroških revij ter vseh vrst knjig, poleg del proze in poezije, prevajamo tudi romane in beletrijo kot tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na njihovo temo in ne glede na to, ali so namenjene plasiranju javnosti ali pa strokovnim krogom, specializiranim za določeno področje.

Ker so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko na enem mestu dobite kompletno obdelavo vseh dokumentov in dokumentacije, saj poleg prevajanja izvajamo tudi njihovo overitev. V primeru, da niste dovolj informirani, želimo posebej pojasniti, da je storitev overitve sodnega tolmača ključna za nadaljnjo uporabo prevedenih dokumentov, saj ima samo tisti dokument, ki je preveden iz portugalskega v albanski jezik in tudi overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača vrednost v pravnem in zakonskem pogledu in ga lahko predate katerikoli pristojni ustanovi. Zakonski postopek overitve pomeni, da mora pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač najprej preveriti, ali sta izvirni in prevedeni dokument istovetna, pa šele potem tudi overja prevod s svojim žigom, s čimer potrjuje, da je le-ta v celoti enak izvirniku. Prav iz tega razloga je izjemno pomembno, da nam dostavite tudi izvirne dokumente na vpogled. Toda, če vam ne ustreza, da jih prinesete osebno v poslovalnico Akademije Oxford, jih lahko pošljete s kurirsko službo ali pa s priporočeno poštno pošiljko. Pošiljanje materialov na elektronski naslov je možno samo za vsebine, za katere ni potrebna overitev pa tudi za dokumente, če obstaja potreba za prevajanjem v zelo kratkem roku. Toda, da bi spoštovali z zakonom predpisan postopek, morate naknadno na enega od opisanih načinov dostaviti tudi izvirnike.

Prevedene materiale lahko prevzamejo osebno ali pa jih pošljejo na elektronski naslov, kar seveda velja samo za tiste, ki se ne overjajo. Toda, če želite, jih lahko pošljemo tudi na naslov, ki ga navedete, pri čemer se ta storitev uvršča med dodatne in se zaračunava neposredno od naročnika, in to po ceniku kurirske službe, ki izvaja dostavo prevedenih dokumentov.

Iz portugalskega v albanski jezik prav tako prevajamo tudi spletne strani in programsko opremo pa tudi spletne kataloge kot tudi vse vrste reklamnih materialov, kot so na primer letaki, plakati, zloženke, katalogi, PR članki, vizitke in brošure. Prevajamo pa tudi filme ter serije, reklamna sporočila in oddaje vseh vrst, poleg storitve prevajanja pa na vašo zahtevo izvajamo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje.

Prevajanje besedil s področja politike iz portugalskega v albanski jezik

Ker je največje povpraševanje prav za prevajanjem besedil s področja politike iz portugalskega v albanski jezik, je to edini razlog, zaradi katerega jih posebej omenjamo. Toda naši prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za prevajanje vseh ostalih besedilnih vsebin, ne glede na njihovo temo in kompleksnost. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji psihologije, ekonomije, prava in financ, prevajamo tudi vsebine, ki obdelujejo temo s področij: bančništva, sociologije, ekologije in varstva okolja, marketinga, medicine, gradbene industrije, psihologije, farmacije pa tudi komunikologije, menedžmenta in številnih drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Pri nas lahko dobite tudi storitev vseh vrst tolmačenja iz portugalskega v albanski jezik, v skladu s potrebami dogodka, ki ga organizirate, pa vam pod najboljšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg konsekutivnega in simultanega, naši strokovnjaki izvajajo tudi posebno vrsto tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, ki je poznano kot šepetano tolmačenje. Preden pripravimo ponudbo, nam morate posredovati tudi informacije o dogodku, ki ga organizirate, kot so na primer število udeležencev, podatki o prostoru, v katerem bo organiziran pa tudi o trajanju in podobne podatke, tako da bomo na ta način lahko izpolnili vse zahteve samega dogodka in vam omogočili, da dobite izjemno kakovostno storitev tolmačenja in da bo dogodek, ki ga organizirate, povsem zagotovo potekal v najboljšem redu, vsaj z vidika te storitve.

Poleg vsega izvajamo tudi storitev korekture oziroma lekture vseh tistih materialov, ki so prevedeni na kateremkoli mestu, pri čemer pa niso zadovoljili zahtevam naših strank oziroma niso opravljeni v skladu s pravili prevajalske stroke. Tedaj lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi, izvajajo storitev redakcije teh vsebin in vam v relativno kratkem roku omogočajo, da dobite profesionalno in kakovostno obdelane materiale, ne glede na to, kako nestrokovno so bili prevedeni.

Prevajanje programske opreme iz portugalskega v albanski jezik

Ne glede na to za katero aplikacijo ali program želite dobiti prevajanje iz portugalskega v albanski jezik, vam zagotavljamo, da naši prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo na najboljši možni način, tako glede rokov in kakovosti prevajanja kot tudi z vidika cen, ki veljajo za najugodnejše na tržišču naše države. Poleg prevajanja programske opreme izvajamo tudi storitev prevajanja spletnih strani oziroma vsebin spletnih katalogov in spletnih prodajaln.

Posebej želimo poudariti, da so v naši ekipi tudi številni IT strokovnjaki, ki zagotavljajo podporo prevajalcem med izvajanjem tega zahtevnega procesa, saj je prevajanje spletnih strani treba opraviti v skladu z vsemi pravili SEO (Search Engine Optimisation), da bi se le-ta sčasoma našla na čim boljšem mestu v okviru spletnega iskalnika. Prav zato se številne stranke odločajo, da prav nam zaupajo to vrsto prevajanja, ker so prepričane, da bodo imele večkratno korist, saj poleg prevajanja spletnih strani dobijo tudi optimiziranje spletne vsebine.

V odvisnosti od vaših zahtev vsak naš prevajalec in sodni tolmač v relativno kratkem roku iz portugalskega v albanski jezik prevede tudi vse vrste materialov, ki so povezane s področjem marketinga. Poleg plakatov, letakov, vizitk in reklamnih letakov, prevajamo tudi PR članke, brošure in kataloge, tako izdelkov kot tudi storitev. Prevajanje reklamnih materialov je specifično področje, ki zahteva bogato izkušnje, da bi se na pravi način preneslo sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo. Ker so naši strokovnjaki, ki so zadolženi za to storitev, že več let v poslu in imajo več kot dovolj izkušenj, vam zagotavljamo, da bo določeno reklamno sporočilo našlo pravo pot do potencialnih kupcev izdelkov oziroma uporabnikov storitev, ki jih reklamirate, ki jim je albanski jezik materni oziroma ga uporabljajo.

Prevajanje serij in oddaj iz portugalskega v albanski jezik

Prevajanje serij in informativnih pa tudi otroških, zabavnih ter izobraževalnih oddaj iz portugalskega v albanski jezik predstavlja samo manjši del storitev, ki se nanašajo na prevajanje video in zvočnih materialov. Predvsem zato, ker naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamna sporočila pa tudi filmske stvaritve različnih žanrov, kot so na primer animirani, igrani, risani in dokumentarni filmi. Poleg storitve, ki vključuje profesionalno prevajanje takšnih vsebin, vam ponujamo vam tudi finalizacijo celotnega procesa, saj v poslovalnici Akademije Oxford lahko dobite tudi storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja prevedenih materialov.

Prav tako iz portugalskega v albanski jezik prevajamo tudi književna dela in poleg poezije in proze prevajamo tudi romane in beletrijo pa tudi učbenike. Na zahtevo strank prevajamo tudi časopisne članke kot tudi ilustrirane, otroške in strokovne revije, ne glede na kompleksnost njihove vsebine.

Vsak prevajalec in sodni tolmač za portugalski jezik na vašo zahtevo prevaja tudi diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in dela pa tudi vse dokumente s področja znanosti kot tudi medicinsko in tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Poleg prevajanja zdravniških izvidov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov iz portugalskega v albanski jezik prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi gradbene projekte, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo oziroma vse ostale materiale, ki so povezane s temi področji.

Cena prevajanja iz portugalskega v albanski jezik

  • Iz portugalskega v albanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz portugalskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz portugalskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz portugalskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!