Prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi strokovnjake, ki so specializirani za delo s portugalskim jezikom, lahko vsakomur, ki ima potrebo za prevajanjem pa tudi overitvijo prevedenih dokumentov ponudimo priložnost, da v relativno kratkih rokih in po zelo ugodnih cenah dobi prevajanje vseh vrst vsebin, tako dokumentov in različnih vrst dokumentacij (medicinska, gradbena, razpisna, tehnična) kot tudi besedil, reklamnih materialov (plakati, zloženke, PR besedila, brošure, katalogi), spletnih strani, programske opreme ter številnih drugih vsebin.

Našo ekipo sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, kar je posebej dobro v primeru, da vam je potrebno prevajanje dokumentov, saj je v tem primeru overitev sodnega tolmača zelo pomembna, ker le tako obdelan dokument, ki je preveden iz slovenskega v portugalski jezik, lahko šteje kot pravno veljaven. Prav to je tudi eden od osnovnih razlogov, zakaj stranke izbirajo prav nas, saj v redko kateri instituciji v naši državi lahko dobite kompletno obdelavo dokumentacije oziroma dokumentov vseh vrst.

Princip dela prevajalcev in sodnih tolmačev je določen in v celosti v skladu z zakonom, pa tako določne dokumente najprej obdelujejo prevajalci, da bi ga zatem sodni tolmači primerjali z izvirnikom in na koncu, potem ko ugotovijo, da ni razlike med njima, prevod opremijo z žigom oziroma ga overijo. S samim tem, da določen dokument, ki je preveden iz slovenskega v portugalski jezik, poseduje ta žig, je le-te označen kot enak izvirniku oziroma kot dokument, ki se lahko uporablja ob katerikoli priložnosti, saj je absolutno veljaven. Da bi bil spoštovan z zakonom prepisan postopek, mora vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem takšnih materialov, na vpogled dostaviti izvirne dokumente.


Prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v slovenski jezik

Naj vas ne preseneti podatek, da se za določene dokumente zahteva še ena vrsta overitve, za katero niso zadolženi strokovnjaki, ki so v naši ekipi, ampak jo lahko dobite v pristojnem sodišču v svojem mestu. Gre za haški Apostille žig, toda morate imeti na umu, da se ta vrsta overitve zahteva samo za določene dokumente in da vam noben prevajalec in sodni tolmač ni dolžan dati informacije o tem ali je le-ta potrebna tudi za vaš dokument ali ne, saj to ne sodi na področje njihovega delovanja. Zato mi vsem zainteresiranim strankam priporočamo, da najprej same poiščejo informacije o tem na ustreznem mestu, ker tako točno vedo, v kateri smeri morajo iti, saj se način overitve z Apostille žigom razlikuje od dokumenta do dokumenta. S tem mislimo na to, da pri določenih dokumentih najprej potekata prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem tudi overitev s haškim žigom, medtem ko se za določene druge dokumente zahteva tudi prevajanje samega Apostille žig, pa se tedaj postopek obdelave dokumentov izvaja v obratni smeri oziroma se najprej overja v pristojnem sodišču s tem žigom in potem se odnese našim strokovnjakom, da najprej prevedejo dokumente skupaj z žigom in potem tako prevedene dokumente overijo tudi zapriseženi sodni tolmači.

Pri nas lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so primarno usmerjeni na tolmačenje iz slovenskega v portugalski jezik, na zahtevo strank pa pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije ter vse vrste osebnih in poslovnih dokumentov oziroma zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav.

Iz slovenskega v portugalski jezik prevajamo tudi diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih ter vse ostale dokumente, ki jih je treba ob različnih priložnostih predložiti pristojnim institucijam, povezani pa so z izobraževanjem. Prevajamo pa tudi književna dela, kot so na primer poezija, proza, beletrija in romani ter učbenike pa tudi ilustrirane, otroške in strokovne revije kot tudi časopisne članke.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v Sloveniji lahko dobite tudi finalno obdelavo vseh materialov, tako video kot tudi zvočnih. To pa pomeni, da poleg prevajanja iz slovenskega v portugalski jezik, na vašo zahtevo v skladu z vašimi potrebami lahko izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Izvajamo tudi redakcijo vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo pred nami že prevedel, toda ne tako dobro, da izpolni vaša pričakovanja.

Še eden od zelo pomembnih razlogov, zaradi katerega stranke izbirajo prav nas, je, da nam vse materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik, lahko dostavite tudi osebno, če tako želite. Obstajajo pa tudi drugi načini za dostavo, toda imejte na umu, da se le-ti razlikujejo v odvisnosti od tega, za katero vrsto vsebin gre, saj samo za tiste, za katere se ne izvaja overitev, obstaja možnost pošiljanja na elektronski naslov. Čeprav to lahko omogočimo tudi pri prevajanju dokumentov oziroma vseh ostalih materialov, za katere se zahteva overitev, toda samo kot pomožno sredstvo v primeru tako imenovanega nujnega prevajanja (prevajanje v zelo kratkem roku). Da bi pospešili sam postopek in strankam omogočili, da prevod zares dobijo v roku, ki ga navedejo, ponujamo možnost pošiljanja skeniranih dokumentov na elektronski naslov, toda takoj zatem morajo dostaviti izvirnikov na vpogled, na enega od načinov oziroma s pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice oziroma osebno.

Po koncu obdelave dostavljenih materialov obstaja možnost, da jih osebno prevzamete oziroma da vam jih pošljemo na elektronski naslov (če ni potrebna storitev overitve) ali pa na naslov, ki ga navedete. Storitev pošiljanja na naslov je zaupana kurirski službi, s katero uspešno sodelujemo, zaračunava pa se ločeno od osnovne storitve, in to neposredno od stranke pri prevzemanju ter to po ceni iz veljavnega cenika službe, ki je zadolžena za dostavo.

Prevajanje izpiski iz matičnega registra o rojstvu iz slovenskega v portugalski jezik

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu je eden od najpogostejših dokumentov, za katere se zahteva prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik. Ker pa gre za uradni dokument, ga je treba po prevajanju tudi overiti, kar je v veliki meri olajšano, če to delo zaupate strokovnjakom Akademije Oxford. Zahvaljujoč prevajalcem in sodnim tolmačem, ki so člani naše ekipe, v optimalnem roku dobite kompletno obdelan izpisek iz matičnega registra o rojstvu oziroma, tako storitev prevajanja kot tudi storitev overitve, s čimer pravzaprav dobite dokument, ki je absolutno veljaven, tako pogledu zakona kot tudi z vidika prava. Edino, kar je pomembno v primeru, da vam je potrebno prevajanje izpiska iz matičnega registra o rojstvu ali kateregakoli drugega dokumenta, ki ga obdelujemo, je, da je najbolj pomembno dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, saj je primerjanje izvirnikov in prevoda eden od najpomembnejših segmentov postopka overitve dokumentov.

Poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz slovenskega v portugalski jezik prevajamo tudi vse ostale osebne dokumente, med drugim tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, izpisek z matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu ter izpisek z matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje in vse ostale osebne dokumente.

Prevajamo tudi dokumente, ki se predajo pristojnim institucijam, kot so na primer vse vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma: soglasje o zastopanju, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in ostale dokumente te vrste.

Prav tako iz slovenskega v portugalski jezik prevajamo tudi: fakture, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi gospodarske družbe, bilance stanja, revizijska poročila, statut podjetja, bilance uspeha, letna poslovna poročila ter pravni red Evropske Unije, pogodbe, licence, certifikate, pooblastila, sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste sodnih odločb in sklepe oziroma pravne akte in poslovne dokumente.

Prevaja spletnih vsebin iz slovenskega v portugalski jezik

Glede na dejstvo, da ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi številni strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij, ki sodelujejo s prevajalci in sodnimi tolmači pri prevajanju različnih spletnih vsebin iz slovenskega v portugalski jezik, vam zagotavljamo, da vas pri nas pričakujejo profesionalno prevajanje spletnih strani, spletnih katalogov in spletnih prodajaln pa tudi programske opreme oziroma vseh aplikacij in programov, za katere vam je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji. Posebna pozornost se pri postopku prevajanja teh vsebin posveča uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način se prevedenim vsebinam omogoča, da v relativno kratkem roku pridejo v sam vrh iskanja.

Poleg tega iz slovenskega v portugalski jezik prevajamo tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga, kot so na primer: PR članki, plakati, letaki, zloženke, vizitke ter brošure in katalogov, tako izdelkov kot tudi storitev.

Da bi prevajanje reklamnih materialov v celoti potekalo v skladu s pravili stroke, je potrebno, da se reklamno sporočilo iz izvirne vsebine na pravi način predstavi tudi v ciljanem jeziku, kar upoštevajo tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi zadolženi za izvajanje te storitve. Prav s tem je dosežen osnovni cilj uspešnega prevajanja reklamnih materialov iz slovenskega v portugalski jezik, saj se vsem potencialnim kupcem izdelkov ali uporabnikom storitev, ki se na ta način reklamirajo in jim je portugalski materni jezik, maksimalno približa tisto, kar je tema marketinških materialov.

Ko se določeni materiali dajo na prevajanje, pri čemer pa se ne spoštujejo pravila stroke, se zelo pogosto dogaja, da stranke niso zadovoljne s tako obdelanimi materiali, tako da je treba opraviti popravke oziroma redakcijo prevedenih vsebin. Zanjo so zadolženi profesionalni lektorji in korektorji, ki v najkrajšem roku opravijo vse potrebne popravke in strankam dostavijo material, ki je v celoti obdelan v skladu s pravili prevajalske stroke.

Prevajanje gradbenih projektov iz slovenskega v portugalski jezik

Iz slovenskega v portugalski jezik prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi vso gradbeno dokumentacijo ter navodila za uporabo. Prevajamo pa tudi razpisno, tehnično in medicinsko dokumentacijo oziroma: deklaracije izdelkov vseh vrst, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse ostale dokumente in materiale, ki se nanašajo na področje farmacije, medicine in gradbene industrije.

Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam ob številnih primerih, povezani pa so s področji izobraževanja, kot so: prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju in ostale osebne dokumente.

V skladu z vašimi zahtevami iz slovenskega v portugalski jezik prevajamo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge in znanstvena dela ter vse dokumente s področja znanosti kot tudi znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav.

Ker so v naši ekipi tudi profesionalni podnaslavljalci ter skupina umetnikov, specializiranih za sinhronizacijo, pa smo v priložnosti, da poleg storitve prevajanja vseh video pa tudi zvočnih materialov iz slovenskega v portugalski jezik kot dodatno storitev ponujamo tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Poleg prevajanja serij in igranih, dokumentarnih, risanih ter animiranih filmov obdelujemo tudi reklamna sporočila pa tudi informativne, zabavne, otroške in izobraževalne oddaje.

Prevajanje knjiga iz slovenskega v portugalski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo prevajajo tudi učbenike pa tudi književna dela vseh žanrov ter poleg romanov in beletrije, iz slovenskega v portugalski jezik pa prevajamo tudi poetska in prozna dela. Poleg tega prevajamo tudi vsebine otroških, strokovnih in ilustriranih revij pa tudi časopisne članke ter vse vrste besedilnih vsebin različne tematike, dolžine in kompleksnosti.

Nekatera od področij, za katera so specializirani naši strokovnjaki, kar zadeva prevajanje besedil iz slovenskega v portugalski jezik so: psihologija, turizem, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, marketing, informacijske tehnologije, politika, gradbena industrija, farmacija, pravo, menedžment, ekonomija, znanost, filozofija, bančništvo, izobraževanjem, sociologija, finance kot tudi vse ostale veje, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prav tako vsakdo, ki mu je to potrebno, pri nas lahko angažira strokovnjake, ki so specializirani za tolmačenje iz slovenskega v portugalski jezik. Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je zadolžen za to storitev, ima za sabo dolgoletne izkušnje, tako da vam zagotavljamo, da bo ta segment dogodka, ki ga organizirate, dobro opravljen.

Poleg za simultano in konsekutivno, smo specializirani tudi za šepetano tolmačenje pa tudi za najem opreme za simultano tolmačenje pod najboljšimi pogoji na tržišču cele države. Ko sestavljamo ustrezno ponudbo, ki bo izpolnila vaša pričakovanja pa tudi zahteve dogodka, ki ga organizirate, je najpomembneje, da nam pravočasno posredujete vse informacije o tem dogodku. To pomeni, da moramo poznati podatke o številu udeležencev, značilnostih prostora, v katerem bo potekal ter koliko dni bo trajal in o podobnih detajlih, na osnovi katerih naša strokovna ekipa pripravi ponudbo, ki je povsem zagotovo ne boste mogli odbiti.

Cena prevajanja iz slovenskega v portugalski jezik

  • Iz slovenskega v portugalski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!