Prevajanje iz portugalskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz portugalskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz portugalskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V skladu z vašimi zahtevami in potrebami, prevajamo vse vrste materialov iz portugalskega v francoski jezik, in to pod najugodnejšimi pogoji, tako glede cene kot tudi z vidika kakovosti in hitrosti izdelave.

Poleg prevajanja poslovnih in osebnih dokumentov ter vseh vrst dokumentacij vam ponujamo tudi storitev overitve sodnega tolmača, s čimer dobite kompletno obdelane vsebine, ki jih lahko brez kakršnihkoli težav uporabljate v praksi. Stvar je v tem, da se katerikoli dokument, ki je na ta način obdelan, obravnava kot veljaven, tako z vidika prava kot tudi zakona, pa je prav iz tega razloga overitev tako pomembna. Ker vsak prevajalec in sodni tolmač v naši ekipi pazi na predpisane postopke, se pri overitvi prevedenih dokumentov najprej primerjajo izvirniki in prevodi, da bi se na ta način ugotovila njihova istovetnost. In šele, ko se sodni tolmač prepriča, da med njimi ni absolutno nikakršne razlike, tolmač prevedeni dokument opremi z uradnim žigom in ga na ta način overi oziroma potrjuje, da je v celosti enak izvirniku. Prav zato je pomembno, da nam dostavite tudi izvirnike na vpogled in če želite, nam materiale lahko dostavite osebno. Seveda, jih lahko pošljete tudi preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko, vse tiste vsebine, za katere ni potrebna overitev, pa lahko enostavno pošljete v elektronski obliki oziroma na elektronski naslov, če vam tako bolj ustreza.

Če se zgodi, da sta vam prevajanje dokumentov in njihova overitev potrebni zelo hitro oziroma v precej krajšem roku od tistega, ki vam ga ponudimo, da bi tako pospešili celoten postopek, vam ponujamo možnost, da nam najprej pošljete skenirane dokumente na elektronski naslov, v predvidenem roku pa dostavite tudi izvirnike na vpogled in to na enega od omenjenih načinov.


Prevajanje iz portugalskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v portugalski jezik

Prav tako je zelo pomembno, da poudarite tudi to, ali boste prevedene materiale prevzeli osebno ali pa želite, da jih pošljemo na elektronski naslov oziroma na naslov, ki ga navedete. Seveda je pošiljanje na elektronski naslov možno samo za tiste vsebine, za katere ni potrebna overitev. Kar pa zadeva pošiljanja na želeni naslov, njo izvaja kurirska služba, tako da jo tudi zaračunava po svojem veljavnem ceniku, in to popolnoma ločeno od storitve prevajanja oziroma overitve.

Iz portugalskega v francoski jezik prevajamo pa tudi overjamo vse osebne in poslovne dokumente ter dokumente, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so: diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in številne druge. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije ter sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale sodne odločitve, sodbe in sklepe, pogodbe, licence, pooblastila oziroma vse pravne akte.

Poleg tega prevajamo tudi vse ostale dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, poleg potrdila o stalni zaposlitvi in stanju računa v banki iz portugalskega v francoski jezik prevajamo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje in številna druge potrdila, izjave in soglasja.

V želji, da ugodimo vsem zahtevam, ki jih imajo naše stranke, prevajamo tudi književna dela pa tudi učbenike in revije in celo časopisne članke. Prevajamo pa tudi spletne strani, programsko opremo (programe in aplikacije) ter vsebine spletnih prodajaln kot tudi katerokoli vrsto marketinških materialov, od vizitk in plakatov preko brošur, reklamnih letakov in zloženk, pa do PR člankov in katalogov storitev in izdelkov.

Sodni tolmači in prevajalci, ki so člani ekipe Akademije Oxford, so izpopolnili tolmačenje iz portugalskega v francoski jezik, tako da lahko angažirate strokovnjake, ki so posebej usmerjeni na konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega vam na vašo zahtevo pod najboljšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pri nas lahko, pod najugodnejšimi pogoji dobijo tudi kompletno obdelavo vseh video oziroma zvočnih materialov, od reklamnih sporočil preko oddaj in serij, pa do dokumentarnih, animiranih, risanih in igranih filmov vseh žanrov, kar pomeni, da poleg prevajanja lahko dobite tudi storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja.

Vse, kar smo do zdaj omenili, predstavlja samo del storitev, ki vas pričakujejo, kar zadeva prevajanje iz portugalskega v francoski jezik!

Prevajanje diplomskih in znanstvenih del iz portugalskega v francoski jezik

Ne glede na kompleksnost vsebine ali teme določene diplomske naloge ali znanstvenega dela, jih sodni tolmači in prevajalci, ki so člani naše ekipe, na najboljši možni način prevajajo iz portugalskega v francoski jezik in to v optimalnem roku in to po najboljši ceni.

Poleg tega prevajamo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah, povezani pa so z izobraževanjem, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen pa tudi seminarske naloge in vse ostale materiale, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

Na vašo zahtevo pa iz portugalskega v francoski jezik prevajamo tudi spletne prodajalne, spletne kataloge ter spletne strani in programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program, ki ga zahtevate.

Pri večini teh materialov, še posebej pri prevajanju spletnih strani, naši prevajalci in sodni tolmači spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih zelo pazljivo implementirajo v svoje delo, da bi s tem spletnim vsebinam omogočili čim boljši položaj na globalnem omrežju.

Iz portugalskega v francoski jezik pa poleg znanstvenih del prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente ter vse dokumente in besedila, ki so povezani z znanostjo.

Prevajanje PR člankov iz portugalskega v francoski jezik

Prevajanje PR člankov iz portugalskega v francoski jezik zahteva visoko raven strokovnih kvalifikacij pa tudi izkušnje, ki jih nesporno poseduje vsak naš prevajalec in sodni tolmač, tako da z gotovostjo lahko trdimo, da vas pri nas pričakuje maksimalno profesionalno in kakovostno prevajanje takšnih vsebin. V skladu z vašimi zahtevami pa prevajamo tudi brošure, kataloge pa tudi reklamne letake, zloženke, vizitke in plakate oziroma vse ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga in določeno reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, prilagajamo ciljanemu jeziku oziroma francoskemu in tako omogočamo vsem potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitve, ki se reklamira, da na najboljši možni način seznanijo z njimi.

V skladu z vašimi zahtevami iz portugalskega v francoski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine, ki namenjene ali strokovni pa tudi širši javnosti. Tema takšnih besedil je lahko povezana s katerimkoli področjem, saj imajo naši sodni tolmači in prevajalci za sabo zadostno količino prevedenih besedil različne tematike, kar jim omogoča, da relativno hitro in enostavno prevajajo vse vsebine, katerih tema je povezana s področji: ekonomije, filozofije, turizma, psihologije, prava, menedžmenta, družbenih in naravoslovnih ved vseh vrst pa tudi: politike, ekologije in varstva okolja, marketinga, građevisnke industrije, farmacije, komunikologije, medicine, gradbene industrije, znanosti, informacijskih tehnologij in številnih drugih področij.

Prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov iz portugalskega v francoski jezik

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje vseh osebnih in poslovnih dokumentov iz portugalskega v francoski jezik, poleg prevajanja vam ponujamo tudi storitev overitve s strani zapriseženih sodnih tolmačev, tako da dobite pravno veljavni dokument, ki ga v odvisnosti od potreb lahko predate katerikoli pristojni službi.

Na vašo zahtevo prevajamo: osebno izkaznico, izpisek z matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpisek z matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpisek z matičnega registra o smrti pa tudi potni list in vse dokumente, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah ob različnih priložnostih, kot so na primer vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Iz portugalskega v francoski jezik prav tako prevajamo tudi vse poslovne dokumente, poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenega akta in statuta podjetja prevajamo tudi vse vrste poslovnih poročil, bilance (stanja in uspeha) ter revizijska in letna poročila pa tudi pravni red Evropske Unije, licence, certifikate, pooblastila, pogodbe kot tudi sodne odločbe, sklepe in sodbe ter vse pravne akte, ki jih nismo omenili.

Medicinska, tehnična in razpisna dokumentacija prav tako sodijo na seznam materialov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo, če je to potrebno. Iz portugalskega v francoski jezik pa prevajamo tudi: zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in gradbene projekte oziroma vse vsebine, ki so povezane s področji medicine, farmacije in gradbene industrije.

Storitev tolmačenja iz portugalskega v francoski jezik

Če organizirate poslovni sestanek, mednarodno konferenco ali katerokoli drugo vrsto dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz portugalskega v francoski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford predstavlja najboljšo izbiro, saj so v naši ekipi strokovnjaki, ki so specializirani, tako za simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Da bi v celosti izpolnili vaša pričakovanja, vam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, ki so zagotovo med najugodnejšimi na tržišču naše države.

Najbolj pomembno je, da nam najprej posredujete vse smernice, ki se nanašajo na dogodek, ki ga organizirate, kot so na primer značilnosti samega prostora, v katerem bo potekal, trajanje ter število udeležencev, da bi lahko sestavili ponudbo, ki je ne boste mogli odbiti.

V skladu z vašimi zahtevami iz portugalskega v francoski jezik prevajamo tudi vse zvočne in video vsebine, poleg storitve prevajanja serij, reklamnih sporočil ter oddaj (otroških, znanstvenih, zabavnih) in filmov (igranih, animiranih, dokumentarnih, risanih) izvajamo tudi finalno obdelavo oziroma profesionalno podnaslavljanje in sinhronizacijo. Tako na enem mestu dobite kompletno obdelan material, ki ga lahko takoj plasirate v skladu s svojimi željami.

Cena prevajanja iz portugalskega v francoski jezik

  • Iz portugalskega v francoski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz portugalskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz portugalskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz portugalskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!