Prevajanja iz portugalskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz portugalskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz portugalskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V skladu s potrebami in zahtevami naših strank, ki se nanašajo na prevajanje iz portugalskega v slovenski jezik, lahko trdimo, da prevajamo vse vrste materialov in to pod zagotovo najugodnejšimi pogoji, tako z vidika cene in hitrosti izdelave kot tudi v pogledu kakovosti, ki je na izjemno visoki ravni.

Poleg osebnih in poslovnih dokumentov ponujamo tudi storitev prevajanja gradbene, tehnične ter medicinske in razpisne dokumentacije pa tudi vseh tistih dokumentov, ki jih je zelo pogosto treba predložiti v pristojnih službah, kot so na primer: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in številne druga soglasja, izjave in potrdila.

Iz portugalskega v slovenski jezik prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije), vsebine spletnih katalogov in spletnih prodajaln pa tudi spletne strani in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije za iskalnike. Prav tako prevajamo tudi besedilne materiale, ne glede njihovo temo in ali so namenjeni ozkim, strokovnim krogom ali pa so za javno uporabo pa tudi časopisne članke, vse vrste revij, književna dela in učbenike.


Prevajanje iz portugalskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v portugalski jezik

Prav tako na zahtevo strank prevajamo tudi igrane, risane, dokumentarne in animirane filme, serije ter otroške, informativne in zabavne oddaje pa tudi reklamna sporočila, po potrebi pa izvajamo tudi njihovo finalizacijo oziroma podnaslavljanje in sinhronizacijo. V naši ekipi so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so predvsem zadolženi za izvajanje storitev tolmačenja iz portugalskega v slovenski jezik, pa poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja na vašo zahtevo izvajamo tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznano kot šepetano. Poleg tega v skladu z vašimi zahtevami oziroma potrebami dogodka, ki ga organizirate, po najugodnejši ceni ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kljub temu je prevajanje dokumentov in dokumentacije storitev, ki jo pogosto zahtevajo številne stranke, tako da smo ena od redkih institucij v državi, ki svojim strankam ponuja možnost, da jo maksimalno pravočasno dobijo in da je njihov dokument zelo hitro kompletno obdelan. Vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, lahko v zelo kratkem roku prevedejo dokumente iz portugalskega v slovenski jezik in jih zatem tudi overijo in strankam ponudijo materiale, ki jih lahko predajo katerikoli državni instituciji, saj gre za zakonsko veljavne dokumente V skladu z veljavno zakonodajo, mora sodni tolmač najprej primerjati izvirnike in prevode, kar pomeni, da so stranke dolžne na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, pa je na to treba biti posebej pozoren pri pri dostavi materialov.

To pomeni, da lahko samo vsebine, za katere ni potrebna overitev, dostavite v elektronski obliki, medtem ko za vse ostale lahko izberete tisti način, ki vam najbolj ustreza oziroma: osebno (v našo poslovalnico) preko “Pošte Slovenije” (s priporočeno pošiljko) ali pa angažirate katerokoli kurirsko službo, da izvede dostavo na naslov poslovalnice Akademije Oxford. Samo v primeru, da vam je prevajanje dokumentov oziroma vseh drugih materialov, za katere se zahteva overitev, potrebno po hitrem postopku, imate možnost, da jih najprej pošljete skenirane na naš elektronski naslov, čeprav ste vsekakor dolžni, da naknadno dostavite izvirnike na vpogled in to na enega od omenjenih načinov in ob maksimalnem spoštovanju postavljenega roka. Ker je v tem primeru čas zelo pomemben, je potrebno, da na to pazite pri dostavi izvirnih dokumentov in najboljše je, da nam jih dostavite čim prej.

Po opravljenem delu ter koncu obdelave materialov vam jih v skladu z zahtevami pošljemo na elektronski naslov, če je to možno oziroma če gre za vsebine, za katere ni potrebna overitev, lahko pa jih prevzamete tudi osebno v poslovalnici, ali pa zahtevate, da vam jih dostavimo na določeni naslov. Dostava se zaračunava neposredno od stranke, in to po veljavni ceni kurirske službe, ki je zanjo zadolžena.

Prav tako moramo omeniti tudi haški Apostille žig. Čeprav ta vrsta overitve ne sodi na področje delovanja naših strokovnjakov, saj so zanjo pristojne sodne institucije naše države, vas bo vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je v naši ekipi, seznanil s podrobnostim, ki so njim dostopne in vas usmerimo na pravi naslov, na katerem boste dobili vse potrebne informacije. Najpomembneje je, da se pravočasno pozanimate o tej vrsti overitve in ali je potrebna prav za vaš dokument, saj se le-ta ne zahteva za vse dokumente in način overitve z Apostille žigom je odvisen od tega kateri dokument se prevaja iz portugalskega v slovenski jezik. Lahko se zahteva tudi prevajanje samega haškega žiga, ko se postopek začne na sodišču in se nadaljuje v Akademiji Oxford pa tudi overitev z Apostille žigom šele po koncu prevajanja in overitve s strani sodnega tolmača, pa je zelo pomembno, da stranka ve, kam mora najprej iti, saj se bo tako izognila nepotrebnim skrbem pa tudi nepotrebnemu izgubljanju časa in denarja.

Prevajanje spletnih strani in programske opreme iz portugalskega v slovenski jezik

Poleg prevajalcev in sodnih tolmačev ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi številni strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij, ki imajo za nalogo, da ponudijo nesebično podporo svojim sodelavcem pri prevajanju spletnih strani in programske opreme iz portugalskega v slovenski jezik. Ne glede na to, kateri program ali aplikacijo prevajajo, lahko pričakujete, da bo to opravljeno maksimalno profesionalno in kakovostno. Poleg tega prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov in to ob pazljivi uporabi vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način svojim strankam praktično gledano ponujamo tudi storitev optimizacije vsebin in ne samo prevajanja, s čimer boste v prihodnosti več kot zadovoljni, saj se bodo vse tako obdelane vsebine v optimalnem roku pojavile na visokih položajih v poljih iskanja.

Na zahtevo strank, iz portugalskega v slovenski jezik prevajamo tudi besedila, ki obdelujejo temo iz kateregakoli področja, ne glede na to, ali so namenjena javni predstavitvi ali pa strokovnim krogom. Poleg besedilnih vsebin, katerih tema je povezana s področji prava, turizma in marketinga, prevajamo tudi tista, ki obdelujejo temo s področij: politike, ekonomije, financ, gradbene industrije, bančništva, menedžmenta, komunikologije, ekologije in varstva okolja, psihologije, medicine, filozofije, sociologije pa tudi vseh vej naravoslovnih in družbenih ved, znanosti, izobraževanja, informacijskih tehnologij in številnih drugih področij.

Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje vseh tistih materialov, ki se nanašajo na marketing, kot so vizitke, zloženke, plakati, PR besedila, brošure in katalogi.

Prevajanje zvočnih in video vsebin iz portugalskega v slovenski jezik

Kar zadeva prevajanje zvočnih in video materialov iz portugalskega v slovenski jezik, z velikim ponosom omenjamo to storitev, saj smo zagotovo ena od redkih institucij v celi državi, ki strankam ponuja kompletno obdelavo: reklamnih sporočil, otroških, zabavnih in informativnih oddaj, serij ter risanih, dokumentarnih, igranih in animiranih filmov. To pa v praksi pomeni, da poleg prevajanja izvajamo tudi storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja.

Pri nas prav tako lahko dobite tudi storitev lekture in korekture vseh materialov, ki so na nekem drugem mestu že prevedeni iz portugalskega v slovenski jezik, ki pa niso na določeni ravni kakovosti. Redakcijo vsebin na zelo strokoven način izvajajo lektorji oziroma korektorji, ki so prav tako v ekipi Akademije Oxford.

Tukaj pa so tudi sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani za simultano oziroma konsekutivno ter šepetano tolmačenje iz portugalskega v slovenski jezik. Poleg tega za vse stranke, ki želijo angažirati strokovnjake za simultano tolmačenje, po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Zelo je pomembno, da nam stranke pravočasno posredujejo vse podrobnosti v zvezi z dogodkom, ki ga organizirajo, kot so na primer trajanje, število udeležencev, osnovni koncept oziroma informacije o prostoru, v katerem bo potekal, da bi lahko sestavili najboljšo možno ponudbo, ki po eni strani v celoti izpolnjuje zahteve tega dogodka, po drugi strani pa tudi vaša in pričakovanja udeležencev.

Prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov iz portugalskega v slovenski jezik

Delovno dovoljenje vozniško dovoljenje, izpisek z matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpisek z matičnega registra o smrti, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpisek z matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo iz portugalskega v slovenski jezik.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste pogodb, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi ostale sodne odločbe, sodbe in sklepe ter vse pravne akte. Iz portugalskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, pooblastila, licence kot tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem, kot so na primer: bilance uspeha, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, letna poslovna poročila, fakture, bilance stanja, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in številne druge.

Razumljivo je, da naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah, kot so na primer: potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki, potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdilo o nekaznovanosti pa tudi vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Ne pozabite, da gre za dokumente, za katere je treba izvesti tudi overitev, če želite, da bi bili pravno veljavni, pa je iz tega razloga vaša dolžnost, da pri pošiljanju ali dostavi materialov na prevajanje, v vsakem primeru priložite sodnemu tolmaču tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje knjig iz portugalskega v slovenski jezik

Storitev, ki jo z veseljem omenjamo, je povezna s prevajanjem knjig iz portugalskega v slovenski jezik. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo prevajajo tudi najkompleksnejše učbenike pa tudi beletrijo, prozo, poezijo in romane. Prevajamo pa tudi časopisne članke pa tudi vsebino otroških, strokovnih in izobraževalnih revij in to pod najugodnejšimi pogoji, tako z vidika kakovosti izdelave kot tudi v glede hitrosti izdelave in cene storitve. Ker so to vsebine, za katere se ne izvaja overitev sodnega tolmača, celotna komunikacija pa tudi sam postopek prevajanja precej hitrejši, saj vi nam pa tudi mi vam takšno vrsto materialov lahko pošiljamo po elektronski poti oziroma na elektronski naslov.

Poleg tega iz portugalskega v slovenski jezik prevajamo tudi znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse dokumente s področja znanosti ter znanstvene patente kot tudi diplomske in seminarske naloge. Prav tako prevajamo in overjamo tudi vse dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja, kot so na primer: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet, prepis ocena, diplome in dodatki k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi osebni dokumenti.

Na zahtevo strank pa naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi gradbeno, tehnično, razpisno in medicinsko dokumentacijo oziroma iz portugalskega v slovenski jezik po potrebi prevajajo in overjajo: gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov pa tudi zdravniške izvide in dokumente povezana z medicinskimi izdelki kot tudi vse druge materiale, ki se nanašajo na omenjena področja.

Cena prevajanja iz portugalskega v slovenski jezik

  • Iz portugalskega v slovenski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz portugalskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz portugalskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz portugalskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!