MCSD sertifikat, Universal Windows Platform, ISPIT broj 355 (70 - 355)

Ispit broj 355 (70 - 355) je poslednji u okviru oblasti Universal Windows Platform čijim uspešnim polaganjem svaki kandidat obezbeđuje sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Developer, to jest sertifikata koji je poznat kao MCSD.

Polaganje ovog ispita na teritoriji naše zemlje organizuje Akademija Oxford, uzevši u obzir da je ta institucija i zvanično ovlašćeni Microsoft centar za testiranje, a polaganje organizuje cele godine i to na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svim gradovima u kojima ima otvorene poslovnice.

Uz sva potrebna znanja koja se zahtevaju od prijavljenih kandidata, neophodno je i da oni imaju znanje engleskog na višem nivou, pošto su zahtevi izneti upravo na konkretnom jeziku, pa se zato i zahteva njegovo odlično poznavanje, kako bi kandidat mogao da adekvatno na njih odgovori.


Svaki onaj kandidat koji je zainteresovan za polaganje ovog ispita, to jest koji poseduje zahtevana znanja, ima mogućnost da pristupi prijavljivanju i to ili putem telefona ili direktno u poslovnici u kojoj želi da ga polaže. Takođe je dozvoljeno i da on prijavu izvrši elektronskim putem, to jest da na mail adresu test centra, a koja je navedena na zvaničnom sajtu pomenute institucije, pošalje sve zahtevane informacije. Zapravo bi trebalo da navede kako prezime, ime i datum rođenja, tako isto i podatak u kojoj tačno od preko 20 poslovnica on želi da polaže ispit broj 355 (70 - 355).

Očekuje se da svako ko pristupi polaganju ovog ispita ima minimalno jednu godinu iskustva u radu sa dizajniranjem, odnosno primenom LOB aplikacija, a poželjno je i da poseduje višegodišnje iskustvo u tome i to u okviru konkretnog preduzeća.

Svaki kandidat koji polaže ispit broj 355 (70 - 355) bi trebalo i da je dobro upoznat sa načinom povezivanja tih aplikacija sa drugim vrstama aplikacija, odnosno sa različitim uslugama i uređajima. A uz sve navedeno, od njega se zahteva i da ima najmanje 1 do 2 godine radnog iskustva u oblasti razvoja i to uz primenu XAML i C# programiranja.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru 355 (70 - 355) ispita?

Predviđeno je da svaki kandidat koji polaže ispit broj 355 (70 - 355) treba da odgovori na pitanja, odnosno zahteve koji su raspoređeni u pet većih oblasti, stim da je svaka od njih podeljena na nekoliko manjih grupa pitanja.

Osnovna tema koju ima ovaj ispit je vezana za poznavanje rada u oblasti Universal Windows Platform, odnosno tačnije se zahtevi odnose na poznavanje rada sa podacima aplikacija, te sa različitim uslugama i obrascima za kodiranje.

Recognize and apply a specified design patter jeste tema prve oblasti i nju čine tri segmenta pitanja. Zapravo, kandidati prvo treba da pokažu znanja koja su vezana za poznavanje arhitekture, odnosno za njen odnos sa obrascima i okvirima, dok je druga grupa ispitnih zahteva vezana za uobičajene Microsoft .NET obrasce, a tema treće glasi Apply the MVVM (Model - View - View - Model) Prism Pattern.U kojoj meri pojedinačni kandidat poznaje opcije razvoja aplikacija i poslovne logike, a kada su u pitanju LOB aplikacije, odnosno LOB Server Services (AD i SP) će se ustanoviti u okviru druge oblasti, a koja obuhvata čak sedam grupa pitanja i svakako se nalazi među zastupljenijima na ovom ispitu. Svi kandidati tu prvo odgovaraju na pitanja iz oblasti čija tema je Develop code for App - specific processes and computationa, a zatim se ispred njih stavljaju zahtevi koji su vezani za implementaciju Background tasks. Nakon toga sledi podoblast koja se odnosi na poznavanje uređivanja App Lifecycle Events - a, te se od njih posle toga očekuje da pokažu da su upoznati sa implementacijom različitih interakcija sa drugim aplikacijama. Zatim slede pitanja koja su vezana za poznavanje WNS - a (Windows Push Notification Services) i gde kandidati odgovaraju na zahteve koji se tiču najpre implementacije notifikacija. Uz sve to, oni treba da pokažu i znanja koja su vezana za primenu interakcija sa različitim uređajima, kao što su na primer kamera, mikrofon ili Screen Capture. Develop Class Librarrier je primarna tema poslednjeg segmenta pitanja u ovoj oblasti.

Poznavanje razvoja koda za implementaciju bezbednosnih Cloud usluga i opcija za skladištenje podataka se proverava tokom sledeće oblasti u okviru koje postoji pet manjih oblasti, to jest grupa pitanja. A kandidati koji polažu 355 (70 - 355) ispit na prvom mestu odgovaraju na pitanja koja se odnose na poznavanje dizajniranja, odnosno implementacije podataka u romingu, da bi nakon toga oni morali da pokažu znanja koja podrazumevaju dizajniranje i implementaciju RESTful Data Solution (JSON, oData). U kom procentu svaki kandidat koji polože ovaj ispit poznaje rad sa Azure i Cloud izvorima podataka se proverava tokom naredne podoblasti, a zatim treba da pokaže da je upoznat i sa integracijom Azure servisa za prenos podataka. Završna podoblast u ovom delu se tiče proveravanja znanja vezanih za prenosive i ugrađene lokalne izvore podataka, to jest za njihovo dizajniranje i implementaciju.

Develop Code to implement authentication and business security requirements je tema treće oblasti od koje se sastoji ispit broj 355 (70 - 355). A tu svaki pojedinačni kandidat treba da pruži odgovor na zahteve podeljene u četiri oblasti, tako da on najpre odgovara na pitanja koja su vezana za implementaciju koda, a sa ciljem upravljanja autentikacijom i identitetom, pa zatim isto treba da pokaže znanja koja su vezana za implementaciju koda, kako bi se upravljalo postupkom autorizacije i pristupom različitim izvorima. Posle toga kandidat pokazuje da je upoznat sa primenom kriptografije u konkretnoj aplikaciji, a Support enterprise security considerations je glavna tema poslednjeg segmenta u ovom delu ispita.

Pet je podgrupa u pretposlednjoj oblasti koja je vezana za proveru znanja integracije Cloud usluga i Azure aplikacijskih servisa i tu se od kandidata očekuje da zna na koji način se grade Native i Cross - platform aplikacije uz primenu ovih usluga, te treba da pokaže i da je sposoban da koristi pomenute usluge kako bi povezao sisteme u okviru jednog preduzeća. Connect to SaaS APIs uz primenu navedenih usluga jeste tema naredne oblasti, a pretposlednja oblast je vezana za izgradnju Offline - ready aplikacija, te za njihovo sinhronizovanje, takođe uz korišćenje pomenutih usluga, dok Push notifications to users using services glasi tema poslednje grupe zahteva u ovom segmentu konkretnog ispita.

Na kraju, ispit broj 355 (70 - 355) podrazumeva proveru znanja razvoja koda koji se smatra održivim i koji podržava App versioning, compatibility and coexistence. A tu se pred kandidate stavljaju zahtevi podeljeni u svega tri oblasti, tako da oni treba da pokažu znanja vezana za razvoj koda uz primenu Version Control i to primarno Git - a i TFVC - a. Potom se očekuje da oni daju odgovore na pitanja iz pretposlednje, odnosno poslednje grupe zahteva, a čija je teme Implement best practices for assemblies and side - by - side execution, te Implement best practices for assembly placement and the GAC.

Kako izgleda ispit broj 355 (70 - 355)?

Da ne bi kandidati koji su zainteresovani da polaže ispit broj 355 (70 - 355) bili zbunjeni, u obavezi smo da naglasimo da nigde ne postoje javno dostupne informacije koje su vezane za formu ispitnih pitanja, odnosno za njihov broj, već da kompanija Microsoft uvek daje opšte informacije u vezi sa tim. Samo zato i jeste neophodno da kandidati koji budu čitali ove podatke, njih prihvate ipak sa dozom rezerve, uzevši u obzir da pomenuta kompanija uvek ima i mogućnost i pravo da te informacije izmeni.

Na ovom ispitu najčešće postoji ukupno 40 do 60 ispitnih zahteva, ali svakako taj broj može da bude u svakom ispitnom roku izmenjen, to jest konkretan broj može da bude smanjen ili povećan.

Kada je u pitanju forma zahteva na ovom ispitu, tu isto ne postoji precizno navedena informacija, ali se zna da su vrlo često prisutna pitanja koja se označavaju kao uobičajene i klasične forme zahteva. Preciznije rečeno, reč je o zahtevima u kojima kandidati treba prvo da na određeni način označe tačne odgovore ili jedan, a što zavisi od konkretnog pitanja, dok zatim ima i onih koji podrazumevaju da kandidati treba da napišu u određeno polje odgovor na konkretno pitanje, a koji oni smatraju tačnim.

Važno je da naglasimo i to da vrlo često ispit broj 355 (70 - 355) obuhvata i one zahteve koji se tretiraju kao studije slučaja, a što se svrstava u posebnu vrstu zahteva. U principu, u studiji slučaja je zapravo navedena određena situacija sa kojom bi kandidat trebalo da dođe u dodir, a kada bude obavljao određeni posao i to upravo onaj za koji se isključivo zahteva da poseduje MCSD sertifikat u oblasti Universal Windows Platform. Tu se očekuje prvo da svaki kandidat dobro pročita datu studiju slučaja, a zatim i da samostalno izdvoji samo one informacije koje on lično smatra bitnim za njeno rešavanje. Potom je potrebno i da ih pažljivo iščita, a kako bi utvrdio na osnovu njih i koji je odgovor tačan u okviru konkretne studije slučaja. Nakon svega toga će napisati odgovor koji misli da je tačan i kada bude prešao na sledeću oblast, neće mu biti dozvoljeno da se vrati i ponovo razmotri odgovor koji je da ili ga, možda čak i izmeni. Upravo to i jeste primaran razlog zbog čega navodimo da se preporučuje svakome da dobro razmotriti konkretnu studiju slučaja i njeno rešavanje, te da vodi računa i o odgovoru koji će dati, pa tek kada je sasvim siguran treba da pređe na rešavanje ostalih ispitnih zahteva.

Polaganje ovog ispita traje ukupno 150 minuta, ali Microsoft svakako ima pravo da to vreme promeni. Iz tog razloga navodimo da će svaki pojedinačni kandidat da dobije tačnu informaciju neposredno pre nego što polaganje počne o tome koliko ima vremena na raspolaganju. Svakako napominjemo da je u ukupno vreme uračunato i rešavanje studija slučaja, ukoliko su prisutne na tom ispitu i rešavanje ispitnih zahteva, pa se zato i preporučuje dobra raspodela dostupnog vremena, pošto kandidat treba da utroši više vremena da bi rešio određenu studiju slučaja, nego što će mu biti potrebno da bi odgovorio na pojedinačni ispitni zahtev.

Sistem dodele poena na 355 (70 - 355) ispitu

Sistem bodovanja koji podrazumeva ispit broj 355 (70 - 355) je precizno određen od strane kompanije Microsoft, ali nijedan kandidat ne može da dobije precizne informacije o tome, pošto ih pomenuta kompanija nikada ne objavljuje zvanično.

Postoje, takođe kao i za formu ispitnih zahteva, odnosno za njihov broj isključivo neke opšte informacije, ali je preporuka da njih svaki pojedinačni kandidat mora da uzme kao ne 100% tačne, pošto navedena kompanija u svakom ispitnom roku ima potpuno pravo da pristupi njihovoj izmeni i to bez obaveze da obavesti kandidate o tome.

Informacija koja je javno dostupna se odnosi na ukupan broj osvojenih poena, pa da bi se smatralo da je pojedinačni kandidat ispit broj 355 (70 - 355) položio, on treba da osvoji više od 700, a što je zapravo preko 70% uspešno rešenih ispitnih zahteva.

Zvanične rezultate polaganja, a u smislu da li je kandidat ovaj ispit položio, on će dobiti čim bude dao odgovor na poslednji ispitni zahtev, budući da će se na ekranu par minuta poslet toga pojaviti informacija o tome.

A nakon što bude bilo završeno polaganje, ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft šalje rezultate sa polaganja centrali pomenute kompanije i to najkasnije pet dana nakon što se završi polaganje ovog ispita. Posle toga, u tačno određenom roku test centar dostavlja štampane rezultate svakom pojedinačnom kandidatu i to na tačno definisan način. Napominjemo da se ispitni rezultati daju u formi grafikona iz koga kandidat ima mogućnost da vidi koliko je poena osvojio na celokupnom ispitu, odnosno u svakoj oblasti. Svaki kandidat koji 14 dana nakon dana polaganja ne bude dobio štampanu verziju rezultata bi svakako trebalo u tome da obavesti ovlašćeno lice poslovnice test centra u kojoj je i polagao ispit broj 355 (70 - 355), a kako bi taj propust u što kraćem roku mogao da bude ispravljen.

U slučaju da neko ima želju da iz ispitnih rezultata dobije informaciju da li je na neko pitanje odgovorio tačno, naglašavamo da on to neće moći da vidi iz njih, pa se zato preporučuje da iznese zahtev o tome i to zvanično ovlašćenom licu u poslovnici test centra u kojoj i pristupa o polaganju, a kako bi mu što brže bilo omogućeno da dobije i takve rezultate.

Kao što smo već pomenuli, sistem bodovanja nije jasno izražen, ali se zna da ne postoji mogućnost negativnog ocenjivanja, to jest da netačan odgovor na bilo koje pitanje ne umanjuje broj poena koje taj kandidat bude osvojio prilikom polaganja. Najčešće se praktikuje da ako kandidat pruži tačan odgovor na jedno pitanje, osvaja jedan bod, ali su prisutna i pitanja koja kandidatima donose dva poena, te isto tako i ona koja se uopšte ne boduju. Naglašavamo da ona pitanja koja se ne boduju služe da bi kompanija Microsoft poboljšala sistem dodele sertifikata, to jest da bi doznala mišljenje kandidata u okviru konkretne oblasti. O onim pitanjima na koja tačni odgovori donose dva poena, svi kandidati dobijaju informaciju neposredno pre nego što se oni pojave, a u smislu da se na ekranu pojavljuje podatak o tome, to jest iskačući prozor u kome je izneto jasno obaveštenje.

Dodatne informacije o ispitu broj 355 (70 - 355)

Osnovna je obaveza svakog pojedinačnog kandidata da u potpunosti poštuje sva pravila koja navodi kompanija Microsoft, to jest Akademija Oxford kao njen zvanično ovlašćeni centar za testiranje u Srbiji. Dakle, svi oni kandidati koji se na propisan način prijave za polaganje, a uz to i ispunjavaju sve precizno navedene zahteve, svakako imaju obavezu da budu minimum 30 minuta pre termina kada je zakazano polaganje ovog ispita budu prisutni u prostorijama konkretne poslovnice. Uz to se od njih očekuje i da imaju validan lični dokument, a u njemu svakako mora da postoji i fotografija, kako bi prošli kroz postupak identifikacije. U većini slučajeva se identifikacija vrši uz pomoću lične karte, ali je svakako dozvoljeno da kandidati koriste u tu svrhu i vozačku dozvolu ili pasoš, stim da dokument mora biti validan, to jest ne sme da mu istekne rok važnosti. Moramo da pomenemo i to da sve one osobe koje poseduju lični dokument sa čipom, u svakom slučaju imaju dužnost da se pridržavaju pravila koje se odnosi na korišćenje takvog dokumenta, to jest da ga prilikom polaganja ovog ispita, to jest identifikacije imaju i očitanog. A ukoliko neko ne ispoštuje u potpunosti ova dva zahteva, to jest ili zakasni na polaganje ili tom prilikom donese neki dokument koji ne zadovoljava navedene smernice, njemu neće biti dozvoljeno da u tom roku polaže ispit broj 355 (70 - 355).

Svi zainteresovani kandidati koji imaju ma koju vrstu invaliditeta, a koji ispunjavaju pomenute zahteve imaju pravo da polažu pomenuti ispit. Od njih se zahteva da prilikom prijavljivanja prilože i adekvatnu medicinsku dokumentaciju, a kako bi dokazali na prvom mestu uz pomoć nje dokazali i nivo invaliditeta, te odmah zatim i omogućili zaposlenima da imaju uvida u nju, kako bi mogli da pripreme prostoriju za polaganje u skladu sa potrebama tog kandidata.

Nešto malo pre nego što počne polaganje, ovlašćeno lice test centra će svakog kandidata koji je prisutan da obavesti o pravilima, a koja oni imaju obavezu da poštuju. Ukoliko se bude dogodilo da neko ne ispoštuje navedena pravila, te da odluči da pokuša bilo koju vrstu prevare za vreme trajanja polaganja ovog ispita, on će biti oštro sankcionisan, najpre zato što je pomenuta kompanija svima dobro poznata po vrlo rigoroznim merama kažnjavanja. Svaki kandidat koji pokuša bilo koju vrstu prevare prvo biva udaljen sa polaganja i to od strane ovlašćenog lica test centra, a zatim pomenuto lice po završetku polaganja ima obavezu da pošalje informaciju o tome, to jest da napiše izveštaj o incidentu, koji mora da dostavi centrali pomenute kompanije. Posle svega toga se i donosi odluka o sankcijama koje će taj kandidat imati, ali morate da znate i to da su kazne vrlo oštre. Najpre da navedemo da kompanija Microsoft često iznosi kaznu koja podrazumeva zabranu polaganja apsolutno svih ispita koje ona organizuje i to do kraja života tog kandidata. Međutim, postoji i ona kazna koja podrazumeva da se zabranjuje samo polaganje ovog ispita i to u tačno određenom vremenskom intervalu, ali moramo da naglasimo da se ta kazna ne izriče tako često kao prethodno pomenuta. Pored svega toga, Majkrosoft ima svakako pravo da od kandidata koji vara za vreme polaganja ispita zahteva i da vrati svaki sertifikat koji je on možda pre toga imao prilike da stekne, a koji izdaje navedena kompanija.

Napominjemo i to da u slučaju kada u centrali kompanije Microsoft bude primećeno da je neki kandidat možda pokušao da vara prilikom polaganja, a ovlašćeno lice to ne nije uočilo, u svakom slučaju ima pravo da zahteva da taj kandidat ponovo polaže ispit broj 355 (70 - 355).

U slučaju da neko osvoji dovoljno poena da bi se tretiralo kao da je položio ovaj ispit, njemu neće biti dozvoljeno da ga ponovo polaže, a ako recimo ima želju da osvoji možda više poena na njemu.

Ako bilo koji kandidat bude uočio neku vrstu neregularnosti, te želi da uloži žalbu, on je obavezan da sačeka da se završi polaganje ovog ispita, pa da onda žalbu izloži ovlašćenom licu test centra.

Nakon što prvi put, možda ne položi ispit broj 355 (70 - 355), svaki kandidat ima pravo da u roku od 24 sata po polaganju ponovo izvrši prijavu, a ako posle drugog puta ne položi ovaj ispit, biće mu dozvoljeno da se prijavi za novo polaganje tek nakon što prođe 2 sedmice od polaganja, to jest nakon 14 dana. Inače, takav princip prijavljivanja je dozvoljen sve do petog puta, a što je ujedno i maksimalan broj polaganja u toku jedne godine koji je dozvoljen svakom pojedinačnom kandidatu, ali ako se dogodi da bilo koji kandidat ima potrebu više od 5 puta da polaže ovaj ispit za godinu dana, on ima pravo da to zvanično zahteva od kompanije Majkrosoft. U tom slučaju je potrebno da uputi pisani zahtev, te da ga lično preda u poslovnici test centra, a nakon toga će on biti prosleđen centrali pomenute kompanije, koja jedina zapravo ima mogućnost da donese odluku da li se taj zahtev odobrava ili ne.

Vrlo je važna informacija da svaki kandidat koji zvanično bude postao vlasnik MCSD sertifikata i to u okviru već pomenute oblasti ima obavezu da dve godine nakon toga izvrši i njegovu resertifikaciju. U ovom trenutku se ispit za resertifikovanje odvija u trajanju od 170 minuta, a od čega je 140 minuta namenjeno radu, dok je preostalo vreme svakom kandidatu namenjeno za čitanje i razumevanje ispitnih rezultata, pošto su oni takođe izneti na engleskom jeziku. Ako neko ko je vlasnik ovog sertifikata ne ispoštuje pravilo koje podrazumeva resertifikacija, on će svakako imati posledice, a pošto kompanija Majkrosoft automatski konkretan sertifikat, po isteku tačno definisanog roka proglašava nevažećim i samim tim se on ne smatra više zakonski validnim dokumentom. Što se tiče ispitnih pitanja u ovom slučaju, obično se oni sastoje od onih novosti koje su u oblasti ispitivanja prisutne od trenutka kada je taj kandidata zvanično stekao navedeni sertifikat.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje