MCSD sertifikat, Azure Solutions Architect, OBUKA broj 532 (20532 C) za ispit 532 (70 - 532)

U oblasti Azure Solutions Architect, prvi u nizu ispita nosi oznaku 532 (70 - 532), te Akademija Oxford koja je zvanično ovlašćena za njegovo organizovanje od strane kompanije Majkrosoft, svakome ko je zainteresovan da se na najbolji mogući način pripremi za polaganje pruža mogućnost da pohađa specijalizovanu obuku. A ona je tako osmišljena da predstavlja apsolutno najbolji način pripreme za polaganje pomenutog ispita. U skladu sa važećim pravilima koja navodi Microsoft kompanija se i organizuje obuka i kurs broj 532 (20532 C), te napominjemo da to nije obaveza svakoga ko je zainteresovan da polaže ispit broj 532 (70 - 532). Zapravo, pomenuta kompanija pohađanje ovog kursa iznosi kao preporuku za svakoga ko želi da olakša sebi polaganje ovog ispita i to u velikoj meri. Ali isto tako moramo da posebno naglasimo da ni za jednog polaznika ne postoje garancije da će navedeni ispit da položi ukoliko bude pohađao ovaj kurs, uzevši u obzir da se od njega zahteva da pokaže određeni nivo znanja na polaganju.

Što se tiče prijavljivanja za pohađanje nastave, mogućnost za to je otvorena u toku cele kalendarske godine i to na 4 načina. Ne samo što polaznici imaju mogućnost da se prijave preko mejla ili broja telefona jedne od poslovnica ovog test centra, već isto tako mogu da dođu lično i u prostorije bilo koje od preko 20 poslovnica test centra i na taj način izvrše prijavu. A ukoliko se oni odluče za slanje mejla kako bi pristupili prijavljivanju, zahteva se da osim ličnih podataka, tu navedu i u poslovnici u kom gradu oni žele da pohađaju ovaj kurs.

Osnovni uslov koji je stavljen pred apsolutno svaku osobu koju interesuje kurs i obuka broj 532 (20532 C) za polaganje 532 (70 - 532) ispita se odnosi na poznavanje engleskog jezika, a koje sigurno mora biti na višem nivou, pošto su ispitni zahtevi upravo na tom jeziku i izneti, pa se samim tim i priprema za polaganje ovog ispita organizuje baš na engleskom jeziku.


Postoji mogućnost da svako ko se prijavi odabere jednu od četiri vrste nastave koje se organizuju, budući da je otvorena mogućnost pohađanja kako poluindividualne i individualne, odnosno grupne, tako i online nastave. Svaki polaznik treba da jasno navede za koju od njih se odlučio, a kako bi bio upoznat sa eventualnim zahtevima koji su pred njega stavljeni.

Radi se o tome da neko koga zanima online obuka i kurs 532 (20532 C) treba svakako da poseduje računar, ali se isto tako zahteva i da taj računar koristi samo stabilnu internet vezu, jer je to osnovni uslov da se taj tip nastave odvija u skladu sa važećim pravilima. U slučaju da se odluči za ovaj vid nastave, polaznik će imati priliku da se sa nadležnim profesorom dogovori oko svega što je vezano za organizaciju, a što uključuje ne samo dogovor o datumu početka i o terminima, već oni takođe treba da preciziraju i trajanje same obuke, odnosno dinamiku prema kojoj će predavanja tada da budu sprovedena.

Kako online, tako i individualna nastava podrazumevaju prisustvo jednog polaznika, dok je u okviru poluindividualne prisutno u isto vreme dve osobe, a kod grupnog kursa može da bude od četvoro do osmoro polaznika.

TESTOVI


Posebno naglašavamo da se individualna i poluindividualna nastava organizuju prema potpuno istim pravilima kao i online kurs i obuka broj 532 (20532 C).

Kod grupnog kursa je specifičan način organizovanja, a koji se razlikuje u odnosu na sve prethodno pomenute, pošto organizator tada ima obavezu da samostalno odredi dinamiku i termine, dok je trajanje uvek jasno definisano i to od strane kompanije Microsoft. A kada je u pitanju datum početka grupne obuke, tu se zahteva ispunjenje osnovnog uslova, to jest formiranje grupe koja mora da broji najmanje tri osobe koje su izvršile prijavu u okviru jedne od poslovnice. Pošto bude formirana grupa od najmanje toliko polaznika, ovaj vid nastave može da počne. Iako su i termini i sve ostalo definisani unapred kod ove vrste nastave, Akademija Oxford može u pojedinim slučajevima da izađe u susret onim polaznicima koji se nalaze u okviru iste grupe, a kojima navedeni termini nikako ne odgovaraju. Ukoliko oni budu izneli zvaničan zahtev koordinatoru za nastavu da se izvrši promena termina, on ima pravo da je ne odobri ako proceni da ona može da ugrozi bilo koji drugi kurs koji se isto tako u okviru konkretne poslovnice odvija. Tada polaznici imaju mogućnost da se odluče za neku drugu vrstu nastave, a koje takođe mi organizujemo.

Napomenućemo i to da svaki predavač koji je dužan da organizuje predavanja, koja podrazumeva obuka i kurs broj 532 (20532 C) poseduje izuzetno visok nivo profesionalnih znanja, a koja će svakako nastojati da prenese svim prisutnim polaznicima. Isto tako je važno napomenuti da su svi predavači ujedno i nosioci pojedinih sertifikata koje izdaje kompanija Microsoft, tako da će za vreme trajanja nastave svakako preneti polaznicima i lična iskustva koja su vezana za polaganje različitih ispita, a čime će im svakako značajno olakšati polaganje.Kurs i obuka broj 532 (20532 C), čije je osnovna tema Developing Microsft Azure Solutions, je namenjena svakome ko ima iskustva u izgradnji ASP.NET i C# aplikacija. Podrazumeva se i da svi prijavljeni imaju iskustva u radu sa Azure platformom, kao i da su upoznati sa osnovnim uslugama koje ona nudi.

Oni će između ostalog naučiti da postojeću ASP.NET MVC aplikaciju prošire i to na prvom mestu u smislu funkcionalnosti, a kao deo prelaska na Azure platformu. Naravno, upoznaće se i sa izradom visoko dostupnih rešenja u Cloud - u.

Svaki prijavljeni polaznik treba da poznaje i opcije primene, odnosno monitoringa Microsoft Azure rešenja, te se svakako podrazumeva i da su svi polaznici upoznati sa različitim razvojnim alatima i tehnikama, odnosno da znaju na koji način se oni koriste prilikom izgradnje različitih rešenja u okviru aplikacija.

Kada pojedinačni polaznik bude završio pohađanje ove obuke on će biti potpuno upozna sa dostupnim uslugama u okviru platforme Azure, te će moći i da ih uporedi sa ostalima. A podrazumeva se da će naučiti kako da konfiguriše, tako i da primenjuje web aplikacije, ali takođe će znati i da kreira Azure web aplikacije iz galerije.

Sem toga, predavači koji vode ovu obuku će naučiti polaznike i kako se primenjuju, a zatim i prate Azure web aplikacije, odnosno na koji način funkcioniše Azure Virtual Machines. Naravno, oni će da naučiti i kako treba da rade sa nalogom za skladištenje, a upoznaće se isto tako i sa procesom njegovog kreiranja i uređivanja.

Biće reči i o kreiranju samostalnih SQL baza podataka, te će svako ko bude završio sa uspehom ovaj kurs biti potpuno sposoban da samostalno kreira virtuelnu mrežu, odnosno naučiće kako funkcioniše Azure Active Directory, a u smislu da će mu biti poznato kako se uređuju grupe, te samostalni korisnici i prijave.

Što se tiče samog nastavnog programa po kome se obuka i kurs broj 532 (20532 C) za polaganje 532 (70 - 532) ispita odvija, predviđeno je da svaki polaznik prođe kroz ukupno 10 modula, a kako bi na taj način i savladao sva potrebna znanja.

Na samom početku nastave, predavači upoznaju polaznike sa Azure platformom, a gde oni najpre uče koje su to Azure Service, to jest šta podrazumeva Azure Portala. U drugom modulu će naučiti na koji način se kreira infrastruktura jedne aplikacije u okviru pomenute platforem, a takođe će biti reči i o opcijama čuvanja podataka, odnosno upoznaće se sa virtualnim mašinama (Virtual Machines) i različitim uslugama koje su tu dostupne. Podrazumeva se i da će polaznici tu da se upoznaju i sa konstruisanjem Azure virtuelnih mašina, te će oni da nauče i kako se kreiraju visoko dostupne virtualne mašine, odnosno na koji način funkcioniše upravljanje konfiguracijom i podešavanjem Azure Virtual Machine Networking.

Hosting Web Applications on the Azure Platform je tema treće oblasti, dok se čuvanje SQL podataka u okviru ove platforme izučava u narednom modulu. A polaznici u okviru sledeće, pete oblasti imaju prilike da se upoznaju sa dizajniranjem Cloud aplikacija.

Tema šeste oblasti glasi Storing Tabular Data in Azure, a gde će biti reči prvenstveno u opcijama skladištenja na ovoj platformi. Nastavak programa po kome se kurs i obuka broj 532 (20532 C) odvija je vezan za upoznavanje polaznika sa opcijama skladištenja i korišćenja onih fajlova koji se nalaze u okviru Azure Storage. A Designing a communication strategy by using queues and service bus je osnov izučavanja osmog modula ovog kursa.

Upoznavanje sa opcijama automatizacije integracije sa različitim Azure izvorima se izučava za vreme trajanja pretposlednje oblasti, a opcije koje su vezane za bezbednost web aplikacija u okviru pomenute platforme su tema desetog, odnosno završnog modula ovog kursa.

Ko može da pohađa kurs broj 532 (20532 C)?

U principu, slobodno možemo da kažemo da je kurs i obuka 532 (20532 C) namenjena svakome ko je zainteresovan da što lakše položi ispit broj 532 (70 - 532), a kako bi na taj način započeo proces sticanja MCSD sertifikata u oblasti Azure Solutions Architect.

Svi polaznici moraju da odgovore i na osnovni uslov koji je stavljen pred njih u ovom slučaju, a koji se odnosi na viši nivo znanja engleskog jezika, pošto se kako pomenuti ispit, tako isto i obuka i kurs broj 532 (20532 C) za polaganje ispita 532 (70 - 532) na tom jeziku i organizuju. Takođe se podrazumeva i da svi prijavljeni moraju da poseduju tačno navedena znanja iz oblasti koja je predmet provere na konkretnom ispitu.

Svaki polaznik mora da ima profesionalno iskustvo vezano za rad u okviru platforme Azure, te se svakako očekuje i da on osim toga u osnovi poznaje C# programiranje, a trebalo bi da je u potpunosti sposoban i da koristi različite usluge koje su dostupne na Azure platformi. Isto tako se očekuje i da svaki prijavljeni zna samostalno da konfiguriše i primeni konkretnu web aplikaciju.

Pored svega toga se očekuje i da polaznik koga interesuje obuka i kurs broj 532 (20532 C), jer želi da se pripremi za polaganje ispita broj 532 (70 - 532) zna na koji način se vrši kreiranje Azure web aplikacije iz galerije, ali i da zna kako da primenjuje, isto tako i da vrši monitoring, te i da ažurira konkretne aplikacije na ovoj platformi.

Takođe se očekuje i da svako ko se prijavi zna da radi sa Azure virtualnim mašinama i to da ih najpre kreira, a zatim i konfiguriše, te da je takođe upoznat i sa postupkom kako kreiranja, tako i uređivanja naloga za skladištenje. Uz sve to, svaki polaznik treba da poznaje korišćenje SQL Ddatabase, odnosno da zna da ih kreira, konfiguriše i poveže.

Podrazumeva se i da treba takođe da zna kako se kreira virtualna mreža, odnosno da zna da radi u okviru Azure Active Directory, a pritom se misli da treba da zna da uređuje kako pojedinačne korisnike i njihove naloge, tako i grupe, ali i prijave. Implementacija Point - to - Site Network se takođe podrazumeva kao zvaničan zahtev koji je stavljen pred svakog pojedinačnog polaznika.

Koliko traje kurs i obuka 532 (20532 C) za polaganje ispita broj 532 (70 - 532)?

Trajanje od 4 dana koje je navedeno odredbama zvaničnog programa, a po kojima se obuka i kurs 532 (20532 C) za polaganje ispita broj 532 (70 - 532) organizuje, se isključivo tiče onog tipa nastave koji podrazumeva rad u grupi, a kada u jednoj grupi može da bude od četvoro do najviše osmoro polaznika. Isto tako, kod tog tipa nastave su tačno određeni ne samo termini, nego i dinamika i to od strane zvaničnog organizatora.

Sa druge strane, svaki onaj polaznik koji se bude odlučio ne samo za individualnu nastavu, već i za onu koja podrazumeva rad dvoje polaznika istovremeno (poluindividualna), te za obuku online, ima dozvolu da se sa svojim profesorom, koji će u tom slučaju biti nadležan da sprovodi obuku dogovori ne samo oko svih ostalih detalja, nego najpre oko ukupnog trajanja kursa, tako da po slobodnoj odluci može i da produži njegovo trajanje.

Mesto i vreme održavanja obuke za polaganje ispita broj 532 (70 - 532)

Sve vrste nastave koje Akademija Oxford kao ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft za našu zemlju organizuje, podrazumevaju nastavu koju zainteresovani polaznici pohađaju u prostorijama one poslovnice koju će lično da izaberu. A budući da njih ima preko 20, sasvim jasno da je izbor veliki.

Isto tako, pomenuta institucija svakome ko je zainteresovan pruža priliku i da ovaj kurs prati od svoje kuće, a preko interneta. Ali, da bi zainteresovane osobe mogle da pristupe pohađanju obuke online, moraju da obezbede potrebne uslove. Jednostavnije rečeno, od njih se zahteva da računar preko koga imaju nameru da prate nastavu internetu pristupa isključivo preko stabilne konekcije, pošto je to primaran uslov da bi online kurs i obuka broj 532 (20532 C) mogla da bude sprovedena prema važećim pravilima.

Naglašavamo da je i za obuku preko interneta i za individualnu karakteristično prisustvo po jednog polaznika, dok one osobe kojima odgovara rad u paru svakako mogu da izaberu poluindividualni kurs. Inače, način na koji se sve one organizuju je zapravo potpuno isti, s obzirom na to da pojedinačni polaznik u tom slučaju ima mogućnost upravo da onom profesoru koji će biti zadužen da drži predavanja kaže kada želi da se ona organizuje, to jest u kojim terminima. A zatim bi trebalo da se sa njim dogovori i oko tačne dinamike, te isto tako oni preciziraju i trajanje ovog kursa, ali i datum njegovog početka.

Nešto drugačiji način organizovanja podrazumeva grupna obuka i kurs 532 (20532 C) za polaganje ispita broj 532 (70 - 532), uzevši u obzir da tada termine može da odredi samo organizator, koji određuje i dinamiku, dok kompanija Majkrosoft jasno definiše njeno trajanje. A datum početka ovog tipa nastave zavisi isključivo od interesovanja polaznika, pošto se zahteva da u jednoj poslovnici bude prijavljeno dovoljno osoba kako bi ovaj tip nastave mogao da počne. Tačnije rečeno, neophodna je prijava najmanje tri osobe da bi se kreirala jedna grupa.

U obavezi smo da naglasimo i to da ako svim polaznicima koji se nalaze u istoj grupi konkretni termini iz nekog razloga baš i ne odgovaraju, oni imaju pravo da zvanično zahtevaju da bude izvršena njihova promena. Međutim, svakako moraju biti spremni i na nepovoljan odgovor, pošto koordinator za nastavu dozvoljava promenu isključivo onda kada nakon adekvatne provere bude potpuno siguran da ona ne može negativno da utiče na neke druge kurseve koji se na istom mestu organizuju. Ipak, svaki polaznik koji odabere baš ovaj tip nastave mora da zna da se ova promena vrlo retko dozvoljava i to najpre zato što Akademija Oxford u ponudi ima i one kurseve koji su u mnogo većoj meri prilagodljivi zahtevima polaznika, to jest u okviru kojih oni samostalno biraju termine i sve ostalo što se odnosi na organizaciju nastave.

Dodatne napomene :

  • od svih prijavljenih se uz konkretna znanja iz oblasti provere zahteva i poznavanje engleskog jezika i to na višem nivou
  • svako koga interesuje obuka i kurs broj 532 (20532 C) za polaganje 532 (70 - 532) ispita može cele kalendarske godine da se prijavi za pohađanje i to direktno u apsolutno svim poslovnicama Majkrosoft test centra Akademije Oxford, a zainteresovani imaju mogućnost da se prijave preko telefona jedna od poslovnica, te da na zvaničnu mejl adresu organizatora pošalju svoje podatke
  • u poslovnici u kojoj pohađa nastavu, to jest u onoj u kojoj se upisuje, polaznik je obavezan da vrši i sva plaćanja prema jasno definisanom cenovniku

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje