MCSD sertifikat, Sharepoint Applications, OBUKA broj 489 (20489 B) za ispit 489 (70 - 489)

Poslednji u nizu ispita u okviru oblasti SharePoint Applications nosi oznaku 489 (70 - 489), pa nakon što i njega kandidat bude položio, on će postati vlasnik Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata (MCSD) za ovu oblast.

Zahvaljujući tome što je Akademija Oxford na teritoriji naše zemlje zvanično ovlašćeni test centar pomenute kompanije, to svako ko je zainteresovan da se na najbolji način pripremi za polaganje ovog ispita ima mogućnost da pohađa specijalizovanu obuku, a u okviru koje će svakako biti u prilici da se upozna sa svim zahtevima koji će pred njega biti stavljeni na pomenutom ispitu, tako da će vrlo verovatno lako da ih reši. Međutim, svi zainteresovani moraju da znaju da Microsoft kompanija ne zahteva pohađanje ove obuke ni od koga, ali zato preporučuje osobama koje su zainteresovane da navedeni ispit što pre polože. Naravno, bez obzira što je kurs i obuka broj 489 (20489 B) za polaganje ispita 489 (70 - 489) osmišljena kao pripremna nastava, to nije garancija da će neko ko je bude pohađao da položi ovaj ispit, uzevši u obzir da to isključivo zavisi od nivoa pokazanog znanja.

Napominjemo da su svi profesori koji su zaduženi da vrše edukaciju u ovom slučaju, na prvom mestu visokokvalifikovani, ali su i lično nosioci nekog od sertifikata koje izdaje ova kompanija, a što ih svrstava u red idealnih osoba za obavljanje ovog posla. Ovo napominjemo zato što će oni za vreme predavanja svim polaznicima da omoguće da se upoznaju i sa njihovim ličnim iskustvom vezano za polaganje ovog ispita, tako da će im sasvim sigurno biti olakšano i polaganje u velikoj meri.

Prijavljivanje za pohađanje ove obuke, a koja se odvija u skladu sa nastavnim programom pomenute institucije je moguće izvršiti u toku cele kalendarske godine. Od zainteresovanih polaznika se zahteva da prijavi pristupe putem telefona jedne od poslovnica ovog test centra, odnosno da dođu lično u njegove prostorije i prijave se za pohađanje ovog kursa. Pored ta dva načina, postoji i mogućnost da na oficijelnu mail adresu Akademije Oxford pošalju svoje podatke i na taj način zahtevaju da prijavljivanje bude izvršeno, ali je vrlo važno da u konkretnom mejlu naglase i u kom gradu, to jest u kojoj od preko 20 poslovnica koliko ih ova institucija broji u zemlji, oni žele da pohađaju pomenuti kurs.


Obuka i kurs broj 489 (20489 B) se sprovodi cele godine i to prema tačno utvrđenom nastavnom programu. A svaki prijavljeni polaznik ima pravo da izabere na koji način će da prati predavanja, uzevši u obzir da se organizuje ukupno četiri vrste nastave. Radi se o tome da im je ponuđeno da predavanja prate individualno, zatim u paru, a potom i u grupi, te isto tako imaju opciju i da ovaj kurs prate preko interneta. Svi navedeni tipovi nastave se odvijaju na tačno određen način, a polaznici će svakako biti upoznati sa detaljima kada se budu upisivali.

Najpre da naglasimo da se od njih zahteva da osim računara koji moraju da poseduju, a ukoliko žele da nastavu prate preko interneta, svakako obezbede i stabilnu internet konekciju. Taj tip nastave se odvija za po jednog polaznika, kao i individualni kurs i obuka broj 489 (20489 B), dok je princip organizovanja poluindividualne nastave takav da se očekuje prisustvo dve osobe u isto vreme. Inače, svi ti tipovi obuke se sprovode na isti način, zato što polaznici sa zaduženim predavačem dogovaraju sve detalje koji se odnose na organizaciju, a što podrazumeva da oni preciziraju kako datum početka, tako isto i termine, ali i trajanje izabranog tipa kursa, odnosno zajedno usaglašavaju i kojom dinamikom će ta vrsta nastave da bude sprovedena. A sa druge strane, grupni kurs predviđa sasvim drugačiji način organizovanja, ali i prisustvo većeg broja polaznika, uzevši u obzir da ih u jednoj grupi može biti od četvoro do osmoro. Primaran uslov za početak ove vrste nastave jeste da se u konkretnoj poslovnici prijavi najmanje 3 polaznika, budući da je to i najvažniji uslov za formiranje grupe i to od minimalnog broja članova. Organizator kursa u ovom slučaju određuje apsolutno sve i to kako termine u kojima će nastava da se organizuje, isto tako i dinamiku, odnosno njeno trajanje.

Svaki prijavljeni polaznik, osim što mora da poseduje određena profesionalna znanja koja su jasno definisana, takođe ima obavezu i da engleski jezik poznaje na višem nivou. A ovo se zahteva zato što se ispit broj 489 (70 - 489), pa samim tim i kurs i obuka 489 (20489 B) za polaganje pomenutog ispita organizuju upravo na tom jeziku.

TESTOVI


Obuka i kurs 489 (20489 B) za polaganje ispita broj 489 (70 - 489) imaju osnovnu temu koja glasi Developing Microsft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions, te zvaničnim nastavnim programom predvđa ukupno 14 oblasti sa kojima će da se upoznaju svi polaznici.

Za vreme trajanja nastave će polaznici da steknu sva ona znanja koja su im svakako potrebna da bi SharePoint rešenja mogla da se primenjuju, a uz korišćenje kako MMS - a (Managed Metadata Service), BCS - a (Business Connectivity Services) i Enterprise Search, tako isto i uz primenu WCM - a Web Content Management), te ECM (Enterprise Content Management), odnosno Social Computing Features, ali i SharePoint Apps.

Naglašavamo da isključivo osobe koje se bave profesionalno programiranjem mogu da pohađaju ovaj kurs, a to svakako moraju biti oni profesionalci koji su zaduženi za razvoj rešenja za SharePoint proizvode i tehnologije, a u okviru srednjeg i većeg razvojnog okruženja. Bitno je da svi zainteresovani znaju da je kurs i obuka 489 (20489 B) primarno namenjena onim programerima koji imaju dovoljno dugo iskustva u radu sa SharePoint 2013 i koji su zainteresovani da stečene veštine na najbolji mogući način nadograde.Pošto budu završili sa pohađem nastave, polaznici će da nauče koje su osnovne karakteristike aplikacija za SharePoint razvojnu platformu. Takođe će da nauče i da koriste Client - side modele objekata i REST API, a kako bi se uspostavila komunikacija sa SharePoint - om. Naučiće i kako se konfigurišu bezbednosne opcije u ovom programu, ali i na koji način se vrši optimizovanje performasi konkretne aplikacije za SharePoint.

Sem toga, polaznici će imati prilike i da se upoznaju sa mogućnostima uređenih metapodataka u okviru SharePoint 2013 i njihovo primenom. A biće reči i o procesu automatizacije kreiranja i konfiguracije za Managed Metadata Term Sets.

Očekuje se i da svi polaznici nauče kako funkcioniše interakcija sa upravljanim metapodacima u okviru listi i polja, a kada je u pitanju kako Slient - side, tako i Server - side kod. Podrazumeva se da će obuka i kurs 489 (20489 B) u velikoj meri da pomogne polaznicima da se što bolje upoznaju sa SharePoint 2013 arhitekturom pretrage. A naučiće i kako se kreiraju KQL upiti i to ne samo jednostavni, već i oni koji važe za napredne.

SharePoint Search Index i rad sa različitim konfiguracijama će takođe da savladaju svi polaznici, a biće reči i o nivoima i opcijama bezbednosti SharePoint Search šema. Isto tako će, po završetku navedene obuke svi polaznici da znaju i samostalno da kreiraju različite tipove izvora rezultata, ali će znati i da oforme složene forme upita. Sem toga će biti sposobni i da konfigurišu uslove upita i da preduzmu konkretne akcije, a kako bi bio izvršen targetirani upit.

U toku kursa će predavači i da upoznaju sve prisutne sa postupkom najpre kreiranja različitih vrsta rezultata, a zatim i sa njihovom modifikacijom, te će polaznici da nauče i kako se kreiraju i menjaju prikazi šablona. Svakako će biti u mogućnosti i da nauče na koji način se koriste šabloni uz primenu različitih delova za pretragu, ali i kako oni mogu da samostalno modifikuju već uređenu konfiguraciju. Kako da u sklopu popisa koriste ekstrakciju entiteta, te kako da prošire obradu sadržaja uz pomoć opcije Content Enrichment će, uz sve pomenuto takođe polaznici ovog kursa da nauče.

Profesori koji su zaduženi da u najboljem redu protekne obuka i kurs broj 489 (20489 B) će polaznicima da predoče i kako da primenjuju API, a kako bi pristupili podešavanjima sadržaja i opcija za objavljivanje, te će takođe biti reči i o prilagođavanju Page Content Controls prilikom objavljivanja sajtova. A uz sve što smo do sada naveli, polaznici se osposobljavaju i za konfigurisanje strukture web sajta, te za adekvatno podešavanje opcija navigacije u okviru njega. Tu će posebna pažnja da bude posvećena njihovom upoznavanju sa strukturalnom i navigacijom metapodataka, te će ih profesori upoznati i sa osnovnim razlikama ova dva tipa navigacije.

Sa korišćenjem osnovnih karakteristika za objavljivanje u okviru SharePoint - a, ali i sa korišćenjem novim opcijama Cross - site opcijama u sklopu SharePoint 2013, isto tako će da se upoznaju svi koji budu prisustvovali ovoj obuci. A naučiće i kako se konfigurišu i primenjuju različite varijacije za višejezične sajtove. Isto tako će biti u mogućnosti i da nauče na koji način se vrši podešavanje opcija SEO (Search Engine Optimisation), a posebno u okviru objavljenih strana i u okviru Managed Navigation Terms.

Konfigurisanje keširanja, a sa ciljem poboljšanja postojećih performansi jednog sajta je isto tema koju izučava kurs i obuka 489 (20489 B). Polaznici takođe uče i kako se vrši optimizacija resursa konkretnog sajta, a kako bi se dostigao maksimum performansi.

Sa većinom ključnih komponenti Business Connectivity Services u okviru SharePoint servera 2013 se svi polaznici upoznaju u toku predavanja, a uče i da koriste SharePoint Designer, odnosno Visual Studio 2012, kako bi što uspešnije kreirali i konfigurisali BDC modele. Svakako će im predavači govoriti i o BSC Framework scenarijima, te će naučiti najpre da dizajniraju, a zatim i da razviju BSC Connector Stereotyped Operations.

Dizajniranje i konfigurisanje BDC modela bezbednosti takođe spada u segment kojim se bavi obuka i kurs broj 489 (20489 B). A očekuje se da polaznici nauče i da stvaraju BDC modele za pretragu i to uz primenu Visual Studio, te da nauče da primene BDC Search konektore. Sa opcijama rešavanja problema u okviru tih konektora će se isto upoznati svi koji budu prisustvovali izabranom tipu nastave u okviru ovog kursa, a naučiće i kako da kreiraju notifikacijsku poruku za konkretan događaj. Pored toga će profesori da ih upoznaju i sa načinom konfigurisanja obaveštenja i upozorenja u sklopu eksternih lista.

Nastavnim programom pomenute obuke se predviđa i da polaznici nauče kako se profil korisničkih podataka koristi u sklopu SharePoint - a, ali i da znaju da opišu koje su opcije dostupne, odnosno koja su ograničenja prisutna, a kada je reč o pristupu korisničkim podacima. Naravno, naučiće i da koriste Client - side kod za pristup, ali i Server - side kod za pristup i izmenu podataka konkretnog korisnika. Uz to bi treblo da po završetku ovog kursa mogu sasvim samostalno i da konfigurišu User Profile Properties, te da ga urede u skladu sa zahtevima. Znaće i na koji način se treba izvršiti identifikacija, ali i kako se utvrđuju greške, te na koji način se one mogu ukloniti u sklopu SharePoint aplikacija, a u toku njihovog razvijanja.

U završnom segmentu, kurs i obuka broj 489 (20489 B) se usresređuje na savladavanje onih znanja koja su potrebna za snimanje informacija, a koje su zabeležene u ovkiru SharePoint aplikacija. Tom prilikom svi koji su prisutni na nastavi će da nauče i kako programer treba da optimizuje performanse SharePoint aplikacije i to uz primenu dobre prakse, merenja učinka i testiranja brzine učitavanja.

Creating Robuts and Efficient Apps for SharePoint je tema prvog modula u sklopu nastavnog programa ovog kursa, a sa opcijama razvoja upravljanim rešenjima metapodataka se polaznici upoznaju u okviru druge oblasti. Interakcija sa uslugama pretrage je osnov izučavanja trećeg modula pomenute obuke, a Customizing the Search Experience je osnov izučavanja narednog segmenta koji podrazumeva zvaničan nastavni plan.

Polaznici će u okviru petog modula koji predviđa kurs i obuka broj 489 (20489 B) da se upoznaju i sa opcijama upravljanja sadržajem preduzeća, a gde će primarno da bude reči o radu sa SharePoint dokumentima i njihovim uređivanjem vezano za kod. A sa opcijama razvoja web sadržaja za publikovani sajt, a gde će primarno biti reči o korišćenju opcija razvoja sadržaja za različite sajtove koji su svakako već objavljeni, se upoznaju u narednom segmentu ovog kursa. Zatim sledi oblast koja omogućuje polaznicima da nauče na koji način se uređuje struktura, ali i kako funkcioniše objavljivanje konkretnog sajta za sve korisnike.

Razvoj optimizovanih internet sajtova je osnov izučavanja u toku osmog modula pomenutog kursa, a polaznici zatim stiču znanja koja se odnose na rad sa Business Connectivity Services. Ta znanja se proširuju tokom naredne oblasti, a u okviru koje oni uče kako se kreiraju napredni Business Data Connectivity modeli. Rad sa poslovnim podacima u okviru aplikacija klijenata je osnova narednog, jedanaestog modula. A nakon toga će biti reči i o opcijama najpre uređivanja, a zatim i pristupa podacima profila korisnika.

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions se izučava u trinaestom, to jest pretposlednjem modulu ovog kursa. Dok je Monitoring and Troubleshooting custom SharePoint solutions osnovna tema poslednje oblasti koju podrazumeva obuka i kurs broj 489 (20489 B) za polaganje 489 (70 - 489) ispita.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 489 (20489 B)?

Svako ko je zainteresovan da stekne MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) i to u oblasti SharePoint Applications je pozvan da pohađa navedenu obuku.

A neophodno je da svako koga interesuje kurs i obuka broj 489 (20489 B) poseduje konkretna profesionalna znanja koja su vezana za oblast ispitivanja, ali i da poznaje engleski jezik i to na višem nivou, a kako bi adekvatno mogao da odgovori na ispitne zahteve, odnosno da bi bio u mogućnosti da prati nastavu u toku ovog kursa.

Polaznici moraju da se prethodno bave programiranjem, te se zahteva i da pre toga završe kurs i obuku broj 488 (20488 B) koja ima za temu Developing Microsft SharePoint Server 2013 Core i koju takođe naša institucija organizuje. Zahteva se i da imaju iskustva u radu sa razvojem rešenja u okviru Visual Studio 2010 ili Visual Studio 2012.

Trebalo bi da svako ko želi da pohađa obuku i kurs 489 (20489 B) ima makar osnovna znanja razvoja SharePoint rešenja, bez obzira da li uz primenu SharePoint 2013 ili ranijih verzija konkretnog programa. Iskustvo u radu sa Visual C# i .NET Framework 4.5 je takođe zahtev koji moraju da ispune svi prijavljeni. Od njih se očekuje i da su upoznati sa Server - side razvojnim web tehnologijama, ali i da im je poznato kako funkcioniše korišćenje Request/Response opcija, te da znaju kako se održava Page Lifecycle, odnosno da razumeju ASP.NET.

Pored svega što je do sada pomenuto, polaznik ovog kursa treba da ima i radno iskustvo vezano za Client - side web Techologies, te se očekuje da zna da koristi u tu svrhu kako JavaScript, tako i CSS i HTML.

Koliko traje kurs i obuka 489 (20489 B) za polaganje ispita broj 489 (70 - 489)?

Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft za teritoriju Srbije se u potpunosti pridržava nastavnog programa koji pomenuta kompanija propisuje. Iz tog razloga i navodimo da obuka i kurs 489 (20489 B) za polaganje ispita broj 489 (70 - 489) traje ukupno pet dana, te da se to trajanje odnosi samo na onu nastavu koja se odvija u grupi.

Sa druge strane, neko kome bude odgovaralo da pohađa bilo koji drugi tip nastave, to jest individualnu, poluindividualnu ili online svakako ima pravo da trajanje produži ukoliko to smatra potrebnim, uzevši u obzir da će se on sa nadležnim predavačem dogovarati oko svih detalja, pošto tako definiše pravilo organizovanja ovih tipova nastave.

Mesto i vreme održavanja kursa broj 489 (20489 B)

Da bi zainteresovane osobe mogle da dobiju informaciju gde i kada se održava kurs i obuka broj 489 (20489 B) za polaganje 489 (70 - 489) ispita, svakako moraju da se izjasne koji tip nastave ih interesuje da pohađaju, s obzirom na to da zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft u našoj zemlji, Akademija Oxford zainteresovanima nudi mogućnost da pohađaju četiri različite vrste nastave. A sve one se odvijaju u poslovnicama organizatora u celoj zemlji, ali za neke od njih postoje određeni zahtevi koji svakako moraju da budu ispunjeni pre nego što taj tip nastave počne.

Prvenstveno se zahtev odnosi na pohađanjanje nastave u grupi, pošto je potrebno da se prijavi najmanje četri osobe u okviru konkretne poslovnice, a da bi grupna obuka i kurs 489 (20489 B) uopšte mogla da bude organizovana. Uz to, tu su termini, dinamika i trajanje određeni unapred i to isključivo od strane zvaničnog organizatora pomenute obuke, te svi polaznici svakako treba definisane uslove da prihvate. U vrlo retkim situacijama može da bude omogućena izmena termina kod ovog tipa nastave, ali to podrazumeva da baš svi polaznici iznesu zvaničan zahtev da se pristupi promeni. A oni svakako moraju znati da koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice mora prvo da proceni da li bi promena uticala na neki drugi kurs, a koji se takođe tu organizuje, pa tek ako je sasvim uveren da to ne bi ugrozilo bilo koju drugu obuku on može da dozvoli promenu. Ali naglašavamo još jednom da se to zaista dozvoljava u vrlo retkim situacijama, budući da postoje i drugi tipovi nastave koji su znatno fleksibilniji.

Poluindividualna i individualna obuka se takođe odvijaju u našoj poslovnici koju polaznik izabere, dok online kurs i obuka 489 (20489 B) predviđa praćenje predavanja preko interneta, odnosno posebno osmišljene platforme. Uslov da bi neko ko je zainteresovan da tako prati predavanja bio u prilici da to učini, osim računara koji mora da poseduje da bi uopšte mogao da prisustvuje online predavanjima, podrazumeva i da je neophodno da konkretnom uređaju omogući stabilnu konekciju sa internetom, uzevši u obzir da je to primaran zahtev za pristup ovom tipu kursa. U okviru online nastave može da bude prisutan isključivo jedan polaznik, kao i kod individualne, a dvoje njih pristupa obuci ukoliko se odluče za poluindividualni kurs. Važno je da napomenemo da je način organizovanja tih tipova nastave potpuno drugačiji nego kod grupne, što znači da se maksimalno izlazi u susret zahtevima svakog pojedinačnog polaznika. Naime, svako od njih tada sa profesorom treba da se dogovori najpre o datumu početka, a zatim i da definiše prvo termine u kojima će predavanja da budu organizovana, te odmah zatim i trajanje samog kursa, odnosno dinamiku, prema kojoj će on da pohađa predavanja u tom slučaju.

Dodatne napomene :

  • zahteva se od svakoga koga interesuje obuka i kurs 489 (20489 B) za polaganje ispita broj 489 (70 - 489) da poznaje izuzetno dobro engleski jezik, odnosno da poseduje viši nivo znanja
  • prijava se organizuje u toku cele kalendarske godine, a uz mogućnost da se za pohađanje nastave prijave preko telefona, zainteresovanima je ponuđeno i da to učine preko mejla ovlašćenog test centra kompanije Majkrosoft, odnosno da dođu lično u jednu od poslovnica ove institucije i zahtevaju prijavljivanje
  • direktno u onoj poslovnici u kojoj će da pohađa nastavu, to jest da se prijavi i upiše, polaznik je dužan da vrši sva plaćanja koja su vezana za ovu obuku i to prema cenama koje su navedene u tada važećem cenovniku

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje