MCSD sertifikat, Web Applications, OBUKA broj 486 (20486 B) za ispit 486 (70 - 486)

Kandidati koji žele da polaganjem ispita broj 486 (70 - 486) ispune još jedan vrlo bitan uslov koji vodi do sticanja MCSD sertifikata (Microsoft Certified Solutions Developer) i to u oblasti rada sa web aplikacijama, imaju mogućnost da u okviru zvanično ovlašćenog test centra Majkrosoft kompanije u našoj zemlji, Akademije Oxford pohađaju i specijalizovanu obuku i kurs broj 486 (20486 B), a koja podrazumeva pripremu za sve ispitne zahteve.

Ova obuka se odvija prema pravilima koja nalaže kompanija Microsoft, ali kandidati koji su zainteresovani za njeno pohađanje moraju da znaju da ova kompanija ne navodi pohađanje pomenutog kursa kao zvaničnu obavezu za kandidate koji žele da polažu pomenuti ispit, nego to navodi kao opštu preporuku, jer je to idealan način za pripremu za polaganje tog ispita. Isto tako, svaki kandidat koji bude odlučio da pohađa ovaj kurs neće dobiti nikakve garancije da će navedeni ispit da položi, uzevši u obzir da je neophodno da prilikom polaganja pokaže zahtevani nivo znanja.

A osim što se od kandidata koje zanima kurs i obuka broj 486 (20486 B) za polaganje 486 (70 - 486) ispita očekuje da poseduje određeni nivo profesionalnih znanja vezanih za oblast ispitivanja, neophodno je i da on ima viši nivo poznavanja engleskog jezika, jer su upravo na tom jeziku i izneti ne samo ispitni zahtevi, već se i nastava tokom kursa odvija na pomenutom jeziku.


Želeći da izađe u susret zahtevima svih polaznika, Akademija Oxford organizuje ovu obuku na nekoliko načina, tako da postoji mogućnost da kandidati pohađaju pripremnu nastavu u grupi, odnosno kao individualnu i poluindividualnu, te da je prate online. Grupe u ovom slučaju broje najviše osmoro polaznika, dok je neophodno da bude prijavljeno najmanje četvoro polaznika da bi grupa bila oformljena. Za ovu vrstu kursa kandidati moraju da ispoštuju i precizno navedene termine, te dinamiku i trajanje. A mogućnost da se termini promene važi samo u onim slučajevima kada je to prikazano kao zahtev svih polaznika jedne grupe i ukoliko u određenoj poslovnici test centra postoji mogućnost da se, bez poteškoća ta promena izvrši, stim da ovo ne spada u redovnu praksu. Pored grupne nastave, ovaj Majkrosoft ovlašćeni test centar zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost i da nastavu prate online, a što znači da će putem specijalne internet platforme pratiti predavanja. U ovom slučaju je neophodno da kandidat poseduje na prvom mestu računar, a zatim i da je on na internet povezan isključivo preko stabilne konekcije, jer na taj način neće moći da dođe do ometanja predavanja. Uz to, kandidatima je na raspolaganju i individualna nastava, koja se naziva još i “jedan na jedan”, to jest podrazumeva da je samo jedan kandidat prisutan tokom predavanja, a imaju mogućnost i da nastavu pohađaju u paru i to prema pravilima poluindividualne nastave. Vrlo je važno da naglasimo da polaznici kojima odgovara kako online, tako i poluindividualna ili individualna nastava, imaju slobodu da se direktno sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici, odnosno sa profesorom dogovore oko svih detalja, a što podrazumeva ne samo dogovor oko termina i njihove dinamike, već i oko trajanja ovakve vrste kursa.

Svaki profesor koji će vršiti predavanja tokom ovog kursa, uz neophodna profesionalna znanja i visok nivo iskustva, je i nosilac nekog od Microsoft sertifikata. A to znači da će polaznici biti u velikoj prednosti, jer će tokom kursa i obuke 486 (20486 B) za polaganje ispita broj 486 (70 - 486) da dobiju i informacije vezane za polaganje ovog ispita i to iz ličnog iskustva predavača.

Svako ko želi da izvrši prijavu za pohađanje ove obuke, to može da učini u toku cele kalendarske godine i to na nekoliko načina. A uz mogućnost da se lično prijave u bilo kojoj od preko, za sada 20 poslovnica Akademije Oxford, oni mogu i da izvrše kontakt putem telefona jedne od poslovnica, odnosno da neophodne podatke za prijavu pošalju preko mejla, a adresu na koju bi to trebalo da izvrše će pronaći na zvaničnoj web prezentaciji ovog Microsoft test centra.

TESTOVI


Razvoj ASP.NET MVC 4 web aplikacija je osnovna tema kojom se bavi obuka i kurs broj 486 (20486 B) za polaganje ispita broj 486 (70 - 486).

Polaznici će za vreme nastave da nauče da primenjuju različite alate kako bi na naprednom nivou znali da razvijaju ASP.NET MVC aplikacije, a prvenstveno će se upoznati sa primenom .NET Framework 4.5 alate i tehnologije. Takođe će da nauče i na koji način se poboljšavaju performanse konkretne aplikacije.

Svaki polaznik koji bude završio pohađanje ove obuke će u potpunosti ovladati Microsft Web tehnologijama, tako da će biti sposoban i da samostalno odabere upravo onu koja će mu biti od koristi prilikom razvoja pomenutih aplikacija. Naučiće i da dizajnira arhitekturu u okviru konkretne web aplikacije, a kako bi maksimalno zadovoljio sve ono što se od nje zahteva. Znaće i da kreira adekvatan korisnički interfejs, ali i da kreira MVC modele i da zapiše odgovarajući kod, u okviru koga će sa uspehom primeniti i poslovnu logiku. Isto tako, polaznik će moći i da samostalno dodaje kontrolere u okviru MVC aplikacije, a koji su primarno namenjeni upravljanju interakcije korisnika, odnosno ažuriranja određenih modela, a takođe će moći i da, kada je to potrebno izvrši odabir i povraćaj Views - a.Naravno, svaki polaznik koji pohađa kurs i obuku broj 486 (20486 B) za polaganje ispita broj 486 (70 - 486) će naučiti i da kreira Views u okviru određene MVC aplikacije, a čija je primarna funkcija usmerena na prikaz i uređivanje podataka i interakcija sa modelima i kotrolerima. Uz to, očekuje se i da se upoznaju sa primenom alata za debugging, kao i sa izradom web aplikacija u Visual Studio 2012 i sa konfigurisanjem aplikacija za rešavanje problema (Configure an Application for Troubleshooting).

Obuka i kurs broj 486 (20486 B) za polaganje ispita broj 486 (70 - 486) podrazumeva i upoznavanje polaznika sa razvojem web aplikacija koje koriste ASP.NET routing engine, a kako bi se predstavili prijateljski URLs i logička hijerarhija navigacije za korisnike. Savladaće i znanja koja su neophodna za kreiranje konkretne aplikacije koja ima takozvani Consistent look and feel, odnosno u čiju izradu je uključeno i poslovno brendiranje.

Svaki polaznik će znati i da koristi parcijalno ažuriranje za konkretne stranice, a kako bi se ubrzalo pružanje odgovora korisnicima, te će naučiti i kako se zapisuje JavaScript kod koji pokreće stranicu za klijenta, a istovremeno će da nauče i kako se koristi jQuery Script Library da bi se optimizovao odziv konkretne MVC aplikacije. Polaznik će po završetku ovog kursa moći i da primeni kompletan Membership System u okviru te aplikacije, ali će naučiti i kako se izrađuje MVC aplikacija koja je prilično otporna na različite napade i kako da ta aplikacija čuva konkretne informacije što bolje.

Osim svega što je pomenuta, očekuje se da polaznik koji bude pohađao ovu obuku zna i kako se koristi Windows Azure web usluga, te da će znati i šta je Web API i zbog čega je stručnjaci žele umetnuti u jednu aplikaciju. Naučiće i na koji način je moguće izvršiti izmene u okviru konkretnog brausera i njegovih zahteva da bi se adekvatnije rukovalo MVC aplikacijom. Pored toga će savladati i ona znanja koja su im potrebna da bi znali na koji način se vrši pakovanje, odnosno razvoj jedne ASP.NET MVC 4 web aplikacije i to iz računara na konkretan web server.

Nastavni plan i program koji predviđaju kurs i obuka broj 486 (20486 B) za polaganje 486 (70 - 486) ispita se sastoji od ukupno 16 modula, a na početku će predavači svim polaznicima da predstave ASP.NET MVC 4, te će ih upoznati i sa svim detaljima, koji podrazumevaju najpre različite web forme, odnosno web stranice, te modele programiranja uz MVC. Tu će da saznaju i koje su sve nove konfiguracije i karakteristike dostupne, a zatim uče na koji način se vrši projektovanje ASP.NET MVC 4 web aplikacija.

Treća oblast je vezana za razvoj ASP.NET MVC 4 modela, a tokom narednog modula se svi polaznici upoznaju sa razvojem kontrolera, te nakon toga ih profesori upoznaju i sa razvojem ASP.NET MVC 4 Views. Na koji način se vrši testiranje, odnosno otklanjanje grešaka u konkretnoj ASP.NET MVC 4 web aplikaciji je tema šeste oblasti, a posle toga će se upoznati sa načinom izrade strukture različitih web aplikacija.

Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications je tema u osmom modulu, a zatim će se svi polaznici upoznati i sa načinom izrade Responsive Pages u okviru konkretne aplikacije. Osnov desetog modula koji predviđa nastavni program ove obuke jeste pravilno korišćenje JavaScript i jQuery za Responsive MVC 4 web aplikacije.

Kontrola pristupa za ASP.NET MVC 4 web aplikacije je tema sa kojom se polaznici ovog kursa upoznaju u toku sledeće oblasti, a kurs i obuka broj 486 (20486 B) za polaganje ispita broj 486 (70 - 486) zatim pred kandidate stavlja modul čija tema je Building a Resilient ASP.NET MVC 4 web application. Nakon toga će svi polaznici da se upoznaju i sa korišćenjem Windows Azure web usluge u ovim aplikacijama.

Primena Web APIs u aplikacijama koje su predmet izučavanja ove obuke je ujedno i tema naredne oblasti, a u završnim modulima se svi polaznici upoznaju sa rukovanjem zahtevima u ovim aplikacijama, odnosno uče na koji način se vrši Deploying ASP.NET MVC 4 web aplikacija.

Kome su namenjeni obuka i kurs broj 486 (20486 B)?

Moramo da naglasimo da su kurs i obuka broj 486 (20486 B) na prvom mestu predviđeni za sve one kandidate koji su zainteresovani za sticanje MCSD sertifikata u oblasti rada sa web aplikacijama, odnosno za polaganje ispita broj 486 (70 - 486).

Neophodno je da svaki prijavljeni kandidat ispunjava sve pomenute uslove koji su vezani za određeni nivo profesionalnih znanja, ali isto tako i da poznaje engleski jezik i to isključivo na višem nivou.

Da bi kandidat mogao da pohađa obuku i kurs broj 486 (20486 B) za polaganje 486 (70 - 486) ispita, trebalo bi da se profesionalno bavi programiranjem, te da je upoznat sa korišćenjem Microsoft Visual Studio. Uz to se očekuje i da ima interesovanja vezana za razvijanje naprednih web aplikacija, te da je upoznat sa upravljanjem HTML - om.

Koliko traje kurs i obuka 486 (20486 B) za polaganje ispita 486 (70 - 486)?

Trajanje nastave isključivo zavisi od toga za koju vrstu nastave se svaki pojedinačni polaznik odluči.

Ako kandidat odluči da pohađa nastavu u grupi, tada kurs i obuka broj 486 (20486 B) traje ukupno pet dana. Inače, ovo naglašavamo zato što je precizno određeno trajanje nastave isključivo za rad u grupama, jer se za individualnu, odnosno poluindividualnu i obuku online podrazumeva da kandidat direktno sa profesorom i koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica Akademije Oxford dogovara o svim detaljima, a što uključuje ne samo termine, nego i trajanje, kao i njihovu dinamiku.

Mesto i vreme održavanja obuke broj 486 (20486 B)

Ukoliko kandidat želi da sazna kada i gde se održava kurs i obuka 486 (20486 B), on mora da prvo da navede koji tip nastave ga zanima.

Ako se odluči za grupnu nastavu, neophodno je da se sačeka da se u konkretnoj poslovnici Majkrosoft test centra Akademije Oxford prijavi najmanje 3 polaznika koji žele da je pohađaju, a kako bi mogla da bude oformljena grupa. Ubrzo posle toga će svi ostali kandidati, a koji su imali prilike da se prijave, dobiti obaveštenje o datumu početka ove vrste obuke, odnosno o terminima, te o njihovoj dinamici.

Kod poluindividualne, individualne i nastave onlajn, je nešto drugačija situacija, jer svi polaznici direktno sa profesorom dogovaraju termine, tako da individualna i poluindividualna nastava mogu da se odvijaju vrlo brzo pošto kandidati izvrši prijavu i dogovori se sa predavačem oko svega.

Kada je u pitanju onlajn nastava, važno je naglasiti da se ona odvija preko računaraa, a kandidati se i ovde dogovaraju o svemu sa profesorom.

Dodatne napomene :

  • tokom cele godine se vrši prijavljivanje za pohađanje ove obuke i to ili direktno u odabranoj poslovnici organizatora ili putem telefona, a postoji i mogućnost slanja podataka za prijavu putem mejla (adresa za slanje je navedena za zvaničnom sajtu Akademije Oxford)
  • svaki prijavljeni polaznik mora da ispunjava navedene uslove, te da poznaje engleski jezik na višem nivou
  • sva plaćanja koja podrazumeva kurs i obuka 486 (20486 B) za polaganje ispita broj 486 (70 - 486) se vrše direktno u poslovnici organizatora u kojoj se polaznik prijavljuje, odnosno u kojoj pohađa nastavu, a u skladu sa cenovnikom koji je u tom trenutku na snazi

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje